Tiêu chuẩn công nhậN ĐẠt chuẩn pcgd xmctải về 39 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích39 Kb.
#1334

TIÊU CHUẨN CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN PCGD - XMC ( CẤP XÃ, PHƯỜNG)


  1. Theo Thông tư 07/2016/TT-BGD-ĐT: Huy động ít nhất 60% người khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục

  2. Theo NĐ 20/2014/NĐ-CP

Cấp

Mức độ 1

Mức độ 2

Mức độ 3

PCGD TIỂU HỌC

Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học.a) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 90%;

b) Tỷ lệ trẻ em đến 14 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học đạt ít nhất 80%
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD tiểu học mức độ 1;

b) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 95%;

c) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi HTCTTH đạt ít nhất 80%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.


a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2;

b) Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi vào lớp 1 đạt ít nhất 98%;

c) Tỷ lệ trẻ em 11 tuổi HTCTTH đạt ít nhất 90%; các trẻ em 11 tuổi còn lại đều đang học các lớp tiểu học.


PCGD THCS

Đối tượng PCGDTHCS là thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 11 đến 18 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học, chưa tốt nghiệp trung học cơ sở.a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 1 và tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1;

b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 80%.
a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1;

b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 90%.


a) Bảo đảm tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn PCGD trung học cơ sở mức độ 2;

b) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 tốt nghiệp trung học cơ sở đạt ít nhất 95%

c) Tỷ lệ thanh niên, thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 18 đang học chương trình giáo dục phổ thông hoặc giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông hoặc giáo dục nghề nghiệp đạt ít nhất 80%.


XMC

Đối tượng XMC là những người trong độ tuổi từ 15 đến 60 chưa biết chữCó ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1;

Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 60 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2;

PCGD BẬC TrH

Quy định tại Hướng dẫn số 3420/THPT ngày 23/4/2003

và Công văn số 10819/GDTrH ngày 07/12/2004

về điều chỉnh tiêu chuẩn PCGD bậc trung học

1. Đơn vị đã đạt và duy trì được chuẩn PCGDTHCS.

2. Huy động được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp THCS vào học THPT, BTTHPT, TCCN và dạy nghề. Trong đó có ít nhất 15% vào học các trường dạy nghề và 15% vào học các trường THCN.

3. Đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm từ 85% trở lên

4. Bảo đảm tỷ lệ thanh thiếu niên độ tuổi từ 18 đến hết 21 có bằng tốt nghiệp THPT hoặc BT.THPT hoặc bằng tốt nghiệp THCN từ 75% trở lên và ít nhất 10% trở lên có bằng tốt nghiệp đào tạo nghề.Theo UBND Thành phố yêu cầu:

1. Huy động được 95% trở lên số đối tượng phổ cập đã tốt nghiệp THCS vào học THPT, BTTHPT, TCCN và dạy nghề.

2. Đảm bảo tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT hàng năm từ 85% trở lên

3.Có 80% trở lên đối tượng 18-21 tuổi có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đươngGDMN cho trẻ em 5 tuổi

Đối tượng PCGD MN cho trẻ 5 tuổi là trẻ em 5 tuổi chưa hoàn thành chương trình GDMN.a) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt ít nhất 95%;

b) Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non đạt ít nhất 85%;( có 90% số phường đạt)
tải về 39 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương