Tôn giáo khxh, XÃ HỘi họC, nhân loại học và DÂn tộc họCtải về 0.69 Mb.
trang4/6
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích0.69 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ký hiệu môn loại: 895.92284/TH561N

Ký hiệu môn loại: 895.92209/L462Q

Ký hiệu môn loại: 895.92234/N205X

Ký hiệu môn loại: 895.9228408/NG112M

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Kho Đọc: VN.039499

Kho Mượn: MV.058140-58141Kho Đọc: VV.010185

Kho Đọc: VN.039498

Kho Mượn: MV.058138-58139Kho Đọc: VN.039502

Kho Mượn: MV.058144-58145

Kho lưu động: LD.021606-21607

Kho lưu động: LDTN.012898-12899

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031493-31494Kho lưu động: LDTN.012888-12889

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031483-31484Kho lưu động: LDTN.012900-12901

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031495-31496Kho lưu động: LDTN.012906-12907

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031501-31502Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 20


- Thư mục thông báo sách mới

67/. Những người bạn cực ngầu: Cuộc xâm lăng của chim cánh cụt / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

68/. Những người bạn cực ngầu: Dọn dẹp thật là vui / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

69/. Những người bạn cực ngầu: Làm điều tốt thật vui / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

70/. Những người bạn cực ngầu: Lời xin lỗi chân thành / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

71/. Những người bạn cực ngầu: Nhà thiết kế trời trang nhí / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

72/. Những người bạn cực ngầu: Quái vật ăn lời nói / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

73/. Những người bạn cực ngầu: Yêu thương đẹp như một món quà / Zhizhi Siregar ; Minh họa: Arrahman Rendi ; Quách Cẩm Phương dịch. - H. : Thanh niên, 2018. - 40tr. : tranh màu ; 24cm. - (Cùng con trưởng thành. Dành cho trẻ em từ 4-15 tuổi)

74/. PERGAUD,LOUIS. Cuộc chiến khuy cúc : Truyện năm tôi mười hai tuổi / Louis Pergaud ; Lê Chu Cầu dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2017. - 347tr. ; 21cm

75/. TAKIMORI KOTO. Giữa lúc tận cùng cô đơn, chú mèo đã chỉ cho tôi những điều quý giá! / Takimori Koto ; Nguyễn Song Tâm Quyên dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 244tr. ; 21cm

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 899.223/NH556N

Ký hiệu môn loại: 843/C514C

Kho lưu động: LDTN.012908-12909

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031503-31504Kho lưu động: LDTN.012904-12905

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031497-31498Kho lưu động: LDTN.012892-12893

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031487-31488Kho lưu động: LDTN.012902-12903

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031499-31500Kho lưu động: LDTN.012910-12911

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031505-31506Kho lưu động: LDTN.012896-12897

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031491-31492Kho lưu động: LDTN.012894-12895

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031489-31490Kho lưu động: LDTN.012890-12891

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031485-31486Kho lưu động: LD.021604-21605

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 21


- Thư mục thông báo sách mới

76/. TỐNG LIỄU GIA. Bình thản yên trong thế giới hỗn loạn : Tản văn / Tống Liễu Gia ; Mai Dung dịch. - H. : Văn học, 2017. - 319tr. ; 21cm

77/. Trung thu cháu nhớ Bác Hồ / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 191tr. ; 21cm. - (Tủ sách rèn luyện nhân cách sống)

78/. TRƯƠNG THÁI. Những câu chuyện dân gian hay nhất thế giới : Truyện kể / Trương Thái ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 160tr. ; 21cm. - (Tủ sách người kể chuyện. Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi)

79/. TRƯƠNG THÁI. Những câu chuyện thú vị dành cho bé trai : Truyện kể / Trương Thái ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2017. - 164tr. ; 21cm. - (Tủ sách người kể chuyện. Bài học nhỏ - Ý nghĩa lớn. Dành cho trẻ em từ 5 - 15 tuổi)

80/. TUYỀN NGUYỄN. Miền quê ngoại : Truyện dài / Tuyền Nguyễn. - H. : Thanh Niên, 2017. - 296tr. ; 21cm

81/. Tuyển tập thơ văn Hồ Chí Minh / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 291tr. ; 21cm

82/. WHITE, E. B. Tiếng kèn thiên nga / E. B White ; Fred Marcellino minh họa ; Thiên Nga dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2018. - 241tr. ; 21cm

83/. WOOLRICH, CORNELL. Cô dâu đen : Tiểu thuyết trinh thám / Cornell Woolrich ; Trang An dịch. - H. : Văn học, 2018. - 258tr. ; 21cm

84/. YONEZAWA HONOBU. Thằng khờ / Yonezawa Honobu ; Như Ý dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn;

Ký hiệu môn loại: 895.636/GI-551L

Ký hiệu môn loại: 895.1/B312T

Ký hiệu môn loại: 895.9223/TR513T

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH556C

Ký hiệu môn loại: 895.13/NH556C

Ký hiệu môn loại: 895.92234/M305Q

Ký hiệu môn loại: 895.92213208/T527T

Ký hiệu môn loại: 813/T306K

Ký hiệu môn loại: 813/C450D

Kho Đọc: VN.039488

Kho Mượn: MV.058132-58133

Kho lưu động: LD.021590-21591

Kho Đọc: VN.039489

Kho Mượn: MV.058130-58131

Kho lưu động: LD.021600-21601

Kho Đọc: VN.039504

Kho Mượn: MV.058154-58155

Kho lưu động: LD.021614-21615

Kho lưu động: LDTN.012848-12849

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031390-31391Kho lưu động: LDTN.012850-12851

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031388-31389Kho Đọc: VN.039041

Kho Mượn: MV.057382-57383

Kho lưu động: LD.021596-21597

Kho Đọc: VN.039503

Kho Mượn: MV.058162-58163

Kho lưu động: LD.021612-21613

Kho Đọc: VN.039485

Kho Mượn: MV.058122-58123

Kho lưu động: LD.021592-21593

Kho Đọc: VN.039484

Kho Mượn: MV.058118-58119Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 22


- Thư mục thông báo sách mới

LỊCH SỬ & ĐỊA LÝ

Công ty Văn hoá và Truyền thông Nhã Nam, 2017. - 264tr. : hình vẽ ; 21cm

1/. CHI PHAN. Những linh hồn bất tử vì tổ quốc : Ký sự chân dung / Chi Phan. - H. : Thanh niên, 2017. - 399tr. ; 24cm

2/. SAKAIYA TAICHI. Mười hai người lập ra nước Nhật : Sách tham khảo / Sakaiya Taichi ; Đặng Lương Mô dịch, chú giải. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 456tr. ; 21cm

3/. Truyện tranh lịch sử: Danh Tướng Lý Thường Kiệt / Lời: Đàm Huy Đông ; Tranh: Phạm Tuấn. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 51tr. : tranh màu ; 24cm

4/. Truyện tranh lịch sử: Đinh Bộ Lĩnh và nước Đại Cồ Việt / Lời: Lương Duyên, Nguyên Thi ; Tranh: Nguyễn Đông Hải. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 30tr. : tranh màu ; 24cm

5/. Truyện tranh lịch sử: Hai Bà Trưng và cuộc khởi nghĩa chống quân đô hộ nhán Hán / Lời: Lương Duyên, Nguyên Thi ; Tranh: Thanh Nam. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm

6/. Truyện tranh lịch sử: Lê Hoàn - Vị hoàng đế lập ra nhà Lê / Lời: Đoàn Thị Tuyết Mai ; Tranh: Vương Quốc Thịnh, Việt Bá. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 24cm

7/. Truyện tranh lịch sử: Nhà yêu nước Phan Châu Trinh / Lời: Nguyễn Thị Hương Giang ; Tranh: Tạ Lan Hạnh. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 39tr. : tranh màu ; 24cm

8/. Truyện tranh lịch sử: Trần Bình Trọng - Thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc / Lời: Nguyễn Thị Nhơn ; Tranh: Lê Phương. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 31tr. : tranh màu ; 24cm

Tóm tắt: Đây là tập hợp một số tấm gương của các anh hùng liệt sĩ, các thương bệnh binh, những người đã cống hiến cuộc đời mình để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, cho nhân dân

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của mười hai nhân vật trong lịch sử Nhật Bản, trong đó có cả nhân vật là người nước ngoài, những người đã tạo nên sự độc đáo, nét đặc trưng của văn hoá Nhật Bản

Ký hiệu môn loại: 895.63/TH116K

Ký hiệu môn loại: 959.700922/NH556L

Ký hiệu môn loại: 952.0099/M558H

Ký hiệu môn loại: 959.7023/TR527T

Ký hiệu môn loại: 959.7021/TR527T

Ký hiệu môn loại: 959.701/TR527T

Ký hiệu môn loại: 959.7022/TR527T

Ký hiệu môn loại: 959.703/TR527T

Ký hiệu môn loại: 959.7024/TR527T

Kho Đọc: VN.039487

Kho Mượn: MV.058136-58137Kho Đọc: VV.010164

Kho Mượn: MV.058172Kho Đọc: VN.039506

Kho Mượn: MV.058168-58169Kho lưu động: LDTN.012883-12885

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031517-31518Kho lưu động: LDTN.012881-12882

Kho lưu động: LDTN.012873-12874

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031511-31512Kho lưu động: LDTN.012875-12876

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031513-31514Kho lưu động: LDTN.012879-12880

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 23


- Thư mục thông báo sách mới

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN

KINH TẾ

9/. Truyện tranh lịch sử: Triệu Việt Vương - Người anh hùng của đầm Dạ Trạch / Lời: Chu Huy ; Tranh: Phạm Tuấn. - Tái bản lần 1, có chỉnh lý. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2017. - 27tr. : tranh màu ; 24cm

1/. Thực hiện di chúc Chủ Tịch Hồ Chí Minh / Khánh Linh tuyển chọn. - H. : Lao động, 2017. - 195tr. ; 21cm

1/. ANTONOPOULOS, ANDREAS M.. Internet của tiền tệ / Andreas M. Antonopoulos ; Thu Hương dịch ; H.đ.: Nguyễn Khánh An, Lê Huy Hoà. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2018. - 211tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: The internet of money2/. BÙI CHÍ TRUNG. Kinh tế báo chí : Sách chuyên khảo / Bùi Chí Trung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 323tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 314-3203/. SCHWAGER, JACK.D.. Phù thủy sàn chứng khoán : Thành công, thất bại và kinh nghiệm vực dậy của các nhà giao dịch chứng khoán hàng đầu nước mỹ / Jack.D. Schwager ; Phan Thanh Trà dịch. - H. : Lao động Xã hội, 2017. - 548tr. ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Stock market wizards4/. VIGNA, PAUL. Kỷ nguyên tiền điện tử : Bitcoin và tiền kỹ thuật số đang thách thức trật tự kinh tế toàn cầu như thế nào / Paul Vigna, Michael J. Casey ; Han Ly dịch. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2017. - 658tr. : minh hoạ ; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The age of cryptocurrency : How bitcoin and digital money are challenging the global economic orderTóm tắt: Giới thiệu những di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện những di chúc đó.

Tóm tắt: Tập hợp các bài nói chuyện của tác giả trình bày những kiến thức tổng quan về bitcoin (tiền kỹ thuật số), các ứng dụng cũng như tác động, tầm quan trọng của nó đối với tương lai

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chính về kinh tế báo chí như: các mô hình kinh doanh, kinh tế báo chí trên nền tảng kỹ thuật số, hội tụ và đa phương tiện; kỹ năng phân tích thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh, những vấn đề cơ bản trong kinh doanh báo chí...

Tóm tắt: Tộng hợp một loạt các cuộc phỏng vấn 15 "phù thủy" giao dịch thành công và nổi tiếng trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, cuốn sách phơi bày nhiều chi tiết đắt giá về những bí mật "lên sàn" của họ.

Tóm tắt: Trên cơ sở trình bày về các hình thái tiền tệ, các tác giả lý giải nguồn gốc, sự phát triển, chức năng, tiềm năng... của tiền ảo, đồng thời phân tích về những thách thức của tiền ảo đối với trật tự kinh tế toàn cầu - những nơi bitcoin và blockchain đang hiện hữu, từ những quốc gia nghèo khó châu Phi tới lãnh địa công nghệ châu Mỹ, từ những nền kinh tế mới nổi ở châu Á tới xứ sở ngân hàng ở châu Âu - cũng như tương lai của loại tiền này

Ký hiệu môn loại: 959.701/TR527T

Ký hiệu môn loại: 335.4346/TH552H

Ký hiệu môn loại: 332.42/I-311T

Ký hiệu môn loại: 338.47079/K312T

Ký hiệu môn loại: 332.6322092273/PH500T

Kho lưu động: LDTN.012877-12878

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031515-31516Kho lưu động: LDTN.012871-12872

Kho Thiếu Nhi Mượn: TN.031509-31510Kho Đọc: VN.039454

Kho Mượn: MV.058054-58055

Kho lưu động: LD.021574-21575

Kho Đọc: VV.010172

Kho Đọc: VN.039453

Kho Mượn: MV.058056-58057Kho Đọc: VV.010170

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 24


- Thư mục thông báo sách mới

PHÁP LUẬT

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ

1/. ĐỖ ĐỨC HỒNG HÀ. Hỏi - Đáp về phòng chống bạo lực gia đình và xâm hại trẻ em / Đỗ Đức Hồng Hà, Lê Thị Mai Hoa, Phạm Minh Châu. - H. : Lao động, 2017. - 171tr. ; 21cm

2/. NGUYỄN MINH ĐOAN. Hiệu quả của pháp luật - Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Minh Đoan, Vũ Trọng Lâm. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 235tr. ; 21cm

Thư mục: tr. 229-2333/. Quy định pháp luật hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toán. - H. : Chính trị Quốc gia,, 2017. - 151tr. ; 21cm

Phụ lục: tr. 124-1501/. DƯƠNG XUÂN ĐỐNG. Một số danh nhân văn hoá quân sự Việt Nam tiêu biểu / Dương Xuân Đống. - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 387tr. ; 21cm

2/. Nguyễn Chí Thanh - Những góc nhìn từ hậu thế / Bùi Chí Trung (ch.b.), Đặng Bảo Trung, Lương Thị Bích Ngọc.... - H. : Quân đội nhân dân, 2017. - 287tr. ; 21cm

Tóm tắt: Cuốn sách gồm các câu hỏi và gới ý trả lời về các vấn đề liên quan đến bạo lực gia đình và các quy định pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình nhằm cung cấp cho công dân những kiến thức pháp luật cần thiết để tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình. Luật phòng, chống bạo lực gia đình được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 21-11-2007;...

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về hiệu quả của pháp luật. Vài nét về hiệu quả của pháp luật Việt Nam thời kỳ đổi mới. Phương hướng và giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả của pháp luật ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nayTóm tắt: Trích dẫn luật kế toán năm 2015 và các nghị định, thông tư về hướng dẫn hành nghề dịch vụ kế toánTóm tắt: Giới thiệu một số danh nhân văn hoá quân sự Việt Nam từ thời Bắc thuộc đến nay như Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Nam Đế, Triệu Quang Phục, Mai Thúc Loan, Khúc Hạo, Dương Đình Nghệ, Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh...

Tóm tắt: Cuốn sách bàn về lịch sử của đất nước trong thời kỳ chiến tranh giải phóng dân tộc, thông qua số phận một con người cụ thể, bằng những cách tiếp cận khác và hơn nữa là với cảm xúc của những niềm vui và nỗi buồn có thật

Ký hiệu môn loại: 332.42/K600N

Ký hiệu môn loại: 346.59701/H428Đ

Ký hiệu môn loại: 340.597/H309Q

Ký hiệu môn loại: 343.59703402638/QU600Đ

Ký hiệu môn loại: 355.00922597/ M458S/M458S

Ký hiệu môn loại: 355.0092/NG527C

Kho Đọc: VN.039448

Kho Đọc: VN.039455

Kho Mượn: MV.058060-58061

Kho lưu động: LD.021572-21573

Kho Đọc: VN.039456

Kho Mượn: MV.058064-58065

Kho lưu động: LD.021568-21569

Kho Đọc: VN.039452

Kho Mượn: MV.058048-58049

Kho lưu động: LD.021570-21571

Kho Đọc: VN.039505

Kho Mượn: MV.058170-58171Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Số ĐKCB:

Trang 25


- Thư mục thông báo sách mới

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI

GIÁO DỤC

1/. VŨ THẾ THÀNH. Để ăn không phải băn khoăn : Đối thoại về an toàn thực phẩm / Vũ Thế Thành, Nguyễn Bích Hiền. - H. : Thế giới, 2018. - 267tr. ; 21cm

1/. ĐINH LÊ HƯƠNG. Chuyện ở vịnh Tokyo / Đinh Lê Hương. - H. : Thế giới, 2018. - 199tr. : 18tr. ảnh ; 21cm

2/. LÊ THỊ LINH TRANG. Thoát hiểm khi gặp người lạ / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Huỳnh Thị Thanh Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17cm

T.3. - 2017. - 27tr.: tranh vẽ. - (Kỹ năng thoát hiểm cho bé. Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi)3/. LÊ THỊ LINH TRANG. Thoát hiểm khi gặp người lạ / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Huỳnh Thị Thanh Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17cm

T.6. - 2017. - 31tr: tranh vẽ. - (Kỹ năng thoát hiểm cho bé. Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi)4/. LÊ THỊ LINH TRANG. Thoát hiểm khi gặp người lạ / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Huỳnh Thị Thanh Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17cm

T.7. - 2017. - 31tr: tranh vẽ. - (Kỹ năng thoát hiểm cho bé. Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi)5/. LÊ THỊ LINH TRANG. Thoát hiểm khi gặp người lạ / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Huỳnh Thị Thanh Huyền minh họa. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Tp. Hồ Chí Minh. - 17cm

T.4. - 2017. - 27tr.: tranh vẽ. - (Kỹ năng thoát hiểm cho bé. Dành cho trẻ em từ 4-12 tuổi)6/. LÊ THỊ LINH TRANG. Thoát hiểm khi gặp người lạ / Lê Thị Linh Trang, Ngô Thị Thanh Tiên ; Huỳnh

Tóm tắt: Tập hợp những câu hỏi và đáp về an toàn thực phẩm, giúp bạn biết cách sử dụng thực phẩm thực sự khoa học, an toàn và có thể an tâm trong việc ăn uống hàng ngày

Tóm tắt: Ghi lại những kỷ niệm về cuộc sống, học tập, bạn bè, thầy cô... và cả những điều vô tri như máy bán hàng tự động, tàu điện ngầm cũng trở thành những kỷ niệm khó quên của tác giả Đinh Lê Hương khi học tập ở Nhật Bản

Tóm tắt: Bộ sách "Kỹ năng thoát hiểm cho bé" gồm 7 tập với 15 kỹ năng sẽ như một cuốn cẩm nang giúp ba mẹ có thêm tư liệu để truyền đạt và ôn tập kỹ năng thoát hiểm cho con

Tóm tắt: Bộ sách "Kỹ năng thoát hiểm cho bé" gồm 7 tập với 15 kỹ năng sẽ như một cuốn cẩm nang giúp ba mẹ có thêm tư liệu để truyền đạt và ôn tập kỹ năng thoát hiểm cho con

Tóm tắt: Bộ sách "Kỹ năng thoát hiểm cho bé" gồm 7 tập với 15 kỹ năng sẽ như một cuốn cẩm nang giúp ba mẹ có thêm tư liệu để truyền đạt và ôn tập kỹ năng thoát hiểm cho con

Tóm tắt: Bộ sách "Kỹ năng thoát hiểm cho bé" gồm 7 tập với 15 kỹ năng sẽ như một cuốn cẩm nang giúp ba mẹ có thêm tư liệu để truyền đạt và ôn tập kỹ năng thoát hiểm cho conПоделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương