Tên đề tài: HÀnh VI nguy cơ LÂy nhiễm hiv trong nhóm nam quan hệ TÌnh dụC ĐỒng giớI (msm) TẠi vĩnh phúc năM 2014tải về 0.83 Mb.
trang1/14
Chuyển đổi dữ liệu13.12.2017
Kích0.83 Mb.
#4734
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài:

HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI (MSM) TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2014

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Thu Hương

Đồng chủ nhiệm đề tài: BS. Lê Quang Sơn

Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc

Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mã số đề tài: 01/2014/NCKHCSVĩnh Phúc, 12/2014

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS
BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

Tên đề tài:

HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI (MSM) TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2014

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Thu Hương

Đồng chủ nhiệm đề tài: BS. Lê Quang Sơn

Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc

Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mã số đề tài: 01/2014/NCKHCS

Thời gian thực hiện: 4 - 12 / 2014

Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 70.080.000 đồng

Trong đó (kinh phí SNKH): 46.080.000 đồng

Vĩnh Phúc, 12/2014

CỤC PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ
Tên đề tài:

HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV TRONG NHÓM NAM QUAN HỆ TÌNH DỤC ĐỒNG GIỚI (MSM) TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2014

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Thu Hương

Đồng chủ nhiệm đề tài: BS. Lê Quang Sơn

Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc

Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

Mã số đề tài (nếu có): 01/2014/NCKHCS

Thời gian thực hiện: 10 – 12/2014


Thủ trưởng

Cơ quan thực hiện đề tài


Chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)
Đồng chủ nhiệm đề tài

(Họ tên và chữ ký)


BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ

1. Tên đề tài: Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại Vĩnh Phúc năm 2014

2. Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Thu Hương

3. Đồng chủ nhiệm đề tài: Bs. Lê Quang Sơn

4. Cơ quan thực hiện đề tài: Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Vĩnh Phúc

5. Cơ quan quản lý đề tài: Cục Phòng, chống HIV/AIDS

6. Thư ký đề tài: Bs. Nguyễn Thị Thanh Hằng

7. Danh sách những người thực hiện chính:

- Chủ nhiệm đề tài: TS. Phan Thị Thu Hương

- Đồng chủ nhiệm đề tài: Bs. Lê Quang Sơn

- Cố vấn đề tài: Lê Thị Thanh Xuân

- Thư ký đề tài: Bs. Nguyễn Thị Thanh Hằng

- Nghiên cứu viên:

+ Ts. Trần Văn Sơn

+ ThS. Nguyễn Văn Hùng

+ CN. Vũ Văn Chiểu

+ CNYTCC. Lương Thị Ninh

+ CNYTCC. Nguyễn Thị Bắc

+ CNYTCC. Phạm Văn Dũng

- Nhóm điều tra viên:

+ CNYTCC. Lương Thị Ninh

+ CNYTCC. Nguyễn Thị Bắc

+ CNYTCC. Phạm Văn Dũng

+ CNYTCC. Phạm Thị Tuyết

+ CNYTCC. Nguyễn Thị Loan

+ ĐDTH. Trần Thị Thu Nhung

8. Thời gian thực hiện đề tài: từ tháng 10 năm 2014 đến tháng 12 năm 2014
MỤC LỤC


DANH MỤC BIỂU ĐỒ x

TÓM TẮT NGHIÊN CỨU 1

ĐẶT VẤN ĐỀ 3

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 5

Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 6

1.1.Một số khái niệm liên quan đến nghiên cứu 6

1.1.1. Một số định nghĩa 6

1.1.2. Khung lý thuyết 9

1.2. Tình hình dịch HIV/AIDS hiện nay 10

1.2.1. Tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới 10

1.2.2. Tình hình nhiễm HIV Việt Nam 10

1.3. Tình hình nhiễm HIV/AIDS trong nhóm MSM 12

1.3.1. Tình hình trên thế giới 12

1.3.2. Tình hình tại Việt Nam 13

1.4. Các nghiên cứu về hành vi nguy cơ trong nhóm MSM trên thế giới và Việt Nam 15

1.4.1. Hành vi quan hệ tình dục 15

1.4.2. Hành vi sử dụng BCS trong QHTD 16

1.4.3. Hành vi sử dụng chất gây nghiện 17

1.5. Thông tin về địa bàn nghiên cứu 18

Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 20

2.1. Đối tượng nghiên cứu 20

2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu 20

2.3. Thiết kế nghiên cứu 20

2.4. Mẫu và phương pháp chọn mẫu 20

2.4.1. Cỡ mẫu: 20

2.4.2. Phương pháp chọn mẫu 21

2.5. Biến số nghiên cứu 22

Quan hệ tình dục (được tham khảo từ nghiên cứu IBBS 2012[15]) 23

Sử dụng và tiêm chích ma túy (được tham khảo từ nghiên cứu IBBS 2012 [15]) 23

Tiếp cận dịch vụ (được tham khảo từ nghiên cứu IBBS 2012 [15]) 23

2.6. Phương pháp phân tích số liệu: 24

2.6.1. Nhập liệu và phân tích: 24

2.6.2. Làm sạch số liệu: 24

2.7. Sai số và biện pháp khắc phục sai số 24

2.8. Đạo đức trong nghiên cứu 25

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28

3.1. Một số đặc điểm nhân khẩu – xã hội học của đối tượng nghiên cứu 28

3.2. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV 30

3.2.1. Hành vi quan hệ tình dục 30

3.2.2. Hành vi sử dụng ma túy 35

3.2.3. Hành vi khám tư vấn STI và xét nghiệm HIV tự nguyện 35

3.3. Dịch vụ phòng lây nhiễm HIV được tiếp cận 36

Chương 4: BÀN LUẬN 39

4.1. Bàn luận về đặc điểm nhân khẩu – xã hội học của đối tượng nghiên cứu 39

4.2. Bàn luận về hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV 40

4.3. Bàn luận tiếp cận dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV 42

Chương 5: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 43

5.1. Kết luận 43

5.1.1. Đặc điểm nhân khẩu – xã hội học của đối tượng nghiên cứu 43

5.1.2. Hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV 43

5.1.3. Tiếp cận các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV 44

5.2. Khuyến nghị 44

TÀI LIỆU THAM KHẢO 45

Phụ lục: PHIẾU PHỎNG VẤN NHÓM CÁC BẠN 49

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
AIDS Acquired Immunodeficiency Syndrome

(Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người)

BCS Bao cao su

BKT Bơm kim tiêm

BYT Bộ Y tế

GM Giang mai

GSTĐ Giám sát trọng điểm

HIV Human immunodeficiency virus

(Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người)

MSM Men who have sex with men

(Người quan hệ tình dục đồng tính nam)

NCMT Nghiện chích ma tuý

PNMD Phụ nữ mại dâm

QHTD Quan hệ tình dục

STI Sexually transmitted infection

(Nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục)

TVXNTN Tư vấn xét nghiệm tự nguyện


DANH MỤC BẢNG
tải về 0.83 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương