Tiêu chuẩn Việt Nam tcvn11845-2: 2017tải về 1.09 Mb.
trang6/49
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2022
Kích1.09 Mb.
#185076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
tcvn11845-2-2017
3.4.203
Sai số hỗn hợp (composite error)
εc
Trong các điều kiện ổn định, sai số hỗn hợp là giá trị hiệu dụng của chênh lệch giữa
a) các giá trị tức thời của dòng điện sơ cấp, và
b) các giá trị tức thời của dòng diện thứ cấp thực nhân với tỷ số biến đổi danh định, dấu dương của các dòng điện sơ cấp và thứ cấp ứng với quy ước của ghi nhãn đầu nối.
CHÚ THÍCH 1: Sai số hỗn hợp εc thường được biểu thị bằng phần trăm của các giá trị hiệu dụng của dòng điện thứ cấp:
εc =
trong đó
kr là tỷ số biến đổi danh định;
Ip là giá trị hiệu dụng của dòng điện sơ cấp;
ip là giá trị tức thời của dòng điện sơ cấp;
is là giá trị tức thời của dòng điện thứ cấp;
T là khoảng thời gian của một chu kỳ.
Xem giải thích thêm trong 2A.4.
[IEC 60050-321:1986, 321-02-26, bổ sung chú thích]
3.4.204
Dòng điện sơ cấp giới hạn đo lường danh định (rated instrument limit primary current)
IPL
Giá trị dòng điện sơ cấp nhỏ nhất tại đó sai số hỗn hợp của máy biến dòng đo lường bằng hoặc lớn hơn 10%, phụ tải thứ cấp bằng phụ tải danh định.
[IEC 60050-321:1986, 321-02-27]
3.4.205
Hệ số an toàn thiết bị đo (instrument security factor)
FS
Tỷ số giữa dòng điện sơ cấp giới hạn đo lường danh định và dòng điện sơ cấp danh định.
[IEC 60050-321:1986, 321-02-28, bổ sung chú thích]
CHÚ THÍCH 1 : Cần lưu ý đến thực tế là hệ số an toàn của thiết bị đo bị ảnh hưởng bởi phụ tải. Khi giá trị phụ tải nhỏ hơn đáng kể so với phụ tải danh định thì các giá trị dòng điện lớn hơn sẽ được tạo ra trên phía thứ cấp trong trường hợp dòng điện ngắn mạch.
CHÚ THÍCH 2: Trong trường hợp các dòng điện sự cố hệ thống chạy trong cuộn dây sơ cấp của máy biến dòng thì an toàn của thiết bị được cấp nguồn bởi máy biến dòng ở tình trạng cao nhất khi giá trị hệ số an toán danh định của thiết bị (FS) là nhỏ nhất.

tải về 1.09 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   49
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương