TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđTtải về 422 Kb.
trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
1   2   3   4   5   6   7

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


- Bài giảng Toán rời rạc 1 – Khoa CNTT

- Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Khoa CNTTĐỀ TÀI

Tìm công thỨc tỐi tiỂu cỦa mỘt hàm bool bẰng phương pháp Consensus

MSĐT : NL1TH-036
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Có những vấn đề có thể mô tả được bằng một hàm bool. Dựa vào hàm bool này người ta có thể thiết kế mạch điện mà sự vận hành của mạch điện giải quyết được vấn đề đã mô tả. Người ta quan tâm đến những mạch điện đơn giản.

Mạch điện đơn giản dựa trên một hàm bool đơn giản. Có nhiều cách để tìm hàm bool đơn giản từ lớp các hàm bool cùng mô tả một vấn đề. Đề tài này nghiên cứu một trong các cách đó, đó là phương pháp Consensus.
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp Consensus.

- Trình bày giải thuật và lưu đồ xử lý các thủ tục được cài đặt.

Về lập trình : Cài đặt các thủ tục chính sau đây

- Đọc công thức hàm bool

- Xác định dạng tuyển chuẩn tắc

- Xác định các nguyên nhân nguyên tố

- Xác định công thức tối tiểu

Về demo :

- Input là công thức của một hàm bool dạng text được đọc từ bàn phím hay từ tập tin văn bản.

- Output là công thức tối tiểu dạng text


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Ngôn ngữ sử dụng : C

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


- Bài giảng Toán rời rạc 1 – Khoa CNTT

- Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Khoa CNTT
ĐỀ TÀI

GiẢi hỆ phương trình tuyẾn tính vỚi hỆ sỐ là phân sỐ bẰng phương pháp Cramer

MSĐT : NL1TH-037

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Có nhiều phương pháp giải một hệ phương trình tuyến tính với hệ số thực. Đề tài này quan tâm đến việc trình bày các hệ số và nghiệm của hệ dưới dạng phân số. Phương pháp được chọn là Cramer, dựa vào định thức.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp Cramer.

- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp tính định thức.

- Trình bày giải thuật và lưu đồ xử lý các thủ tục được cài đặt.

Về lập trình : Cài đặt các thủ tục chính sau đây

- Các phép toán số học trên phân số

- Đọc hệ phuơng trình

- Tính định thức

- Hiển thị kết quả

Về demo :

- Input là một hệ phương trình tuyến tín được đọc từ bàn phím hay từ tập tin văn bản.

- Output là nghiệm của hệ phương trình

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Ngôn ngữ sử dụng : C

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


- Bài giảng Phương pháp tính - Khoa CNTT

- Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Khoa CNTTĐỀ TÀI

GiẢi quy hoẠch tuyẾn tính dẠng chuẨn vỚi hỆ sỐ là phân sỐ bẰng phương pháp đơn hình cẢi tiẾn

MSĐT : NL1TH-038
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn là quy hoạch tuyến chính tắc mà ma trận hệ số có chứa ma trận đơn vị. Phương pháp đơn hình cải tiến được trình bày trong nhiều tài liệu. Đề tài này quan tâm đến việc trình bày các hệ số của quy hoach tuyến tính dưới dạng phân số.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp đơn hình.

- Trình bày giải thuật và lưu đồ xử lý các thủ tục được cài đặt.

Về lập trình : Cài đặt các thủ tục chính sau đây

- Các phép toán số học trên phân số

- Đọc quy hoạch tuyến tính

- Xác định pivot

- Phép biến đổi trên dòng

Về demo :

- Input là một quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn.

- Output là các bảng đơn hình trung gian và phương án tối ưu của quy hoạch tuyến tính.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Ngôn ngữ sử dụng : C

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


- Bài giảng Quy hoạch tuyến tính - Khoa CNTT

- Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và Giải thuật - Khoa CNTT
ĐỀ TÀI

TRÒ CHƠI TIC-TAC-TOE

MSĐT : NL1TH-039ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán : Trên bàn cờ 3  3, có 2 đấu thủ luân phiên nhau đi các ký hiệu quân cờ của mình tại các ô trống, chẳng hạn: đấu thủ thứ nhất (máy tính) chọn ký hiệu X, đấu thủ thứ hai (người chơi) chọn ký hiệu O. Đấu thủ nào điền được 3 ký hiệu của mình thẳng hàng (theo chiều ngang, dọc hay chéo) thì thắng. Cuộc chơi hòa nếu bàn cờ đầy và không có đấu thủ nào thắng. Chẳng hạn, một trạng thái bàn cờ như sau :

X

X

O

O


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Vận dụng vào cài đặt bài toán trò chơi giữa 2 đấu thủ (Người – Máy tính)

Về lập trình :

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu tổ chức bàn cờ.

- Cho phép chọn: ký hiệu quân cờ của người chơi, số ván chơi giữa người và máy, đấu thủ đi nước cờ đầu tiên.

- Đề xuất và cài đặt phép chọn thông minh cho nước đi của quân cờ kế tiếp dựa trên tính đối xứng của bàn cờ (cũng có thể áp dụng giải thuật cắt tỉa Alpha-Beta) để cài đặt thuật toán trên cây trò chơi. Kiểm tra nước đi có hợp lệ (đi đúng ký hiệu và tại ô còn trống)

- Hiển thị bàn cờ trên màn hình sau mỗi nước đi.

- Dịch chương trình sang file thực thi.


Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Giải thuật – Khoa CNTT – ĐHCT :http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/gthuat/

2) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

3) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

4) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM5) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2

Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết.ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN “8 QUÂN HẬU”

MSĐT : NL1TH-040ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán : Đặt 8 quân hậu trên bàn cờ vua 8  8 sao cho không có quân hậu nào có thể tấn công được con khác (theo luật chơi cờ vua), nghĩa là phải đặt các quân hậu sao cho không có hàng, cột hoặc đường chéo nào trên bàn cờ có hơn 1 quân hậu. Chẳng hạn, một cách đặt quân hậu đúng như sau :Q
Q
Q
QQ
Q
Q
Q

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Giải thuật tìm kiếm sâu kết hợp quay lui (Backtracking)

Về lập trình:

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu tổ chức bàn cờ.

- Cài đặt thuật toán tìm kiếm sâu kết hợp quay lui theo nguyên tắc : Trước tiên, đặt quân hậu vào ô thứ nhất của cột 1, rõ ràng tất cả các ô của cột đó đã bị khống chế nên không thể đặt quân hậu khác. Đặt tiếp một quân hậu vào cột thứ hai, hai ô đầu của cột đó đã bị cấm bởi quân hậu thứ nhất, do vậy ta đặt quân hậu vào ô thứ ba. Tiếp tục với cột thứ ba, ô đầu tiên có thể đặt quân hậu của cột này là ô thứ năm … Tiếp tục với các cột còn lại trên bàn cờ cho đến khi tìm được một lời giải đúng.

- Hiển thị bàn cờ sau mỗi nước đi.

- Dịch chương trình sang file thực thi.

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

2) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

3) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM

4) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2


Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết về đề tài


ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN “QUÂN MÃ ĐI TUẦN”

MSĐT : NL1TH-041ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Bài toán : Trên bàn cờ vua 8  8, một quân mã được phép đi theo luật cờ vua. Vị trí đầu tiên của quân mã đặt tại một ô nào đó. Hãy tìm cách di chuyển quân mã qua tất cả các ô của bàn cờ sao cho mỗi ô chỉ được đi qua 1 lần duy nhất. Chẳng hạn 10 vị trí hợp lệ đầu tiên cho quân mã nếu quân mã bắt đầu khởi hành tại ô (1, 1) trên bàn cờ vua như sau :


1

4


6

2

5


7

3
8

9

...
10

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật.

- Thuật toán đệ qui

Về chương trình:

- Cài đặt cấu trúc dữ liệu tổ chức bàn cờ.

- Khởi tạo ngẫu nhiên vị trí đặt quân mã đầu tiên.

- Cài đặt chương trình máy tính đệ qui theo kiểu thử sai, vét cạn mọi khả năng để tìm lời giải: tìm kiếm nước đi kế tiếp bằng cách chọn một trong những ô có thể đặt quân mã hợp lệ tiếp theo trên bàn cờ. Cứ tiếp tục cho những nước sau đó đến khi tìm thấy một lời giải.

- Hiển thị bàn cờ sau mỗi nước đi.

- Dịch chương trình sang file thực thi.


Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO


1) Nguyễn Văn Linh, Giáo trình Giải thuật – Khoa CNTT – ĐHCT :

http://www.dec.ctu.edu.vn/cit/gtrinh/gthuat/

2) A. Aho, J. Ullman, Data Structures and Algorithms

3) Wirth, Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật

4) Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu - ĐHBK tp HCM

5) Robert Sedgewick, Cẩm nang thuật toán 1,2

Ghi chú: Liên hệ trực tiếp với giáo viên hướng dẫn để biết thêm chi tiết về đề tàitải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương