Tóm tắt tiểu sử LÊ LỢI – ngưỜi anh hùng dân tộCtải về 44 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.12.2021
Kích44 Kb.
#2TÓM TẮT TIỂU SỬ LÊ LỢI – NGƯỜI ANH HÙNG DÂN TỘC

LÊ LỢI (Lê Thái Tổ).

Sinh năm 1385; Mất năm 1433.

Quê quán: Xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá

Cuộc đời và sự nghiệp của Ông:

- Lê Lợi - Anh hùng giải phóng dân tộc, lãnh tụ Khởi nghĩa Lam Sơn, người sáng lập ra nhà Hậu Lê. 


- Lê Lợi xuất thân là hào trưởng, có uy tín và ảnh hưởng lớn trong vùng. Quân Minh nhiều lần dụ ra làm quan, nhưng đều từ chối.

- Năm 1416, Lê Lợi cùng 18 người bạn thân tín mở lễ hội thề Lũng Nhai.- Năm 1418, Lê Lợi dựng cờ khởi nghĩa, xưng là Bình Định Vương, được nhân dân và hào kiệt khắp nơi hưởng ứng. 
Dưới sự lãnh đạo và tài cầm quân của Lê Lợi, nghĩa quân ngày càng phát triển lớn mạnh, trở thành đội quân tinh nhuệ có tổ chức, kỷ luật nghiêm gắn bó với dân. 
- Trong 10 năm chiến đấu, Lê Lợi đã chỉ huy đánh hàng trăm trận, giải phóng đất nước. Khởi nghĩa Lam Sơn và chiến tranh giải phóng chống Minh (1418 -1427).
- Năm 1428, Lê Lợi lên ngôi vua, đặt lại tên nước là Đại Việt, đóng đô ở Đông Quan, đến năm 1430, đổi là Đông Kinh, lập lại quan hệ bình thường với nhà Minh, ban hành chính sách “ngụ binh ư nông”, tổ chức việc học tập, thi cử tuyển lựa nhân tài cho đất nước. 
Sau đó Nguyễn Trãi viết bia Vĩnh Lăng (Lam Sơn, Thanh Hoá) ghi lại công lao, sự nghiệp vĩ đại của Lê Lợi.
Каталог: data news
data news -> Thông báo số 1 Của Ban tổ chức Hội thi “Rạng ngời trang sử Đội ta”
data news -> HưỚng dẫn chung về HÌnh thức trình bày báo cáo nghiên cứu khoa học về trình bày
data news -> ĐOÀn tncs hồ chí minh bch tp. HỒ chí minh
data news -> Journal of Science of Lac Hong University Vol. , No. (2014), pp. 12-19
data news -> Danh sách và tiểu sử 4 Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI trong 14 uỷ viên Bộ Chính trị khoá mới có đồng chí từng là uỷ viên Bộ Chính trị khoá trước và đồng chí được bầu mới
data news -> Kế hoạch v/v tổ chức hội thi trực tuyến dành cho thiếu nhi thành phố lần IV – Năm 2015 Chủ đề “Em yêu Tổ Quốc Việt Nam”
data news -> Danh sách 58 ĐỀ TÀi báo cáo hộI ĐỒng trưỜng – khoa qt-ktqt

tải về 44 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương