Tiểu sử TÓm tắTtải về 4.1 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích4.1 Kb.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày sinh: 12/4/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Ngày vào Đảng: 9/12/1981

Ngày chính thức: 9/12/1982

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trịỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10; Đại biểu Quốc hội khóa: 12.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương