TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđTtải về 422 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
1   2   3   4   5   6   7

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


1.Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học – KENNETH H.ROSEN (Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch)

2. Giáo trình Lý thuyết thông tin – Khoa CNTT-ĐHCT

3. Các tài liệu có liên quan khác về kỹ thuật lập trình.


ĐỀ TÀI

MÃ HÓA/ GIẢI MÃ DỮ LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP HIỆU SỐ

MSĐT : NL1TH-015
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Viết chương trình gồm 2 chức năng chính là mã hóa và giải mã dữ liệu theo phương pháp hiệu số. (giáo viên sẽ hướng dẫn cụ thể các bước thực hiện khi sinh viên chọn đề tài này).

-Dữ liệu đầu vào: Có thể là file dữ liệu, có thể là đoạn text được nhập vào khi thực hiện chương trình.

-Dữ liệu đầu ra: Lưu kết quả mã hóa/ giải mã vào file.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Về lý thuyết : Các vấn đề lý thuyết cần tìm hiểu.

  • Các khái niệm mã hóa dữ liệu.

  • Qui trình mã hóa dữ liệu, giải mã dữ liệu.

  • Mã hóa dữ liệu theo phương pháp hiệu số

 • Về lập trình : Viết một chương trình hoàn chỉnh gồm các chức năng.

  • Mã hóa/ giải mã file dữ liệu khi biết tên file dữ liệu và tên file kết quả.

  • Nhận đoạn text từ bàn phím, mã hóa và lưu vào file kết quả.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Phần mềm : tùy vào khả năng của sinh viên

- Cấu hình máy : trung bình

- Ngôn ngữ sử dụng : sinh viên có thể sử dụng C/C++, Visual C++, Visual Basic, Delphi, . . . và các ngôn ngữ lập trình liên quan. Khuyến khích sinh viên lập trình trên môi trường Windows.
TÀI LIỆU THAM KHẢO :


1.Toán học rời rạc ứng dụng trong tin học – KENNETH H.ROSEN (Phạm Văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh dịch)

2. Giáo trình Lý thuyết thông tin – Khoa CNTT-ĐHCT

3. Luận văn tốt nghiệp “phân tích một số đặc điểm của giọng nói”- Dương Văn Hiếu –Tin học K21

4. Các tài liệu có liên quan khác về kỹ thuật lập trình.ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGƯỜI GIAO HÀNG


(Kỹ thuật Quy hoạch động)

MSĐT : NL1TH-016

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Xét bài toán rất nổi tiếng có tên là bài toán tìm đường đi của người giao hàng (TSP - Traveling Salesman Problem): Có một người giao hàng cần đi giao hàng tại n thành phố. Xuất phát từ một thành phố nào đó, đi qua các thành phố khác để giao hàng và trở về thành phố ban đầu. Mỗi thành phố chỉ đến một lần, khoảng cách từ một thành phố đến các thành phố khác là xác định được. Hãy tìm một chu trình (một đường đi khép kín thỏa mãn điều kiện trên) sao cho tổng độ dài các cạnh là nhỏ nhất.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: số thành phố, khoảng cách giữa các thành phố (có thể lấy số liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án tìm được. Nếu thể hiện dưới dạng đồ hoạ càng tốt.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN ĐƯỜNG ĐI NGƯỜI GIAO HÀNG


(Kỹ thuật Nhánh cận)

MSĐT : NL1TH-017

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Xét bài toán rất nổi tiếng có tên là bài toán tìm đường đi của người giao hàng (TSP - Traveling Salesman Problem): Có một người giao hàng cần đi giao hàng tại n thành phố. Xuất phát từ một thành phố nào đó, đi qua các thành phố khác để giao hàng và trở về thành phố ban đầu. Mỗi thành phố chỉ đến một lần, khoảng cách từ một thành phố đến các thành phố khác là xác định được. Hãy tìm một chu trình (một đường đi khép kín thỏa mãn điều kiện trên) sao cho tổng độ dài các cạnh là nhỏ nhất.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: số thành phố, khoảng cách giữa các thành phố (có thể lấy số liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án tìm được. Nếu thể hiện dưới dạng đồ hoạ càng tốt.
MÔT TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn....


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 1


(Kỹ thuật Quy hoạch động)

MSĐT : NL1TH-018

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI

Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi và một giá trị vi. Tất cả các loại đồ vật đều có số lượng không hạn chế. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :


Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng và giá trị của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: Pascal, C, C++ hoặc Java.TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 1


(Kỹ thuật Nhánh cận)

MSĐT : NL1TH-019

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi và một giá trị vi. Tất cả các loại đồ vật đều có số lượng không hạn chế. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng và giá trị của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTT


ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 2


(Kỹ thuật Quy hoạch động)

MSĐT : NL1TH-020

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi, một giá trị vi và mỗi loại chỉ có một số lượng mi. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng, giá trị và số lượng của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTT


ĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 2


(Kỹ thuật Nhánh cận)

MSĐT : NL1TH-021

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi, một giá trị vi và mỗi loại chỉ có một số lượng mi. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng, giá trị và số lượng của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 3


(Kỹ thuật Quy hoạch động)

MSĐT : NL1TH-022

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi và một giá trị vi. Tất cả các loại đồ vật đều chỉ có một cái. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng và giá trị của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTĐỀ TÀI

BÀI TOÁN cái ba lô 3


(Kỹ thuật Nhánh cận)

MSĐT : NL1TH-023

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Nội dung bài toán:

Cho một cái ba lô có thể đựng một trọng lượng W và n loại đồ vật, mỗi đồ vật i có một trọng lượng gi và một giá trị vi. Tất cả các loại đồ vật đều chỉ có một cái. Tìm một cách lựa chọn các đồ vật đựng vào ba lô, chọn các loại đồ vật nào, mỗi loại lấy bao nhiêu sao cho tổng trọng lượng không vượt quá W và tổng giá trị là lớn nhất.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu. Các kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có các chức năng sau: Cho phép nhập vào bài toán: Trọng lượng của ba lô, số loại đồ vật, trọng lượng và giá trị của từng loại đồ vật (có thể lấy dữ liệu từ trong tập tin). Xuất ra phương án: Số lượng từng vật được chọn, tổng trọng lượng và tổng giá trị của các vật được chọn.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTĐỀ TÀI

chuyên đỀ kỸ thuẬt quy hoẠch đỘng


MSĐT : NL1TH-024

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Sưu tầm, tuyển chọn các bài toán có thể giải bằng kỹ thuật quy hoạch động.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Trình bày cơ sở xuất phát và nội dung kỹ thuật quy hoach động. Tuyển chọn ít nhất 5 bài toán có thể giải bằng kỹ thuật quy hoạch động. Với mỗi bài cần mô tả cấu trúc dữ liệu, giải thuật thực hiện, độ phức tạp của giải thuật và cài đặt chương trình.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTT


ĐỀ TÀI

chuyên đỀ kỸ thuẬt NHÁNH CẬN


MSĐT : NL1TH-025

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Sưu tầm, tuyển chọn các bài toán có thể giải bằng kỹ thuật nhánh cận.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Trình bày cơ sở xuất phát và nội dung kỹ thuật nhánh cận. Tuyển chọn ít nhất 3 bài toán có thể giải bằng kỹ thuật nhánh cận. Với mỗi bài cần mô tả cấu trúc dữ liệu, giải thuật thực hiện, độ phức tạp của giải thuật và cài đặt chương trình.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTT


ĐỀ TÀI

cÀI ĐẶT BÀI TOÁN TRÒ CHƠI CARÔ 9 Ô BẰNG KỸ THUẬT CẮT TỈA ALPHA - BETA


MSĐT : NL1TH-026

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Viết chương trình trò chơi ca rô với bàn cờ có 9 ô, cho phép người chơi với máy. Sử dụng kĩ thuật cắt tỉa Alpha-beta.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu, kỹ thuật thiết kế giải thuật.

Chương trình cần có giao diện đồ hoạ để trình bày bàn cờ. Cho phép người chơi chọn đi trước haợc đi sau. Khi bàn cờ kết thúc phải thông báo về kết quả cuộc chơi (thắng, thua hay hoà)
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ lập trình sử dụng : Pascal, C, C++ hoặc Java, tùy chọn..


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Giải thuật - Nguyễn Văn Linh - Khoa CNTTTÊN ĐỀ TÀI : TÌM ĐƯỜNG ĐI NGẮN NHẤT TRÊN ĐỒ THỊ VÔ HƯỚNG

MSĐT : NL1TH-027
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên: Phan Tấn Tài

Bộ môn: HTTT-TƯD

Email: pttai@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Vận dụng các lý thuyết cơ bản về đồ thị để cài đặt chương trình cho phép biểu diễn đồ thị, kiểm tra tính liên thông và tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh cho trước bằng giải thuật Dijkstra trên đồ thị vô hướng.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Lý thuyết:

   • Các thao tác cơ bản về đồ họa.

   • Các khái niệm về đồ thị có hướng và đồ thị vô hướng

   • Các cách biểu diễn đồ thị, các phương pháp tìm kiếm trên đồ thị (tìm theo chiều rộng và chiều sâu) và tính liên thông.

   • Các giải thuật có liên quan như: kiểm tra tính liên thông, tìm đường đi ngắn nhất.

   • Những cấu trúc dữ liệu cần thiết để cài đặt chương trình.

  • Chương trình:

Phải có những chức năng cơ bản sau:

   • Cập nhật dữ liệu về đồ thị.

   • Biểu diễn đồ thị trên màn hình.

   • Kiểm tra tính liên thông.

   • Cho phép tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 đỉnh bất kỳ.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ lập trình sử dụng: C hay C ++tải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương