Tiết ct: 1 chưƠng I: XÃ HỘi nguyên thủYtải về 0.81 Mb.
trang3/12
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích0.81 Mb.
#3325
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


4.Củng cố:

- Bộ máy nhà nước phong kiến thời Tần – Hán.5.Dặn dò:

a.Học bài cũ:

- Chế độ phong kiến Trung Quốc được hình thành như thế nào?

- Sự thịnh trị của chế độ phong kiến dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

b.Chuẩn bị bài mới:

- Đọc trước Sgk phần 3,4 của bài 5 tr31-35 và nắm được những thành tựu văn hóa chủ yếu của Trung Quốc thời phong kiến.


Tuần: 8

Tiết CT: 8 TRUNG QUỐC THỜI PHONG KIẾN (tt)
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức:

2.Tư tưởng,tình cảm: Xem tiết 7.

3.Kĩ năng:

II.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- Những biểu hiện sự thịnh trị về kinh tế, chính trị của xã hội phong kiến Trung Quốc dưới thời Đường là gì?2.Dẫn dắt vào bài mới:

- Chế độ phong kiến được xác lập và phát triển dưới thời Tần, Hán, phát triển cao dưới thời Đường và Minh, Thanh là giai đoạn suy yếu của phong liến Trung Quốc. Quá trình đó diễn ra như thế nào? Những thành tựu rực rỡ của văn hóa Trung Quốc phong kiến đóng góp cho nhân loại?3.Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy và trò:

Kiến thức cơ bản học sinh cần nắm:

* Hoạt động 1:Cá nhân.

-Gv giảng ngắn gọn 2ý giúp Hs hiểu tiến trình lịch sử phong kiến TQ: Sự thành lập triều Nguyên ở TQ, chính sách thống trị và xâm lược của họ; mâu thuẫn dân tộc và giai cấp →cuộc khởi nghĩa nông dân của Chu Nguyên Chương.

-Gv dùng bảng niên biểu các triều đại để nói về sự thành lập nhà Thanh.

* Hoạt động 2:Gv đặt câu hỏi: Dưới thời Minh, kinh tế TQ có điểm gì mới so với các triều đại trước?

-Hs xem Sgk trả lời.

-Gv mở rộng giải thích thêm về những biểu hiện của mầm mống kinh tế TBCN dưới triều Minh trong các ngành thương nghiệp, thủ công nghiệp, nông nghiệp…

Hỏi: Hãy nêu tổ chức bộ máy của nhà Minh?

-Bỏ chức Thừa tướng, Thái úy, thay bằng các Thượng thư phụ trách các bộ (Lại, Bộ, Lễ, Binh, Hình, Công),hoàng đế nắm trực tiếp mọi quyền hành và cả quân đội.

-Gv đặt tiếp câu hỏi: Tại sao nhà Minh với nền kinh tế và chính trị thịnh đạt như vậy nhưng lại bị sụp đổ?

-Hs trả lời, GV phân tích cho Hs thấy: chính sách cai trị (ruộng đất, sưu cao thuế nặng, chiến tranh…)→mâu thuẫn giai cấp→ khởi nghĩa nông dân (Lý Tự Thành) làm cho triều Minh sụp đổ.* Hoạt động 3: cá nhân.

-Gv phân tích nguồn gốc của nhà Thanh → mâu thuẫn Mãn-Hán→ thấy được những ảnh hưởng của chính sách của triều Thanh( mua chuộc địa chủ người Hán, áp bức dân tộc, chính sách “bế quan tỏa cảng” đối với sự phát triển của lịch sử TQ.* Hoạt động 4: Làm việc theo nhóm với 2 câu hỏi:

1.Những thành tựu trên lĩnh vực tư tưởng của chế độ phong kiến TQ?

2.Những thành tựu trên các lĩnh vực sử học, văn học, khoa học kĩ thuật?

-Các nhóm thảo luận và cử đại diện trình bày, Gv nhận xét và chốt ý:+Nhấn mạnh những quan điểm cơ bản của Nho giáo-công cụ thống trị về mặt tư tưởng của chế độ phong kiến TQ.

+Văn học: Thơ Đường (Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị…), tiểu thuyết chương hồi Minh-Thanh.Nếu có thể Gv có thể đọc và phân tích sơ bằng một bài thơ Đường (Hoàng hạc lâu).

+Gv giới thiệu về 4 phát minh lớn của TQ, xem tranh 13,14,15 trong bài học và đề nghị các em nhận xét (uy quyền của chế độ phong kiến, tài năng nghệ thuật của nhân dân)
3.Trung Quốc thời Minh, Thanh:

a.Nhà Minh:

-Nhà Minh thành lập năm 1368-1644, người sáng lập là Chu Nguyên Chương.

* Kinh tế: Đã xuất hiện mầm mống kinh tế TBCN :+Thủ công nghiệp: công trường thủ công với quan hệ chủ -thợ.

+Thương nghiệp phát triển.

+Nông nghiệp: bỏ vốn bao mua sản phẩm.

+ Thành thị mở rộng.


*Chính trị:

-Bộ máy nhà nước: lập 6 bộ, các tỉnh chịu sự chỉ đạo của bộ, hoàng đế nắm cả quân đội.

-Mâu thuẫn giai cấp(địa chủ- nông dân) → khởi nghĩa nông dân → triều Minh sụp đổ.

b.Nhà Thanh:

-Nhà Thanh thành lập 1644-1911.

-Chính sách đối nội, đối ngoại:vừa áp bức dân tộc vừa mua chuộc địa chủ người Hán, thực hiện bế quan tỏa cản → nguy cơ bị các nước phương Tây xâm lược → sự sụp đổ của chế độ phong kiến TQ năm 1911.4.Văn hóa Trung Quốc thời phong kiến:

a.Tư tưởng:

-Nho giáo: Do Khổng Tử sáng lập.

+Tam cương

+Ngũ thường.

-Phật giáo: thịnh hành nhất vào thời Đường.

b.Sử học: Đặt nền móng là Tư Mã Thiên với bộ Sử ký.

c.Văn học:- Thơ (phát triển mạnh- Đường)

-Tiểu thuyết chương hồi (Minh-Thanh).d.Khoa học kĩ thuật:4 phát minh quan trọng: giấy, kĩ thuật in, la bàn và thuốc súng.4.Củng cố:

- Đặc điểm chính về bộ máy chính trị, kinh tế và văn hóa của xã hội TQ.5.Dặn dò:

a.Bài cũ:

- Kể tên các triều đại phong kiến TQ? Triều đại nào đạt tới đỉnh cao? Biểu hiện?

- Những thành tựu văn hóa chủ yếu của TQ thời phong kiến?

b.Bài mới:

- Đọc trước Sgk bài 6 tr 37, tìm hiểu:

+ Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Magada?

+ Sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

- Chuẩn bị Lược đồ Ấn Độ trong Sgk phóng to.
Tuần: 9

Tiết CT: 9 CHƯƠNG 4: ẤN ĐỘ THỜI PHONG KIẾN.

CÁC QUỐC GIA ẤN VÀ VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG ẤN ĐỘ
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1 Kiến thức:

- Hiểu được Ấn Độ là một nước có nền văn minh lâu đời, phát triển cao cùng với TQ và có ảnh hưởng sâu rộng ở châu Á và trên thế giới.

- Thời Vương triều Gup-ta và Hậu Gup-ta là thời kì định hình văn hóa truyền thống Ấn Độ.

- Nội dung văn hóa truyền thống Ấn Độ.2.Tư tưởng tình cảm: Ấn Độ và Việt Nam có mối quan hệ kinh tế và văn hóa mật thiết. Đây là cơ sở để tăng cường sự hiểu biết, quan hệ thân tình, tôn trọng nhau giữa hai nước.

3. Kĩ năng: Rèn kĩ năng phân tích, miêu tả, tổng hợp.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: Tranh ảnh về các công trình kiến trúc của Ấn Độ.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

- Sự thịnh trị của chế độ phong kiến TQ dưới thời Đường được biểu hiện như thế nào?

- Những thành tựu văn hóa chủ yếu của TQ thời phong kiến?

2.Dẫn dắt vào bài mới:

- Giới thiệu chung về AĐ. Văn hóa AĐ được định hình và phát triển ra sao? Nội dung? Ảnh hưởng của nó đối với bên ngoài như thế nào?3.Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy và trò:

Kiến thức cơ bản học sinh cần nắm:

* Hoạt động 1: Cá nhân.

-Gv dùng lược đồ Ấn Độ thời cổ đại để giới thiệu về những nét chung về Ấn Độ: đặc điểm lãnh thổ, địa hình đặc biệt ở miền bắcẤn với 2 con sông lớn là sông Ấn ( phía tây Ấn) và sông Hằng (đông Ấn) rộng lớn và màu mỡ.

GV đặt câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi có tác động gì đến sự hình thành các nhà nước?

- Những nhà nước(6-7 nước) đầu tiên sớm hình thành ở ven các con sông nhất là sông Hằng.

- GV giới thiệu: Trong số các nhà nước đầu tiên đó, Magada là nước có ảnh hưởng mạnh nhất.

* Hoạt động 2: Tập thể.

-Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Magada diễn ra như thế nào?

-Hs trình bày về sự hình thành và phát triển của nhà nước Magada.

-Gv nhận xét và chốt ý nhấn mạnh sự kiện vị vua kiệt xuất Asoca thống nhất lãnh thổ và những hoạt động văn hóa của ông.

Gv lưu ý thêm: Asoca qua đời vào cuối thế kỉ III TCN, Ấn Độ lại rơi vào giai đoạn khủng hoảng.

* Hoạt động 3: Các nhóm thảo luận câu hỏi.

1.Quá trình hình thành vương triều Gupta? Thời gian tồn tại?

2.Điểm nổi bật trong văn hóa Ấn Độ dưới thời Gupta? Nội dung cụ thể?

3.Văn hóa Ấn Độ thời Gupta đã ảnh hưởng như thế nào đến ÂĐ giai đoạn sau và ảnh hưởng ra bên ngoài như thế nào?

-Các nhóm làm việc với Sgk, thảo luận và trình bày ý kiến của mình.

-Gv có thể cho các nhóm khác bổ sung và sau đó chốt vấn đề.

1.Giai đoạn trước Gupta, từ đầu CN đến 319,miền bắc ÂĐ thường xuyên bị các tộc bên ngoài uy hiếp xâm lấn.Đến 319, vua Gupta I thống nhất bắc ÂĐ rồi lên ngôi lập ra vương triều Gupta.

Gv lưy ý hs: Giai đoạn trước là sự chuẩn bị và giai đoạn sau là sự tiếp nối cho những thành tựu đã đạt được ở thời Gupta.

2.Gv giới thiệu :+ đạo Phật: quê hương (thành phố Ka-pi-la-va-xtu ở chân núi Himalaya), tinh thần cùa đạo Phật.

+ Đạo Hindu :thờ ba thần.

-Ở đây chỉ giúp hs có thêm khái niệm về hình thức của 2 tôn giáo này.

-Gv đặt vấn đề:Qua 2 tôn giáo này, em có nhận xét gì về văn hóa ÂĐ?

Hs suy nghĩ, trả lời.

→ Gv nhấn mạnh: Như vậy, một đất nước, một thời, lại sản sinh ra hai tôn giáo thế giới →làm thành nét nổi bật của văn hóa Ấn Độ.

- Nếu có, Gv nên dùng tranh ảnh có hình Phật, các vị thần để minh họa thêm.

-Gv giới thiệu một nét nổi bật nữa là chữ viết: từ chữ cổ → chữ Phạn Sankrit → là cơ sở của chữ viết ÂĐ ngày nay.
1.Thời kì các quốc gia đầu tiên:
-Khoảng 1500 năm TCN, ở đồng bằng sông Hằng đã hình thành một số nước, thường xảy ra tranh giành ảnh hưởng nhưng mạnh nhất là nước Magada.(khoảng thế kỉ V TCN)

-Vua mở nước là Bimbisara, vua kiệt xuất nhất là Asoca (thế kỉ III TCN):

+ Thống nhất lãnh thổ.

+Phát triển Phật giáo, dựng nhiều “chỉ dụ Asoca” ( như kiểu văn bia).2.Thời kì vương triều Gupta và sự phát triển văn hóa truyền thống Ấn Độ:
a. Quá trình hình thành:

-Đến đầu Công nguyên, miền Bắc Ấn được thống nhất, bước vào thời kì mới phát triển cao- thời kì vương triều Gupta (319-467).

→thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.
b. Văn hóa truyền thống Ấn Độ:
-Đạo Phật: có từ thế kỉ V TCN tiếp tục được truyền bá mạnh mẽ và rộng khắp.
-Đạo Hindu (Ấn Độ giáo): thờ ba thần:

+ Thần Brama (Sáng tạo)

+Thần Siva (Hủy diệt)

+Thần Visnu( Bảo hộ)

và nhiều vị thần khác như thần Indra (Sấm sét).

→kiến trúc Phật giáo và Hindu giáo như chùa, tượng phật, đền thờ…

-Chữ viết:Từ chữ cổ Brahmi sáng tạo thành hệ chữ Phạn (Sankrit) để ghi chép và sáng tác thơ văn.4. Củng cố:

- Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Magada.5.Hướng dẫn học bài:

a. Bài cũ:

- Tại sao nói thời Gupta là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?

- Nêu sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ.

b.Bài mới: Đọc trước Sgk bài 7 tr41-44 và trả lời những câu hỏi sau:

- Sự phát triển văn hóa thời Gupta đưa đến điều gì?

- Những nét chính về vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn.

Tuần: 10

Tiết CT: 10 SỰ PHÁT TRIỂN LỊCH SỬ VÀ NỀN VĂN HÓA ĐA DẠNG CỦA ẤN ĐỘ.

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức: Hs cần hiểu mốc, nội dung của ba thời kì lịch sử:

- Ấn Độ trong các thế kỉ VII-XII.

- Vương triều Hồi giáo Đêli.

- Vương triều Môgôn.

- Những biến đổi trong lịch sử, văn hóa Ấn Độ.

2.Tư tưởng, tình cảm: Trên cơ sở hiểu biết và khâm phục những thành quả của văn hóa truyền thống ÂĐ, giáo dục cho HS ý thức tôn trọng và giữ gìn những di sản văn hóa của dân tộc mình.

3.Kĩ năng: Rèn kĩ năng trình bày kết hợp miêu tả.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC: xem tiết trước.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ:

- Nêu sự phát triển của văn hóa truyền thống Ấn Độ?2.Dẫn dắt vào bài mới:Thời Gupta được xem là thời kì định hình và phát triển của văn hóa truyền thống ÂĐ, là cơ sở cho sự phát triển ở các thời kì sau. Vậy quá trình đó diễn ra như thế nào?

3.Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy và trò:

Kiến thức cơ bản HS cần nắm:

* Hoạt động 1: Cá nhân.

-Gv giới thiệu về tình hình Ấn Độ sau thời kì Gup-ta và Hac-sa: Tình trạng chia rẽ phân tán do chính quyền TƯ suy yếu, lãnh thổ rộng lớn và ngăn cách với những điều kiện và sắc thái riêng, nổi trội là nước Pa-la và Pa-la-va.

-Gv đặt câu hỏi:Việc đất nước bị chia cắt như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến văn hóa?

-Hs dựa vào Sgk trả lời.* Hoạt động 2:Gv chốt: Mỗi nước lại tiếp tục phát triển nền văn hóa riêng của mình trên cơ sở văn hóa truyền thống ÂĐ đồng thời phản ánh sự phát triển tự cường của các vùng –vai trò của nước Pa-la-va ( thuận lợi bến cảng, đường biển) → văn hóa Ấn phát triển sâu rộng trên toàn lãnh thổ và ảnh hưởng ra bên ngoài.

* Hoạt động 3:Cá nhân.

-Gv nêu câu hỏi: Hoàn cảnh ra đời của vương triều Hồi giáo Đê-li? Đặc diiểm của vương triều này?

-Hs trả lời, Gv có thể gọi hs khác bổ sung.

-Gv lưu ý hs quá trình người Hồi giáo gốc Thổ đánh chiếm ÂĐ và quá trình tồn tại hơn 300 năm từ 1206-1526.* Hoạt động 4: Nhóm.

1.Những chính sách thống trị của vương triều Hồi giáo Đêli?

2. Những chính sách về tôn giáo, văn hóa?

3.Những thành tựu về kiến trúc?

-Hs đọc sgk,thảo luận và sau đó đại diện lên trình bày.Các nhóm khác có thể bổ sung.

-Gv nhận xét và chốt ý.Lưu ý mặc dù thi hành chính sách mềm mỏng song sự phân biệt về tôn giáo →sự bất bình của nhân dân.


Gv nêu câu hỏi: Với những đặc điểm nêu trên, vương triều Đêli coa vị trí như thế nào trong lịch sử ÂĐ?

-Sự giao lưu giữa hai nền văn minh ÂĐ Hindu giáo và Hồi giáo Arap. →đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực ĐNA như Indonexia, Brunay…Tuy nhiên, đạo Hồi vẫn không chiếm ưu thế ở một đất nước vốn gắn bó với Hindu giáo- ÂĐ giáo( hiện nay, khoảng 5% dân số ÂĐ theo đạo Hồi).* Hoạt động 5: Cả lớp và cá nhân.

-GV trình bày về sự suy yếu của vương triều Hồi giáo Đêli và sự thành lập vương triều Môgôn.Hỏi: Em có nhận xét gì về vương triều Môgôn?

-Là thời kì cuối cùng của chế độ phong kiến ÂĐ, song không phải đã suy thoái và tan rã.Hỏi: Những chính sách tích cực của các vị vua?

-Xây dựng bộ máy chính quyền mạnh mẽ dựa trên 3 thành phần quan lại (Hồi giáo- ÂĐ Hồi giáo- ÂĐ Ấn giáo) → không phân biệt nguồn gốc mà tin tưởng giao việc theo năng lực→ chính sách này hay ở điểm nào?

-Tại sao chủ trương xây dựng khối hòa hợp dân tộc? So sánh với thời kì vương quốc Hồi giáo Đêli?

-Chính sách nào có tác dụng thúc đẩy kinh tế?* Hoạt động 6: Gv giảng và chốt.

Những chính sách cai trị chuyên quyền của các hoàng đế sau này, xây dựng đền đài lăng mộ → là cống hiến lớn của vương triều vào sự phát triển văn hóa vừa làm tăng thêm nỗi bất bình vì tốn kém sức người và của → đất nước chia rẽ, khủng hoảng suy yếu →thực dân Anh xâm lấn, mất Bombay (1668) và Cancutta (1690).
1.Sự phát triển của lịch sử và văn hóa truyền thống trên toàn lãnh thổ Ấn Độ:

-Đến đầu thế kỉ VII, ÂĐ lại rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán, trong đó nổi lên vai trò của nước Pala ở vùng Đông Bắc và Palava ở miền Nam.


→Từ đầu CN đến thế kỉ VII-XII, văn hóa truyền thống của ÂĐ phát triển rộng trên toàn lãnh thổ và có ảnh hưởng ra bên ngoài (chữ viết, văn học nghệ thuật Hindu)


2.Vương triều Hồi giáo Đê-li:

a.Quá trình hình thành:

-Năm 1206, người Hồi giáo vào chiếm đất ÂĐ, lập ra vương quốc Hồi giáo ÂĐ gọi tên là Đê-li.
b.Chính sách thống trị:
-Truyền bá, áp đặt Hồi giáo( tuy có mềm mỏng), tự dành cho mình quyền ưu tiên ruộng đất, địa vị trong bộ máy quan lại.

- Văn hóa Hồi giáo được du nhập vào ÂĐ.

-Kiến trúc: Kinh đô Đêli →thành phố lớn nhất thế giới.


c.Vị trí của vương triều Đêli:

-Tạo ra sự giao lưu văn hóa Đông-Tây.

-Đạo Hồi được truyền bá đến một số nước trong khu vực ĐNA.

3.Vương triều Môgôn:

a.Quá trình thành lập:

-Năm1398, thủ lĩnh-vua Ti-mua Leng theo dòng dõi Mông Cổ tấn công ÂĐ, đến năm 1526 lập ra vương triều Môgôn.


b.Chính sách thống trị:

-Các vị vua đều ra sức củng cố theo hướng ÂĐ hóa, đưa ÂĐ lên bước phát triển mới dưới thời vua A-cơ-ba (1556-1605).

-Càng về sau, do những chính sách thống trị hà khắc→ ÂĐ lâm vào khủng hoảng → ÂĐ đứng trước thách thức xâm lược của thực dân phương Tây (Bồ Đào Nha và Anh).
4.Củng cố: Những nét chính của vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn?

5.Hướng dẫn học bài:

a.Bài cũ:

- So sánh hai vương triều Hồi giáo Đêli và vương triều Môgôn?

- Lập bảng thống kê các giai đoạn phát triển của lịch sử Ấn Độ?

b.Bài mới:

- Ôn tập chuẩn bị làm bài kiểm tra viết.Tuần: 11

Tiết CT:11 KIỂM TRA VIẾT 45 PHÚT
I. MỤC TIÊU DẠY HỌC:

1. Kiến thức:

- Giúp học sinh củng cố lại những kiến thức đã học từ đầu năm học đến nay: Quá trình phát triển của lịch sử loài người, qua đó hiểu được phần nào quá trình sáng tạo văn minh, những nét lớn về văn hoá của một số dân tộc trên thế giới.2. Tư tưởng, tình cảm:

- Rèn thái độ tự kiểm tra và đánh giá, nghiêm túc, trung thực trong bài làm kiểm tra.3. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng hệ thống hoá các sự kiện lịch sử, phân tích, biết vận dụng những kiến thức đã học vào cuộc sống hiện tại.Tuần: 12

Tiết: 12 Chương V: ĐÔNG NAM Á THỜI PHONG KIẾN.

Bài: SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC VƯƠNG QUỐC CHÍNH Ở ĐÔNG - NAM Á
I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức:

- Hs nắm được những điều kiện thuận lợi và khó khăn của điều kiện địa lí-dân cư khu vực Đông Nam Á(ĐNA).

- Sơ lược về các giai đoạn phát triển lịch sử của khu vực.

- Một vài nét nổi bật của tiến trình lịch sử và văn hoá của khu vực.2.Tư tưởng tình cảm:

- Thông qua việc tìm hiểu quá trình phát triển lịch sử, tính chất tương đồng về địa lí-lịch sử văn hoá của khu vực và sự gắn bó lâu đời của các dân tộc ở ĐNA, giáo dục HS tinh thần đoàn kết, hợp tác lẫn nhau giữa các dân tộc trong khu vực.3.Kĩ năng: Biết sử dụng bản đồ hành chính ĐNA để phân tích điều kiện tự nhiên của khu vực và xác định vị trí của mỗi quốc gia phong kiến ĐNA.

II.THIẾT BỊ DẠY HỌC: Bản đồ hành chính khu vực ĐNA và một số tranh ảnh về các công trình kiến trúc ở ĐNA.

III.TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1.Kiểm tra bài cũ: So sánh hai vương triều Hồi giáo Deli và vương triều Môgôn?

2.Gv giới thiệu bài mới.

3.Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy và trò:

Kiến thức cơ bản HS cần nắm:

* Hoạt động 1: Cá nhân.

- Gv giới thiệu tên và vị trí trên bản đồ 11 quốc gia hiện nay ở ĐNA.

-Giới thiệu điều kiện địa lí tự nhiên của khu vực với những nét chung và khái quát nhất.

- GV lưu ý HS: đặc điểm gió mùa và những ảnh hưởng của nó (thuận lợi và khó khăn) đối với sản xuất nông nghiệp và ảnh hưởng của nền kinh tế nông nghiệp tới quá trình phát triển lịch sử, văn hoá của các cư dân ĐNA.Các vương quốc cổ ĐNA ra đời trên những điều kiện nào?

HS kết hợp Sgk để trả lời.Về mặt văn hoá, khu vực ĐNA có chịu ảnh hưởng của nền văn hoá nào? Ý nghĩa của sự ảnh hưởng đó?

GV chốt những điều kiện ra đời của các vương quốc cổ ĐNA.* Hoạt động 2:

-GV trình bày trên lược đồ về tên gọi, vị trí tương đối và thời gian hình thành của các vương quốc cổ ở ĐNA.


* Hoạt động 3: Lớp và cá nhân.

-Gv trình bày: Trong khoảng thời gian từ thế kỉ VII-X, ở ĐNA đã hình thành một số quốc gia lấy một dân tộc đông nhất làm nòng cốt, thường được gọi là quốc gia phong kiến dân tộc.

_ GV giới thiệu trên lược đồ ĐNA tên gọi và vị trí của từng nước.
Các quốc gia phong kiến ĐNA phát triển nhất vào thời gian nào? Đó là những nước nào?

HS trả lời.

GV nhận xét và phân tích rõ hơn. Gv giới thiệu tranh 19 Sgk “ Toàn cảnh đô thị cổ Pagan (Mianma)”, “Toàn cảnh khu đền tháp Borobudua (Indonexia), giúp Hs khai thác tranh để thấy được sự phát triển của vương quốc Mianma và Indonexia.

Những biểu hiện của sự phát triển kinh tế, chính trị và văn hoá của các quốc gia ĐNA?

HS trả lời, Gv nhận xét và chốt ý.


Gv lưu ý hs: Giai đoạn các nước ĐNA trở thành thuộc địa của tư bản phương Tây, có thể liên hệ và minh hoạ bằng quá trình VN trở thành thuộc địa của Pháp.

1.Sự ra đời của các vương quốc cổ ở Đông Nam Á:

a.Điều kiện ra đời của các vương quốc cổ:

-Việc sản xuất và trao đổi buôn bán giữa các nước nhỏ, xuất t hiện các trung tâm buôn bán nổi tiếng: Óc Eo, Ta-ko-la…

-Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ đi liền với việc các nước phát triển nền văn hoá cổ của mình. Nổi bâth nhất là mỗi nước đều sáng tạo ra chữ viết riêng của mình.
b.Sự hình thành các vương quốc cổ ở Đông Nam Á:

-Khoảng 10 thế kỉ đầu sau công nguyên,một số quốc gia được hình thành: Champa, Phù Nam, các vương quốc ở hạ lưu sông Mê Nam.2.Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á:

-Từ thế kỉ VII-X trở đi,hình thành những vương quốc phong kiến thống nhất làm nền tảng cho những quốc gia hiện đại: Campuchiacủa người Khơme, các v/q của người Môn, người Miếnở hạ lưu sông Mê Nam, người Indonexia ở đảo Xumatơra và Giava.

- Từ nữa sau thế kỉ X đến nữa đầu thế kỉ XVIII là thời kì phát triển nhất của các q/g phong kiến ĐNA: Indonêxia, Đại Việt, Campuchia, Mianma, Thái, Lan Xang…

-Biểu hiện sự phát triển thịnh đạt:

+ Kinh tế: cung cấp lúa gạo, sản phẩm thủ công sản vật thiên nhiên.

+ Chính trị: Tổ chức bộ máy chặt chẽ từ TƯ đến địa phương.

+ Văn hoá: Các dân tộc ĐNA xây dựng được một nền văn hoá riêng độc đáo .

-Từ giữa thế kỉ XVIIIđến giữa thế kỉ XIX các quốc gia ĐNA bước vào giai đoạn suy thoái và dần trở thành thuộc địa của chủ nghĩa tư bản phương Tây.


tải về 0.81 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương