Tiểu sử CƠ SỞ thờ TỰtải về 54.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.12.2017
Kích54.5 Kb.
#3670

THÔNG TIN CƠ SỞ TÍN NGƯỠNG

Mẫu D3

Ảnh 10 x 15


1.

2. Loại cơ sở tín ngưỡng & tên cơ sở:……………………3. Là cơ sở tín ngưỡng của dân tộc: …………………………………………………….

3. Địa chỉ: số nhà…………... đường (ấp)………………………… phường (xã)………………..

quận (huyện)………………………………… …………………………………………………….

4. Tín ngưỡng, thờ1: ………………………………………………….

5. Các lễ hội chính trong năm:STT

Tên lễ hội

Ngày tổ chức lễ hội6. Số người tham dự lễ hội của cơ sở tín ngưỡng hàng năm: …………………………………….…

Tóm tắt lịch sử nơi thờ tự:

7. Năm thành lập: …………………………………………………………………………………..

8. Quá trình sửa chữa, trùng tu, xây dựng lại:……………………………………………….,

9. Quá trình di dời: ………………………………………………Nơi thờ tự hiện tại (ghi theo giấy phép xây dựng):

10. Giấy phép xây dựng số:………………………………….., 12. Ngày cấp:……………………..

11. Cơ quan cấp phép: ………………………………………………………………………………

Mô tả công trình xây dựng :

12. Người đại diện cơ sở tín ngưỡng:…………………………………………………….

13. Địa chỉ liên hệ: số điện thoại: …………….số nhà…………… đường (ấp) …………….xã…............. quận (huyện)…………………………………………………..

14. Hạng mục công trình: ………………………………………………………………………..

15. Công ty thiết kế:……………………………………………………………………………….

16. Địa điểm xây dựng công trình:…………………………………………………………………

17. Đặc điểm kỹ thuật công trình:…………………………………………………………………

18. Các công trình khác thuộc cơ sở tín ngưỡngStt

Tên công trình

Diện tích và qui cách xây dựng


19. Họ tên và thời gian các vị chủ trì cơ sở tín ngưỡng: (từ khởi đầu đến nay)Stt

Họ và tên người chủ trì

Chức vụ

Chủ trì từ năm – đến năm

Người chủ trì hiện tại:

20. Họ tên khai sinh: …………………………21. Tên thường dùng: …………………………

22. Được bổ nhiệm chủ trì năm ……………………………………………………………………

23. Địa chỉ liên hệ: điện thoại ……………... số nhà….………..ấp(đường)……………….………

xã ………………………………. huyện ………………………………………………………

24. Danh sách các vị được bầu vào ban điều hành của cơ sở tín ngưỡng:Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Ghi chú


Phương tiện hoạt động của cơ sở tín ngưỡng:

25. Phương tiện thông tin, liên lạc:

1. Computer:……………… cái.(nối mạng Internet………………… cái).

2. Máy Fax: ………………...cái.

26. Phương tiện nhân bản văn bản: (Máy Photocoppy………………………..cái).

27. Thư viện, tủ sách:…………………….. Số lượng đầu sách: ……………… cuốn.

Đất đai của cơ sở tôn giáo:(ghi theo Giấy Chứng nhận QSDĐ).

28. Cơ sở tôn giáo có ……………… thửa đất.

29. Giấy chứng nhận QSDĐ số: ………………….. 30. Cơ quan cấp Giấy CNQSDĐ:…………..

31. Được quyền sử dụng:…………….m2 đất.

32. Tại:………………………………………………………………………………

33. Theo bảng liệt kê dưới đây:Số tờ bản đồ

Số thửa

Diện tích

Mục đích sử dụng

Thời hạn sử dụng

Ghi thêm
34. Vào sổ cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số:…………………….

35. Toạ độ thửa đất:……………………………………………………………………………

36. Scan sơ đồ thửa đất:

37. Những thay đổi sau khi cấp giấy chứng nhận:


Ngày tháng năm

Số và nội dung quyết định

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền38. Được công nhận là di tích lịch sử văn hoá: có  không 

Những thông tin về di tích:

39. Danh hiệu công nhận…………………………….

40. Quyết định số:………………., Ngày……………., Số danh mục………………,

41. Cơ quan cấp giấy công nhận:…………………………

42. Những nơi được công nhận là di tích lịch sử văn hoá, trình bày tóm tắt thành tích : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


43. Xác nhận của UBND xã ……………… …………….ngày……….tháng…….năm……

Chủ trì cơ sở tín ngưỡng44. (Ghi chức vụ, tên họ, ký tên – Scan chữ ký)


1 Dành cho cơ sở tín ngưỡng dân gian


tải về 54.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương