Tổng liêN ĐOÀn lao đỘng việt namtải về 42.34 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích42.34 Kb.

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH VĨNH PHÚC


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 70 /KH-LĐLĐ

Vĩnh Phúc, ngày 14 tháng 9 năm 2017


KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC GIẢI THỂ THAO NỮ CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG

TRONG CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2017

Căn cứ Thông tri số 05 -TTr/TU ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc lãnh đạo thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/01/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNLĐ khu, cụm công nghiệp;

Căn cứ Kế hoạch số 287/KH-UBND ngày 12/01/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dng đi sng văn hóa công nhân các khu công nghiệp trên đa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020”;

Căn cứ Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 11/03/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt đề án xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2015, định hướng đến năm 2020;

Thực hiện kế hoạch số 18/KH-LĐLĐ, ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Giải thể thao cho nữ CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích.

- Tuyên truyền phong trào nữ CNLĐ và hoạt động Công đoàn các cấp, chào mừng 87 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930-20/10/2017), chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Vĩnh Phúc và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam.

- Tuyên truyền về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Tạo sân chơi lành mạnh cho nữ CNLĐ để rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại.

- Thông qua giải tạo không khí thi đua sôi nổi, vui tươi, đoàn kết, hăng say tập luyện thể dục, thể thao, tăng cường sức khỏe góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đơn vị, địa phương với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất và công tác.
2. Yêu cầu.

         - Các đơn vị phải thực hiện tốt việc tuyển chọn vận động viên và thành lập đội tuyển tham gia Giải thể thao cho nữ CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017 (lập hồ sơ theo mẫu của Ban tổ chức quy định).

         - Trong quá trình tổ chức luyện tập, thi đấu phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chấp hành nghiêm các quy định của Điều lệ giải .

          - Các đội tham gia thi đấu phải có trang phục đúng quy định, thi đấu trung thực, đoàn kết, cao thượng, học tập, giao lưu với nhau.     

 - Nếu tổng số đội đăng ký tham gia là số lẻ thì Ban tổ chức sẽ ưu tiên đội nào bắt đúng lá thăm số cuối cùng là được đặc cách không phải thi đấu 01 vòng; các đội khác vẫn thi đấu bình thường.

II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG THAM GIA:

1. Đối tượng: 

- Là nữ đoàn viên công đoàn, nữ công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại các doanh nghiệp đóng tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn các khu công nghiệp, các CĐN và CĐCS trực thuộc.

- Vận động viên (VĐV) tham gia phải có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất từ 06 tháng trở lên (căn cứ trên thẻ BHYT tính đến ngày đăng ký tham gia giải). Không có thẻ BHYT không được tham gia giải. Hợp đồng dưới 6 tháng không được tham gia giải.

- Các VĐV chỉ được thi đấu khi đã đăng ký với BTC.

- Mỗi VĐV chỉ đăng ký thi đấu cho 01 nội dung, 01 đội trong suốt thời gian diễn ra giải.

2. Số lượng:

- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các CĐN, công đoàn các KCN, CĐCS trực thuộc triển khai cho các CĐCS, đơn vị đăng ký tham gia.

- Số cầu thủ cho một đội bóng đá mini: 07 người (được đăng ký tối đa là 16 người gồm 14 cầu thủ, 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên).

- Số vận động viên một đội môn bóng chuyền hơi nữ: 05 người (được đăng ký tối đa 12 người gồm: 10 vận động viên, 1 trưởng đoàn, 1 huấn luyện viên).

- Mỗi CĐCS căn cứ vào điều kiện thực tế, được đăng ký tham gia thi đấu đủ cả 02 môn của giải.

III. THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian:

- Các đơn vị nhận được Kế hoạch này triển khai đến CĐCS doanh nghiệp đóng trên các khu, cụm công nghiệp để chuẩn bị nhân sự và đăng ký danh sách với LĐLĐ tỉnh trước ngày 05/10/2017 (có mẫu số 2 kèm theo) Ban Tuyên Giáo và Nữ công.

- Dự kiến Khai mạc vào ngày 20/10/2017, thi đấu trong vòng 01 tháng.

- Các đơn vị thi đấu: ngày thứ 7 và Chủ nhật trong tuần.2. Địa điểm: Tại Nhà Văn hóa công nhân KCN Khai Quang – Phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và thuê các sân khác.

IV. NỘI DUNG, THỂ THỨC THI ĐẤU:

1. MÔN BÓNG ĐÁ:

1.1. Nội dung:

- Giải bóng đá mini nữ, loại sân 7 người (01 thủ môn và 06 cầu thủ).1.2. Thể thức thi đấu: 

a) Vòng loại: Căn cứ số lượng đội tham dự, Ban tổ chức sẽ chia cụm, các đội bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đội vào vòng tứ kết.

b) Tứ kết – Bán kết – Chung kết:

- Căn cứ vào số lương các độ đăng ký tham gia, Ban tổ chức sẽ cho các đội đấu loại trực tiếp hoặc thi đấu vòng tròn tính điểm. Mỗi bảng chọn đội nhất vào vòng trong.

- Tứ kết, bán kết, chung kết: Ban tổ chức sẽ cho thi đấu loại trực tiếp. Hai đội thua trận bán kết tranh hạng ba, tư; hai đội thắng trận bán kết tranh hạng nhất, nhì.

c) Cách tính điểm, xếp hạng:

- Vòng loại: Đội thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, đội bỏ cuộc 0 điểm đồng thời xóa bỏ toàn bộ kết quả của đội đã đạt được trước đó.

- Xếp hạng: kết thúc vòng loại, đội có số điểm cao xếp trên; trường hợp có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau lần lượt xét các chỉ số phụ sau:

+ Hiệu số bàn thắng – thua.

+ Tổng số bàn thắng.

+ Kết quả trận gặp nhau.

+ Bốc thăm.

2. MÔN BÓNG CHUYỀN HƠI:

2.1. Nội dung:

- Căn cứ các đội đăng ký, Ban tổ chức sẽ chia cụm và các đội bốc thăm chia bảng

- Thi đấu 3 hiệp, đội chiến thắng là đội thắng 2 hiệp.

- Số vận động viên: 5 người.2.2. Thể thức thi đấu:

a) Vòng loại: Căn cứ bốc thăm chia bảng thi đấu vòng tròn tính điểm, chọn các đội nhất các bảng vào vòng tứ kết, bán kết và bán kết.

b) Bán kết – Chung kết:

- Ban tổ chức bốc thăm chọn các cặp đấu với nhau.

- Các đội thi đấu loại trực tiếp.

- Hai đội thua trận bán kết tranh hạng ba, tư; hai đội thắng trận bán kết tranh hạng nhất, nhì.c) Cách tính điểm, xếp hạng:

- Vòng loại: đội thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm, đội bỏ cuộc 0 điểm đồng thời xóa bỏ toàn bộ kết quả của đội đã đạt được trước đó.

- Xếp hạng: kết thúc vòng loại, đội có số điểm cao xếp trên; trường hợp có 02 hay nhiều đội bằng điểm nhau lần lượt xét các chỉ số phụ sau:

+ Kết quả trận gặp nhau.

+ Bốc thăm.

V. HỒ SƠ, THỦ TỤC

Hồ sơ gửi về LĐLĐ tỉnh gồm có:

- Danh sách vận động viên tham dự giải, số áo của từng cầu thủ, có xác nhận của đơn vị (theo mẫu số 1).

- Danh sách: Trưởng đoàn, huấn luyện viên có xác nhận của đơn vị.

- Giấy khám sức khoẻ của cầu thủ tham gia thi đấu do trung tâm Y tế trở lên cấp, thời gian khám trước ngày đăng ký không quá 01 tháng.

- Bản photo Thẻ bảo hiểm y tế, CMTND của vận động viên. (Các đơn vị lưu bản gốc và mang theo trong suốt quá trình diễn ra giải để ban tổ chức có thể kiểm tra đột xuất). Trước ngày khai mạc các đơn vị nộp bản gốc để BTC kiểm tra sau đó trả lại các đơn vịVI. KINH PHÍ:

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: Bố trí kinh phí tổ chức giải như: Thuê sân bãi, cơ sở vật chất, chi giải thưởng, chi Ban tổ chức cấp tỉnh … Nguồn kinh phí:

- Từ nguồn vận động tài trợ của doanh nghiệp, cá nhân.

- Từ nguồn chi hoạt động phong trào năm 2017.

- Từ nguồn UBND tỉnh cấp chi hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp năm 2017.2. Đối với công đoàn cấp trên cơ sở, CĐCS:

Tổ chức luyện tập, thành lập đoàn tham gia giải và chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí luyện tập, ăn ở, đi lại … cho các đội của mình tham gia giải, theo chế độ chi do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam quy định. Nguồn kinh phí:

- Chủ yếu từ nguồn chi hoạt động phong trào của CĐCS năm 2017.

- Từ hỗ trợ của doanh nghiệp đồng cấp.VII. Giải thưởng

Ban tổ chức tặng Bằng khen và tiền thưởng cho các đội đạt giải Nhất – Nhì – Ba, đội đạt giải nhất sẽ được tặng Cúp vô địch, cơ cấu giải thưởng như sau:1. Môn bóng đá:

1.1. Tập thể:

- 01 Giải vô địch.

- 01 Giải nhì.

- 01 Giải ba.

- 01 Giải KK.

1.2. Cá nhân:

- Giải thủ môn xuất sắc nhất.

- Giải cầu thủ trẻ tuổi xuất sắc nhất.

- Giải cầu thủ cao tuổi xuất sắc nhất.

- Giải hoa khôi.

- Giải cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất.

- Giải phong cách thi đấu hay.

2. Môn bóng chuyền hơi:

- 01 Giải vô địch.

- 01 Giải nhì.

- 01 Giải ba.

- 01 giải KK.

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.


  1. Liên đoàn Lao động tỉnh:

- Quyết định thành lập Ban tổ chức điều hành giải; xây dựng Điều lệ giải.

- Chia cụm thi đấu căn cứ trên số lượng các đơn vị đăng ký.

- Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giải: sân, bóng, trọng tài, bình luận viên, an ninh, y tế, Giải thưởng, cúp …

- Triển khai các hoạt động tổ chức giải theo đúng Kế hoạch, Điều lệ.2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã có các khu, cụm công nghiệp, công đoàn các KCN, CĐ ngành, CĐCS trực thuộc.

- Tổ chức triển khai cho 100% CĐCS đủ điều kiện đăng ký tham gia giải.

- Hướng dẫn CĐCS tổ chức luyện tập cho VĐV tham gia giải.

- Đề nghị người sử dụng lao động trong doanh nghiệp tạo điều kiện về thời gian, hỗ trợ kinh phí cho đoàn VĐV tham gia giải.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức giải thể thao cho nữ CNLĐ trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn các KCN, công đoàn ngành, CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc, liên hệ trực tiếp với Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo và Nữ công) để được giải quyết.


Nơi nhận:

- TT LĐLĐ Tỉnh (c/đ);

- LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, các CĐN, CĐ Các KCN, CĐCS trực thuộc (t/h);

- Lưu: VP, Ban TG&NC.TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thúy Hà

Каталог: content -> vanban -> Lists -> VBPQ -> Attachments


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương