Tiểu sử TÓm tắTtải về 27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu31.10.2017
Kích27 Kb.
#351

TIỂU SỬ TÓM TẮT

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

CAO ĐỨC PHÁT
Họ và tên khai sinh: CAO ĐỨC PHÁT

Ngày sinh: 25/5/1956

Quê quán: Yên Khang, Ý Yên, Nam Định

Ngày vào Đảng: 13/5/1987

Ngày chính thức: 13/5/1988

Trình độ học vấn: Tiến sỹ Kinh tế, Lý luận chính trị cao cấpỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa 10; Đại biểu Quốc hội: khóa 12.


tải về 27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương