Tiểu luậN: ngoại thưƠng việt nam từ NĂM 000 ĐẾn nay nhóm sinh viên thực hiện: Nhóm Giảng viên hướng dẫn


Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của các giám đốc và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệptải về 379.24 Kb.
trang11/11
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích379.24 Kb.
#4385
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Tăng cường năng lực quản trị kinh doanh của các giám đốc và cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp

Do đặc điểm nước ta mới thực hiện chuyển đổi cơ chế quản lý nền kinh tế từ cơ chế bao cấp sang cơ chế thị trường, trong bối cảnh chung như vậy năng lực quản lý kinh doanh của các cấp quản lý còn yếu, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều. Các doanh nghiêp thương mại cần có chính sách ưu tiên cho công tác đào tạo, cần tranh thủ các nguồn hỗ trợ tài chính của Nhà nước và các tổ chức trong nước cũng như quốc tế cho công tác đào tạo để có được những chuyên gia giỏi đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Để đạt được hiệu quả cao cần kết hợp cả đào tạo ở những nước tiên tiến với đào tạo và thực tập ở những nước tiêu thụ sản phẩm xuất khẩu.

 1. Nâng cao trình độ nguồn nhân lực:

Song song với việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao trình độ quản lý kinh doanh của các cấp quản lý, các doanh nghiệp thương mại cũng cần phải có chính sách đào tạo tương ứng cho nguồn nhân lực hiện có và cho tương lai. Cần kết hợp đào tạo cả kỹ năng, xảo, trình độ tay nghề với nâng cao thể lực, và ý thức chấp hành kỷ luật lao động của họ.

 1. Tăng cường năng lực tài chính của các doanh nghiệp:

Vốn là một trong những vấn đề hết sức nan giải của các doanh nghiệp Việt Nam. Đại đa số các doanh nghiệp của ta trong tình trạng ít vốn và thiếu vốn trầm trọng. Tuy đã có những nỗ lực của Chính phủ và các ngân hàng nhằm tìm cách tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc cho doanh nghiệp vay vốn để sản xuất và kinh doanh nhưng cho đến nay vẫn chưa giải quyết được một cách triệt để.

Vì vậy để có vốn cho hoạt động kinh doanh xuất khẩu, các doanh nghiệp thương mại cần chủ động tích cực dưới mọi hình thức để huy động mọi nguồn vốn của mọi thành phần kinh tế. 1. Xây dựng chiến lược nghiên cứu khoa học công nghệ: phát triển sản phẩm mới, khắc phục tình trạng chất lượng sản phẩm thấp, không ổn định và giá thành cao, khiến cho doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc lựa chọn mặt hàng kinh doanh và cạnh tranh bằng giá.

 2. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá và xúc tiến thương mại: nghiên cứu thị trường, kể cả các quy định pháp luật của từng thị trường cụ thể.

 3. Đẩy mạnh liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp thương mại với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu:

Như đã nêu, thực trạng các doanh nghiệp Việt Nam nói chung có qui mô nhỏ, vốn ít, công nghệ lạc hậu, trình độ quản lý còn hạn chế..., lại thiếu kinh nghiệm thực tế trong kinh doanh xuất khẩu. Vì vậy để tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu, rất cần có sự liên doanh, liên kết hỗ trợ lẫn nhau giữa các doanh nghiệp thương mại thực hiện xuất khẩu với các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu. Các doanh nghiệp thương mại ngoài thực hiện tiêu thụ hàng xuất khẩu cần có trách nhiệm: thông tin, hướng dẫn, định hướng cho các nhà sản xuất về mặt hàng cũng như thị trường xuất khẩu; thực hiện liên doanh, liên kết với các nhà sản xuất dưới các hình thức hỗ trợ về tài chính, đầu tư để mở rộng sản xuất, đổi mới kỹ thuật công nghệ, giúp đào tạo kỹ năng quản lý, đào tạo nguồn nhân lực...

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO  1. Hoàng Vĩnh Long (chủ biên), Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn Văn Trình (2007) – Kinh tế học quốc tế - NXB ĐHQG TP.HCM.

  2. Bùi Xuân Lưu, Nguyễn Hữu Khải (2007) – giáo trình kinh tế ngoại thương – NXB Lao động xã hội.

  3. Số liệu từ Website tổng cục thống kê: http://www.gso.gov.vn

  4. Số liệu từ Website hải quan Việt Nam: http://www.customs.gov.vn

  5. Số liệu từ Website báo kinh tế Việt Nam: http://www.ven.vn

  6. Ngô Ánh Ngọc – Đề tài: “Thực trạng và giải pháp cơ bản để phát triển kinh tế đối ngoại Việt Nam đến năm 2010”.

  7. Nguyễn Trọng Cường – Đề tài: “Môi trường kinh doanh xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam trong những năm tới”

  8. Nguyễn Đình Trực Giao – Đề tài: “Chính sách kinh tế đối ngoại của Việt Nam đối với việc thúc đẩy CNH, HĐH”

  9. Dương Hoàng Dũng, Trần Thành Thảo, Lưu Thanh Tùng (2007) – Đề tài: “Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam”.

  10. Phạm Thị Bích Thủy – Đề tài: “Thực trạng hỗ trợ xuất khẩu cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam và giải pháp phát triển”

  11. World bank – Doing business in Vietnam 2010.

  12. PGS. TSKH. Võ Đại Lược - Kinh tế đối ngoại nước ta hiện nay: tình hình và các giải pháp - http://www.tapchithoidai.org/200401_VDLuoc.htm

  13. Bộ kế hoạch và đầu tư – Lợi thế so sánh của Việt Nam - http://fia.mpi.gov.vn/Default.aspx?TabID=0&aID=5&ctl=Article.

  14. TẠP CHÍ KINH TẾ VÀ DỰ BÁO SỐ 12 (452) THÁNG 6 NĂM 2009 – Hoạt động ngoại thương Việt Nam sau gia nhập WTO - http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/07/15/3312/

  15. Theo website asean2010.vn - Ngoại thương và hội nhập kinh tế quốc tế - http://asean2010.vn/asean_vn/news/21/2DA7AC/Ngoai-thuong-va-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te

  16. Theo DN24g – Tình hình XNK VN ngày 21/11 - http://www.vn-seo.com/tinh-hinh-xuat-nhap-khau-cua-viet-nam-ngay-2111/

  17. Bộ ngoại thương - Chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - http://www.mofa.gov.vn/vi/cs_doingoai/cs/ns040823163300#B6F9ruKrpvM1

  18. Trần Văn Thọ - Phương hướng chiến lược cho Việt Nam - http://vietbao.vn/Van-hoa/Chuong-8-Phuong-huong-chien-luoc-cho-Viet-Nam/40166348/184/

  19. Theo SGGP – Gạo xuất khẩu của Việt Nam ngày càng có giá - http://vietbao.vn/Van-hoa/Chuong-8-Phuong-huong-chien-luoc-cho-Viet-Nam/40166348/184/

  20. Thep TBKTSG – Xuất khẩu dầu thô đạt hơn 2 tỷ USD - http://www.ckt.gov.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=172

  21. Theo Hiệp hội cà phê ca cao Việt Nam/vietnam-wto - Ngành cà phê Việt Nam trước yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế sau 2 năm gia nhập WTO - http://www.tinthuongmai.vn/Trangchu/VN/tabid/66/CatID/141/ContentID/63070/Default.aspx

  22. PGS.TS. NGUYỄN THẾ NGHĨA – Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế - http://thongtinphapluatdansu.wordpress.com/2009/05/31/2978/

  23. CAO SỸ KIÊM, Tạp chí Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương, 9-2006 - Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế nước ta sau khi gia nhập tổ chức thương mại thế giới - http://www.dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30568&cn_id=149988#zRuIi1NeIx23

  24. THÙY TRANG - Môi trường kinh doanh: Việt Nam nhìn từ 10 tiêu chí - http://vneconomy.vn/66058P0C10/moi-truong-kinh-doanh-viet-nam-nhin-tu-10-tieu-chi.htm

  25. Đỗ Lương Trường - Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi gia nhập WTO - http://www.saga.vn/view.aspx?id=9736

  26. Hà Phạm – Xây dựng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt - http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Kinh-doanh-360/Chien-luoc-360/Xay_dung_nang_luc_canh_tranh_cho_doanh_nghiep_Viet/

  27. Theo website đại sứ quán VN tại Hoa Kỳ http://vietnamembassy.us - Một số thành tưụ hội nhập kinh tế của Việt Nam - http://viet.vietnamembassy.us/tintuc/story.php?d=20020508105230

  28. Thu Hường - Chiến lược đối ngoại Việt Nam đến 2020: hội nhập kinh tế quốc tế - http://dddn.com.vn/2008082205535668cat122/chien-luoc-doi-ngoai-viet-nam-den-2020-hoi-nhap-kinh-te-quoc-te.htm

  29. Theo website thủ tướng chính phủ - Chiến lược tổng thể và chính sách bảo hộ sản xuất công nghiệp trong nước phù hợp các cam kết quốc tế, quy định của WTO giai doạn đến năm 2020 - http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=578,33345598&_dad=portal&_schema=PORTAL&docid=81270

  30. Biểu thuế XNK ưu đãi và ưu đãi đặc biệt - http://www.webkinhte.com/forum/showthread.php?t=18

tải về 379.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương