Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tàitải về 37 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích37 Kb.
#3567

Y häc viÖt nam th¸ng 3 - sè 1 - 2016MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ CHIỀU CAO, CÂN NẶNG CỦA HỌC SINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG HẢI PHÒNG LỨA TUỔI 6 – 10
Nguyễn Đức Nhâm*
TÓM TẮT1

Mục tiêu của đề tài: Nghiên cứu, đánh giá thực trạng chiều cao, cân nặng, BMI của học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng lứa tuổi 6-10. Đối tượng: gồm 1470 học sinh trong đó có 687 học sinh nữ và 783 học sinh nam. Phương pháp: Nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết luận: Chiều cao của học sinh nam lứa tuổi 6-10 trung bình là 117.07 - 137.89cm. Học sinh nữ là 116.23-137.87cm, cao hơn hằng số sinh học người Việt Nam năm 1975 từ 10 – 16 cm, cao hơn giá trị sinh học của thập kỷ 90 từ 10-11 cm và cao hơn điều tra thể chất nhân dân năm 2001 từ 3-5 cm. Trong 5 năm, mỗi năm chiều cao của các em nam tăng lên trung bình 5.2cm, nữ tăng 5.41 cm. Cân nặng trung bình của học sinh nam lứa tuổi 6-10 là 24.19-37.65kg. Học sinh nữ là 22.3-34.36kg, cao hơn điều tra thể chất nhân dân năm 2001 từ 6-12kg. Trong 5 năm, mỗi năm cân nặng của các em nam tăng lên trung bình 3.37kg, nữ tăng 3.02kg.

Chỉ số BMI của học sinh nam lứa tuổi 6-10 là 17.65-19.8 và nữ dao động trong khoảng từ 16.51-18.08.

Chỉ số chiều cao, cân nặng, BMI của học sinh trường Tiểu học Lê Hồng Phong phát triển bình thường. Tuy nhiên vẫn thấp hơn các nước Nhật Bản, Singapore
SUMMARY

SOME COMMENTS ABOUT HEIGHT, WEIGHT OF LE HONG PHONG HAI PHONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS AGES 6-10

The objective of the Subject: Research, assessment of the status of the development of height, weight, BMI of Le Hong Phong primary school’s students, Ngo Quyen District, Hai Phong City with ages 6-10. The objective: include 1470 students in which 687 female students and 783 male students. Methods: cross-sectional descriptive study. Conclusion: - Average height of the male students for ages 6-10 is 117.07-137.89 cm. Female students is 116.23-137.87 cm. This index is higher than biological constants of Vietnamese in 1975 from 10-16 cm, is higher than biological value of the 1990s from 10-11 cm higher and higher than people's physical investigation in 2001 from 3-5 cm. In 5 years, each year the height of male students increased average 5.2 cm, females students increased 5.41 cm.The average weight of the male students ages 6-10 was 24.19-37.65 kg. Female students is 22.3-34.36 kg, the higher the people's physical investigation in 2001 from 6-12 kg. In 5 years, each year the children's weight increased average 3.37 kg, female students increased 3.02 kg.

The male student's BMI index for ages 6-10 is 17.65-19.8 and female students ranged from 16.51-18.08.Height, weight, BMI Index of Le Hong Phong primary school students of normal development. However this index is lower than the countries Japan, Singapore. 


1Каталог: pic -> general -> files -> Thang%203%20nam%202016
files -> Có SỬ DỤng thuốc chống ngưng kết tiểu cầU Đào Nguyên Khải*, Nguyễn Thanh Thủy*, Vũ Văn Khiên
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
files -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN
Thang%203%20nam%202016 -> Tóm tắT1 Mục tiêu của đề tài
Thang%203%20nam%202016 -> ChẩN ĐOÁn và ĐIỀu trị VI phẫu thuật khối u nguyên bào mạch máu hố sau tại bệnh viện bạch mai nguyễn Thế Hào*, Phạm Quỳnh Trang*, Trần Trung Kiên
Thang%203%20nam%202016 -> Một số ĐẶC ĐIỂm dịch tễ LÂm sàNG, CẬn lâm sàng của viêm phổI Ở trẻ em có nhiễm cytomegalovirus tại bệnh viện nhi trung ưƠNG

tải về 37 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương