Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sautải về 445 b.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích445 b.

Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

  • Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

  • Bài 1: Tìm các từ chỉ hoạt động, trạng thái của loài vật và sự vật trong những câu sau:

a. Lớp em học tập tốt lao động tốt.

  • a. Lớp em học tập tốt lao động tốt.

  • b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

  • c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.a. Lớp em học tập tốt lao động tốt.

  • a. Lớp em học tập tốt lao động tốt.a. Lớp em học tập tốt , lao động tốt.

  • a. Lớp em học tập tốt , lao động tốt.

  • b. Cô giáo chúng em rất yêu thương quý mến học sinh.

  • c. Chúng em luôn kính trọng biết ơn các thầy giáo cô giáo.

Каталог: upload -> 29421


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương