Tổng hợp nội dung và CÂu hỏI


Câu 54. Anh (chị) hãy trình bày Giáo dục sức khỏe, Hành vi sức khỏe và những điều kiện để có hành vi sức khỏe tốt? Đáp ántải về 0.93 Mb.
trang7/13
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2079
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13

Câu 54. Anh (chị) hãy trình bày Giáo dục sức khỏe, Hành vi sức khỏe và những điều kiện để có hành vi sức khỏe tốt?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Giáo dục sức khỏe:


- Giáo dục sức khỏe là một quá trình tác động có mục đích, có kế hoạch đến tình cảm và lý trí của con người nhằm làm thay đổi hành vi có hại thành có lợi cho sức khỏe các cá nhân, các nhóm và cả cộng đồng.

- Mục đích của giáo dục sức khỏe là nhằm giúp đối tượng thực hiện những hành vi có lợi cho sức khỏe.21

2. Hành vi sức khỏe:


- Hành vi sức khỏe là những thói quen, việc làm hằng ngày ảnh hưởng tốt hoặc xấu tới sức khỏe.

- Hành vi sức khỏe chịu ảnh hưởng của các yếu tố sinh thái, môi trường, xã hội, văn hóa, kinh tế, chính trị.

- Mỗi hành vi là sự biểu hiện của tất cả các hợp phần: Kiến thức, thái độ, niềm tin và thực hành.


22

3. Những điều kiện để có hành vi sức khỏe tốt:

Một cá nhân muốn có một hành sức khỏe tốt cần có:

- Kiến thức: Hiểu biết đầy đủ về hành vi đó.

- Niềm tin và thái độ tích cực muốn thay đổi.

- Kỹ năng để thực hiện hành vi đó.

- Các nguồn lực để có thể thực hiện hành vi đó.

- Sự hỗ trợ, ủng hộ để duy trì hành vi lâu dài.


22

Tổng điểm

65

Câu 55. Anh (chị) hãy trình bày kỹ năng nghe và hỏi; tầm quan trọng của kỹ năng nghe và hỏi?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Kỹ năng nghe và hỏi:

- Sử dụng tốt các giao tiếp không lời như:

+ Ngồi hoặc đứng ngang tầm với đối tượng;

+ Nhìn vào mắt đối tượng một cách thân mật;

+ Không tỏ ra vội vã;

+ Thái độ, vẻ mặt, dáng điệu, cử chỉ…phải phù hợp.10

- Hỏi các câu hỏi một cách ngắn gọn. Có 2 loại câu hỏi thường được sử dụng là câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Câu hỏi đóng thường dùng cho các câu trả lời “có” hoặc “không”, câu hỏi mở thường dùng các từ tại sao? khi nào? bao lâu? cái gì? ở đâu?…

10

- Hưởng ứng và biểu lộ sự quan tâm đến đối tượng bằng cách: Nhìn vào đối tượng gật đầu, mỉm cười tán thưởng. Sử dụng những từ đệm đơn giản như “thế à”, vâng…

8

- Nhắc lại những điều đối tượng đang nói: Tốt nhất là hỏi lại một cách nhẹ nhàng, tránh nhắc lại nguyên văn lời của họ. Điều này giúp họ chú ý đến những cảm giác của mình và thỏa mãn khi được người ta hiểu. Nếu bạn hiểu sai người đó có thể sửa cho bạn.

10

- Thông cảm, tỏ ra rằng bạn hiểu những cảm nghĩ của đối tượng.

8

- Tránh dùng những lời phê phán: Những từ phê phán như sai, xấu, không tốt, không thích hợp… Nếu bạn sử dụng những từ này khi hỏi sẽ làm cho đối tượng cảm thấy có lỗi hoặc có điều gì sai sót.

9

2. Tầm quan trọng của kỹ năng nghe và hỏi:

- Biết cách lắng nghe và đặt câu hỏi rất quan trọng trong truyền thông trực tiếp, vì nó giúp bạn:

+ Hiểu được cảm giác, hành vi, hoàn cảnh của đối tượng từ đó điều chỉnh thông điệp và lời khuyên cho phù hợp.

+ Kiểm tra xem đối tượng có hiểu đúng những gì bạn đã nói.10

Tổng điểm

65

Câu 56. Anh (chị) hãy trình bày sáu nguyên tắc cơ bản trong quá trình truyền thông trực tiếp và tóm tắt các kỹ năng truyền thông trực tiếp?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Sáu nguyên tắc cơ bản trong quá trình truyền thông trực tiếp:

- Tìm hiểu những điều mà đối tượng đã biết, tin và làm. Hãy khen ngợi nếu họ đã hiểu, đã làm tốt.6

- Bổ sung những thông tin còn thiếu, mô tả chính xác điều đối tượng nên làm và lợi ích của hành vi mới.

6

- Tìm hiểu những khó khăn mà đối tượng có thể gặp phải khi thực hiện hành vi mới và thảo luận cách giải quyết.

5

- Kiểm tra xem đối tượng có hiểu những gì bạn vừa trao đổi không.

5

- Động viên khuyến khích họ làm theo.

5

- Đạt được cam kết về việc họ sẽ làm theo trong tương lai.

5

2. Tóm tắt các kỹ năng truyền thông trực tiếp:

- Chào hỏi, tiếp xúc thân mật và sử dụng tốt các giao tiếp không lời.6

- Hỏi các câu hỏi mở để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, những gì đối tượng đã biết, tin, đã làm đúng và chưa đúng.

6

- Khen những gì đối tượng đã làm tốt, đã hiểu đúng.

5

- Kiểm tra xem đối tượng có hiểu đúng nội dung mà bạn vừa trao đổi không.

6

- Khuyến khích động viên đối tượng làm theo.

5

- Đạt được cam kết về những gì đối tượng sẽ làm.

5

Tổng điểm

65

Câu 57. Anh (chị) hãy trình bày khái niệm thảo luận nhóm, mục đích thảo luận nhóm, các nội dung cần chuẩn bị cho một buổi thảo luận nhóm và các bước tiến hành một buổi thảo luận nhóm?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Khái niệm thảo luận nhóm:

Thảo luận nhóm là sự trao đổi giữa những người có chung một mối quan tâm. Thông thường một nhóm khoảng 10 – 15 người.5

2. Mục đích thảo luận nhóm:

- Hỗ trợ, động viên, khuyến khích các thành viên của nhóm thực hiện và duy trì các hoạt động có liên quan đến sức khỏe.

- Trao đổi kinh nghiệm và kỹ năng để mọi người học tập lẫn nhau.

- Tạo khả năng để các thành viên đóng góp sức lực của mình.15

3. Nội dung cần chuẩn bị cho một buổi thảo luận nhóm:

- Chọn chủ đề mà đối tượng quan tâm, cần giải quyết.

- Thu thập thông tin về chủ đề sắp thảo luận.

- Chuẩn bị thời gian và địa điểm yên tĩnh, thuận tiện cho mọi người đến dự đông đủ.

- Chuẩn bị phương tiện, nội dung và một số câu hỏi trong khi thảo luận.

- Thông báo cho lãnh đạo địa phương và đối tượng biết.20

4. Các bước tiến hành một buổi thảo luận nhóm:

- Bước 1. Giới thiệu người tham dự và truyền thông viên. Nêu chủ đề sắp thảo luận.

- Bước 2. Trao đổi để tìm hiểu kinh nghiệm của mọi người về vấn đề cần thảo luận: Họ biết gì, họ đã làm gì, kết quả ra sao…Hãy khen ngợi những ý kiến hay, không chê bai những điều họ hiểu chưa đúng hoặc làm không đúng, tốt nhất là bạn nên giúp đỡ để người dân tự nhận ra những điều chưa tốt.

- Bước 3. Bổ sung thông tin cho chính xác và đầy đủ (tiến hành làm mẫu nếu thấy cần thiết).

- Bước 4. Tìm hiểu xem đối tượng có khó khăn gì khi thực hiện hành vi mới; nếu có hãy cùng mọi người thảo luận để giải quyết.

- Bước 5. Cuối cùng hãy tóm tắt các điểm chính và đạt được cam kết của mọi người thực hiện hành vi mới.25

Tổng điểm

65

Câu 58. Anh (chị) hãy trình bày đặc điểm của một cuộc thảo luận nhóm; những vấn đề hay gặp trong cuộc thảo luân nhóm và cách giải quyết?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Đặc điểm của một cuộc thảo luận nhóm:

- Tất cả các thành viên trong nhóm đều tham gia trao đổi học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với nhau.

- Không khí vui vẻ, hứng thú, tin tưởng.

- Tập trung vào chủ đề thảo luận, không lạc đề.

- Quá trình thảo luận gắn với hoàn cảnh và đời sống thực tế của mọi người và địa phương.

- Có kết luận, tóm tắt những điều đã bàn bạc và đề ra kế hoạch thực hiện tiếp theo.25

2. Những vấn đề hay gặp trong cuộc thảo luận nhóm và cách giải quyết:

- Một số người im lặng hơn những người khác. Bạn cần cố gắng lôi kéo những người ít nói vào cuộc thảo luận bằng cách:

+ Nhìn vào họ tỏ ý muốn mời phát biểu.

+ Gọi những người này phát biểu nếu họ tỏ ra quan tâm hay trực tiếp mời họ phát biểu.

- Một số người nói quá nhiều và thường xuyên. Bạn cần hạn chế những người này để những thành viên khác có cơ hội phát biểu bằng cách: Hãy cảm ơn sự đóng góp của người này vào buổi thảo luận và mời người khác phát biểu. Ví dụ “Cảm ơn anh (chị) đã phát biểu ý kiến, trong nhóm ta còn ai có ý kiến khác không? Xin mời người khác phát biểu”.

- Đi chệch chủ đề của cuộc thảo luận. Hãy nhắc lại câu hỏi thảo luận để đối tượng tập trung hơn vào chủ đề chính, nếu cần thì viết to để mọi người nhìn thấy dễ dàng.

- Xảy ra mâu thuẩn khi tranh luận hoặc một số đối tượng đưa các thông tin sai: Hãy khen 2 bên có ý kiến hay; dung hòa và đi đến thống nhất ý kiến.


40

Tổng điểm

65

Câu 59. Anh (chị) hãy trình bày mục đích của thăm hộ gia đình và nguyên tắc khi thăm hộ gia đình?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Mục đích của thăm hộ gia đình:

- Kiểm tra những lời khuyên mà bạn đã đưa ra trước đó.

- Giúp đối tượng học thêm một số kỹ năng.

- Thu thập các thông tin cần thiết.

- Tìm hiểu các hành vi ứng xử các thành viên trong gia đình cũng như người chủ trong gia đình.

- Ngoài ra, thăm hộ gia đình thường xuyên giúp bạn giữ mối quan hệ tốt với các gia đình.20

2. Nguyên tắc khi thăm hộ gia đình:

- Bạn là khách. Hãy tôn trọng quy tắc xã giao và phong tục địa phương.

- Tạo không khí vui vẻ, cởi mở; tránh phê bình, chỉ trách vì làm như vậy lần sau họ không muốn tiếp mình.

- Không nên nói dông dài những điều không cần thiết, vì gia đình họ có thể bận nhiều công việc khác.

- Đến thăm gia đình có người ốm trước.

- Khi đến thăm gia đình bạn cần mang theo túi thuốc (nếu có) và sổ để ghi lại những thông tin cần thiết.25

3. Các bước trong thăm hộ gia đình:

- Bước 1. Chào hỏi, giới thiệu bản thân và mục đích của cuộc đến thăm.

- Bước 2. Quan sát và hỏi thăm sức khỏe của mọi người trong gia đình.

- Bước 3. Kiểm tra việc thực hiện các lời khuyên bạn đưa ra trước đó.

- Bước 4. Tiến hành khuyên bảo, hướng dẫn nếu thấy cần thiết.

- Bước 5. Chào và cảm ơn trước khi ra về và nói rằng tháng sau bạn sẽ đến thăm gia đình.20

Tổng điểm

65

Câu 60. Anh (chị) hãy trình bày tầm quan trọng của tài liệu truyền thông trong truyền thông thay đổi hành vi; cách sử dụng tranh gấp/tờ rơi?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Tầm quan trọng của tài liệu truyền thông trong truyền thông thay đổi hành vi:

- Tài liệu truyền thông là phương tiện để hỗ trợ cho người làm truyền thông trong quá trình thực hiện truyền thông tại cộng đồng.

- Tài liệu truyền thông giữ một vai trò rất quan trọng, nó có thể được sử dụng trong truyền thông với cá nhân, với nhóm hay với cộng đồng.

- Tài liệu truyền thông không chỉ giúp cho truyền thông viên truyền đạt nội dung một cách cụ thể, hấp dẫn mà còn là công cụ để đối tượng tiếp cận với các kiến thức, kỹ năng mới.

- Một số tài liệu truyền thông như báo, tạp chí, băng video…được phát trên các phương tiện thông tin đại chúng có khả năng thu hút sự chú ý của công chúng tạo ra dư luận xã hội thuận lợi cho việc thay đổi hành vi của đối tượng.

- Vì vậy việc sử dụng các tài liệu truyền thông có nhiều hình ảnh là rất quan trọng như câu nói “trăm nghe không bằng một thấy” hay “một bức tranh có giá trị bằng một nghìn từ”.35

2. Cách sử dụng tranh gấp/tờ rơi:

- Tranh gấp/tờ rơi thường được phát cho từng người tại các buổi mít tinh, các cuộc họp, ở nơi công cộng hoặc từng hộ gia đình để mọi người tự đọc, hiểu để làm theo nội dung của tranh gấp/tờ rơi.

- Tranh gấp/tờ rơi còn được dùng trong truyền thông với cá nhân, hoặc trong thảo luận nhóm:

+ Truyền thông viên giới thiệu qua về chủ đề thảo luận.

+ Phát tranh gấp cho từng đối tượng để đối tượng tự đọc.

+ Sau khi các đối tượng trong nhóm đã đọc hết các nội dung của tranh gấp, truyền thông viên giúp nhóm thảo luận bằng cách đặt ra những câu hỏi đơn giản, dễ hiểu về nội dung của tranh.

+ Giải thích những điểm mà đối tượng chưa hiểu hoặc hiểu chưa đúng và tóm tắt nội dung chính để mọi người dễ nhớ và làm theo.

+ Hướng dẫn cách sử dụng tranh gấp để đối tượng có thể truyền thông cho những người xung quanh.30

Tổng điểm

65

Câu 61. Anh (chị) hãy cho biết nói chuyện sức khỏe tại cộng đồng và những gợi ý cho 3 giai đoạn chính khi tổ chức 1 buổi nói chuyện để khuyến khích người dân hành động đúng?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại cộng đồng chúng ta có thể tổ chức các cuộc nói chuyện sức khỏe khi hội họp hoặc tập trung đông người như lễ hội, họp phụ nữ, họp thôn, đoàn thanh niên…

Những gợi ý cho 3 giai đoạn chính khi tổ chức một cuộc nói chuyện để khuyến khích người dân hành động:10

1. Thu hút ngay sự chú ý của mọi người như:

- Bắt đầu bằng một sự kiện;

- Tạo sự hồi hộp;

- Nêu sự kiện gây ngạc nhiên;

- Hứa sẽ nói cho mọi người nghe cách làm thế nào để đạt được điều họ muốn.


20

2. Đưa ra một vài ý chính và hỗ trợ cho ý chính:

Trong khi nói chuyện bạn sẽ có một số ý chính và các ý chính nên được hỗ trợ theo một vài cách sau:

- Đưa ra một số ví dụ riêng của cá nhân;

- Đưa ra các số liệu thống kê;

- Sử dụng lời lẽ của một số chuyên gia;

- Dùng sự so sách;

- Hỏi xem có ai có những kinh nghiệm khác hỗ trợ cho nội dung buổi nói chuyện.


20

3. Kết thúc buổi nói chuyện và kêu gọi hành động:

- Tóm tắt: “Tóm lại, chúng ta đã thấy được những điều chúng ta có thể làm để tự bảo vệ sức khỏe cho mình và gia đình, đó là…”

- Chỉ ra được những lợi ích của hành động đó: “Nếu chúng ta làm... thì sẽ cải thiện được…”

- Yêu cầu hành động: “Sau cuộc gặp mặt này, chúng ta sẽ…”15

Tổng điểm

65

Câu 62. Anh (chị) hãy trình bày tóm tắt mô hình truyền thông và cách tiếp cận truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

1. Tóm tắt mô hình truyền thông bằng các từ sau đây:

- AI: (nguồn truyền). Ký hiệu là S.5

- NÓI GÌ: (thông điệp). Ký hiệu là M.

6

- CHO AI: (người nhận). Ký hiệu là R.

6

- NHẰM MỤC ĐÍCH GÌ. (hiệu quả). Ký hiệu là E.

6

- BẰNG CON ĐƯỜNG NÀO. (kênh truyền thông). Ký hiệu là C.

6

- LÀM THẾ NÀO ĐỂ BIẾT. (phản hồi). Ký hiệu là F.

6

2. Cách tiếp cận truyền thông:

Có 4 cách tiếp cận truyền thông sau đây được áp dụng để tuyên truyền vận động các đối tượng.6

- Chuyển tải thông tin để nâng cao kiến thức và trình độ nhận thức (K).

6

- Hướng dẫn để nâng cao trình độ (K) và kỹ năng thực hành (P).

6

- Thuyết phục để thay đổi thái độ (A) và vận động thực hành (P).

6

- Đối thoại để thay đổi cả nhận thức, thái độ và thực hành (KAP).

6

Tổng điểm

65


tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương