TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđTtải về 422 Kb.
trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
1   2   3   4   5   6   7

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Đồ thị - Ks. Phan Tấn Tài

 2. Lý Thuyết Đồ Thị - PTs. Nguyễn Cam & PTs. Chu Đức Khánh.

 3. Tóan rời rạc – Nguyễn Đức Nghĩa & Nguyễn Tô Thành

 4. “Tóan rời rạc ứng dụng trong tin học” dịch từ quyển Discrete Methamatíc and Its Application – Mc Graw Hill.

 5. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 6. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - WirthTÊN ĐỀ TÀI : NÉN VÀ GIẢI NÉN BẰNG MÃ HUFMAN

MSĐT : NL1TH-032
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Nghiên cứu một số phương pháp mã hóa và nén file, trong đó chú trọng đến phương pháp mã hóa Huffman để cài đặt chương trình nén và giải nén bằng phương pháp sinh mã Hufman.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Khái niệm về nén.

   • Một số phương pháp mã hóa như: PP. Run_Length Encoding, PP mã hóa Huffman,…

   • Phương pháp sinh mã và giải mã Hufman.

   • Giải thuật mã hóa và giải mã hóa Hufman.

   • Giải thuật Heapsort, cây nhị phân

   • Nghiên cứu và tổ chức nội dung file nén, thiết kế các chương trình con hợp lý.

  • Chương trình:

Chương trình nén có thể thực hiện theo trình tự sau:

 • Cho phép nhập tên file trước và sau khi nén (kể cả tên ổ dĩa và đường dẫn)

 • Sinh mã Hufman tương ứng.

 • Lưu các thông tin cần thiết cho phần Header của file nén.

 • Mã hóa và lưư trữ dữ liệu nén vào file nén.

Chương trình giải nén có thể thực hiện theo trình tự sau:

 • Cho phép nhập tên file cần giải nén và file sau khi giải nén (kể cả tên ổ dĩa và đường dẫn)

 • Đọc thông tin phần Header của file cần giải nén.

 • Kiểm tra mật khẩu (password) nếu đúng thì tiếp tục.

 • Xây dựng lại bảng mã, giải mã và lưu dữ liệu vào file giải nén.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT:

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Bài giảng: Lý Thuyết Thông Tin – TS. Lê Quyết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài, Ks.Dương Văn Hiếu.

 2. Information Theory - .

 3. Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật – Đỗ Xuân Lôi.

 4. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 5. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth

TÊN ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ VÀ TÍNH TIỀN ĐIỆN KHÁCH HÀNG

MSĐT : NL1TH-033
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Nghiên cứu công tác quản lý và cách tính tiền điện cho khách hàng tại một sở điện lực. Trên cơ sở đó, viết một chương trình ứng dụng cho phép quản lý, tính và in hóa đơn tiền điện cho các khách hàng mỗi tháng dựa theo chỉ số kw cũ, chỉ số kw mới và định mức của các mức giá do sở điện lực qui định.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Nắm vững một ngôn ngữ lập trình.

   • Các cấu trúc dữ liệu cơ bản.

   • Cách tính tiền điện
  • Chương trình:

Chương trình phải có các chức năng cơ bản sau:

 • Lưu thông tin khách hàng (Mã số khách hàng, họ tên, địa chỉ, chỉ số kw cũ, chỉ số kw mới,…) theo từng tháng.

 • Cập nhật thông tin khách hàng.

 • Tính và in hóa đơn tiền điện theo từng tháng cho mỗi khách hàng.

 • Tìm kiếm và in hóa đơn tiền điện của khách hàng theo yêu cầu.

 • Báo cáo tổng hợp việc thu tiền điện theo tháng.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT:

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Giáo trình Lập trình căn bản – Ks. Lâm Hoài Bảo

 2. Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật – Đỗ Xuân Lôi.

 3. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 4. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth


TÊN ĐỀ TÀI : QUẢN LÝ VÀ TÍNH LÃI CHO CÁC GIAO DỊCH NGÂN HÀNG

MSĐT : NL1TH-034
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Nghiên cứu các giao dịch tại một chi nhánh ngân hàng (bao gồm các hình thức vay và gửi tiết kiệm), trên cơ sở đó viết một chương trình ứng dụng cho phép quản lý, tính lãi, theo dõi vốn và in báo cáo cho từng hình thức giao dịch khi cần thiết.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

Cần nắm vững:

   • Nắm vững một ngôn ngữ lập trình.

   • Các cấu trúc dữ liệu cơ bản.

   • Cách quản lý, tính lãi, theo dõi vốn cho các hình thức giao dịch tại ngân hàng.
  • Chương trình:

Chương trình phải có các chức năng cơ bản sau:

 • Lưu thông tin khách hàng (Mã số khách hàng, họ tên, địa chỉ, số tiền giao dịch, hình thức giao dịch, thời gian giao dịch,….).

 • Cập nhật thông tin khách hàng.

 • Tính và in báo cáo theo dõi vốn và lãi cho mỗi khách hàng.

 • Tìm kiếm thông tin khách hàng.

 • Thống kê và báo cáo tổng hợp


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT:

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++TÀI LIỆU THAM KHẢO :


 1. Giáo trình Lập trình căn bản – Ks. Lâm Hoài Bảo

 2. Cấu trúc dữ liệu & Giải thuật – Đỗ Xuân Lôi.

 3. Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

 4. Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật – WirthĐỀ TÀI

Tìm công thỨc tỐI tiỂu cỦa mÔt hàm bool bẰng phương pháp Karnaugh

MSĐT : NL1TH-035
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Có những vấn đề có thể mô tả được bằng một hàm bool. Dựa vào hàm bool này người ta có thể thiết kế mạch điện mà sự vận hành của mạch điện giải quyết được vấn đề đã mô tả. Người ta quan tâm đến những mạch điện đơn giản.

Mạch điện đơn giản dựa trên một hàm bool đơn giản. Có nhiều cách để tìm hàm bool đơn giản từ lớp các hàm bool cùng mô tả một vấn đề. Đề tài này nghiên cứu một trong các cách đó, đó là phương pháp Karnaugh, áp dụng trên hàm bool 4 biến.
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết :

- Trình bày cơ sở lý thuyết của phương pháp Karnaugh.

- Trình bày giải thuật và lưu đồ xử lý các thủ tục được cài đặt.

Về lập trình : Cài đặt các thủ tục chính sau đây

- Đọc công thức hàm bool

- Lập bảng chân trị

- Vẽ sơ đồ Karnaugh

- Xác định các cellule lớn

- Xác định công thức tối tiểu

Về demo :

- Input là công thức của một hàm bool dạng text được đọc từ bàn phím hay từ tập tin văn bản.

- Output là công thức tối tiểu dạng text

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Ngôn ngữ sử dụng : Ctải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương