Tiết 68: Văn bản: thầy thuốc giỏi cốt nhấT Ở TẤm lòngtải về 3.74 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích3.74 Mb.
#1934

Tiết 68:Văn bản: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung:

 • 1/ Tác giả:Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại-Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung:

 • 1/ Tác giả:

 • - Hồ Nguyên Trừng ( 1374-1446).

 • - Tự Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông.

 • - Con trưởng Hồ Quý Ly.Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại-Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung:

 • 1/ Tác giả:

 • - Hồ Nguyên Trừng ( 1374-1446).

 • - Tự Mạnh Nguyên, hiệu Nam Ông.

 • - Con trưởng Hồ Quý Ly.

 • 2. Tác phẩm:  • Tác phẩm:
  • - Truyện trung đại.
  • “NAM ÔNG MỘNG LỤC”: ( Chữ Hán, chép lại những giấc mộng của Nam ông).
  • - Là tập hồi kí chữ Hán đầu tiên và là tác phẩm đầu tiên mở đường cho khuynh hướng viết về người thực việc thực trong văn xuôi tự sự của Việt Nam do Hồ Nguyên Trừng soạn trong thời gian bị bắt đưa sang Trung Quốc (thế kỉ 15).
 • - Sách ghi chép về các sử thoại và một số chuyện về những nhân vật nước Nam thời Lý - Trần, như nhà nho, thầy thuốc, nhà thơ, tướng sĩ, các vua đời Trần, hoặc bà con thân thích với tác giả.

 • - Đối với tác giả, đó là những sự kiện và những con người tiêu biểu của nước Nam. Sách được in năm 1442 ở Trung Quốc.Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung:

 • 1/ Tác giả:

 • 2/ Tác phẩm:

 • - Truyện trung đại, viết bằng chữ Hán.

 • - Là thiên thứ 8 trong tác phẩm “Nam

 • Ông mộng lục”, có tên chữ Hán là “Y thiện dụng tâm”.

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

  • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:
  • Phương thức chính : tự sự.
  • 2/ Bố cục:


* Bố cục:

  • * Bố cục:
  • 3 phần
  • - Phần 1: Từ đầu đến….. Ngài được người đương thời trọng vọng.
  • Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân
  • - Phần 2: Tiếp theo đến…. thật xứng với lòng ta mong mỏi.
  •  Y đức của Thái y lệnh
  • - Phần 3: Còn lại
  •  Hạnh phúc chân chính của bậc lương y


Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

  • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:
  • 2/ Bố cục:
  • 3 phần


Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

  • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:
  • 2/ Bố cục:
  • 3. Phân tích:
  • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân


Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại-Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm BânTiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại-Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân

 • Ông là thầy thuốc giỏi, có lương tâm, thương người, không vụ lợi nên được mọi người yêu mến.

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân

 • b. Y đức của Thái y lệnh

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân

 • b. Y đức của Thái y lệnhTiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân

 • b. Y đức của Thái y lệnh

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • a. Giới thiệu Thái y lệnh Phạm Bân

 • b. Y đức của Thái y lệnh

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • 4. Tổng kết:

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • 1/ Đọc – Tìm hiểu chú thích:

 • 2/ Bố cục:

 • 3. Phân tích:

 • 4. Tổng kết:Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • III. Luyện tập:

Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • III. Luyện tập: • Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh

 • như anh em

 • ruột thịt của mình,

 • coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn

 • ( Hồ Chí Minh,

 • Thư gủi Hội nghị

 • cán bộ y tế,

 • tháng 2-1955)

 • Cán bộ cần phải thương yêu, săn sóc người bệnh

 • như anh em

 • ruột thịt của mình,

 • coi họ đau đớn cũng như mình đau đớn

 • ( Hồ Chí Minh,

 • Thư gủi Hội nghị

 • cán bộ y tế,

 • tháng 2-1955)Tiết 68: THẦY THUỐC GIỎI CỐT NHẤT Ở TẤM LÒNG (Truyện Trung đại - Hồ Nguyên Trừng)

 • I/ Giới thiệu chung

 • II/ Đọc - Hiểu văn bản

 • III. Luyện tập:

HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

 • Tiết 66 : Thầy thuốc giỏi cốt nhất ở tấm lòng

 • - Nhớ giá trị nội dung, nghệ thuật văn bản

 • - Rèn kỹ năng, phân tích, diễn đạt các sự việc trong văn bản.

 • - Thực hiện câu 4 Đọc hiểu văn bản và bài tập 1 phần luyện tập

 • - Liên hệ bản thân từ câu chuyện

 • Tiết 67-68: Ôn tập Tiếng Việt

 • - Nhớ các kiến thức- khái niệm :

 • + Cấu tạo từ, nghĩa của từ

 • + Phân loại từ theo nguồn gốc

 • + Lỗi dùng từ

 • +Từ loại và cụm từ

 • - Xem lại các bài tập đã thực hiện theo nội dung trên


tải về 3.74 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương