Tiểu Luận Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Namtải về 43.41 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích43.41 Kb.
#601
  1   2   3   4   5   6

Tiểu Luận

Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam

MỞ ĐẦU

Nghệ thuật quân sự Việt Nam trong quá trình dựng nước và giữ nước đã hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử cụ thể của mỗi cuộc chiến tranh, mỗi giai đoạn, thời kì đấu tranh chống giặc ngoại xâm để giải phóng và bảo vệ đất nước. Lịch sử tiến hành các cuộc chiến tranh yêu nước, chính nghĩa chống ngoại xâm của dân tộc ta là lịch sử của những cuộc chiến tranh nhân dân, nghệ thuật quân sự Việt Nam là nghệ thuật quân sự của chiến tranh nhân dân.

Lịch sử chiến tranh giải phóng bảo vệ đất nước đã nghi nhận rằng: Nghệ thuật quân sự là một nhân tố quan trọng trong chiến tranh. Nhân dân Việt Nam thắng giặc ngoại xâm không chỉ bằng ý chí quật cường mà còn là sự kết hợp chặt chẽ ý chí với tài trí sáng suốt, thông minh, đánh bằng mưu kế - thắng bằng thế thời. Lịch sử chiến tranh đã diễn ra các cuộc chiến quyết chiến lược đã chứng minh điều đó, trong đó cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, mà đỉnh cao là cuộc Tổng tiến công và nổi dậy muà Xuân năm 1975 là bước phát triển mới về chỉ đạo chiến lược, nghệ thuật chiến dịch và chiến thuật. Nghệ thuật quân sự Việt Nam đạt tới đỉnh cao vừ hàm chứa tính hiện đại của cuộc chiến tranh thế kỉ XX, vừa mang nét đặc trưng nghệ thuất quân sự truyền thống của dân tộc.

Biết bao thế hệ người Việt Nam đã chiến đấu vô cùng anh dũng, cực kì thông minh và trí tuệ đã để lại một di sản tinh thần, một di sản đạo đức vô cùng quý giá, một di sản nghệ thuật quân sự vô cùng phong phú. Những di sản có ý nghĩa lý luận và thực tiễn ấy cần được giữ gìn và nghiên cứu, vận dụng và phát triển trong điều kiện mới, góp phần xây dựng củng cố vững mạnh nền quốc phòng toàn dân theo tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN. Trên ý nghĩa đó em đã tiến hành tìm hiểu, nghiên cứu đề tài: “Qua những trận quyết chiến chiến lược trong lịch sử dân tộc, phân tích nghệ thuật đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam”.tải về 43.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương