Tiểu sử TÓm tắTtải về 31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích31 Kb.
#320

TIỂU SỬ TÓM TẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Họ và tên khai sinh: NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

Ngày sinh: 12/4/1954

Quê quán: Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre

Ngày vào Đảng: 9/12/1981

Ngày chính thức: 9/12/1982

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Kinh tế, Cử nhân Chính trịỦy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10; Đại biểu Quốc hội khóa: 12.


tải về 31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương