Tên đề tài: HÀnh VI nguy cơ LÂy nhiễm hiv trong nhóm nam quan hệ TÌnh dụC ĐỒng giớI (msm) TẠi vĩnh phúc năM 2014tải về 0.83 Mb.
trang10/14
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.83 Mb.
#4734
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

3.2. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV

3.2.1. Hành vi quan hệ tình dục


Bảng 3. 4. Quan hệ tình dục trong lần gần nhất và trong vòng 1 tháng qua với bạn tình nam

Đặc tính

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

QHTD lần gần nhất

324
Trong vòng 1 tháng

219

67.6

Từ 1 đến 6 tháng

98

30.2

Từ 6 đến 12 tháng

7

2.2

QHTD trong 1 tháng qua

219
Có nhớ số lần QHTD

189

86.3

Không nhớ số lần QHTD

30

13.7

Trung bình số lần QHTD

7.54
Khoảng số liệu

1 – 30
Có 67,6% các đối tượng có QHTD với bạn tình là nam trong vòng 1 tháng qua, 30,2% có QHTD từ 1-6 tháng, còn lại một tỷ lệ nhỏ đã có quan hệ tình dục lần gần nhất từ 6-12 tháng. Trung bình số lần các đối tượng QHTD trong 1 tháng qua là 7,54 lần.Biểu đồ 3. 2. Sử dụng BCS trong lần quan hệ gần nhất với bạn tình nam

Qua biểu đồ trên cho thấy có hơn 80% các đối tượng có sử dụng BCS trong lần QHTD gần nhất, trong đó chỉ có 33% có sử dụng trong tất cả các lần, vẫn còn 17% không sử dụng bao cao su khi QHTD. Với các đối tượng có QHTD trong 1 tháng qua có gần ½ (49%) đối tượng có sử dụng BCS trong tất cả các lần QHTD, 47% lúc có lúc không sử dụng BCS, chỉ có 4% là không bao giờ sử dụng BCS trong các lần QHTD (Biểu đồ 3.3)

Biểu đồ 3. 3. Sử dụng BCS trong 1 tháng qua với bạn tình nam

Bảng 3. 5. Quan hệ tình dục với bạn tình nam để nhận tiền và sử dụng bao cao su

Đặc tính

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

QHTD với nam để nhận tiền

324


33

10.2

Không

279

86.1

Không biết/Không trả lời

12

3.7

Sử dụng BCS khi QHTD nhận tiền trong 1 tháng qua

11
Tất cả các lần

6

54.5

Lúc có lúc không

4

36.4

Không bao giờ

1

9.1

Sử dụng BCS khi QHTD nhận tiền trong lần gần nhất (trong vòng 6 tháng)

21


15

71.4

Không

6

28.6

Không nhớ

0

0

Số lần QHTD nhận tiền trong 1 tháng quaTrung bình số lần QHTD

4,82
Khoảng số liệu

1 – 10Kết quả nghiên cứu cho thấy có 10,2% MSM có QHTD với nam để nhận tiền. Trung bình số lần QHTD nhận tiền trong 1 tháng là 4,82 lần, trong đó chỉ có 54,5% sử dụng BCS trong tất cả các lần quan hệ, một tỷ lệ lớn (50%) các đối tượng không sử dụng BCS khi quan hệ tình dục nhận tiền lần gần nhất.Bảng 3. 6. QHTD với bạn tình nam thường xuyên có TCMT

Đặc tính

Tần số (n)

Tỷ lệ (%)

QHTD với nam TCMT

324


8

2.5

Không

310

95.6

Không biết/Không trả lời

6

1.9

Kết quả nghiên cứu cho thấy: có 2,5% MSM có QHTD với bạn tình nam thường xuyên có TCMT. Tuy nhiên qua Biểu đồ 3.2.3 cho thấy tỷ lệ đối tượng không sử dụng BCS khi quan hệ tình dục với bạn tình là TCMT rất cao (62,5%).

Biểu đồ 3. 4. Sử dụng BCS khi QHTD với bạn tình TCMT


tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương