Tổng hợp nội dung và CÂu hỏI


Câu 63. Anh (chị) hãy trình bày các đối tượng truyền thông và nguyên tắc xây dựng thông điệp truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm?tải về 0.93 Mb.
trang8/13
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2079
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Câu 63. Anh (chị) hãy trình bày các đối tượng truyền thông và nguyên tắc xây dựng thông điệp truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm?


Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Đối tượng truyền thông:


- Những người lãnh đạo và quản lý (thường không trực tiếp làm công tác quản lý ATTP):

+ Các vị lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp.

+ Các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

+ Các vị lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng và tổ chức xã hội.

+ Các Giám đốc, chủ doanh nghiệp.

- Những người sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.

- Những người làm dịch vụ (buôn bán, phục vụ ăn uống, kể cả các cơ sở ăn uống và thức ăn đường phố, nội trợ gia đình).

- Người tiêu dùng: Người sử dụng (ăn, uống), người nội trợ gia đình.

- Những người tham gia truyền thông về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (y tế, công thương, nông nghiệp, giáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên…)


35

2. Nguyên tắc xây dựng thông điệp truyền thông:

- Phù hợp luật, chính sách, văn bản quy phạm, quy chế.

- Xoay quanh phục vụ cho vấn đề trung tâm là bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thích hợp với nhóm đối tượng đã chia và đã chọn.

- Được xây dựng trên cơ sở kết quả nghiên cứu khoa học, được thử nghiệm trước khi phổ biến rộng rãi.

- Đơn giản - dễ hiểu - dễ nhớ - dễ làm.

- Chính xác, nhất quán.

- Thường xuyên được xem xét và kiểm định lại qua nghiên cứu và đánh giá để điều chỉnh phù hợp với đối tượng và yêu cầu của tuyên truyền vận động.30

Tổng điểm

65

Câu 64. Anh (chị) hãy trình bày chủ đề trung tâm của truyền thông về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và các nội dung chính của thông điệp truyền thông về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm?


Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Chủ đề trung tâm:

Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là đảm bảo cho mọi người sống khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu có, đóng góp vào sự phồn vinh của đất nước.15

2. Các nội dung chính hay được nêu trong thông điệp:

- Mối quan hệ giữa chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe, phát triển kinh tế - xã hội. Làm cho các đối tượng thấy rõ:

+ Không đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm là có hại cho sức khỏe con người, có hại cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

+ Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm đem đến cho con người khỏe mạnh, giàu có, hạnh phúc, đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước.15

- Trách nhiệm của công dân: Đã nêu trong Hiến pháp và pháp luật.

6

- Trách nhiệm của người sản xuất: Bảo đảm tính pháp luật và đạo đức.

6

- Trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý.

6

- Trách nhiệm người tiêu dùng: Tự lựa chọn đảm bảo quyết định cho bản thân và gia đình.

6

- Các biện pháp bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở các khâu: sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi; xuất nhập khẩu; lưu thông phân phối, bảo quản; chế biến tại doanh nghiệp, các cơ sở và gia đình; kinh doanh dịch vụ ăn uống và khâu sử dụng.

6

- Phòng chống ngộ độc thực phẩm.

5

Tổng điểm

65

Câu 65. Anh (chị) hãy trình bày nguyên tắc huy động các kênh truyền thông về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm?


Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Huy động và sử dụng kết hợp một cách có hiệu quả nhiều kênh truyền thông, nhiều phương tiện để thực hiện truyền thông về bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

11

2. Khuyến khích các cách tiếp cận mới, có sáng tạo trong việc sử dụng và huy động các kênh truyền thông (ví dụ kết hợp giữa tuyên truyền – giáo dục và giải trí).

11

3. Cần tăng cường sự hỗ trợ qua lại giữa truyền thông đại chúng và truyền thông trực tiếp nhằm tăng hiệu quả của từng kênh.

10

4. Truyền thông đại chúng chịu trách nhiệm chính về sự chuyển đổi nhận thức của các cấp lãnh đạo, của quần chúng và các nhóm đối tượng, tạo môi trường thuận lợi cho việc thực hiện chương trình bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

11

5. Truyền thông trực tiếp sẽ tập trung vào những nhóm đối tượng đã chọn, nhằm vận động và thuyết phục họ chấp nhận thực hiện bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

11

6. Trong điều kiện đổi mới kinh tế - xã hội ở nước ta, cần chú ý nghiên cứu những kênh truyền thông mới để huy động và khai thác triệt để phục vụ cho yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm chung.

11

Tổng điểm

65


tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương