Tiểu sử TÓm tắTtải về 3.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích3.68 Kb.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CAO ĐỨC PHÁT
Họ và tên khai sinh: CAO ĐỨC PHÁT

Ngày sinh: 25/5/1956

Quê quán: Yên Khang, Ý Yên, Nam Định

Ngày vào Đảng: 13/5/1987

Ngày chính thức: 13/5/1988

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấpỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 10; Đại biểu Quốc hội: khóa 12.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương