Tm. ĐỘi bóng đội trưởngtải về 50.3 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích50.3 Kb.

Mẫu số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
BẢN CAM KẾT

THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN LẦN THỨ 3 - 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC, ĐHQGHN

Kính gửi: Ban tổ chức Giải bóng đá nữ sinh viên trường ĐH Giáo dục 2016

Đoàn trường ĐH Giáo dục, ĐHQGHN

Tôi là : ………………………………………

Đội trưởng đội bóng :……………………………………

Xin thay mặt đội bóng cam kết với ban tổ chức những điều sau :

1.     Chấp hành đúng điều lệ của giải bóng đá nữ sinh viên trường ĐH Giáo dục năm 2016.

2.     Thực hiện đúng, đầy đủ yêu cầu và quy định của BTC.

3.     Tôn trọng Ban Tổ Chức, trọng tài, đối thủ, cổ động viên và những quyết định do ban tổ chức đưa ra.

4.     Chịu trách nhiệm về hành vi của cổ động viên đội mình.

5.     Đảm bảo sức khỏe của mình đủ điều kiện tham gia giải.

Tôi xin cam đoan tất cả các cầu thủ tham gia dự giải đấu có sức khỏe tốt và chịu mọi trách nhiệm về tình trạng sức khỏe của các thành viên trong đội bóng khi tham gia giải đấu.

Nếu vi phạm đội bóng chúng tôi xin chịu hình thức kỉ luật là loại ra khỏi giải và hình thức kỉ luật khác theo quy định của BTC.  

Hà nội, ngày tháng năm 2016

TM. ĐỘI BÓNG

Đội trưởng


Mẫu số 2

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

ĐOÀN KHỐI NGÀNH....................................


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày tháng năm 2016

 

DANH SÁCH ĐỘI BÓNG...............................................

THAM DỰ GIẢI BÓNG ĐÁ NỮ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH GIÁO DỤC

LẦN THỨ 3- 2016

 


STT

Họ và tên

Ngày sinh

Mã thẻ SV

Lớp

Số áo đấu

Chức vụ trong đội bóng

1

 

  
2

 

  
..

 

  
..

 

  
15

 

  
Lưu ý: 

Mỗi đội đều phải nộp ảnh thẻ 3x4 của từng cá nhân tham dự giải cho BTC

            Số cầu thủ tối thiểu là 10, tối đa 15. 

    Đội trưởng                                              HLV trưởng                                         Trưởng đoàn

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC

ĐOÀN KHỐI NGÀNH....................................


ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Hà Nội, ngày tháng năm 2016


HỒ SƠ ẢNH

ĐỘI BÓNG.......................................................................................
Trưởng đoàn

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................


Huấn luyện viên

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................


Đội trưởng

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................


Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................


Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................

Cầu thủ

Họ và tên: ...............................

Lớp: ........................................

Mã số thẻ SV: ........................


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương