Tặng danh hiệU “lao đỘng tiên tiếN” cho 016 CÁ nhân trường Mầm non a ngotải về 42.35 Kb.
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích42.35 Kb.
#630
1   2   3

42. Trường TH-THCS Hồng Thủy           

1. Phan Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

2. Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

3. Nguyễn Xuân Cương, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

4. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

5. Lê Thị Diệu Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

6. Đỗ Thị Ái  Trinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

7. Võ Vũ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

8. Nguyễn Văn Hùng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

9. Đặng Đại Dương, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

10. Trần Duy Lịch, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

11. Lê Văn Bình, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

12. Lê Đình San, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

13. Lê Thị Liên, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

14. Lê Văn Học, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

15. Lê Văn Phăng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

16. Hồ Văn Lành, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

17. Lê Kim Thị, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

18. Nguyễn Ngọc Thiện, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

19. Trần Thanh Sơn, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

20. Đinh Văn Dóp, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

21. Hồ Văn Việt, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

22. Hồ Văn Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

23. Hồ Văn Quang, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

24. Nguyễn Văn Hoàng, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

25. Lê Thị Lan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

26. Dương Thị Kim Oanh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

27. Nguyễn Thị Nhung, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

28. Hồ Thị Thu, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

29. Trần Xuân Long, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

30. Hồ Thị Bá Linh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

31. Nguyễn Văn Sinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

32. Hồ Thị Tế, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

33. Hồ Văn Khoan, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

34. Nguyễn Xuy, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

35. Hồ Thị Sĩ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

36. Lê Thanh Túc, Nhân viên Thiết bị Trường TH-THCS Hồng Thủy;

37. Dương Thị Thùy Hương, Nhân viên Kế toán Trường TH-THCS Hồng Thủy.43. Trường THCS A Roàng

1. Lê Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

2. Phan Viết Chính, Phó Hiệu trưởng Trường THCS A Roàng;

3. Nguyễn Quang Thành, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

4. Lê Thị Thanh Hoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

5. Nguyễn Tấn Dũng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

6. Nguyễn Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

7. Nguyễn Ngọc Hùng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

8. Đỗ Thị Xoa, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

9. Hoàng Tiến Hùng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

10. Cao Thị Chiêm Hân, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

11. Ngô Thiện, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

12. Trần Ngọc Thắng, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

13. Lê Quang Nhàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

14. Hoàng Hồ Toàn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

15. Đặng Tiến Độ, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

16. Hồ Viết Long, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

17. Đào Trọng Tấn, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

18. Văn Hữu Luận, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

19. Đoàn Thị Trang, Nhân viên Văn thư Trường THCS A Roàng;

20. Nguyễn Thị Luân Vũ, Nhân viên Kế toán Trường THCS A Roàng.

44. Trường THCS Quang Trung

1. Thái Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

2. Lê Thị Thu Hương, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

3. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

4. Nguyễn Thái Mẫn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

5. Nguyễn Thị Thuý Hồng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

6. Lê Thị Hà, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

7. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

8. Trương Văn Sỹ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

9. Nguyễn Kim Ân, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

10. A Moong Khên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

11. Hoàng Thị Hồng Điệp, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

12. Nguyễn Hải Châu, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

13. Tân Thiên Lý, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

14. Ngô Thế Ngọc, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

15. Lê Thị Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

16. Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

17. Trần Quốc Huy, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

18. Nguyễn Thị Lan, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

19. Đỗ Văn Cổn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

20. Lê Thị Rễ, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

21. Trần Ngọc Thịnh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

22. Nguyễn Thị Luyên, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

23. Hồ Thị Tha, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

24. Lê Hồng Vanh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

25. Vũ Thị Trà Mi, Nhân viên Thư viện Trường THCS Quang Trung;

26. Hồ Thị Hoa, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

27. Lê Thị Thới, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

28. Nguyễn Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

29. Hồ Văn Khôn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

30. Phan Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

31. Trần Đức Minh, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

32. Hồ Thị Dự, Nhân viên Văn thư Trường THCS Quang Trung;

33. Hoàng Thị Nghĩa, Nhân viên Y tế Trường THCS Quang Trung;

34. Đoàn Quang Lâm, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Quang Trung;

35. Đinh Thị Hoa, Nhân viên Kế toán Trường THCS Quang Trung.45. Trường THCS Trần Hưng Đạo        

1. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

2. Hồ Ngọc Nhu, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

3. Hồ Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

4. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

5. Lê Nghĩa, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

6. Phan Cư, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

7. Lê Thị Diễm Huệ, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

8. Văn Bửu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

9. Phạm Văn Dũng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

10. Hồ Thị Giang Hà, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

11. Phạm Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

12. Lê Đức Tâm, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

13. Hồ Thị Phụng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

14. Trương Đình Huy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

15. Dương Thị Thùy Linh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

16. Lê Ái Nhậm, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

17. Hồ Minh Nhàng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

18. Trần Thị Bích Ngọc, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

19. Lê Thị Kim phượng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

20. Lê Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

21. Hồ Văn Thiết, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

22. Nguyễn Mạnh Cường, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

23. Lê Thị Thủy, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

24. Trương Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

25. Hà Thị Thu Hằng, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Trần Hưng Đạo;

26. Nguyễn Tưởng, Nhân viên Kế toán Trường THCS Trần Hưng Đạo;

27. Hồ Thị Dưa, Nhân viên Y tế Trường THCS Trần Hưng Đạo.46. Trường THCS Hương Lâm

1. Nguyễn Đình Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

2. Phan Phước Thái, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

3. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

4. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

5. Nguyễn Pha, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

6. Hoàng Văn Tân, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

7. Nguyễn Thị Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

8. Phan Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

9. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

10. Hồ Minh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

11. Lê Thị Tuyết Nhung, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

12. Hiên Thị Nên, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

13. Đinh Văn Hòa, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

14. Ngô Văn Chiến, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

15. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

16. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

17. Huỳnh Minh Đức, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

18. Hồ Văn Khiết, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

19. Lê Thị Phương Thảo, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

20. Hoàng Thị Yến, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

21. Nguyễn Thị Thái Hậu, Nhân viên Y tế Trường THCS Hương Lâm;

22. Lê Thị Thý, Nhân viên Văn thư Trường THCS Hương Lâm.

47. Trường THCS Lê Lợi

1. Trần Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

2. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

3. Trần Thị Tỷ Muội, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

4. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

5. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

6. Huỳnh Minh Kỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

7. Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

8. Trương Trà, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

9. Trần Đình Quý, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

10. Hồ Thị Sương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

11. Hồ Thị Duy Vỹ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

12. Viên Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

13. Đào Thị Thuý Hằng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

14. Mai Văn Cường, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

15. Lê Thị Hồng Hoa, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

16. Trần Văn Nhật, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

17. Nguyễn Thị Hồng Nhung, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

18. Nguyễn Thị Học, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

19. Hồ Ngọc Hiền, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

20. Nguyễn Thị Xuân, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

21. Nguyễn Thị Sâm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

22. Trần Thị Thùy Dương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

23. Đặng Minh Chương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

24. Phạm Thị Hoài Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

25. Vũ Thị Hồng, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

26. Nguyễn Thị Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

27. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

28. Phạm Thị Lương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

29. Lê Thị Kiều, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

30. Trần Thị Thu Phương, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

31. Lê Thị Thắm, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

32. Trần Thị Bích Thuỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

33. Nguyễn Huỳnh Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

34. Hoàng Đình Mẫn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

35. Lê Tấn Bửu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

36. Trương Quang Diệu, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

37. Hồ Thị Lành, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

38. Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

39. Hoàng Thị Triều Tiên, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lê Lợi;

40. Phan Thị Hồng Vân, Nhân viên Kế toán Trường THCS Lê Lợi;

41. Lê Thị Thu Phương, Nhân viên Y tế Trường THCS Lê Lợi;

42. Hồ Thị Mơ, Nhân viên Thiết bị Trường THCS Lê Lợi;

43. Bùi Lợi, Nhân viên Thư viện Trường THCS Lê Lợi.48. Trường THCS - DTNT A Lưới

1. Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

2. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

3. Hồ Thị Thanh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

4. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

5. Lê Thị Thanh Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

6. Phan Thị Lý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

7. Đào Yên, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

8. Phạm văn Nhỏ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

9. Trần Thị Mỹ Hồng, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

10. Trần Văn Lãm, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

11. Kô Phi Vân, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

12. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

13. Trần Văn Tĩnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

14. Trần Văn Tý, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

15. Tăng Thị Kim Soa, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

16. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

17. Trần Văn Cảnh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

18. Hoàng Hữu Sĩ, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

19. Trần Long, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

20. Lê Văn Chanh, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

21. Huỳnh Đình Bình, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

22. Nguyễn Thị Tâm, Nhân viên Kế toán Trường THCS - DTNT A Lưới;

23. Vũ Thị Thu, Nhân viên Văn thư Trường THCS - DTNT A Lưới;

24. Hồ Xuân Hưng, Nhân viên bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới;

25. Trần Thị Yến Giang, Nhân viên Giáo vụ Trường THCS - DTNT A Lưới;

26. Phan Thị Nhật Liễu, Nhân viên Y tế Trường THCS - DTNT A Lưới;

27. Bùi Thị Hà, Nhân viên Thiết bị Trường THCS - DTNT A Lưới;

28. Hồ Thị Mỹ Lệ, Nhân viên Thư viện Trường THCS - DTNT A Lưới;

29. Nguyễn Thị Hậu, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

30. Trần Thị Ho, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

31. Lê Thị Hồ, Nhân viên Cấp dưỡng Trường THCS - DTNT A Lưới;

32. Lê Viết Khởi, Nhân viên Bảo vệ Trường THCS - DTNT A Lưới.

49. Phòng Giáo dục và Đào tạo

1. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

2. Nguyễn Bá Viện, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

3. Trần Viết Văn, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

4. Hồ Văn Khởi, Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo;

5. Bùi Thị Ngọc Ánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

6. Hồ Đình Tảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

7. Cao Văn Bình, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

8. Dương Thị Phương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

9. Đoàn Công Sơn, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

10. Trần Thị Loan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

11. Hoàng Thị Hương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

12. Lê Thị Diệp, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

13. Nguyễn Thị Tứ, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

14. Hoàng Hữu Cánh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

15. Trần Ngọc Sương, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

16. U Cha Trèm, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

17. Lê Thị Thu Hương, Nhân viên Phòng Giáo dục và Đào tạo.50. Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới

1. Hồ Măng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

2. Phạm Đình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

3. Châu Vĩnh Huyền, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                 

4. Phạm Hữu Trữ, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

5. Lê Hoành Sửu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

6. Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                            

7. Hồ Ngọc Sinh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

8. Nguyễn Thị Thu Hà, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

9. Hồ Văn Ngọc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

10. Nguyễn Thị Sen, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

11. Hồ Văn Lúc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

12. Kô Mộng Ly, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

13. Hồ Ngọc Đạt, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

14. Nguyễn Thị Thu Phương, Nhân viên Kế toán Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

15. Nguyễn Thị Thủy, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

16. Hồ Thị Mai Đặng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

17. Lê Thị Thanh Dung, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

18. Hồ Văn Ngâm, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

19. Nguyễn Văn Ngua, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

20. Nguyễn Thị  Nguyên Ngọc, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

21. Nguyễn Thái Dũng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

22. Hoàng Thị Kim Liên, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

23. Lê Thị Thanh Huyền, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

24. Lê Đình Hiếu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

25. Nguyễn Khoa Đăng, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

26. Nguyễn Ngọc Long, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

27. Phan Thị Thương, Nhân viên Thư viện Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

28. Nguyễn Hữu Hòa, Nhân viên Thiết bị Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

29. Lê Đức Hòa, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

30. Hồ Văn Lành, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

31. Hồ Thị Linh, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

32. Võ Thị Kim Yến, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

33. Nguyễn Trần Trí Dũng, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                               

34. Hồ Văn Thương, Nhân viên Bảo vệ Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

35. Viên Hồ Chàng, Chuyên viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

36. Nguyễn Trường Bôn, Nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.                            

II. TẶNG DANH HIỆU “CHIẾN SĨ THI ĐUA CƠ SỞ” CHO 127 CÁ NHÂN SAU:

1. Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Ngo;

2. Võ Thị Hai, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

3. Định Thị Thanh Tâm, Giáo viên Trường Mầm non A Ngo;

4. Nguyễn Thị Thanh Mỹ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Bắc Sơn;

5. Phan Thị Thanh Tuyết, Giáo viên Trường Mầm non Bắc Sơn;

6. Trần Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

7. Hồ Thị Kim Huệ, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

8. Dương Thị Hồng Lý, Giáo viên Trường Mầm non Hoa TaVai;

9. Nguyễn Thị Hoài Thương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Hạ;

10. Lê Thị Chiếu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Hạ;

11. Nguyễn Thị Minh, Giáo viên Trường Mầm non Sơn Ca;

12. Lê Thị Dịu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thượng;

13. Hồ Thị Hoá, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

14. Lê Thị Dưng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

15. Hồ Thị Kim Quy, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thượng;

16. Lê Thị Mai, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Đào;

17. Hồ Thị Viễn, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

18. Hồ Thị Mỹ Trang, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

19. Trần Thị Thúy, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đào;

20. Nguyễn Thị Xuân Hương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Trung;

21. Nguyễn Thị Thu, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Trung;

22. Hà Thị Mơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non A Roàng;

23. Hồ Văn Ốc, Nhân viên Kế toán Trường Mầm non A Roàng;

24. Dương Thị Tuyền, Giáo viên Trường Mầm non A Roàng;

25. Nguyễn Thị Thu Trang, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

26. Nguyễn Thị Mỹ Nhân, Giáo viên Trường Mầm non A Đớt;

27. Lê Thị Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Lâm;

28. Trần Thị Hoa Hồng, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

29. Hồ Thị Giang, Giáo viên Trường Mầm non Hương Lâm;

30. Trần Thị Nghiêu, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Bắc;

31. Nguyễn Thị Duyên, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

32. Lê Thị Hằng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Bắc;

33. Nguyễn Thị Khương, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Vân;

34. Hồ Thị Ngân, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

35. Hồ Thủy Đăng, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Vân;

36. Hồ Thị Tạo, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

37. Hồ Thị Lan, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thái;

38. Nguyễn Thị Mừng, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hương Nguyên;

39. Phan Thị Thủy Tiên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

40. Hồ Thị Hồng Chuyên, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

41. Hồ Thị Ngư, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

42. Tô Thị Hồng Linh, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Đỗ Quyên;

43. Lê Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nhâm;

44. Đặng Thị Bông, Giáo viên Trường Mầm non Nhâm;

45. Hồ Thủy Và, Hiệu trưởng Trường Mầm non Hồng Thủy;

46. Nguyễn Thị Hạnh, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

47. Hồ Thị Trôi, Giáo viên Trường Mầm non Hồng Thủy;

48. Trần Thị Bình, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

49. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

50. Nguyễn Thị Hiền, Giáo viên Trường Mầm non Hoa Phong Lan;

51. Nguyễn Thị Hạ, Giáo viên Trường Mầm non Đông Sơn;

52. Hồ Thị Vân, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Vinh;

53. Nghiêm Thị Thu Loan, Giáo viên Trường Mầm non Phú Vinh;

54. Đoàn Thị Kim Nga, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học A Ngo;

55. Lê Thị Việt Hà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

56. Hoàng Thị Đảng, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

57. Nguyễn Thị Hoà, Giáo viên Trường Tiểu học A Ngo;

58. Hồ Quế Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

59. Nguyễn Đăng Nguyên, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

60. Nguyễn Thanh Hải, Giáo viên Trường Tiểu học A Roàng;

61. Lê Quang Chung, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

62. Nguyễn Thị Ngọc, Giáo viên Trường Tiểu học Bắc Sơn.

63. Nguyễn Văn Duy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Sơn;

64. Nguyễn Viết Quyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Bắc;

65. Đào Thị Khuyến, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

66. Phan Thị Thu Hà, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Bắc;

67. Phạm Đình Ninh, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

68. Hồ Thị Căn Hoa, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Quảng;

69. Võ Thị Thúy, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thái;

70. Trần Thị Kiều Vân, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng Thượng;

71. Nguyễn Thị Chuốt, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Kim;

72. Nguyễn Thế Toàn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

73. Nguyễn Thị Liên, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

74. Trần Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng Trung;

75. Nguyễn Thị Cẩm, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hồng vân;

76. Hoàng Thanh Thúy, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

77. Lê Kim Sơn, Giáo viên Trường Tiểu học Hồng vân;

78. Đào Phúc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Vinh;

79. Nguyễn Thị Thu Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Vinh;

80. Huỳnh Thị Xuân Thủy, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

81. Nguyễn Thị Thu Huế, Giáo viên Trường Tiểu học Sơn Thủy;

82. Đoàn Quang Tuyến, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nhâm;

83. Trần Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Nhâm;

84. Mai Thị Hạnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

85. Nguyễn Thị Thúy Ái, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

86. Nguyễn Hiệp, Giáo viên Trường Tiểu học Hương Lâm;

87. Lê Duy Đức, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng;

88. Nguyễn Thị Dung, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

89. Hoàng Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

90. Lê Thị Yến, Giáo viên Trường Tiểu học Kim Đồng;

91. Dương Thị Hồng Lý, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vừ A Dính;

92. Nguyễn Hữu Tùng, Giáo viên Trường Tiểu học Vừ A Dính;

93. Dương Minh Lợi, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Hạ;

94. Lê Văn Bôn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hương Nguyên;

95. Nguyễn Đình Quốc, Giáo viên Trường TH-THCS Hương Nguyên;

96. Trần Viết Mẫn, Phó Hiệu trưởng Trường TH-THCS Hồng Thủy;

97. Võ Vũ, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

98. Võ Thị Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

99. Đỗ Thị Ái Trinh, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

100. Lê Thị Diệu Hoa, Giáo viên Trường TH-THCS Hồng Thủy;

101. Nguyễn Quang Thành, Giáo viên Trường THCS A Roàng;

102. Thái Nam, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Trung;

103. Nguyễn Thị Mai, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

104. Nguyễn Thái Mẫn, Giáo viên Trường THCS Quang Trung;

105. Hoàng Trọng Nho, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Hưng Đạo;

106. Hồ Thị Hương, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

107. Lê Thị Mỹ Hạnh, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

108. Lê Nghĩa, Giáo viên Trường THCS Trần Hưng Đạo;

109. Nguyễn Đình Phú, Hiệu trưởng Trường THCS Hương Lâm;

110. Hoàng Văn Hè, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

111. Phạm Văn Vũ, Giáo viên Trường THCS Hương Lâm;

112. Trần Đức, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

113. A Moong Thị Hạnh, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Lê Lợi;

114. Lê Thị Hồng Anh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

115. Huỳnh Minh Kỷ, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

116. Nguyễn Anh Tuấn, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

117. Nguyễn Thị Kim Thanh, Giáo viên Trường THCS Lê Lợi;

118. Hồ Xuân Tài, Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

119. Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường THCS - DTNT A Lưới;

120. Lê Thị Hiền Thu, Giáo viên Trường THCS - DTNT A Lưới;

121. Trần Duy Nguyên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo;

122. Hồ Đình Tảo, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo;

123. Hồ Măng, Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

124. Phạm Đình Minh, Phó Giám đốc Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;

125. Phạm Hữu Trữ, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                              

126. Trần Thị Kim Chi, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới;                                            

127. Lê Hoành Sửu, Giáo viên Trung tâm GDNN - GDTX huyện A Lưới.                            III. TẶNG DANH HIỆU “TẬP THỂ LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN” CHO 31 TẬP THỂ SAU:

1. Trường Mầm non Hoa Ta Vai;

2. Trường Mầm non Hoa Đào;

3. Trường Mầm non Nhâm;

4. Trường Mầm non Đông Sơn;

5. Trường Mầm non Hương Nguyên;

6. Trường Mầm non Hồng Hạ;

7. Trường Mầm non Hồng Trung;

8. Trường Mầm non Hồng Thượng;

9. Trường Mầm non Hồng Bắc;

10. Trường Mầm non Phú Vinh;

11. Trường Mầm non Bắc Sơn;

12. Trường Mầm non A Roàng;

13. Trường Tiểu học Đông Sơn;

14. Trường Tiểu học Phú Vinh;

15. Trường Tiểu học Vừ A Dính;

16. Trường Tiểu học Hồng Trung;

17. Trường Tiểu học Hồng Kim;

18. Trường Tiểu học Hồng Quảng;

19. Trường Tiểu học Hồng Thượng;

20. Trường Tiểu học Kim Đồng;

21. Trường Tiểu học Hồng Bắc;

22. Trường Tiểu học Bắc Sơn;

23. Trường Tiểu học A Ngo;

24. Trường Tiểu học Sơn Thuỷ;

25. Trường Tiểu học Nhâm;

26. Trường TH-THCS Hương Nguyên;

27. Trường THCS Lê Lợi;

28. Trường THCS Quang Trung;

29. Trường THCS-DTNT A Lưới;30. Phòng Giáo dục và Đào tạo;

31. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện A Lưới.

tải về 42.35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương