TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđT


ĐỀ TÀI CÂY PHỦ TỐI ThIỂU (MINIMUM - SPANNING TREE)tải về 422 Kb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
1   2   3   4   5   6   7

ĐỀ TÀI

CÂY PHỦ TỐI ThIỂU (MINIMUM - SPANNING TREE)

DÙNG KỸ THUẬT TÌM KIẾM ĐỊA PHƯƠNG


MSĐT : NL1TH-046ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán : Tìm cây phủ tối tiểu T (có tổng độ dài các cạnh là nhỏ nhất) qua tất cả các đỉnh trên một đồ thị vô hướng liên thông G = (V, E), trong đó V là tập các đỉnh, E là tập hợp các cạnh, mỗi cạnh đều có một độ dài xác định ?

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết:


- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Chiến lược tìm kiếm địa phương áp dụng vào bài toán cây phủ tối thiểu.Về chương trình :

- Dữ liệu nhập vào dưới dạng file chứa các giá trị như sau: số đỉnh của đồ thị, tọa độ các đỉnh.

- Chọn phương án ban đầu là một cây phủ nào đó (khoảng cách giữa chúng được tính theo tọa độ các đỉnh)

- Thành lập tập tất cả các cạnh theo thứ tăng dần của độ dài


- Cài đặt giải thuật tìm kiếm địa phương trên đồ thị: Chọn một cạnh có độ dài nhỏ nhất trong tập các cạnh chưa sử dụng để thêm vào cây. Trong cây sẽ có một chu trình, loại khỏi chu trình cạnh có độ dài lớn nhất trong chu trình đó. Ta được một cây phủ mới. Lặp lại bước này cho đến khi không còn cải thiện được phương án nữa.

- Dịch chương trình sang file thực thi.


Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1) Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Giải thuật – Khoa CNTT – ĐHCT :

http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/gthuat/

2) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

3) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

4) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM

5) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2

Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

ĐỀ TÀI

CÂY TÌM KIẾM NHỊ PHÂN


MSĐT : NL1TH-047


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán : Cây tìm kiếm nhị phân (binary search tree) là cây nhị phân mà tại mỗi nút của cây thì khóa của nút này lớn hơn khóa của các nút của cây con bên trái và nhỏ hơn khóa của các nút của cây con bên phải của nó.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết:


- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Cách tổ chức của một cây sắp xếp ngoài.Về chương trình:

- Dữ liệu nhập vào dưới dạng file chứa các thông tin sau : tổng số nút trên cây, một dãy giá trị các nút lá của cây.

Xây dựng và hiển thị cây nhị phân với giá trị các nút trên màn hình đồ họa.

- Cài đặt quá trình thực hiện các giải thuật sau (thể hiện cây và quá trình xử lý trên màn hình đồ họa) :

+ Duyệt cây nhị phân theo tiền tự, trung tự, hậu tự.

+ Tìm kiếm một nút trên cây với khóa được cung cấp.

+ Tìm kiếm và thêm vào trên cây nhị phân.

+ Tìm kiếm và loại bỏ trên cây nhị phân.

- Dịch chương trình sang file thực thi.

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1) Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Giải thuật – Khoa CNTT – ĐHCT :

http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/gthuat/

2) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

3) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

4) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM

5) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2

Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

ĐỀ TÀI
BÀI TOÁN PHÂN BỐ KÊNH TRUYỀN HÌNH
DÙNG THUẬT TOÁN TÔ MÀU ĐỒ THỊ

MSĐT : NL1TH-048ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán (Phân bố kênh truyền hình đồng bằng Sông Cửu long): Các kênh truyền hình từ số 2 đến số 13 được phân chia cho các đài truyền hình các tỉnh trong vùng đồng bằng Sông Cửu long (Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cần thơ, Vĩnh long, An giang, Kiên giang, Đồng tháp, Trà Vinh, Bến Tre, Tiền giang, Long An) sao cho không có hai đài phát nào ở hai tỉnh nằm cạnh nhau trên bản đồ địa lý lại dùng cùng một kênh ?

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết:


- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Giải thuật tô màu đồ thị (giáo trình Cấu trúc dữ liệu, Khoa CNTT-ĐHCT)Về chương trình :

- Dữ liệu nhập vào và xuất ra dưới dạng file chứa các thông tin về đồ thị.

- Tổ chức đồ thị: Mỗi đài phát tương ứng 1 đỉnh, mỗi màu biểu thị 1 kênh. Việc phân chia kênh tương ứng với việc tô màu đồ thị (tô màu theo thuật toán Greedy xét lần lượt theo số thứ tự các đỉnh)

- Cài đặt quá trình thực hiện giải thuật tô màu (hiển thị Tên tỉnh Số kênh tương ứng)

- Dịch chương trình sang file thực thi.

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1) Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Giải thuật – Khoa CNTT – ĐHCT :

http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/gthuat/

2) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

3) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

4) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM

5) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2

6) http://www.ctu.edu.vn/coursewares/supham/ctdulieu/chuong1.htm

Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết.


ĐỀ TÀI

GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP GAUSSE, CĂN BẬC HAI, PHẦN TỬ CHÍNH

MSĐT : NL1TH-049

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :


Giải hệ phương trình tuyến tính theo các phương pháp: Gausse, căn bậc hai, phần tử chính.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững phương pháp Gausse, phương pháp căn bậc hai, phần tử chính để giải một hệ phương trình tuyến tính.

+ Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản để có thể vận dụng nó để cài đặt một hệ phương trình tuyến tính đã cho và tìm kết quả của hệ này (cấu trúc mảng, text file, con trỏ ).

+ Nêu giải thuật bằng ngôn ngữ lập trình (hoặc ngôn ngữ giả) cho các phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính theo các kiểu dữ liệu đã chọn. Đánh giá cách chọn dữ liệu (dùng dữ liệu tối ưu là kiểu nào?) . Nên kiểm tra dữ liệu trong quá trình nhập đối với phương pháp căn bậc 2.

Chương trình (Demo):

+ Cho phép nhập các hệ số của một hệ phương trình tuyến tính trong đó các hệ số được nhập từ bàn phím, lấy các hệ số từ text file đã có sẳn.

VD: dạng của text file:

a11 a12 - - - - - - - a1n a1,n+1

a21 a22 - - - - - - - a2n a2,n+1

- - - - - - - - - - -

an1 an2 - - - - - - - ann a n, n+1

+ Cho phép giải hệ phương trình vừa nhập theo phương pháp Gausse, căn bậc hai, phần tử chính.

+ Hiển thị kết quả lên màn hình, ra text file theo thứ tự của từng giai đoạn trong quá trình giải hệ. Xác định kết quả cuối cùng.Trong trường hợp hệ có nhiều nghiệm thì tìm tất cả các nghiệm có thể có( Lưu ý trường hợp hệ vô số nghiệm).

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C …

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Bài giảng Phương pháp tính – Lê Đức Thắng.

Phương pháp tính (Phần lý thuyết + bài tập) - Lê Đình Thịnh.

Toán cao cấp - Nguyễn Đình Trí
ĐỀ TÀI

TÍNH GẦN ĐÚNG GIÁ TRỊ HÀM SỐ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUỖI LŨY THỪA, PHƯƠNG PHÁP LẶP

MSĐT : NL1TH-050

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :


- Tính giá trị của các hàm số sau bằng phương pháp chuỗi lũy thừa và tính giá trị sai số của nó. Hàm: Sin x, Cos x, Lnx, ex , y=1/x, y = x , y= 3 x , y =1/ x , y= p x,

- Tính giá trị hàm Sin x, Cos x theo phương pháp lặp và so sánh các kết quả với nhau.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững các phương pháp tính giá trị, sai số cho hàm số bằng phương pháp chuỗi lũa thừa, phương pháp lặp.

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép tính giá trị cho từng hàm số với giá trị x được nhập từ bàn phím (Nếu cho trước số phần tử thì tính độ chính xác của hàm)

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bài giảng Phương pháp tính – Lê Đức Thắng.

2. Phương pháp tính (Phần lý thuyết + bài tập) - Lê Đình Thịnh

3. Toán cao cấp - Nguyễn Đình Trí

ĐỀ TÀI

ĐA THỨC NỘI SUY

MSĐT : NL1TH-051

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :


Tính giá trị, vi phân của một hàm số được cho dưới dạng bảng giá trị theo công thức Newton, Gausse và tính giá trị sai số tương ứng của nó.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững các phương pháp tính giá trị, sai số cho một hàm số được cho dưới dạng bảng giá trị bằng phương pháp nội suy Newton, Gausse;

+ Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản để có thể vận dụng nó để cài đặt bảng giá trị một hàm số (dùng cấu trúc dữ liệu đã học hoặc text file).

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép tính giá trị cho hàm số với bảng giá trị được nhập từ bàn phím, text file

VD: File text lưu bảng giá trị có dạng:

1 3 5 7 9 <- Đây là các giá trị của x

2 4 6 8 10 <- Đây là các giá trị của y

+ Nhập giá trị x cần tính. Chương trình tự xác định công thức phù hợp đề tính gia trị cho y tương ứng sao cho sử dụng tối đa bảng dữ liệu đã nhập.

+ Tính giá trị, sai số theo các công thức đã nêu trên.

+ Hiển thị kết quả ra màn hình , file (kết quả gồm có bảng giá trị đã cho ban đầu , kết quả của hàm ứng với giá trị x nào đó và sai số tương ứng của nó)

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bài giảng Phương pháp tính – Lê Đức Thắng

2. Phương pháp tính (Phần lý thuyết + bài tập) - Lê Đình Thịnh

3. Toán cao cấp - Nguyễn Đình Trí

.

ĐỀ TÀIĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE

MSĐT : NL1TH-052

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :


Xây dựng lại một đa thức nội suy Lagrange ứng với bảng giá trị cho trước.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững các phương pháp tính giá trị, sai số cho một hàm số được cho dưới dạng bảng giá trị bằng phương pháp nội suy Lagrange

+ Hiểu các kiểu dữ liệu cơ bản để có thể vận dụng nó để cài đặt bảng giá trị một hàm số (dùng cấu trúc dữ liệu đã học hoặc text file).

- Chương trình (Demo):

+ Cho nhập giá trị cho hàm số với bảng giá trị được nhập từ bàn phím, text file

VD: File text lưu bảng giá trị có dạng:

1 3 5 7 9 <- Đây là các giá trị của x

2 4 6 8 10 <- Đây là các giá trị của y

+ Xác định hàm số tương ứng cho bảng vừa nhập.

+ Kiểm định hàm bằng các giá trị trong bảng đã có.

+ Hiển thị kết quả ra màn hình , file (kết quả gồm có bảng giá trị đã cho ban đầu , kết quả của hàm ứng với giá trị x nào đó và sai số tương ứng của nó)

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C, …

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bài giảng Phương pháp tính – Lê Đức Thắng.

2. Phương pháp tính (Phần lý thuyết + bài tập) - Lê Đình Thịnh

3. Toán cao cấp - Nguyễn Đình Trí.

ĐỀ TÀI

CÀI ĐẶT TỰ ĐIỂN

MSĐT : NL1TH-053
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Hiểu và cài đặt một tự điển vào máy tính. Cho phép thêm từ, sữa dữ liệu, truy xuất từ trong tự điển. Dữ liệu trong tự điển sau khi được thêm, sửa, xóa phải được lưu giữ trong máy dưới dạng file.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc file, các truy xuất dữ liệu từ file.

+ Nắm vững khái niệm về tự điển, các cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt một tự điển vào máy tính (Ví dụ: cấu trúc BST hay tìm kiếm ngoài, bảng băm…).

+ Các từ trong tự điển sẽ được lưu trữ trong file, khi cần sử dụng tự điển thì tự động đẩy dữ liệu trong file ra ở dạng cây tìm kiếm nhị phân để dễ truy xuất.

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép nhập dữ liệu vào tự điển (thêm từ) đã có, sữa chữa dữ liệu đã có trong tự điển.

+ Cho phép tra từ trong tự điển theo một khóa (từ) nào đó.

+ Hiển thị tất cả các từ đã được tra trong tự điển theo thứ tự thời gian.

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.

5. Bài giảng thực hành Cấu trúc dữ liệu- Trương Thị Thanh Tuyền.

ĐỀ TÀI

CÀI ĐẶT, QUẢN LÝ MỘT VĂN BẢN

MSĐT : NL1TH-054
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Hiểu và cài đặt một văn bản vào máy tính bằng các cấu trúc dữ liệu đã học. Cho phép thực hiện các thao tác trên văn bản như : mở một văn bản mới hoặc văn bản đã tồn tại. Cắt bỏ các khoảng trắng không cần thiết như các khoảng trắng đầu, cuối của dòng và các khoảng trắng giữa 2 từ để đảm bảo chỉ có một khảong trắng giữa hai từ. Viết chữ in hoa ở đầu câu. Nhập nội dung cho văn bản. Tìm từ trong văn bản, dàn trang theo số cột, dòng cho trước (nếu có yêu cầu) …. Và lưu văn bản vào file.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc file, các truy xuất dữ liệu từ file.

+ Nắm vững khái niệm các cấu trúc dữ liệu cần thiết và các thuật toán để thực hiện các công việc nêu trên ứng với cấu trúc dữ liệu đã chọn.

+ Nội dung của văn bản phải lưu trong file.

- Chương trình (Demo):

+ Tạo một văn bản mới và nhập liệu cho văn bản.

+ Mở một văn bản đã tồn tại và thao tác trên nó.

+ Cắt khoảng trắng dư, viết in đầu câu.

+ Hiển thị văn bản theo cách dàn trang định trước

+ Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.

5. Bài giảng thực hành Cấu trúc dữ liệu- Trương Thị Thanh Tuyền.


ĐỀ TÀI

THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH CƠ BẢN TRÊN MỘT ĐA THỨC

MSĐT : NL1TH-055
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Hiểu và cài đặt một đa thức vào máy tính bằng danh sách. Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, đạo hàm của một đa thức đã cho.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc text file, các truy xuất dữ liệu từ text file.

+ Chọn lựa cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt đa thức (VD: cài đặt bằng mảng, con trỏ, con nháy ,…)

+ Các giải thuật thực hiện phép toán trên đa thức ứng với cấu trúc dữ liệu đã chon.

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép đọc dữ liệu vào một đa thức từ bàn phím, text file.

Text file co dạng: hệ số số mũ
an xn an-1 xn-1 an-2 xn-2 ... a0

+ Thực hiện phép toán cộng, trừ, nhân, chia, đạo hàm, tính trị cho một đa thức.

+ Hiển thị kết quả ra màn hình, file

+Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.

5. Bài giảng thực hành Cấu trúc dữ liệu- Trương Thị Thanh Tuyền.

ĐỀ TÀI

CÂY BIỂU THỨC

MSĐT : NL1TH-056
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Hiểu và cài đặt một cây biểu thức vào máy tính (nhãn của các nút trong cây được nhập từ bàn phím). Cây biểu thức bao gồm các phép toán: cộng, trừ, nhân chia, giai thừa, mũ.Thực hiện tính trị cho cây biểu thức đã cho.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc cây biểu thức, các cách tính trị cho cây biểu thức, chế độ đồ họa, cấu trúc ngăn xếp, hàng đợi.

+ Chọn lựa cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt cây (VD: cài đặt bằng mảng, con trỏ)

+ Các giải thuật thực hiện phép toán trên cây như tạo cây rỗng, nhập dữ liệu cho cây từ bàn phím, viết danh sách duyệt cây( tiền tự, trung tự, hậu tự, mức), xác định số nút, chiều cao, số toán hạng, tính trị cho cây,… với cấu trúc dữ liệu đã chọn.

+ Các giải thuật tính trị cho biểu thức duyệt hậu tự, tiền tự của cây.

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép đọc dữ liệu vào cho cây từ bàn phím thông qua một biểu thức được nhập từ bàn phím.

+ Thực hiện phép toán trên cây biểu thức như đã nêu trên.

+ Vẽ cây vừa nhập ra màn hình theo chế độ đồ họa.

+ Cho phép nhập vào một biểu thức tiền tự, hậu tự và tính trị cho hai biểu thức này.

+Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.

5. Bài giảng thực hành Cấu trúc dữ liệu- Trương Thị Thanh Tuyền.

ĐỀ TÀI

TÌM ĐƯỜNG ĐI TRÊN ĐỒ THỊ

MSĐT : NL1TH-057
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Tìm hiểu và cài đặt một đồ thị có hướng và vô hướng vào máy tính. Vẽ đồ thị ra màn hình trong chế độ đồ họa. Kiểm tra đường đi, đi từ một nút nào đó đến một nút nào đó trên đồ thị.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc text file, các truy xuất dữ liệu từ text file, chế độ đồ họa.

+ Nắm vững các khái niệm về đồ thị.

+ Chọn lựa cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt đồ thị (VD: cài đặt bằng mảng, con trỏ, con nháy,…)

+ Các giải thuật tìm đường đi trong đồ thị theo giải thuật tham an (Greedy), Tìm kiếm địa phương, Kỹ thuật nhánh cận,….

- Chương trình (Demo):

+ Cho phép đọc dữ liệu vào cho đồ thị từ bàn phím, text file.

Trong đó text file co dạng: Có một đường nối từ đỉnh 5 đến đỉnh 1

Có một đường nối từ đỉnh 1đến đỉnh 2

0 1 0 1 1

1 0 1 1 0

0 0 1 1 0

1 1 1 0 0

1 1 1 1 1

+ Kiểm tra đường đi từ một đỉnh đến một đỉnh nào đó trong đồ thị.

+ Vẽ đồ thị vừ nhập ra màn hình trong môi trường đồ họa.

+ Tìm đường đi qua các đỉnh theo bài toán tìm đường đi của người bán hàng.

+Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C ,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.

5. Bài giảng Giải thuật – Nguyễn Văn Linh.

ĐỀ TÀI

TRÒ CHƠI CARÔ

MSĐT : NL1TH-058
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Tạo một bàn cờ Caro để cho hai ngườii chơi theo cách sau ngườii –máy và máy-máy. Sử dụng các giảii thuậtt hợp lý để tìm phương án tối ưu cho máy chơi.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI


Lý thuyết:

+ Nắm vững cấu trúc cây.

+ Nắm vững các giải thuật tìm phương án tối ưu, cắt tỉa Alpha-Beta để tìm giải pháp cho các nước đi của máy.

+ Chọn lựa cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt cho cây. (VD: cài đặt bằng mảng, con trỏ, con nháy,…)


- Chương trình (Demo):

+ Tạo một bàn cờ ca ro trên màn hình.

+ Cho phép lựa chọn cách chơi người –người hay người -máy

+ Cho phép người đi nuớc đi bất kỳ nhưng nước đi của máy phải là tối ưu.

+ Xác định ai là người chiến thắng.

+Viết phần giao diện để thực hiện các vấn đề trên.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình:

Pascal, C, C++, Visual C, Borland C ,…

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Lập trình nâng cao bằng Pascal với các cấu trúc dữ liệu - Lê Minh Trung

2. Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Đỗ Xuân Lôi

3. Data Structure and Algofithm - AHO

4. Bài giảng môn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật – Nguyễn Văn Linh,Trần Cao Đệ, Trương Thị Thanh Tuyền.5. Bài giảng thực hànhcấu trúc dữ liệu - Trương Thị Thanh Tuyền.

6. Bài giang Giải thuật – Nguyễn Văn Linh.

tải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương