Tiết ct: 1 chưƠng I: XÃ HỘi nguyên thủYtải về 0.57 Mb.
trang8/8
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích0.57 Mb.
#4115
1   2   3   4   5   6   7   8


4. Củng cố:

- Vì sao cách mạng tư sản ở Bắc Mĩ nổ ra dưới hình thức là một cuộc chiến tranh giành độc lập?

- Ý nghĩa quan trọng của cuộc cách mạng tư sản đó?

- Gv giúp Hs so sánh cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ với CMTS Hà Lan, CMTS Anh để thấy được sự đa dạng về hình thức của các cuộc CMTS đầu thời cận đại.5. Hướng dẫn học bài:

a. Bài vừa học:

- Diễn biến chính cuộc Chiến tranh giành độc lập của 13 bang thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Kết quả và ý nghĩa của cuôc cách mạng đó.

b. Bài mới:

- Vẽ lại lược đồ 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ dựa theo Sgk, xác định được những địa danh diễn ra những trận đánh quan trọng.

- Đọc trước Sgk bài “ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII” và trả lời các câu hỏi trong Sgk.

Tiết: 38-39.CÁCH MẠNG TƯ SẢN PHÁP CUỐI THẾ KỈ XVIII.
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1. Kiến thức:

- Bài học giúp Hs hiểu rằng: CMTS Pháp cuối thế kỉ XVIII là một cuộc CMTS điển hình nhất thời kì lịch sử thế giới cận đại. Nó lật đổ chế độ phong kiến, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp,góp phần vào thắng lợi của CNTB trên toàn thế giới.2. Tư tưởng, tình cảm:

- Quần chúng nhân dân, động lực chủ yếu thúc đẩy sự nghịêp cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao là nền chuyên chính Giacobanh, họ xứng đáng là người sáng tạo ra lịch sử.3. Kĩ năng:

- Rèn kĩ năng phân tích, đánh giá khái quát sự kiện, kĩ năng làm việc với tranh ảnh.II. THIẾT BỊ, ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- Bản đồ “ Phong trào đấu tranh của nhân dân Pháp 1789.

- Tranh “ Tình cảnh nông dân Pháp trước cách mạng”, Tấn công ngục Baxti.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Giới thỉệu bài mới:

3. Giảng bài mới:


Hoạt động của thầy và trò:

Kiến thức cơ bản Hs cần nắm:


- Ngoài những nội dung Sgk đã nêu, Gv nhấn mạnh đến tình hình kinh tế nước Pháp trước cách mạng ( khác với Anh).

- Gv có thể đọc đoạn trích dẫn để minh hoạ.

- Gv sử dụng sơ đồ về sự phân chia đẳng cấp ở Pháp để trình bày về tình hình xã hội nước Pháp dưới chế độ phong kiến.

- Để giúp Hs tránh nhầm lẫn, Gv giải thchs thêm các khái niệm “ đẳng cấp” và “giai cấp”.

- Gv chốt: Sự tồn tại của chế độ đẳng cấp, sự đối xử bất bình đẳng với đẳng cấp thứ ba, chính sách bóc lột nặng nề của chế độ phong kiến → nguyên nhân của cuộc cách mạng.

- Những nhà tư tưởng tiến bộ Pháp đã có vai trò như thế nào trong việc chuẩn bị cho cách mạng?

- Gv nhấn mạnh vai trò to lớn của tư tưởng trong phong trào cách mạng và đời sống xã hội. Tư tưởng khi đã thâm nhập vào quần chúng sẽ trở thành sức mạnh vật chất, tư tưởng cách mạng có thể góp phần thúc đẩy xã hội đi lên.
- Cách mạng tư sản Pháp 1789 bùng nổ trong bối cảnh nào?

-GV lưu ý sự kiện 14-7-1789- mốc mở đầu của CMTS Pháp. GV sử dụng phần tài liệu tham khảo để tường thuật về sự kiện này.

- Ý nghĩa lịch sử của sự kiện ngày 14-7-1789?

- Hãy nêu những việc làm của phái Lập hiến sau khi lên cầm quyền?

- Gv nhấn mạnh tính chất tiến bộ của Tuyên ngôn: khẳng định quyền bình đẳng giữa các công dân, tuyên bố quyền tự do dân chủ…

- Vì sao quần chúng cách mạng Pháp lại tiếp tục nổi dậy?

- GV yêu cầu Hs đọc Sgk và trình bày những tiến trình tiếp theo của cách mạng.

- Gv khai thác hình 59 Sgk trang 156 và đặt tiếp câu hởi:

- Phái Giacobanh lên nắm chính quyền trong hoàn cảnh nào?

- Chiính quyền Giacobanh đã thực hiện những biện pháp gỉ trong cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài?

- Gv phân tích những chính sách tiến bộ của phái Giacobanh nhằm đưa nước Pháp ra khỏi tình trạng khó khăn.→ huy động được sức mạnh của toàn dân.

- Căn cứ vào đâu để nói rằng nền chuyên chính Giacobanh đã đưa cách mạng Pháp đạt đến đỉnh cao?

- Hs suy nghĩ trả lời, Gv bổ sung và kết luận.

- Gv trình bày ngắn gọn như nội dung Sgk.

- Kết thúc phần diễn biến cách mạng Gv có thể vẽ biểu thị trên bảng bước phát triển đi lên của cách mạng tư sản Pháp để Hs tiếp thu nội dung bài học.

- Gv nhấn mạnh : CMTS Pháp đã hoàn thành đầyđủ những nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản, tính nhân dân và vai trò của giai cấp tư sản.


I. Nước Pháp trước cách mạng:

1. Tình hình kinh tế, xã hội nước Pháp cuối thế kỉ XVIII:

a. Kinh tế:

- Là nước nông nghiệp lạc hậu, nông dân bị bóc lột nặng nề.

- Công thương nghiệp bị kìm hãm bởi những quy định ngặt nghèo của chế độ phong kiến.

b.Chính trị:

- Xã hội chia thành 3 đẳng cấp:

+ Tăng lữ + Quý tộc:có nhiều đặc quyền, không phải nộp thuế.

+ Đẳng cấp thứ ba: tư sản, nông dân và bình dân…không có quyền lợi chính trị, phải nộp mọi thứ thuế.

mâu thuẫn xã hội gay gắt.

2. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng:

- Những tư tưởng tiến bộ phê phán những quan điểm lỗi thời, giáo lí lạc hậu, mở đường cho xã hội phát triển.

- Tiêu biểu: trào lưư Triết học ánh sáng → dọn đường cho cách mạng bùng nổ.
II. Tiến trình của cách mạng:

1. Cách mạng bùng nổ. Nền quân chủ lập hiến:

- Để phản đối chính sách của vua Lui XVI, 17-6- 1789, đại biểu Đẳng cấp thứ ba tự tuyên bố là Quốc hội – cơ quan duy nhất có quyền thông qua các đạo luật về tài chính.

- 14-7-1789 quần chúng nhân dân đã tấn công vào ngục Baxti.

- Sau ngày 14-7 tiếp tục cách mạng ở đô thị và cuộc nổi dậy ở nông thôn → Quốc hội lập hiến ( của đại tư sản tài chính) phải thông qua bản Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền.

- 9- 1791, Hiến pháp được thông qua và thiết lập nền quân chủ lập hiến.

- Do sự phản bội của triều đình và các thế lực phong kiến, 10-8-1792 quàn chúng tiếp tục nổi dậy.2. Tư sản công thương cầm quyền. Nền cộng hoà được thành lập:

- Bằng sức mạnh của quần chúng, 21- 9- 1792 nền cộng hoà thứ nhất được thiết lập ( của tư sản công thương).

- Không giải quyết được những khó khăn, nhân dân Pháp lại khởi nghĩa 2- 6-1792 phái Giacobanh lên cầm quyền.

3. Nền chuyên chính Giacobanh - đỉnh cao của cách mạng:

- Những chính sách của phái Giacobanh:

+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

+ Cải thiện đời sống nhân dân lao động.

+ Ban hành Hiến pháp mới 1793.

+ Thông qua sắc lệnh tổng động viên…nhằm chống thù trong giặc ngoài.

thời kì chuyên chính Giacobanh là đỉnh cao của CMTS Pháp.

- Do sự phân hoá trong nội bộ, 27-7-1794 phái Giacobanh bị sụp đổ.4. Thời kì thoái trào:

- 11- 1799, N.Ponapac đã đảo chính lật đổ chế độ Đốc chính , thiết lập nền độc tài quân sự ở Pháp.

- Đầu thế kỉ XIX, chế độ quân chủ ở Pháp được phục hồi.

IV. Ýnghĩa của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII:

- Lật đổ hoàn toàn chế độ phong kiến chuyên chế ở Pháp.

- Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.

- Hình thành thị trường thống nhất, mở đường cho kinh tế TBCN phát triển.

4. Củng cố:

- Nắm được diễn biến chính của CMTS Pháp qua các giai đoạn.5. Dặn dò:

- Hoàn cảnh lịch sử của cách mạng tư sản Pháp. Diễn biến chính và ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng.- Đọc trước bài 32 Sgk trang 159.

tải về 0.57 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương