Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối Quy phạm thi công và nghiệm thutải về 273.18 Kb.
trang1/3
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích273.18 Kb.
  1   2   3

TI£U CHUÈN viÖt nam tcvn 4453 - 1995


Tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng từng phần
Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu
Monolithic concrete and reinforced concrete structure – Codes for construction, check and acceptance
1. Phạm vi áp dụng


  1. Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thi công bê tông do các tổ chức xây dựng thực hiện. Các công trình có công tác thi công bê tông do n−ớc ngoài đầu t− hoặc liên doanh góp vốn, nều không có các chỉ dẫn kĩ thuật riêng cũng áp dụng tiêu chuẩn này.
  1. Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kĩ thuật tối thiểu để kiểm tra và nghiệm thu chất l−ợng thi công các kết cấu bê tông và bê tông côt thép toàn khối nhằm đảm bảo chất l−ợng, an toàn và vệ sinh môi tr−ờng của khu vực xây dựng công trình.
  1. Tiêu chuẩn này chỉ áp dụng cho việc thi công các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối bằng bê tông nặng thông th−ờng (khối l−ợng thể tích hỗn hợp bê tông 1800kg/m3 -2500kg/m3) đ−ợc trộn ngay tại công tr−ờng hoặc bê tông chế trộn sẵn (bê tông th−ơng phẩm) vận chuyển từ các trạm trộn bê tông tập trung.
  1. Tiêu chuẩn này không áp dụng đối với:

a) Các kết cấu làm bằng các loại bê tông tổ ong, bê tong cốt liệu rỗng, bê tông siêu nặng và bê tông chịu hóa chất;


b) Các kết cấu thi công bằng ph−ơng pháp đổ bê tông trong n−ớc, bê tông vữa dâng;
c) Các kết cấu bê tông ứng suất tr−ớc;
d) Các kết cấu đặc biệt khác quy định riêng theo thiết kế;


 1. Các tiêu chuẩn trích dẫn

TCVN 5574 : 1991: Tiêu chuẩn thiết kế bê tông cốt thép.

TCVN 2737 : 1990: Tiêu chuẩn thiết kế - tải trọng và tác động;

TCVN 4033 : 1985: Xi măng pooclăng-puzolan.

TCVN 4316 : 1986: Xi măng pooclăng - xỉ lò cao

TCVN 2682 : 1992: Xi măng pooclăng

TCVN 1770 : 1986: Cát xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 1771 : 1986: Đá dăm, sỏi, sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 4506 : 1987: N−ớc cho bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 5592 : 1991: Bê tông nặng - yêu cầu bảo d−ỡng ẩm tự nhiên

TCVN 3105 : 1993: Bê tông nặng - Lấy mẫu, chế tạo và bảo d−ỡng mẫu thử

TCVN 3106 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp thử độ sụt

TCVN 3118 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xác định c−ờng độ nén.

TCVN 3119 : 1993: Bê tông nặng - Ph−ơng pháp xây dựng c−ờng độ kéo khi uốn

TCVN 5718 : 1993: Mái bằng và sàn bê tông cốt thép trong công trình xây dụng -Yêu cầu chống thấm

TCVN 1651 : 1985: Thép cốt bê tông.3. Cốp pha và đà giáo
3.1. Yêu cầu chung


   1. Cốp pha và đà giáo cần đ−ợc thiết kế và đ−ợc thi công đảmbảo độ cứng, ổn định, dễ tháo lắp, không đ−ợc gây khó khăn cho công việc đặt cốt thép, đổ và đầm bê tông.
   1. Cốp pha phải đ−ợc ghép kín, khít để không làm mất n−ớc xi măng khi đổ và đầm bê tông, đồng thời bảo vệ bê tông mới đổ d−ới tác động của thời tiết
   1. Cốp pha và đà giáo cần đ−ợc gia công, lắp dựng sao cho đảm bảo đúng hình dáng và kích th−ớc của kết cấu theo quy định thiết kế.
   1. Cốp pha, và đà giáo có thể chế tạo tại nhà máy hoặc gia công tại hiện tr−ờng. Các loại cốp pha đà giáo tiêu chuẩn đ−ợc sử dụng theo chỉ dẫn của đơn vị chế tạo.
  1. Vật liệu làm cốp pha và đà giáo.
   1. Cốp pha đà giáo có thể làm bằng gỗ, hoành bè, thép, bê tông đúc sẵn hoặc chất dẻo. Đà giáo có thể sử dụng tre, luồng và b−ơng.
   1. Gỗ làm cốp pha đà giáo đ−ợc sử dụng phù hợp với tiêu chuẩn gỗ xây dựng TCVN 1075 : 1971 và tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời có thể sử dụng cả loại gỗ bất cập phân.
   1. Cốp pha đà giáo bằng kim loại nên sử dụng sao cho phù hợp với khả năng luân chuyển nhiều lần đối với các loại kết cấu khác nhau.
  1. Thiết kế cốp pha và đà giáo
   1. Cốp pha và đà giáo phải đ−ợc thiết kế đảm bảo các yêu cầu của mục 3.1, số liệu để thiết kế đ−ợc ghi ở phụ lục A.
   1. Cốp pha vòm và dầm với khẩu độ lớn hơn 4m phải đ−ợc thiết kế có độ vồng thi công. Trị số độ vồng đ−ợc tính theo công thức:

f = 3L/1000


Trong đó: L là khẩu độ, tính bằng m.


   1. Các bộ phận chịu lực của đà giáo nên hạn chế số l−ợng các thanh nối. Các mối nối không nên bố trí trên cùng một mặt ngang và ở vị tí chịu lực. Các thanh giằng cần đ−ợc tính toán và bố tí thích hợp để ổn định toàn bộ hệ đà giáo cốp pha.3.4. Lắp dựng cốp pha và đà giáo


   1. Lắp dựng cốp pha đà giáo cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Bề mặt cốp pha tiếp xúc với bê tông cần đ−ợc chống dính;


b) Cốp pha thành bên của các kết cấu t−ờng, sàn, dầm và cột nên lắp dựng sao cho phù hợp với việc tháo dỡ sớm mà không ảnh h−ởng đến các phần cốp pha và đà giáo còn l−u lại để chống đỡ (nh− cốp pha đáy dầm, sàn và cột chống);
c) Lấp dựng cốp pha đà giáo của các tấm sàn và các bộu phận khác của nhà nhiều tầng cần đảm bảo điều kiện có thể tháo dỡ từng bộ phận và di chuyển dần theo quá tình đổ và đóng rắn của bê tông.
d) Trụ chống của đà giáo phải đặt vững chắc trên nền cứng, không bị tr−ợt và không bị biến dạng khi chịu tải trọng và tác động trong quá trình thi công.


   1. Khi lắp dựng cốp pha cần có các mốc trắc đạc hoặc các biện pháp thích hợp để thuận lợi cho việc kiểm tra tim trục và cao độ của các kết cấu.
   1. Khi ổn định cốp pha bằng dây chằng và móc neo thì phải tính toán, xác định l−ợng và vị trí để giữ ổn định hệ thống cốp pha khi chịu tải trọng vcà tác động trong quá trình thi công.
   1. Trong quá trình lắp dựng cốp pha cần tạo một số lỗ thích hợp ở phía d−ới khi cọ rửa mặt n−ớc và rác bẩn có chỗ thoát ra ngoài. Tr−ớc khi đổ bê tông các lỗ này đ−ợc bịt kín lại.
  1. Kiểm tra và nghiệm thu công tác lắp dựng cốp pha và đà giáo.
   1. Cốp pha và đà giáo khi lắp dựng xong đ−ợc kiểm tra theo các yêu cầu ở bảng 1, các sai lệch không v−ợt quá các trị số ghi trong bảng 2.


Bảng 1 - Các yêu cầu kiểm tra cốp pha, đà giáo   1. Việc nghiệm thu công tác lắp dựng cốt pha đà giáo đ−ợc tiến hành tại hiện tr−ờng, kết hợp với việc đánh giá xem xét kết quả kiểm tra theo quy định ở bảng 1 và các sai lệch không v−ợt quá các trị số ghi trong bảng 2.


Bảng 2- Sai lệch cho phép đối với cốp pha, đà giáo

3.6. Tháo dỡ pha đà giáo.


   1. Cốt pha đà giáo chỉ đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt c−ờng độ cần thiết để kết cấu chịu đ−ợc trọng l−ợng bản thân và các tải trọng tác động khác trong giai đoạn thi công sau. Khi tháo dỡ cốt pha, đà giáo, cần trách không gây ứng suất đột ngột hoặc va trạm mạnh làm h− hại đến kết cấu bê tông.
   1. Các bộ phận cốt pha đà giáo không còn chịu lực sau khi bê tông đã đòng rắn (nh− cốt pha thành bên của dầm, cột, t−ờng) có thể đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt c−ờng độ 50 daN/cm2...
   1. Đối với cốt pha đà giáo chịu lực của các kết cấu (đáy dầm, sàn, cột chống), nếu không có các chỉ dẫn đặc biệt của thiết kế thì đ−ợc tháo dỡ khi bê tông đạt các giá trị c−ờng độ ghi trong bảng 3.
   1. Các kêt cấu ô văng, công -xôn, sêno chỉ đ−ợc tháo cột chống và cốt pha đáy khi c−ờng độ bê tông đạt đủ mác thiết kế và đã có đối trọng chống lật.
   1. Khi tháo dỡ cốt pha đà giáo ở các tấm sàn đổ bê tông toàn khối của nhà nhiều tầng nên thực hiện nh− :

a) Giữ lại toàn bộ đà giáo và cột chống ở tấm sàn nằm kề d−ới tấm sàn sắp đổ bê tông;b) Tháo dỡ từng bộ phận cột chống cốt pha của tấm sàn phía d−ới nữa và giữ lại các cột chống "an toàn" cách nhau 3m d−ới các dầm có nhịp lớn hơn 4m.


   1. Đối với các công trình xây dựng trong khu vực có động đất và đối với các công trình đặc biệt, trị số c−ờng độ bê tông cần đạt để tháo dỡ cốt pha chịu lực do thiết kế quy định.
   1. Việc chất tải từng phần lên kết cấu sau khi tháo dỡ cốt pha đà giáo cần đ−ợc tính toán theo c−ờng độ bê tông đã đạt loại kết cấu và các đặc tr−ng về tải trọng để tránh các vết nứt và các h− hỏng khác đối với kết
   1. Việc chât toàn bộ tải trọng lên các kết cấu đã tháo dỡ cốt pha đà giáo chỉ đ−ợc thực hiện khi bê tông đã đạt c−ờng độ thiết kế.Chú thích:
1) Các trị số ghi trong bảng ch−a xét đến ảnh h−ởng của phụ gia.2) Đối với các kết cấu có khẩu độ nhỏ hơn 2m, c−ờng độ tối thiểu của bê tông đạt để tháo cốt pha là 50%R28 nh−ng không đ−ợc nhỏ hơn 80daN/cm2.4. Công tác cốt thép
4.1. Yêu cầu chung


   1. Cốt thép dùng trong kết cấu bê tông cốt thép phải đảm bảo các yêu cầu của thiết kế, đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế TCVN 5574P : 1991 "Kết cấu bê tông cốt thép" và TCVN 1651: 1985 "Thép cốt bê tông".
   1. Đối với thép nhập khẩu cần có các chứng chỉ kĩ thuật kèm theo và cần lấy mẫu thí nghiệm kiểm tra theo TCVN 197: 1985 "Kim loại -Ph−ơng pháp thử kéo" và TCVN 198 : 1985 "Kim loại -Ph−ơng pháp thử uốn".
   1. Cốt thép có thể gia công tại hiện tr−ờng hoặc tại nhà máy nh−ng lên đảm bảo mức độ cơ giới phù hợp với khối l−ợng thép t−ơng ứng cần gia công.
   1. Không nên sử dụng trong cùng một công trình nhiều loại thép có hình dáng và kích th−ớc hình học nh− nhau, nh−ng tính chất cơ lí khác nhau.
   1. Cốt thép tr−ớc khi gia công và tr−ớc khi đổ bê tông cần đảm bảo:

a) Bề mặt sạch, không dính bùn đất, dầu mỡ, không có vẩy sắt và các lớp rỉ;
b) Các thanh thép bị bẹp, bị giảm tiết diện do làm sạch hoặc do các nguyên nhân khác không v−ợt quá giới hạn cho phép là 2% đ−ờng kính. Nếu v−ợt quá giới hạn này thì loại thép đó đ−ợc sử dụng theo diện tích tiết diện thực tế còn lại;
c) Cốt thép cần đ−ợc kéo, uốn và nắn thẳng.
4.2. Cắt và uốn cốt thép


   1. Cắt và uốn cốt thép chỉ đ−ợc thực hiện bằng các ph−ơng pháp cơ học.
   1. Cốt thép phải đ−ợc cắt uốn phù hợp với hình dáng, kích th−ớc cửa thiết kế. Sản phẩm cốt thép đã cắt và uốn đ−ợc tiến hành kiểm tra theo từng lô. Mỗi lô gồm 100 thanh thép từng loại đã cắt và uốn, cứ mỗi lô lấy 5 thanh bất kì để kiểm tra. Trị số sai lệch không v−ợt quá các giá trị ghi ở bảng 4.


Bảng 4 – Kích thước sai lệch của cốt thép đã gia công

4.3. Hàn cốt thép
   1. Liên kết hàn có thể thực hiện theo nhiều ph−ơng pháp khác nhau, nh−ng phải đảm bảo chất l−ợng mối hàn theo yêu cầu thiết kế. Khi chon ph−ơng pháp và công nghệ hàn phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCVN 71: 1977 "Chỉ dẫn hàn cốt thép và chi tiết đặt sẵn trong kết cấu bê tông cốt thép". Việc liên kết các loại thép có tính hàn thấp hoặc không đ−ợc hàn cần thực hiện theo chỉ dẫn của cơ sở chế tạo.
   1. Khi hàn đối đầu các thanh cốt thép cán nóng bằng máy hàn tự động hoặc bán tự động phải tuân theo tiêu chuẩn 20 TCXD 72 : 1977 "Quy định hàn đối đầu thép tròn".
   1. Hàn điểm tiếp xúc th−ờng đ−ợc dùng để chế tạo khung và l−ới cốt thép có đ−ờng kính nhỏ hơn 10mm đối với thép kéo nguội và đ−ờng kính nhỏ hơn 12mm đối với thép cán nóng.
   1. Khi chế tạo khung cốt thép và l−ới cốt thép bằng hàn điểm, nếu thiết kế không có chỉ dẫn đặc biệt thì thực hiện theo quy định sau:

a) Đối với thép tròn trơn hàn tất cả các điểm giao nhau;


b) Đối với thép có gờ hàn tất cả các điểm giao nhau ở hai hàng chu vi phía ngoài, các điểm còn lại ở giữa cách một hàng một theo thứ tự xen kẽ;
c) Đối với khung cốt thép dầm, hàn tất cả các điềm giao nhau.


   1. Hàn hồ quang đ−ợc dùng trong các tr−ờng hợp sau:

a) Hàn nối dài các thanh cốt thép cán nóng có đ−ờng kính lớn hơn 8mm;


b) Hàn tất cả các chi tiết đặt sẵn, các bộ phận cấu tạo và liên kết các mối nối trong lắp ghép.


   1. Các mối hàn đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Bề mặt nhẵn, không cháy, không đứt quãng, không thu hẹp cục bộ và không có bọt;


b) Đảm bảo chiều dài và chiều cao đ−ờng hàn theo yêu cầu thiết kế.


   1. Liên kết hàn đ−ợc tiến hành kiểm tra theo từng chủng loại và từng lô. Mỗi lô gồm 100 mối hàn hoặc 100 cốt thép loại khung, loại l−ới đã hàn. Những lô sản phẩm này đ−ợc kiểm tra theo nguyên tắc sau:
 1. Mỗi lô lấy 5% sản phẩm nh−ng không ít hơn 5 mẫu để kiểm tra kích th−ớc, 3 mẫu để thử kéo, và 3 mẫu để thử uốn;
 1. Trị số các sai lệch so với thiết kế không v−ợt quá và giá trị ghi trong bảng 6 đối với chất l−ợng mối 4.4. Nối buộc cốt thép


Bảng 5 – Sai lệch cho phép đối với sản phẩm cốt thép


Bảng 6 – Sai lệch cho phép đối với mối hàn

4.4. Việc nối buộc cốt thép


   1. Việc nối buộc (nối chồng lên nhau) đối với các loại thép đ−ợc thực hiện theo quy định của thiết kế. Không nối ở các vị trí chịu lực lớn và chỗ uốn cong. Trong một mặt cắt ngang của tiết diện kết cấu không nối quá 25% diện tích tổng cộng của mặt cắt ngang đối với thép tròn trơn và không quá 50% đối với cốt thép có gờ.
   1. Việc nối buộc cốt thép phải thỏa mãn các yêu cầu sau:

a) Chiều dài nối buộc của cốt thép chịu lực trong các khung và l−ới thép cốt thép không đ−ợc nhỏ hơn 250mm đối với thép chịu kéo và không nhỏ hơn 200mm đối với thép chịu nén. Các kết cấu khác chiều dài nối buộc không nhỏ hơn các trị số ở bảng 7;


b) Khi nối buộc, cốt thép ở vùng chịu kéo phải uốn móc đối với thép tròn trơn, cốt thép có gờ không uốn móc;
c) Dây buộc dùng loại dây thép mềm có đ−ờng kính 1mm;
d) Trong các mối nối cần buộc ít nhất là 3 vị trí (ở giữa và hai đầu).

Bảng 7- Chiều dài nối buộc cốt thép  1. Thay đổi cốt thép trên công tr−ờng Trong mọi tr−ờng hợp việc thay đổi cốt thép phải đ−ợc sự đồng ý của thiết kế. Tr−ờng hợp sử dụng cốp thép xử lí nguội thay thế cốt thép cán nóng thì nhất thiết phải đ−ợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu t−.

4.6. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép
   1. Việc vận chuyển cốt thép đã gia công cần đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Không làm h− hỏng và biến dạng sản phẩm cốt thép;


b) Cốt thép từng thanh nên buộc thành từng lô theo chủng loại và số l−ợng để tránh nhầm lẫn khi sử
c) Các khung, l−ới cốt thép lớn nên có biện pháp phân chia thành từng bộ phận nhỏ phù hợp với ph−ợng tiện vận chuyển.


   1. Công tác lắp dựng cốt thép cần thỏa mãn các yêu cầu sau:
 1. Các bộ phận lắp dựng tr−ớc, không gây trở ngại cho các bộ phận lắp dựng sau:
 1. Có biện pháp ổn định vị trí cốt thép không để biến dạng trong quá trình đổ bê tông.
 1. Khi đặt cốt thép và cốt pha tựa vào nhau tạo thành một tổ hợp cứng thì cốt pha chỉ đ−ợc đặt trên các giao điểm của cốt thép, chịu lực và theo đúng vị trí quy định của thiết kế .
   1. các con đê cần đặt tại các vị trí thích hợp tùy theo mật độ cốt thép nh−ng không lớn hơn 1m một điểm kê. con kê có chiều dày bằng lớp bê tông bảo vệ cốt thép và đ−ợc làm bằng các vật liệu không ăn mòn cốt thép, không phá hủy bê tông. Sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế không v−ợy quá 3mm đối với lớp bê tông bảo vệ có chiều dày a nhỏ hơn 15mm và 5mm đối với lớp bê tông bảo vệ a lớn hơn 15mm.
   1. Việc liên kết các thanh cốt thép khi lắp dựng cần đ−ợc thực hiện theo yêu cầu sau:
 1. Số l−ợng mối nối buộc hay hàn dính không nhỏ hơn 50% số điểm giao nhau theo thứ tự xen kẽ.
 1. Trong mọi tr−ờng hợp, các góc của đại thép với thép chịu lực phải buộc hoặc hàn dính 100%.
   1. Việc nối các thanh cốt thép đơn vào khung và l−ới cốt thép phải đ−ợc thực hiện theo đúng quy định của thiết kế. Khi nối buộc khung và l−ới cốt thép theo ph−ơng làm việc của kết cấu thì chiều dài nối chồng thực hiện theo quy định ở bảng 8 nh−ng không nhỏ hơn 250mm.

Bảng 8 – Nối chồng cốt thép với bê tông có mác khác nhau


   1. Chuyển vị của từng thanh thép khi chế tạo hoặc khi lắp dựng khung l−ới cốt thép không đ−ợc lớn hơn 1/5 đ−ờng kính của thanh lớn nhất là 1/4 đ−ờng kính của bản thân thanh đó. Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dụng đ−ợc quy định ở bảng 9


Bảng 9 - Sai lệch cho phép đối với cốt thép đã lắp dựng

4.7. Kiểm tra và nghiệm thu cốt thép
   1. Kiểm tra công tác bao gồm các thành việc sau:
 1. Sự phù hợp của các loại cốt thép đ−a vào sử dụng so với thiết kế ;
 1. Công tác gia công côt thép: ph−ơng pháp cắt, uốn và làm sạch bề mặt côt thép tr−ớc khi gia công. Trị số sai lệch cho phép đối với cốt thép đã gia công ghi ở bảng 4;
 1. Công tác hàn: bậc thợ, thiết bị, que hàn, công nghệ hàn và chất l−ợng mối hàn. Trị số sai lệch cho phép đối với sản phẩm côt thép đã gia công hàn theo bảng 5 và chất l−ợng mối hàn theo bảng 6;
 1. Sự phù hợp về việc thay đổi cốt thép so với thiết kế.
 1. Vận chuyển và lắp dựng cốt thép.

- Sự phù hợp của ph−ơng tiện vận chuyển đối với sản phẩm đã gia công.

- Chủng loại, vị trí, kích th−ớc và số l−ợng côt thép đã lắp dựng so với thiết kế; Trị số sai lệch cho phép đối với công tác lắp dựng côt thép đ−ợc quy định ở bảng 9;
- Sự phù hợp của các loại thép chờ và chi tiết đặt sẵn so với thiết kế;
-Sự phù hợp của các loại vật liệu con kê, mật độ các điểm kê và sai lệch chiều dày lớp bê tông bảo vệ so với thiết kế. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ côt thép a đ−ợc quy đinh nh− trong hình 1.   1. Trình tự, yêu cầu ph−ơng pháp kiểm tra công tác côt thép thực hiện theo quy định ở bảng 10.

   2. Việc nghiệm thu công tác côt thép phải tiến hành tại hiện tr−ờng theo yêu cầu của điều 4.7.1 và trong bảng 10 để đánh giá chất l−ợng công tác côt thép so với thiết kế tr−ớc khi đổ bê tông.
   1. Khi nghiệm thu phải có hồ sơ bao gồm:
 1. Các bản vẽ thiết kế có ghi đầy đủ sự thay đổi về cốt thép trong quá trình thi công và kèm biên bản về quyết định thay đổi;
 1. Các kết quả kiểm tra mẫu thử về chất l−ợng thép mối hàn và chất l−ợng gia công cốt thép;

 2. Các biên bản thay đổi cốt thép trên công tr−ờng so với thiết kế;
 1. Các biên bản nghiệm thu kỹ thuật trong quá trình gia công và lắp dựng cốt thép
 1. Nhật ký thi công.

Bảng 10- Kiểm tra công tác cốt thép
5. Vật liệu để sản xuất bê tông.
5.1. Yêu cầu chung


   1. Các vật liệu để sản xuất bê tông phải đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn hiện hành, đồng thời đáp ứng các yêu cầu bổ sung của thiết kế.
   1. Trong quá trình l−u kho, vận chuyển và chế tạo bê tông, vật liệu phải đ−ợc bảo quản, tránh bẩn hoặc bị lẫn lộn cỡ và chủng loại. Khi gặp các tr−ờng hợp tên, cần có ngay biện pháp khắc phục để đảm bảo sự ổn định về chất l−ợng.
   1. Các loại vật liệu không hoàn toàn phù hợp tiêu chuẩn hoặc không đề cập trong tiêu chuẩn này, chỉ sử dụng để sản xuất bê tông, nếu có đủ luận cứ khoa học và công nghệ (thông qua sự xác nhận của một cơ sở kiểm tra có đủ t− cách pháp nhân) và đ−ợc sự đồng ý của chủ đầu t−.

5.2. Xi măng


5.2.1. Xi măng sử dụng phải thỏa mãn các quy định của các tiêu chuẩn:
-Xi măng Poóc - Lăng TCVN 2682 : 1992
-Xi măng Poóc - Lăng punfzơlan TCVN 4033 : 1985
-Xi măng Poóc - Lăng - Xỉ hạt lò cao TCVN 4316 : 1986

Các loại xi măng đặc biệt nh− xi măng bền sunfát xi măng ít tỏa nhiệt... dùng theo chỉ dẫn của thiết kế.   1. Chủng loại và mác xi măng sử dụng phải phù hợp thiết kế và các điều kiện, tính chất, đặt điểm môi tr−ờng làm việc của kết cấu công trình.
   1. Việc sử dụng xi măng nhập khẩu nhất thiết phải có chứng chỉ kỹ thuật của n−ớc sản xuất. Khi cần thiết phải thí nghiệm kiểm tra để xây dựng chất l−ợng theo tiêu chuẩn Việt nam hiện hành.
   1. Việc kiểm tra xi măng tại hiện tr−ờng nhất thiết phải tiến hành trong các tr−ờng hợp:

a) Khi thiết kế thành phần bê tông


b) Có sự nghi ngờ về chất l−ợng của xi măng
c) Lò xi măng đã đ−ợc bảo quản trên 3 tháng kể từ ngày sản xuất.


   1. Việc vận chuyển và bảo quản xi măng phải tuân theo tiêu chuẩn TCVN 2682 : 1992 "Xi măng

5.3. Cát   1. Cát dùng để làm bê tông nặng phải thỏa mãn các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 1770 : 1986 "Cát xây dựng yêu cầu kỹ thuật".


Chú thích: Đối với các loại cát có hạt nhỏ (môdul độ lớn d−ới 2) khi sử dụng phải tuân theo tiêu chuẩn 20TCN127:1986"cát mịn để làm bê tông và vữa xây dựng".
-Thí nghiệm kiểm tra chất l−ợng cát đ−ợc tiến hành theo các tiêu chuẩn từ TCVN 337 : 1986 đến TCVN 346 : 1986 "cát xây dựng -ph−ơng pháp thử".
-Nếu dùng cát vùng biển hoặc vùng n−ớc lợ thì nhất thiết kiểm tra hàm l−ợng Cl-và (SO4)2-. Nếu dùng cát mỏ, cát đồi thì phải kiểm tra cả hàm l−ợng silic vô định hình.


   1. Bãi chứa cát phải khô ráo, đổ đống theo nhóm hạt theo mức độ sạch bẩn để tiẹn sử dụng và cần có biện pháp chống gió bay, m−a trôi và lẫn tạp chất.

5.4. Cốt liệu lớn
   1. Cốt liệu lớn dùng cho bê tông bao gồm: Đá dăm nghiền đập từ đá thiên nhiên, sỏi dăm đ−ợc dạp từ đá cuội và sỏi thiên nhiên. Khi sử dụng các loại cốt liệu lớn này phải đảm bảo chất l−ợng theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 1771 : 1986 "Đá dăm, sỏi dăm, sỏi dùng trong xây dựng".
   1. Ngoài yêu cầu của TCVN 1771 : 1986, Đá dăm, sỏi dùng cho bê tông cần phân thành nhóm có kích th−ớc hạt phù hợp với quy định sau:
 1. Đối với bản, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 1/2 chiều dài bản;
 1. Đối với các kết cấu bê tông cốt thép, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 3/4 khoảng cách thông thủy nhỏ nhất giữa cách thanh cốt thép và 1/3 chiều dày nhỏ nhất của kết cấu công trình.
 1. Đối với công trình thi công bằng cốp pha tr−ợt, kích th−ớc hạt lớn nhất không quá 1/10 kích th−ớc cạnh nhỏ nhất theo mặt cắt ngang của kết cấu.

 2. Khi dùng máy trộn bê tông có thể tích lớn hơn 0.8 m3, kích th−ớc lớn nhất của đá dăm của sỏi không v−ợt quá 120mm. Khi dùng máy trộn thể tích nhỏ hơn 0.8 m3, kích th−ớc lớn nhất không v−ợt quá 80mm;

 3. Khi vận chuyển bê tông bằng máy bơm bê tông, kích th−ớc hạt lớn nhất không đ−ợc lớn hơn 0.4 đ−ờng kính trong vòi bơm đối với sỏi và 0.33 đối với đá dăm; f) Khi đổ bê tông bằng ống vòi voi, kích th−ớc hạt lơn nhất không lớn hơn 1/3 chỗ nhỏ của đ−ờng kính ống.

5.5. N−ớc

N−ớc dùng để trộn và bảo d−ỡng bê tông phải đảm bảo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 4506 : 1987 "N−ớc cho bê tông và vữa -yêu cầu kỹ thuật".

Các nguồn n−ớc uống đ−ợc có thể dùng để trộn và bảo d−ỡng bê tông. Không dùng n−ớc thải của các nhà máy, n−ớc bẩn từ hệ thống thoát n−ớc sinh hoạt, n−ớc hồ ao chứa nhiều bùn, n−ớc lẫn dầu mỡ để trộn và bảo d−ỡng bê tông.

5.6. Phụ gia
   1. Để tiết kiệm xi măng hoạc cải thiện các đặc tính kỹ thuật của hốn hợp bê tông và bê tông, có thể dùng các loại phụ gia thích hợp trong quá trình chế tạo bê tông.Việc sử dụng phụ gia phải đảm bảo:
1) Tạo ra hỗn hợp bê tông có tính năng phù hợp với công nghệ thi công;

2) Không gây ảnh h−ởng đến tiến dộ thi công và không làm tác hại đến yêu cầu sử dụng của công trình sau

3) Không ảnh h−ởng đến ăn mòn cốt thép.   1. Các loại phụ gia sử dụng phải có chứng chỉ kỹ thuật đ−ợc các cơ quan quản lý nhà n−ớc công nhận. Việc sử dụng phụ gia cần tuân theo chỉ dẫn của nơi sản xuất.5.7. Chất độn
Các chất độn và bê tông phải đảm bảo không ảnh h−ởng đến tuổi thọ của bê tông và không gây ăn mòn cốt thép.
Khi sử dụng các chất độn phải thông qua thí nghiệm để có đủ cơ sở kinh tế kỹ thuật, đồng thời phải đ−ợc sự đồng ý của cơ quan thiết kế và chủ đầu t−.

Chú thích:
1) Chất độn là những chất khoáng mịn có thể thêm vào bê tông để cải thiện một số tính chất của hỗn hợp bê tông.
2) Có 2 loại chất độn: Chất độn ở dạng trơ và chất độn có hoạt tính (bột xỉ quặng, tro nhiệt điện, bộn puzơlanКаталог: ~ndlong -> KTTC


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương