Tóm tắt tập hồ SƠ TƯ liệu về chủ quyền tại hoàng sa &TRƯỜng sa của tiến sĩ SỬ HỌc nguyễn nhãtải về 297.12 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2021
Kích297.12 Kb.
#413
  1   2   3   4   5   6

TÓM TẮT TẬP HỒ SƠ TƯ LIỆU

VỀ CHỦ QUYỀN TẠI HOÀNG SA &TRƯỜNG SA

CỦA TIẾN SĨ SỬ HỌC NGUYỄN NHÃ

Ngày 20 tháng 1 năm 1975, tôi( Nguyễn Nhã) là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tập San Sử Địa( The Review Geo-History) tại Sài gòn đã ấn hành số 29, đặc khảo về Hoàng Sa & Trường Sa với những bài viết có giá trị khoa học , khách quan, công phu của các học giả nổi tiếng như Hoàng Xuân Hãn, Lãng Hồ Nguyễn Khắc Kham, Thái Văn Kiểm...

Ngày 18 tháng 1 năm 2003, tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ sử học tại Đại Học Quốc gia TP HCM với đề tài:” Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa

Sau khi trình luận án tiến sĩ, tôi đã viết nhiều bài báo, những bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học ở trong và ngoài nước, trong đó có ba bài dược lựa chọn dể đưa vào Tập Hồ sơ tư liệu này

Hồ Sơ Tư liệu gồm 3 phần

Phần 1: I. & I. 2: bao gồm tư liệu nguyên văn Bản phân tích của Quân đội Mỹ năm 1960 và nguyên văn các đoạn trích từ các sách địa lý , du ký của Phương Tây từ thế kỷ XIX trở về trước.

Phần 2: II.1,II.2,II.3, : bao gồm ba bài tham luận tại các hội thảo tại Hà Nội và Philadelphia , Mỹ năm 2010

Phần 3: bao gồm tòan văn luận án tiến sĩ sử học và phụ lục của luận án và một số tài liệu cập nhật cùng những nhận đinh sau khi trình luận án tiến sĩ sử học “ Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa & Trường Sa của tác giả.Phần 1:

+Giới thiệu 2 tư liệu của quân đội Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương và những đoạn trích nguyên văn của những sách địa lý , du ký của người Phương Tây thế kỷ XIX trở về trước đã khẳng định Paracels thuộc về Annam hay Cochin China tức Việt Nam hiện nay. Dó là:


I.1 : Analysis on The Spratley – Paracel Islands Dispute”, no 010660, 6 June 1960 of The Headquarters, US Broadcasting and Visual Activity Pacific AP0331 . Trong đó có đoạn viết sau đây:

…“In 1816, The Islands were officially annexed to the Empire of Viet Nam by Gialong, and by 1820, they were recognized as a Constituent of the territory known as Cochin-China. In 1832, Emperor Minh Mạng sent a group of laborers to the islands for the purpose of constructing a pagoda on Ban Na Rock. The group not only constructed the pagoda but also erected a stone column nearby to commemorate its foundation. Two years later, the sovereignty of the empire over the Paracels was further asserted by the appearance of The Geography of the Vietnamese Empire, which reiterated the proclamation of 1816 and provided a vivid description of wild life and vegetation on the islands. Another book, published in 1838 by Monseigneur Taberd, remarks that “for more than 34 years, The Archipelago of Paracels has been occupied by the people of Cochin- China…” .


I.2: Extracts on Nam Ha’s sovereignty of the Paracel Islands in geographical books of western countries written in and before the 19th century:

Hiện nay, nhiều thư viện ở Mỹ, Pháp , Ý , Tây Ban Nha... còn tàng trữ các sách địa lý,du ký bằng tiếng Anh, Pháp, Ý , Tây Ban Nha... từ thế kỷ XIX trở về trước, nói rất rõ về chủ quyền Paracels thuộc về xứ Annam hay Cochin China tức Việt Nam ngày nay. Hiện đang lưu trữ trên mạng Google mà trang Web .www. hoangsa.org( net) đã download.

Trong số 37 sách địa lý, du ký trên có tư liệu đã ghi rõ rằng năm 1816 hoặc do “King of Cochin China” hoặc do King Gia Long hoạch “ L’Empereur d’Annam” took possession of the Paracels or “Gia Long went with solemnity to plant his flag and take formal possession of Paracels, which is not likely any body will dispute with him”, or” Paracels

belonging to Cochinnchina”.

Trong “The Journail of The Royal Geography Society”, no 19, London 1849 còn ghi rõ tọa độ của Paracels :15-17N Lat. and 111-113 E longtitude. Có sách ghi :11-15 N latitude hoặc 10o,45 – 16o30N lat. and 128o30 -130o5 E longtitude.Có sách còn ghi rõ tên đảo mà các bản đồ hang hải ngay nay thường ghi như: Woody Island, Rocky Island, Pattles, Roberts, Money, Duncan, Lincoln, Dreamonds, Triton..

Và có tài liệu còn ghi rõ Paracels hay Prarcels hay Parcels là Katvang hay Cát Vàng, tiếng nôm chỉ Hoàng Sa của Việt Nam.

Những điều nêu trên đã chứng tỏ những phản bác của Trung Quốc Hoàng Sa chỉ là những đảo ven bờ là hoàn tòan sai sự thật


Phần 2:

Phần này bao gồm các tham luận, tham dự các hội thảo quốc tế trong và ngoài nước,chủ yếu sử dụng nội dung trong luận án tiến sĩ của tác giả , song có cập nhật tài liệu và đưa ra những quan điểm của tác giả,bao gồm:


II.1 : “Historical bacground leading to the dispute of Viet Nam’s Sovereignty over Paracel and Spratly Islands- Causes and Solutions”, tham luận tại Hội thảo quốc tế Việt Nam tại Hà Nội do Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam tổ chức.

II.2.“The Historiocal and Scientific Evidences Adsert Sovereignty of Viet Nam & Refute no-scientific Arguments of China for Pasacels ( Hoàng Sa) and Spratlys(Trường Sa) Archpelagos trong Hội thảo về Biển Đông do Học Viện Ngoại Giao tổ chức tại Hà Nội vào tháng 4 năm 2011.

II.3.“Foundations and Facts of the Establishment and Protection of Viet Nam’s sovereignty as to The Paracel Islands and the Spratly Islands”, tham luận tại Philadelphia, Hoa Kỳ hồi tháng 3 năm 2010.tải về 297.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương