Tiểu sử TÓm tắt phó thủ TƯỚng chính phủtải về 27.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.10.2017
Kích27.5 Kb.
#235

TIỂU SỬ TÓM TẮT PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

HOÀNG TRUNG HẢI

Họ và tên khai sinh:  HOÀNG TRUNG HẢI

Ngày sinh: 27/9/1959

Quê quán: Xã Quỳnh Giao, Huyện Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái Bình

Ngày vào Đảng: 20/11/1990

Ngày chính thức: 20/11/1991

Trình độ học vấn: Cử nhân Lý luận chính trị, Kỹ sư Hệ thống điện, Thạc sỹ Quản trị kinh doanhỦy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 9, 10. Đại biểu Quốc hội các khóa 8, 11, 12.


tải về 27.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương