TêN ĐỀ TÀi tạo giao diệN ĐỒ HỌa tiếng việt cho thư viện zlib msđTtải về 422 Kb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích422 Kb.
#1710
  1   2   3   4   5   6   7

TÊN ĐỀ TÀI

TẠO GIAO DIỆN ĐỒ HỌA TIẾNG VIỆT CHO THƯ VIỆN ZLIB

MSĐT : NL1TH-001
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Hiện nay có rất nhiều phần mềm nén và giải nén dữ liệu, nhưng có rất ít phần mềm có giao diện tiếng Việt.Zlib là một thư viện lập trình (được viết bằng ngôn ngữ lập trình C) dùng để nén và giải nén dữ liệu. Ưu điểm của thư viện lập trình này là miễn phí và không bị ràng buộc bởi bất cứ giấy phép nào (như quyền tác giả...).

Đề tài yêu cầu sinh viên tạo một giao diện đồ họa tiếng Việt trên hệ điều hành Windows cho thư viện Zlib, nhằm mục đích tạo ra một phần mềm nén và giải nén tập tin (file) hoàn chỉnh với giao diện tiếng Việt.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết: sinh viên cần hiểu được cấu trúc của thư viện Zlib.

Về lập trình: tạo giao diện đồ họa tiếng Việt để nén và giải nén tập tin.

Ghi chú: sinh viên cần nắm vững ngôn ngữ lập trình C để đọc hiểu được thư viện Zlib
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

Ngôn ngữ sử dụng: sinh viên có thể dùng bất kỳ ngôn ngữ lập trình yêu thích nào để cài đặt chương trình. Tuy nhiên, giáo viên hướng dẫn khuyến khích sử dụng Visual C++.

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


Website:

 • http://www.zlib.net

 • http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/zlib.htm


TÊN ĐỀ TÀI

CÂY GIA PHẢ

MSĐT : NL1TH-002

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :


Cài đặt cây gia phả và lưu vào tập tin, để hỗ trợ cho quá trình tìm kiếm thông tin.

YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

- Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu, các giải thuật duyệt cây. Vận dụng vào cài đặt cây gia phả.

- Giao diện thân thiện người dùng.

Các chức năng chính của chương trình :


- Nhập cây gia phả: của một dòng họ và lưu vào tập tin. Mỗi dòng họ là một tập tin. Chương trình cũng có thể dựng lại cây gia phả của dòng họ từ tập tin đã lưu. Mỗi người trong dòng họ cần lưu các thông tin như: họ tên, ngày sinh, giới tính, nghề nghiệp, ngày mất, họ tên chồng/vợ, số con (nếu là người nữ), v.v…

- Hiển thị cây giả phả: của dòng họ lên màn hình để kiểm tra.

Ví dụ: Có thể hiển thị cây gia phả của một dòng họ Nguyễn như sau:

N. Văn Phước

N. Thị Lộc (nút lá, vì là nữ)

N. Văn Thọ

N. Thị Hạnh

N. Văn Phúc

N. Văn Phú

N. Văn Quý

N. Thị Cát (nút lá, vì là nữ)

N. Văn Tường

- Tìm mối quan hệ: Cho phép nhập vào họ tên của hai người nào đó, chương trình sẽ tìm xem họ có mối quan hệ thân thuộc gì với nhau không. Nếu có, thì cho biết mối quan hệ đó là gì (cha, mẹ, vợ, chồng, con trai, con gái, ông, bà nội, ông, bà hay cô, bác, v.v…)Ví dụ: Với cây gia phả minh họa như trên, thì khi nhập vào N. Văn Quý và N. Thị Hạnh thì chương trình sẽ cho biết Quý là cháu trai của Hạnh, goi Hạnh là cô Hai.
- Tìm người theo mối quan hệ: Cho phép nhập vào họ tên X của một người nào đó, và mối quan hệ cần tìm. Chương trình sẽ hiển thị tên của người thân của X với mối quan hệ đã cho.

Ví dụ: Với cây gia phả minh họa như trên, thì khi nhập vào tên N. Văn Quý và mối quan hệ ‘bác’, thì chương trình sẽ hiển thị tên của các bác của Quý: N. Văn Phúc.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :


Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


1) Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

2) Algorithms - R. Sedgewick

3) Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth

4) Cấu trúc dữ liệu - Nguyễn Trung Trực, ĐHBK tp HCMTÊN ĐỀ TÀI : HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH THÔNG QUA TRÒ CHƠI

MSĐT : NL1TH-003
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI :

Họ tên : Trần Ngân Bình Email : tnbinh@cit.ctu.edu.vn

Bộ môn : HTTT&TƯD
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Mô tả đề tài: Xây dựng trò chơi đố chữ đơn giản để giúp người chơi củng cố từ vựng trong Tiếng Anh.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

Về lý thuyết: - Nắm vững cơ sở lý thuyết về cấu trúc dữ liệu, đặc biệt là cấu trúc bảng băm và các kỹ thuật lưu trữ ngoài. Vận dụng các lý thuyết này vào cài đặt tự điển.

Về lập trình:

Các chức năng chính của chương trình :


- Thêm từ vựng: cho phép thêm từ vựng mới vào trong tự điển và lưu tự điển vào tập tin. Với mỗi từ trong tự điển cần lưu trữ các thông tin về loại từ (danh từ, động từ,…), phiên âm quốc tế và các nghĩa có thể có của từ.

- Hiển thị & cập nhật tự điển: Hiển thị danh sách các từ có trong tự điển để kiểm tra. Sau khi hiển thị, người dùng có thể thực hiện các thao tác sau:

+ Hiển thị thông tin chi tiết của một từ vựng.

+ Sửa thông tin chi tiết của một từ vựng.

+ Xóa một từ vựng nào đó.

- Chơi trò chơi đố chữ: Chương trình chọn ngẫu nhiên một từ vựng nào đó, xóa một cách ngẫu nhiên một ký tự trong từ và yêu cầu người chơi nhập vào ký tự bị thiếu. Nếu người chơi nhập vào một ký tự làm thành một từ hợp lệ (nghĩa là có trong tự điển) thì chương trình hiển thị thông tin về từ đó, người chơi sẽ được tính điểm. Còn nếu người chơi nhập vào ký tự không làm thành từ hợp lệ, thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: ‘Không có từ này trong tiếng Anh’

Ví dụ: Chương trình hiển thị từ c_t:


 • Nếu người chơi nhập vào chữ u thì sẽ tạo thành từ cut, khi đó chương trình sẽ hiển thị thông tin về từ cut và tính điểm cho người chơi.

 • Hoặc nếu người chơi nhập vào chữ a thì sẽ tạo thành từ cat, khi đó chương trình sẽ hiển thị thông tin về từ cat và tính điểm cho người chơi.

 • Hoặc nếu người chơi nhập vào chữ i thì sẽ tạo thành từ cit, thì chương trình sẽ hiển thị thông báo lỗi: ‘Không có từ này trong tiếng Anh’.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :


Pascal, C, C ++

TÀI LIỆU THAM KHẢO :


1) Data Structures and Algorithms - A. Aho, J. Ullman

2) Algorithms - R. Sedgewick

3) Chương trình = Cấu trúc dữ liệu + Giải thuật - Wirth

4) Cấu trúc dữ liệu - Nguyễn Trung Trực, ĐHBK tp HCMTÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP CHIA ĐÔI (BISECTION) ĐỂ TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM THỰC CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH

MSDT : NL1TH-004
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Nghiệm thực của một phương trình f(x) là số thực  thỏa f() = 0.

Để tìm nghiệm thực của một phương trình cần tìm hiểu khoảng phân li nghiệm. Nếu [a,b] là một khoảng trong đó hàm f(x) liên tục và đơn điệu, đồng thời f(a).f(b) <0 thì [a,b] được gọi là một khoảng phân li nghiệm của phương trình f(x).

Phương pháp chia đôi là tìm cách thu nhỏ dần khoảng phân li nghiệm bằng cách chia đôi liên tiếp các khoảng phân li nghiệm đã tìm ra.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết :

Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Nghiệm thực của phương trình một ẩn, ý nghĩa hình học của nghiệm.

- Sự tồn tại nghiệm thực của phương trình, minh họa trên đồ thị (cho ví dụ)

- Khoảng phân li nghiệm, minh họa trên đồ thị (cho ví dụ)

- Tìm hiểu phương pháp chia đôi, từ đó thiết lập thuật toán của phương pháp chia đôi

- Dựa vào thuật toán vẽ sơ đồ khối.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào sơ đồ đã thiết lập.

- Xây dựng giao diện thân thiện với người sử dụng.

- Kết quả chính xác.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

GS. Tạ Văn Đĩnh, PHƯƠNG PHÁP TÍNH, Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

Trần Văn Minh, PHƯƠNG PHÁP SỐ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà nội 1998.

Lê Đức Thắng, bài giảng PHƯƠNG PHÁP TÍNH, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần Thơ.


TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP NEWTON (PHƯƠNG PHÁP TIẾP TUYẾN) ĐỂ TÍNH GẦN ĐÚNG NGHIỆM THỰC CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH

MSDT : NL1TH-005

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Nghiệm thực của một phương trình f(x) là số thực  thỏa f() = 0.

Phương pháp Newton là tìm cách thay phương trình f(x)=0 bằng một phương trình gần đúng, tuyến tính đối với x.
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Nghiệm thực của phương trình một ẩn, ý nghĩa hình học của nghiệm.

- Sự tồn tại nghiệm thực của phương trình, minh họa trên đồ thị (cho ví dụ)

- Tìm hiểu sự hội tụ và điều kiện hội tụ của phương pháp Newton (phương pháp tiếp tuyến).

- Thiết lập thuật toán của phương pháp Newton

- Vẽ sơ đồ khối dựa vào thuật toán.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào sơ đồ khối đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

- Kết quả chính xác
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Tạ Văn Đĩnh, PHƯƠNG PHÁP TÍNH, Nhà xuất bản giáo dục, 1999.

Trần Văn Minh, PHƯƠNG PHÁP SỐ, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật, Hà nội 1998.

Lê Đức Thắng, bài giảng PHƯƠNG PHÁP TÍNH, Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Cần Thơ.

Dương Thủy Vỹ, Giáo trình PHƯƠNG PHÁP TÍNH, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, Hà nội 1999.

TRÒ CHƠI SẮP XẾP Ô SỐ

MSDT : NL1TH-006

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Trên bàn cờ mỗi chiều 4 ô vuông đơn vị người ta đặt15 quân cờ vào 15 ô đầu tiên như trong hình (a) được gọi là hình chuẩn.

Hệ thống sẽ đảo ngẫu nhiên các quân cờ để thu được cấu hình (b) mới gọi là hình ngẫu nhiên.

Người chơi sẽ sử dụng phím mũi tên để di chuyển các quân cờ để đưa về hình chuẩn ban đầu
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15Hình (a): Hình chuẩn Hình (b): Hình ngẫu nhiên1

2
8

5

15

4

11

14

7

6

12

10

3

9

13
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Tìm hiểu các thủ tục (hàm) cơ bản về đồ họa như : vẽ đường thẳng, vẽ và tô hình chữ nhật, vẽ số, vẽ chữ....

- Cách xây dựng thủ tục (hàm)

- Cách xây dựng và lưu cấu trúc trúc dữ liệu.

Về lập trình:

- Hiển thị bàn cờ với hình chuẩn (thủ tục Banco)

- Đưa cấu hình về dạng ngẫu nhiên (thủ tục Daongaunhien)

- Người chơi sử dụng các phím mũi tên để đưa về hình chuẩn.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

Nguyễn Xuân Huy, LẬP TRÌNH SONG NGỮ PASCAL&C CHO ĐỒ HỌA MÁY TÍNH. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Hà nội 2000.

Nguyễn Văn Linh, Lâm Hoài Bảo, bài giảng LẬP TRÌNH CĂN BẢN, Khoa Công nghệ thông tin - Đại Học Cần Thơ.

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ ĐỂ THỂ HIỆN VIỆC BỐ TRÍ LỊCH THI CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TRUNG HỌC.

MSDT : NL1TH-007

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Sử dụng phương pháp đồ thị để thể hiện việc bố trí lịch thi cho học sinh PTTH với 7 môn thi trong 7 ngày.

Yêu cầu phải bố trí lịch thi sao cho hai môn thi của cùng một giáo viên không được rơi vào hai ngày liên tiếp nhau.

Biết rằng không có giáo viên nào có nhiều hơn 4 môn thi.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Đồ thị và các khái niệm cơ bản về đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng.

- Các thủ tục (hàm) có liên quan đến giao diện của màn hình đồ họa.

- Đường đi và chu trình Hamilton.

- Thiết lập thuật toán của đề tài và minh họa kết quả bằng đồ thị Hamilton.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào thuật toán đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

- Kết quả cho ra là một đồ thị với màu sắc phân biệt.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đặng Huy Ruận, Lý thuyết đồ thị và ứng dụng, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Hà nội 2000.

- Phạm văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh. Toán rời rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 1997

- KENNETH H. ROSEN. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw - Hill, 1994.SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN DÂN GIAN (BÀI TOÁN 1).

MSDT : NL1TH-008
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Có một vị khách đến xin nhà vua ban cho một quả cam trong vườn ngự uyển. Nhà vua chấp thuận. Ông ta đến vườn mới hay phải qua 3 cổng lính canh.

Đến cổng thứ nhất, người lính canh bảo vị khách: " Vua ban cho thì anh cứ vào mà hái, nhưng lúc ra phải đưa cho ta một nữa số cam và thêm một trái".

Qua cổng thứ hai và thứ ba, hai lính canh cũng nói với anh như người lính canh thứ nhất. Vị khách phải hái bao nhiêu quả cam để lúc ra khỏi vườn còn được một quả trong tay?


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Các thủ tục (hàm) có liên quan đến giao diện của màn hình đồ họa.

- Đồ thị và các khái niệm cơ bản về đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng.

- Minh họa bài toán bằng đồ thị.

- Thiết lập thuật toán.

- Có thể mở rộng bài toán bằng cách cho người sử dụng thay đổi kết quả số lượng cam mà vị khách có được sau khi ra khỏi vườn.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào thuật toán đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

- Kết quả cho ra là một đồ thị với màu sắc phân biệt.
MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đặng Huy Ruận, LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Hà nội 2000.

- Phạm văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh. Toán rời rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 1997

- KENNETH H. ROSEN. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw - Hill, 1994.SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN DÂN GIAN (BÀI TOÁN 2).

MSDT : NL1TH-009

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Có hai cha con người nông dân đi mua vé tàu hỏa. Người bán vé tàu hỏi: " Chú bé này bao nhiêu tuổi ?". Ông cha trả lời: "Con trai tôi tuổi gấp 5 lần em gái nó, mẹ nó tuổi gấp 6 lần tuổi nó. Tuổi tôi thì bằng tuổi của vợ và hai con tôi cộng lại. Còn mẹ tôi thì bằng tuổi của tất cả gia đình chúng tôi cộng lại". Người bán vé tàu nói: "Thôi đủ rồi! Con ông được miễn vé".

Dựa vào đâu mà người vé tàu miễn vé cho chú bé? Biết rằng, theo luật đường sắt thì trẻ em dưới 6 tuổi đi cùng người lớn sẽ được miễn vé.
YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Các thủ tục (hàm) có liên quan đến giao diện của màn hình đồ họa.

- Đồ thị và các khái niệm cơ bản về đồ thị có hướng, đồ thị vô hướng.

- Minh họa bài toán bằng đồ thị.

- Thiết lập thuật toán.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào thuật toán đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

- Kết quả cho ra là một đồ thị với màu sắc phân biệt.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ sử dụng : C, Delphi, Visual Basic, Visual C++TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Đặng Huy Ruận, LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ VÀ ỨNG DỤNG, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật - Hà nội 2000.

- Phạm văn Thiều, Đặng Hữu Thịnh. Toán rời rạc ứng dụng trong tin học. Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội - 1997

- KENNETH H. ROSEN. Discrete Mathematics and Its Applications. McGraw - Hill, 1994.
TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG GNU OCTAVE

ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN TRÊN MA TRẬN

MSDT : NL1TH-010

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

GNU OCTAVE là một ngôn ngữ lập trình cấp cao cung cấp các công cụ toán học cao cấp để giải các bài toán trên ma trận. Octave là phần mềm miễn phí mã nguồn mỡ, rất dễ học vì nó sử dụng cú pháp rất giống với cách biểu diễn các phép toán mà ta đã biết.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Nguồn gốc của GNU Octave.

- Cú pháp cơ bản của GNU Octave.

- Môi trường làm việc.

- Thiết lập thuật toán giải các bài toán ma trận đi từ đơn giản đến phức tạp như: cộng hai ma trận, tìm ma trận nghịch đảo.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào thuật toán đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ GNU OctaveTÀI LIỆU THAM KHẢO:

Liên hệ giáo viên hướng dẫn.TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG GNU OCTAVE

ĐỂ GIẢI CÁC BÀI TOÁN ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

MSDT : NL1TH-011

GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

GNU OCTAVE là một ngôn ngữ lập trình cấp cao cung cấp các công cụ toán học cao cấp để giải các bài toán trên ma trận. Octave là phần mềm miễn phí mã nguồn mỡ, rất dễ học vì nó sử dụng cú pháp rất giống với cách biểu diễn các phép toán mà ta đã biết.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Nguồn gốc của GNU Octave.

- Cú pháp cơ bản của GNU Octave.

- Môi trường làm việc.

- Thiết lập thuật toán giải hệ phương trình tuyến tính aX=b.

- Thiết lập thuật toán tìm giá trị riêng và véc tơ riêng.

Về lập trình:

- Viết chương trình dựa vào thuật toán đã thiết lập.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ GNU OctaveTÀI LIỆU THAM KHẢO:

Liên hệ giáo viên hướng dẫn.TÌM HIỂU VÀ SỬ DỤNG THƯ VIỆN ĐỒ HỌA CỦA NGÔN NGỮ C

ĐỂ VẼ CÁC HÌNH CƠ BẢN

MSDT : NL1TH-012
GIÁO VIÊN RA ĐỀ TÀI:

Họ tên : LÂM THỊ NGỌC CHÂU

Bộ môn : Hệ thống thông tin & Toán ứng dụng

Email : ltnchau@cit.ctu.edu.vn


ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Ngôn ngữ C là ngôn ngữ lập trình căn bản mà sinh viên đã được học. Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên sinh viên không có tìm hiểu sâu về lập trình đồ họa. Đề tài này nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên yêu thích lập trình đồ họa có thể tìm hiểu kỹ hơn qua cách vẽ và tô các hình cơ bản.YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

Về lý thuyết : Tìm hiểu và trình bày các khái niện cơ bản về :

- Độ phân giải của màn hình đồ họa. Cách khởi động màn hình đồ họa.

- Các hàm cơ bản của đồ họa bao gồm: vẽ điểm, đường, đường tròn, elip, chử nhật, hình vuông,....

- Các hàm tô .

- Các phép biến hình trong 2D.

Về lập trình:

- Viết chương trình minh họa các hàm trong lý thuyết.

- Giao diện thân thiện với người sử dụng.

MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Ngôn ngữ CTÀI LIỆU THAM KHẢO:

Liên hệ giáo viên hướng dẫn.ĐỀ TÀI

PHỤ thuỘc hàm TỐI TIỂU VÀ PHỤ THUỘC HÀM RÚT GỌN TỰ NHIÊN

MSĐT : NL1TH-013
ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI


Xây dựng tập phụ thuộc hàm tối tiểu và tập phụ thuộc hàm rút gọn nhiên từ tập phụ thuộc hàm đã cho

Yêu cẦu cỦa đỀ tài


- Nắm vững lý thuyết cơ bản về cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Nắm vững lý thuyết cơ bản về PTH và vai trò của nó trong việc chuẩn hóa dữ liệu.

- Nhập vào các phụ thuộc hàm.

- Hiển thị các PTH

- Tìm bao đóng của tập thuộc tính X+

- Dùng giải thuật tìm PTH rút gọn tự nhiên để đưa PTH đã cho về dạng rút gọn tự nhiên

- Dùng giải thuật tìm PTH tối tiểu để đưa PTH đã cho về dạng tối tiểu, sau đó đưa tập PTH tối tiểu về dạng rút gọn tự nhiên.

- Dùng giải thuật tìm tập PTH rút gọn tự nhiên để tìm khóa của một lược đồ quan hệ.

- Hiển thị tập PTH xây dựng được sau mỗi bước của giải thuật.

- Dữ liệu nhập có thể từ bàn phím hoặc đọc từ tập tin. Dữ liệu xuất ra màn hình và ghi vào tập tin.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT

Pascal, C, C++, javaTài liỆu tham khẢo


 1. [O’neil 1994] Patrick O’neil, Database - principles, programming, performance, Morgan Kaufmann Inc,1994.

 2. [Silberschatz et al.1996] , Abraham Silberschatz, Henry F.Korth, S.Sudarshan, Database system concepts, McGRAW-HILL Inc, 1996.

 3. [Lộc 1999] Phạm Thị Xuân Lộc, Bài giảng Cơ sở dữ liệu, Đại Học Cần Thơ,1999

 4. [Trực 1992] Nguyễn Trung Trực, Cấu trúc dữ liệu, Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM.

 5. Giáo trình Cấu trúc dữ liệu, khoa Công nghệ thông tin – ĐHCT, 2004.


ĐỀ TÀI

MÃ HÓA/ GIẢI MÃ DỮ LIỆU THEO PHƯƠNG PHÁP CAESAR.

MSĐT : NL1TH-014

ĐẶC TẢ ĐỀ TÀI :

Viết chương trình gồm 2 chức năng chính là mã hóa và giải mã dữ liệu theo phương pháp Caeser. (Có cải tiến theo yêu cầu của giáo viên khi sinh viên nhận đề tài này).

-Dữ liệu đầu vào: Có thể là file dữ liệu, có thể là đoạn text được nhập vào khi thực hiện chương trình.

-Dữ liệu đầu ra: Lưu kết quả mã hóa/ giải mã vào file.


YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI :

 • Về lý thuyết : Các vấn đề lý thuyết cần tìm hiểu.

  • Các khái niệm mã hóa dữ liệu.

  • Qui trình mã hóa dữ liệu, giải mã dữ liệu.

  • Mã hóa dữ liệu theo phương pháp Caesar

 • Về lập trình : Viết một chương trình hoàn chỉnh gồm các chức năng.

  • Mã hóa/ giải mã file dữ liệu khi biết tên file dữ liệu và tên file kết quả.

  • Nhận đoạn text từ bàn phím, mã hóa và lưu vào file kết quả.


MÔI TRƯỜNG CÀI ĐẶT :

- Phần mềm : tùy vào khả năng của sinh viên

- Cấu hình máy : trung bình

- Ngôn ngữ sử dụng : sinh viên có thể sử dụng C/C++, Visual C++, Visual Basic, Delphi, . . . và các ngôn ngữ lập trình liên quan. Khuyến khích sinh viên lập trình trên môi trường Windows.


tải về 422 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương