Tổng hợp nội dung và CÂu hỏItải về 0.93 Mb.
trang13/13
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích0.93 Mb.
#2079
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 12, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định cách ghi nhãn về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm:

2,5

1. Đối với sản phẩm nhập khẩu: ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm.

12,5

2. Đối với sản phẩm sản xuất trong nước:

a) Trường hợp sản phẩm được sản xuất ngay tại nơi đăng ký kinh doanh thì trên nhãn ghi tên và địa chỉ cơ sở sản xuất theo đăng ký kinh doanh

b) Trường hợp sản phẩm được sản xuất tại các địa điểm khác ngoài nơi đăng ký kinh doanh nhưng mang cùng thương hiệu do các cơ sở này sản xuất thì trên nhãn ghi địa chỉ cơ sở sản xuất ra sản phẩm đó hoặc ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân đứng tên công bố sản phẩm nhưng phải bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc.

c) Sản phẩm do hai hay nhiều tổ chức, cá nhân cùng sản xuất thì ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện sản phẩm trước khi đưa vào lưu thông.

d) Trường hợp trên nhãn sản phẩm ghi thêm tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân khác nhằm quảng bá cho sản phẩm của mình thì phải ghi mối liên quan giữa tổ chức, cá nhân ghi thêm với sản phẩm đó.


50

Tổng điểm

65

Câu 102. Anh (chị) hãy cho biết hiệu lực thi hành của Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 củả Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 18, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định hiệu lực thi hành:

3

1. Thông tư liên tịch này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2014.

15,5

2. Thông tư số 15/2000/TT-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn ghi nhãn hàng thực phẩm hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư liên tịch này có hiệu lực.

15,5

3. Sản phẩm được cấp Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm mà có nhãn không phù hợp với quy định tại Thông tư liên tịch này không được phép tiếp tục sản xuất và nhập khẩu sau ngày 31 tháng 12 năm 2015.

Trường hợp sản phẩm đang lưu thông trên thị trường chưa tiêu thụ hết thì tiếp tục được lưu thông nhưng không quá thời hạn sử dụng ghi trên bao bì sản phẩm.31

Tổng cộng

65

Câu 103. Anh (chị) hãy cho biết phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 1, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng:

3

1. Thông tư này quy định về ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn lưu thông tại Việt Nam (sau đây gọi chung là sản phẩm).

15,5

2. Thông tư liên tịch này không áp dụng đối với thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm sơ chế, thực phẩm tươi sống được bán trực tiếp cho người tiêu dùng, thực phẩm bao gói đơn gián (bao gói không kín).

15,5

3. Sản phẩm sản xuất chỉ nhằm mục đích xuất khẩu thì việc ghi nhãn phải bảo đảm không làm sai lệch bản chất của sản phẩm, không vi phạm pháp luật của Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu.

15,5

4. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu hàng hóa thực phẩm đã qua chế biến, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn tại Việt Nam.

15,5

Tổng điểm

65

Câu 104. Anh (chị) hãy cho biết cách ghi nhãn về xuất xứ sản phẩm và số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm được quy định tại Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 củả Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Điều 13, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định cách ghi nhãn về xuất xứ sản phẩm:

2,5

1. Đối với sản phẩm nhập khẩu, trên nhãn phải ghi tên nước xuất xứ của sản phẩm theo quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

20

2. Trường hợp sản phẩm được sang bao, đóng gói tại một nước khác với nước sản xuất thì ngoài việc ghi xuát xứ sản phảm là nước sản xuất ra sản phẩm đó phải ghi thêm tên nước của nơi đóng gói cuối cùng.

20

Tại Điều 13, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định cách ghi nhãn về số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

2,5

Sản phẩm lưu thông trên thị trường phải ghi số Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

20

Tổng điểm

65

Câu 105. Anh (chị) hãy cho biết các sản phẩm nào không bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng nhưng phải ghi ngày sản xuất và không bắt buộc ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng được quy định tại Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 27/10/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương về Hướng dẫn ghi nhãn hàng hóa đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm bao gói sẵn?

Đáp án:

Nội dung

Điểm

Tại Khoản 4 Điều 9, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định các sản phẩm nào không bắt buộc phải ghi thời hạn sử dụng nhưng phải ghi ngày sản xuất:

2,5

a) Bánh mỳ hoặc bánh ngọt được tiêu thụ trong vòng 24 giờ sau khi sản xuất;

b) Dấm ăn;

c) Muối dùng cho thực phẩm;

d) Đường ở thể rắn.48

Tại Khoản 5 Điều 9, Thông tư số 34/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT, quy định các sản phẩm không bắt buộc ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng:

2,5

Không bắt buộc ghi ngày sản xuất và thời hạn sử dụng đối với các sản phẩm đồ uống có chứa tối thiểu 10% nồng độ cồn theo thể tích.

12

Tổng điểm

65

tải về 0.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương