Tiêu chuẩn việt nam tcvn 8422: 2010tải về 7.38 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích7.38 Mb.
#423
1   2   3   4   5   6   7   8

A.3. Ví dụ 3

Từ điều kiện bên về thấm, xác định chiều dày của tường nghiêng chống thấm t (Hình 27), nếu lớp thứ nhất của lọc (ở phía hạ lưu) là đất đá dăm 3 (ví dụ 2, A.2)

Trình tự tính toán:

a) Xác định kích thước lớn nhất của kẽ rỗng Domax của vật liệu tại mỏ 3 theo hệ thức (23). Từ điều A.2 ví dụ 2 đối với vật liệu tại mỏ 3, có Domax = 5,10 mm,

Trị số Domax này lấy làm trị số tính toán, nghĩa là:

Domax = = 5,10 mm

c) Biết trị số tính toán Domax, xác định trị số tính toán của gradien cột nước Jtt của dòng thấm trong tường nghiêng (với  = 45o) theo công thức (102) với trị số  xác định từ đồ thị  = f(Domax), Hình 25

d) Chiều dày của tường nghiêng theo điều kiện bền về thấm với cột nước H = 40 mm (Hình 27) được xác định theo hệ thức (103)

t =

Đường kính các hạt, mmHình A.3.1 – Thành phần hạt các vật liệu tại mỏ vật liệu của lớp thứ nhất của lọc
PHỤ LỤC B

(tham khảo)

VÍ DỤ TÍNH TOÁN CHỌN THÀNH PHẦN HẠT CỦA ĐẤT ĐÁ DĂM THUỘC THÀNH PHẦN CỦA LỌC BẰNG BÊ TÔNG XỐP BẢO VỆ CHO ĐẤT NỀN

B.1. Số liệu ban đầu

- Thành phần hạt của đất nền được nêu trên Hình B.2.1, từ đất đó ta tìm được: dmin = 0,01 mm; d10 = 0,25 mm; d17 = 0,35 mm; d60 = 2,0 mm; dmax = 7,0 mm;

- Hệ số không đều hạt ;

- Hệ số thấm kđ = 0,09 cm/s;

- Dung trọng đất Yđ = 1,75g/cm3;

- Độ rỗng mđ = 0,34;

- Gradien cột nước (theo tính toán thấm) ở vùng tiếp xúc của đất với lọc: Jttmax = 0,4.

Đường kính các hạt, mmHình B.2.1 – Thành phần hạt của đất nền và đá dăm được ấn định cho lọc bằng bê tông xốp

B.2. Trình tự tính toán

a) Xác định độ xói ngầm của đất nền theo hệ thức (71):Hệ thức (71) không được thỏa mãn, do đó đất nền là xói ngầm.

b) Kích thước dtv được xác định như đối với đất xói ngầm (khoản a điều 8.3)

- Xác định kích thước các hạt đất dxn bị lôi ra khỏi vùng tiếp xúc dưới gradien đã cho Jttmax = 0,4;

Theo hệ thức (43), tìm được o, xác định trước f* = 0,223 từ đồ thị Hình 5 đối với đất có  = 8;

Thay các trị số vào hệ thức (73), tính được:ở trong đất, những hạt có đường kính = 0,15 mm chiếm 6 %, nghĩa là dxn > d3.

- Với điều kiện dxn > d3, dtv được xác định theo công thức (74):

dtv = B d3;

trong đó: B = 8; d3 = 0,03 mm, thay các trị số vào (74), tính được: dtv = 8. 0,03=0,24mm0,25mm.

c) Theo trị số dtv tính được, xác định đường kính trung bình kẽ rỗng của lọc phù hợp với công thức (12):

Do  1,8dtv = 1,8 . 0,25 = 0,45 mm.

d) Theo hệ thức (107), xác định hệ số thấm của lọc:

k1 = 615mo. Do2

trong đó mo = 0,408 theo đồ thị mo = f(D­o) Hình 27: tính k1 = 615. 0,408. 0,0452 = 0,51 cm/s.

e) Theo trị số đã cho k1, từ bảng 3, chọn thành phần hạt vật liệu cho lọc bê tông xốp, đá dăm D = từ 1 mm đến 20 mm; Dmin = 1,0 mm; D10 = 1,75 mm; D17 = 2,15 mm; D50 = 2,6 mm; D60 = 7,75 mm; D100 = 20,0 mm;

Theo các trị số Dmin; D10; D17; D100 lập đường cong thành phần hạt của vật liệu được dùng, trong trường hợp đang xét cho lọc bằng bê tông xốp (Hình B.2.1).

f) Kiểm tra độ ngấm nước của lọc:


g) Kiểm tra lọc về độ không bồi tắc:

Với kích thước của hạt tạo vòm dtv chọn hệ thức (74), sự phát triển của xói ngầm cơ học nguy hiểm đất được bảo vệ sẽ bị ngăn ngừa bởi vì việc lôi các hạt đất đã bị giới hạn bởi kích thước cho phép của đất d3 = 0,03 mm, sự lôi các hạt đó không làm độ bền và độ ổn định của đất bị phá hoại.

Các hạt bị lôi ra bởi dòng thấm không được làm bồi tắc lọc, nghĩa là phải thỏa mãn các điều kiện không bồi tắc (55) và (37):

D0  1,1dxn . a*;

dtv  3dxn

Trong trường hợp đã cho, có Do = 0,45 mm, dtv = 0,25 mm, dxn = 0,03 mm, hệ số a* = 4, lấy theo bảng 1 điều 5.7:

1,1dxn . a* = 1,1 . 0,03. 4 = 0,132 mm;

Do = 0,45 > 0,132;

3 dxn = 3. 0,03 = 0,09 mm; dtv = 0,25 > 0,09

Điều kiện không bồi tắc 3được thỏa mãn.(1) Phù hợp với CHull.H-4-62, tiết 12-5, vật liệu tầng lọc của các thiết bị tiêu nước không được chứa quá 3 đến 5 % (theo trọng lượng) các hạt có đường kính d < 0,1mm.

(1) Thiết kế, gia cố các mái thượng lưu đập được tiến hành phù hợp với CHЙΠ-Й. 4-62 và Π-Й. 5=62. Trong mục này chỉ được tiến hành phương pháp thiết kế và lựa chọn lớp lót lọc dưới loại gia cố được chọn trong thiết kế

*(*) Được phép sử dụng các loại đất có đại lượng 1 > từ 20 đến 25 khi có luận chúng chặt chẽ;

(1) Trong những trường hợp ấy, việc giải quyết vấn đề về lớp trung gian bằng đá nhỏ hơn hoặc chuyển dạng lót lọc hai lớp là tùy thuộc vào việc có hay không có các vật liệu địa phương và vào cách so sánh kinh tế - kỹ thuật các phương án.

(1) Khi cho phép có biến dạng do bóc lớp, để xác định Dott được lấy hệ thức (91) hoặc (92) thay thế.

(2) Từ điều kiện của độ bền về thấm.

(1) Hệ thức (107) để xác định k1, được dùng cho bê tông xốp gia công với tỷ lệ tối ưu nước/xi măng.


tải về 7.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương