Tiết 1-2: Ngày soạn: 10-08-09 TỔng quan văn học việt namtải về 1.14 Mb.
trang1/11
Chuyển đổi dữ liệu03.01.2018
Kích1.14 Mb.
#6975
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Ngữ văn 10 Trường THPT Chu Văn An

Tiết 1-2: Ngày soạn: 10-08-09 TỔNG QUAN VĂN HỌC VIỆT NAM

A - Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:

  1. Nắm được các bộ phận lớn và sự vận động, phát triển của văn học.

  2. Nắm được những nét lớn về nội dung và nghệ thuật.

B - Phương tiện thực hiện: - SGK, SGV, thiết kế bài học, các tài liệu tham khảo…

C - Cách thức tiến hành: - Kết hợp các hình thức trao đổi thảo luận, trả lời các câu hỏi…

D - Tiến trình dạy học:

1. Giới thiệu bài mới [GV]Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

? Em hiểu thế nào là tổng quan văn học Việt Nam.

? VHVN gồm mấy bộ phận lớn.


? Khái niệm VHDG?, VHDG có những đặc điểm gì?

HS thống kê các thể loại VHDG.


? Đặc trưng của VHDG là gì.
HS đọc SGK.

? SGK trình bày ntn về văn học viết


? Chúng ta sử dụng thứ chữ nào sáng tác văn học.


? Về thể loại có đặc điểm nào .
? Đặc điểm thể loại của văn học viết từ đầu thế kỉ XX

= > nay.


? Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam gắn với những đặc điểm gì .

=> có mấy thời kì lớn.


? Em hiểu thế nào là văn học trung đại và văn học hiện đại.

( TĐ ảnh hưởng ĐÁ, ĐNÁ, đặc biệt là TQ )


=> VHHĐ chịu ảnh hưởng của văn học Âu -Mĩ.
HS đọc SGK.

? Điểm chú ý của văn học hiện đại.

? HS thống kê các tác phẩm và tác giả tiêu biểu.

HS đọc SGK

? Vì sao ta gọi thời kì văn học này là văn học hiện đại.

? Có thể chia Văn học thời kì này ra làm bao nhiêu giai đoạn.


HS trả lời câu hỏi .

1- Đặc điểm lớn của từng giai đoạn .

2- Sự khác biệt của các giai đoạn theo tiến trình phát triển.
? Sự khác biệt của văn học trung đại và văn học hiện đại Việt Nam.

? H/S thống kê một số tác phẩm, tác giả tiêu biểu.

- Tản Đà, Nguyễn Tuân,Xuân Diệu, Nam Cao, Lê Anh Xuân, Tố Hữu, Hồ Chí Minh…

? So sánh những đặc điểm của VHTĐ và VHHĐ qua các tác phẩm cụ thể


H/S đọc sách giáo khoa.
? Mối quan hệ giữa con người với thế giới tự nhiên được thể hiện như thế nào.

Nêu ví dụ:

Bây giờ mận…”


H/S đọc SGK


? SGK trình bày nội dung này như thế nào.

HS lấy ví dụ

H/S đọc SGK.
? Trong quan hệ xã hội cong người thể hiện tư tưởng gì.
? Ý thức của con người có những đặc điểm nào đáng chú ý.

4. Củng cố:

Phần “Ghi nhớ” SGK…


5. Dặn dò: Giờ sau học T.V về nhà chuẩn bị theo câu hỏi SGK.

I. Các bộ phận hợp thành của VHVN:

- VHVN gồm 2 bộ phận lớn:

+ Văn học dân gian (VHDG)

+ Văn học viết (VHV)1. Văn học dân gian:

- K/N: VHDG là những sáng tác tập thể và truyền miệng của nhân dân lao động, phải tuân thủ những đặc trưng của VHDG và trở thành tiếng nói tình cảm chung của nhân dân.

- Thể loại: có 12 thể loại

- Đặc trưng của VHDG: tính truyền miệng, tính tập thể, và sự gắn bó các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.2. Văn học viết:

- K/N: Là sáng tác của tri thức được ghi lại bằng chữ viết, là sáng tạo của cá nhân. Tác phẩm VHV mang dấu ấn của tác giả.

- Hình thức văn tự của văn học viết được ghi lại chủ yếu bằng ba thứ chữ: Hán, Nôm, Quốc ngữ (một số ít và chữ Pháp).

- Thể loại:

+ Từ thế kỉ X -XIX có ba nhóm thể loại chủ yếu:


  • Văn xuôi ( truyện, kí tiểu thuyết chương hồi).

  • Thơ ( thơ cổ phong đường luật, từ khúc).

  • Văn biền ngữ ( phú, cáo, văn tế).

  • Chữ Nôm có thơ Nôm đường luật, từ khúc, ngâm khúc, hát nói…

+ Từ đầu thế kỉ XX đến nay: Loại hình thể loại văn học có ranh giới tương đối rõ ràng hơn, loại hình tự sự, trữ tình, kịch.

II. Quá trình phát triển của văn học viết Việt Nam:

- Quá trình phát triển của văn học Việt Nam gắn chặt với lịch sử chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước1.Văn học trung đại:

- Văn học thời kì này được viết bằng chữ Hán và chữ Nôm => ảnh hưởng chủ yếu văn học trung đại TQ

- Tác phẩm, tác giả tiêu biểu: + Chữ Hán.

+ Chữ Nôm.

=> Sự phát triển chữ Nôm và Văn Học chữ Nôm luôn gắn với những truyền thống của dân tộc: lòng yêu nước, tinh thần nhân đạo và hiện thực. Nó thể hiện thinh thần ý thức dân tộc đã phát triển cao.

2. Văn học hiện đại :

=>Là nền văn học Tiếng Việt, chủ yếu viết bằng chữ quốc ngữ, chịu ả/hưởng những luồng tư tưởng tiến bộ thổi vào VN làm thay đổi nhận thức, cách nghĩ, cách cảm và cách nói của người Việt Nam.

- Chia 4 giai đoạn:

+ Từ đầu XX => 1930

+ Từ 1930 => 1945

+ Từ 1945 => 1975

+ Từ 1975 => nay

*. Đặc điểm chung:

- Văn học hiện đại VN một mặt kế thừa tinh hoa của văn học truyền thống, mặt khác tiếp thu tinh hoa của những nền văn học lớn trên thế giới để hiện đại hoá.Có 4 đặc điểm:

-Về tác giả: Đã xuất hiện nhà văn nhà thơ chuyên nghiệp, lấy việc viết văn, sáng tác thơ là nghề nghiệp.

- Về đời sống văn học: Nhờ có báo chí, kĩ thuật in ấn hiện đại, tác phẩm văn học đi vào đời sống nhanh hơn, mối quan hệ giữa độc giả và tác giả mật thiết hơn, đời sống văn học sôi nổi, năng động hơn.

- Về thể loại: Thơ mới, tiểu thuyết, kịch nói… thay thế hệ thống thể loại cũ.

- Về thi pháp: Lối viết ước lệ, sùng cổ, phi ngã, của VHTD không còn thích hợp và lối viết hiện thực đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân dần được khẳng định.
III. Con người Việt Nam qua văn học:

1. Con người Việt Nam trong quan hệ với thế giới tự nhiên:

- Với con người thiên nhiên là người bạn thân thiết, hình ảnh núi, sông, bãi mía, nương dâu, đồng lúa, cánh cò, vầng trăng, dòng suối, tất cả đều gắn bó với con người .

- VHTĐ hình ảnh thiên nhiên được gắn với lí tưởng đạo đức thẩm mĩ.

2. Con người Việt Nam trong quan hệ quốc gia, dân tộc :

- Tình yêu quê hương xứ sở, niệm tự hào truyền thống mội mặt của dân tộc

- T. yêu t.quốc thể hiện qua lòng căm thù giặc sâu sắc.

=> VHVN ở thế kỉ XX là nền văn học tiên phong chống đế quốc. Chủ nghĩa yêu nước là nội dung tiêu biểu, một giá trị quan trọng của VHVN.3. Con người Việt Nam trong quan hệ xã hội:

- Tác phẩm văn học thể hiện với ước mơ về một xã hội cộng bằng, tốt đẹp.

- Tố cáo, phê phán các thế lực chuyên quyền, bày tỏ cảm thông và đòi quyền sống cho con người.

=> Ra đời chủ nghĩa hiện thực, chủ nghĩa nhân đạo dựa trên cảm hứng sâu đậm về xã hội.4. Con người VN ý thức về bản thân:

- Con người với ý thức cống hiến, hi sinh (hướng ngoại).

- Quyền sống cá nhân, hạnh phúc, tình yêu, ý nghĩa của cuộc sống trần thế. (hướng nội)

- Xây dựng một đạo lý làm người với nhiều phẩm chất tốt đẹp như: nhân ái, thuỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh, vì sự nghiệp chính nghĩa….

Tiết 3: Ngày soạn:

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ

A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh

- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp( HĐGT) bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp (NTGT) (như nhân vật, nội dung, mục đích, phương tiện, cách thức giao tiếp) về hai quá trình trong HĐGT.

- Biết xác định các NTGT trong một HĐGT, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp.

- Có thái độ và hành vi phù hợp trong HĐGT bằng ngôn ngữ.B. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ.

3. Giới thiệu bài mớiHoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

HS đọc văn bản “Hội nghị Diêm Hồng”.

? Nhân vật giao tiếp nào tham gia vào các hoạt động giao tiếp trên.

? Cương vị của các nhân vật và quan hệ của họ như thế nào.


? Các nhân vật giao tiếp lần lượt đổi vai cho nhau như thế nào.

? Hoạt động giao tiếp diễn ra trong hoàn cảnh nào (ở đâu? Vào lúc nào? Khi đó ở nước ta có sự kiện xã hội - lịch sử gi?)


? HĐGT trên hướng vào nội dung gì.

? Mục đích của hoạt động giao tiếp ở đây là gì.

? Mục đích đó có đạt được hay không.

? Các nhân vật giao tiếp trong văn bản là ai.


? Hoàn cảnh của HĐGT ở văn bản này.
? Nội dung giao tiếp thuộc lĩnh vực nào.

? Về mục đích giao tiếp của văn bản này.

? Phương tiện giao tiếp và cách thức giao tiếp ở đây là gì.

4. Củng cố:

? HS đọc phần ghi nhớ:

GV Kết luận:
5. Dặn dò:

- Học bài

- Chuẩn bị bài mới “ Khái quát văn học dân gian Việt Nam” theo hướng

dẫn SGK.


I. Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ:

1. Văn bản thứ nhất:

- Vua Trần và các bô lão trong hội nghị là nhân vật tham gia giao tiếp.

- Vua cai quản đất nước, đứng đầu trăm họ.

- Các bô lão đại diện cho các tầng lớp nhân dân.

- Khi người nói (viết ) tạo ra văn bản nhằm biểu đạt nội dung tư tưởng tình cảm của mình thì người nghe (đọc ) tiến hành các hoạt động nghe (đọc ) để giải mã rồi lĩnh hội nội dung đó. Người nói và người nghe có thể đổi vai cho nhau.

- Vua nói => các bô lão nghe => các bô lão nói (trả lời) => vua nghe.

=> HĐGT có hai quá trình: tạo lập văn bản và lĩnh hội văn bản.

- HĐGT diễn ra ở điện Diêm Hồng. Lúc này, quân Nguyên Mông kéo 50 vạn quân ồ ạt sang xâm lược nước ta.

- Thảo luận về đát nứơc đang bị giặc ngoại xâm đe doạ và bàn bạc sách lược đối phó. Nhà Vua đưa ra ý kiến của mình và hỏi ý kiến các bô lão.

- Bàn bạc và thống nhất sách lược đối phó với quân giặc.

=> Cuộc giao tiếp đã đi đến thống nhất hành động, nghĩa là đã đạt được mục đích.

2. Văn bản “ Tổng quan văn học Việt Nam”:

- Người viết sách (tác giả) giáo viên, học sinh lớp 10 (người đọc). Người viết có trình độ hiểu biết cao hơn, có vốn sống và nghề của họ là nghiên cứu, giảng dậy. Người đọc (HS), trẻ tuổi hơn, vốn sống và trình độ hiểu biết thấp hơn.

- HĐGT thông qua văn bản đó được tiến hành trong hoàn cảnh của nền giáo dục quốc dân, trong nhà trường.

- NDGT thuộc lĩnh vực văn học, về đề tài “ Tổng quan…” gồm những vấn đề cơ bản:

+ Các bộ phận hợp thành của nền VHVN

+ Quá trình phát triển của VH viết Việt Nam.

+ Con người VN qua văn học.

- Có hai khía cạnh:

+ Người viết: trình bày một cách tổng quát một số vấn đề cơ bản về văn học VN.

+ Người đọc: Thông qua đọc và học văn bản đó mà tiếp nhận, lĩnh hội những kiến thức cơ bản về VHVN trong tiến trình lịch sử.

- Dùng ngôn ngữ viết: Từ thuật ngữ văn học, các câu văn mang đặc điểm của văn bản khoa học. Cấu tạo phức tạp, nhiều thành phần, nhiều vế nhưng mạch lạc chặt chẽ; kết cấu văn bản mạch lạc rõ ràng…

* Ghi nhớ:

- HĐGT phải có nhân vật giao tiếp, hoàn cảnh và phương tiện giao tiếp .

- Giao tiếp phải có mục đích.

- Quá trình giao tiếp gồm: tạo lập và lĩnh hội văn bản.
Tiết 4: Ngày soạn:

KHÁI QUÁT VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM

A -Mục tiêu bài học: Giúp học sinh

- Hiểu và nhớ những đặc trưng cơ bản của văn học dân gian.

- Hiểu được những giá trị to lớn của văn học dân gian, có thái độ trân trọng đối với di sản văn hóa tinh thần của dân tộc.

- Nắm được khái niệm về các thể loại của Văn Học Dân Gian Việt Nam, có thể nhớ và kể tên các thể loại, biết phân biệt thể loại này với các thể loại khác trong hệ thống.B - Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ: ? Thế nào là HĐGT? Hoạt động này gồm những nhân tố nào.

3. Giới thiệu bài mới:Hoạt động của G/V và H/S

Yêu cầu cần đạt

H/S đọc SGK

? Em hiểu như thế nào là VHDG.

H/S đọc từng phần SGK.

? Văn học dân gian có những đặc trưng cơ bản nào.


? Em hiểu như thế nào là tính truyền miệng.
HS nêu ví dụ về những dị bản.

? Em hiểu như thế nào là tính tập thể.

? Mỗi cá nhân trong cộng đồng có vai trò như thế nào đối với tác phẩm VHDG.

? Em hiểu như thế nào là tính thực hành.Ví Dụ:

Ra đi anh đã dặn dòRuộng sâu cấy trước, ruộng gò cấy sau”
H/S đọc từng khái niệm thể loại?

? Em hiểu như thế nào về từng thể loại.Nêu ví dụ

H/S đọc phần 1.

? Tại sao văn học dân gian được gọi là kho tri thức.
H/S đọc phần 2 SGK.

? Tính giáo dục của VHDG thể hiện như thế nào.Ví dụ: Tấm Cám

H/S đọc phần 3 SGK.
4. Củng cố:H/S đọc phần ghi nhớ

5. Dặn dò:

- Học bài.

- Chuẩn bị bài “ Hoạt động giao tiếp…” theo SGK và tìm tài liệu tham khảo.


I. Văn học dân gian là gì?

- Văn học dân gian là những tác phẩm nghệ thuật ngôn từ truyền miệng, sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể nhằm mục đích phục vụ trực tiếp cho cách sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.II. Đặc trưng cơ bản của VHDG?

- Có ba đặc trưng cơ bản:

+ Tính truyền miệng.

+ Tính tập thể.

+ Tính thực hành.

1. Văn học dân gian là những ngôn từ truyền miệng ( tính truyền miệng).

- Không lưu hành bằng chữ viết, truyền từ người nọ sang người kia, từ đời này qua đời khác, tính truyền miệng còn biểu hiện trong diễn xướng dân gian ( ca hát chèo, tuồng…).

- Tính truyền miệng làm nên sự phong phú, đa dạng nhiều vẻ của VHDG. Tính truyền miệng làm nên nhiều bản kể gọi là dị bản.

2. Văn học dân gian là sản phẩm của quá trình sáng tác tập thể ( tính tập thể).

- VHDG khác với văn học viết. Văn học viết cá nhân sáng tác, VHDG tập thể sáng tác.

=> Quá trình sáng tác tập thể diễn ra:

+ Cá nhân khởi xướng

+ Tập thể hưởng ứng tham gia

+ Truyền miệng trong dân gian

=> Quá trình truyền miệng được tu bổ thêm bớt cho hoàn chỉnh. Vì vậy sáng tác VHDG mang đậm tính tập thể.

- Mọi người có quyền tham gia bổ sung, sửa chữa sáng tác dân gian.3. Tính thực hành.

- Văn học dân gian gắn bó mật thiết với các sinh hoạt khác nhau trong đời sống cộng đồng.

=> Bài ca nghề nghiệp ( kéo lưới, chèo thuyền….).

=> Bài ca nghi lễ (…).

- VHDG gợi cảm hứng cho người trong cuộc dù ở đâu, làm gì.

III. Hệ thống thể loại của VHDG Việt Nam.

- VHDG Việt Nam có một hệ thống thể loại phán ánh nội dung cuộc sống theo những cách thức riêng. Hệ thống này gồm 12 thể loại: Thần thoại, sử thi, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, tục ngữ, câu đố, ca dao, vè, truyện thơ, chèo.IV. Những giá trị cơ bản của VHDG Việt Nam.

1. Văn học dân gian là kho tri thức vô cùng phong phú về đời sống các dân tộc.

- Tri thức trong văn học dân gian thuộc đủ mọi lĩnh vực của đời sống: Tự nhiên, Xã hội, Con người.

=> Được nhân dân đúc kết từ thực tiễn

=> Khác với cách nhận thức của giai cấp thống trị cùng thời.

=> Việt Nam có 54 dân tộc nên kho tri thức của VHDG vì thế vô cùng phong phú, đa dạng.

2. Văn học dân gian có giá trị giao dục sâu sắc về đạo lí làm người.

- Giáo dục tinh thần nhân đạo, tôn vinh những giá trị của con người, yêu thương con người và đấu tranh không mệt mỏi để giải phóng con người khỏi áp bức, bất công.3. Văn học dân gian có giá trị thẩm mĩ to lớn góp phần quan trọng tạo nên bản sắc riêng cho nền văn học dân tộc.

- Mỗi thể loại VHDG đóng góp cho nền văn hoá dân tộc những giá trị riêng. Vì thế, giá trị thẩm mĩ của VHDG có vị trí vô cùng quan trọng trong nền văn học Việt Nam nói riêng, và văn hoá dân tộc nói chung.

Tiết 5: Ngày soạn:

HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP BẰNG NGÔN NGỮ (TT)A. Mục tiêu bài học: Giúp học sinh

- Nắm được kiến thức cơ bản về hoạt động giao tiếp( HĐGT) bằng ngôn ngữ, về các nhân tố giao tiếp (NTGT) (như nhân vật, nội dung, mục đích, phương tiện, cách thức giao tiếp) về hai quá trình trong HĐGT.

- Biết xác định các NTGT trong một HĐGT, nâng cao năng lực giao tiếp khi nói, khi viết và năng lực phân tích, lĩnh hội khi giao tiếp.

- Có thái độ và hành vi phù hợp trong HĐGT bằng ngôn ngữ.B. Tiến trình dạy học:

1. Ổn định

2. Kiểm tra bài cũ

3. Giới thiệu bài mớiHoạt động của G/V và H/S

Yêu cầu cần đạt

HS tr×nh bµy trªn b¶ng
? Nh©n vËt giao tiÕp lµ nh÷ng ng­êi nµo.

=> Ho¹t ®éng giao tiÕp diÔn ra trong hoµn c¶nh nµo?

? Nh©n vËt “anh” nãi vÒ ®iÒu g×.
=> Nh»m môc ®Ých nµo?
? C¸ch nãi cña chµng trai cã phï hîp víi hoµn c¶nh vµ môc ®Ých giao tiÕp hay kh«ng.
=> NÐt ®éc ®¸o trong c¸ch nãi cña chµng trai.

HS ®äc SGK vµ trao ®æi nhãm (bµn HS)

=> Tr¶ lêi c©u hái SGK

? NÐt ®éc ®¸o trong nh­ng c©u nãi cña «ng giµ lµ g×?

=> H×nh thøc vµ môc ®Ých cña nh­ng c©u nãi ®ã.

? T×nh c¶, th¸i ®é cña c¸c nh©n vËt béc lé qua lêi nãi nh­ thÕ nµo.

HS lµm bµi tËp SGK

GV h­íng dÉn

GV lÊy vÝ dô cô thÓ: “ Th­ B¸c Hå göi häc sinh c¶ n­íc nh©n ngµy khai gi¶ng n¨m häc ®Çu tiªn th¸ng 9/ 1945 cña n­íc VNDCCH.

4. Cñng cè:

? Khi giao tiÕp ta cÇn chó ý nh÷ng g×.5. DÆn dß: - Lµm bµi tËp cßn l¹i

- ChuÈn bÞ bµi “V¨n b¶n” theo SGK.
II- LuyÖn tËp

1. Ph©n tÝch nh©n tè giao tiÕp thÎ hiÖn trong c©u ca dao

§ªm tr¨ng thanh anh míi hái nµng

Tre non ®ñ l¸ ®an sµng nªn ch¨ng

=> Chµng trai vµ c« g¸i ®ang ë løa tuæi yªu ®­¬ng.

=> §ªm tr¨ng s¸ng vµ thanh v¾ng. Hoµn c¶nh Êy rÊt phï hîp víi c©u chuyÖn t×nh cña ®«i løa tuæi trÎ.

=> “Tre non ®ñ l¸” ®Ó tÝnh chuyÖn “®an sµng” nh­ng ngô ý: Hä (chóng ta) ®· ®Õn tuæi tr­ëng thµnh nªn tÝnh chuyÖn kÕt h«n.

=> Chµng trai tá t×nh víi c« g¸i.

=> RÊt phï hîp. Khung c¶nh l·ng m¹n, tr÷ t×nh, ®«i løa bµn chuyÖn kÕt h«n lµ phï hîp.


=> Chµng trai tÕ nhÞ, khÐo lÐo dïng h×nh ¶nh Èn dô nh­ng ®Ëm ®µ t×nh c¶m.

2. §äc ®o¹n ®èi tho¹i SGK vµ tr¶ lêi c©u hái:

+ Trong cuéc giao tiÕp gi÷a A Cæ vµ «ng cã nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ lµ:

- Chµo (Ch¸u chµo «ng ¹!)

- Chµo ®¸p l¹i (A Cæ h¶?)

- Khen (Lín t­íng råi nhØ)

- Hái (Bè ch¸u cã göi)

- Tr¶ lêi (Th­a «ng, cã ¹!)

+ C¶ ba c©u ®Òu cã h×nh thøc c©u hái. C©u thø nhÊt lµ c©u chµo. C©u thø hai lµ lêi khen. C©u thø ba lµ c©u hái.

=> Lêi nãi gi÷a hai nh©n vËt béc lé t×nh c¶m gi÷a «ng vµ ch¸u. Ch¸u tá th¸i ®é kÝnh mÕn «ng, cßn «ng lµ t×nh c¶m quý yªu tr×u mÕn ®èi víi ch¸u.

3. H·y viÕt mét th«ng b¸o ng¾n cho c¸c b¹n häc sinh toµn tr­êng biÕt vÒ ho¹t ®éng lµm s¹ch m«i tr­êng nh©n ngµy M«i tr­êng thÕ giíi.

+ Yªu cÇu th«ng b¸o ng¾n song ph¶i cã phÇn më ®Çu vµ kÕt thóc.

+ §èi t­îng giao tiÕp lµ häc sinh toµn tr­êng.

+ Hoµn c¶nh giao tiÕp lµ hoµn c¶nh nhµ tr­êng vµ ngµy M«i tr­êng thÕ giíi.4. ViÕt th­

+ Th­ viÕt cho ai? Ng­êi viÕt cã quan hÖ nh­ thÕ nµo víi ng­êi nhËn?

+ Hoµn c¶nh cña ng­êi viÕt vµ ng­êi nhËn khi ®ã nh­ thÕ nµo?

+ Th­ viÕt vÒ chuyÖn g×? Néi dung g×?

+ Th­ viÕt ®Î lµm g×?

+ Nªn viÕt th­ nh­ thÕ nµo?

* Tham gia ho¹t ®éng giao tiÕp cÇn ph¶i chó ý:

- Nh©n vËt ®èi t­îng giao tiÕp (Nãi, viÕt cho ai?)

- Môc ®Ých giao tiÕp (ViÕt, nãi ®Ó lµm g×?)

- Néi dung giao tiÕp (Nãi, viÕt vÒ c¸i g×?)

- Giao tiÕp b»ng c¸ch nµo (ViÕt, nãi nh­ thÕ nµo?)Tiết 6: VĂN BẢN Ngày soạn:

A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:

1. Nắm được khái niệm và đặc điểm của văn bản.

2. Nâng cao năng lực phân tích và tạo lập văn bản.

B- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: Hồ Xuân Hương muốn nói ( giao tiếp) điều gì qua b thơ “Bánh trôi nước” ?

3. Giới thiệu bài mới.Hoạt động của G/V và H/S

Yêu cầu cần đạt

a/? Văn bản là gì.

( H/S đọc các văn bản trong SGK)*/ Mỗi văn bản được người nói tạo ra trong hoạt động nào? Để đáp ứng nhu cầu gì? Số câu (dung lượng ) ở mỗi văn bản như thế nào?

b/ Mỗi văn bản đề cập đến vấn đề gì?

=> Vấn đề đó được triển khai nhất quán trong văn bản như thế nào?


c/ ? Văn bản 3 có bố cục như thế nào.


d/ ? Mỗi văn bản trên được tạo ra nhằm mục đích gì?

e/ ? Về hình thức VB3 có bố cục như thế nào?


4. Củng cố:

- Qua việc tìm hiểu các văn bản, ta rút ra kết luận như thế nào về đặc điểm của văn bản?5. Dặn dò:

- Tìm tài liệu về văn bản.

- Chuẩn bị theo SGK (trang…) mục “II-Các loại văn bản”.

- Giờ sau “ Viết bài làm văn số 1”. Chuẩn bị theo SGK.I. Khái niệm văn bản:

- Văn bản là sản phẩm được tạo ra trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ, gồm một hay nhiều câu, nhiều đoạn.

=> VB1:

+ Hoạt động giao tiếp chung. Đây là (một câu) kinh nghiệm của nhiều người với mọi người.

=> VB2:

+ Hoạt động giao tiếp giữa cô gái với mọi người. Đó là lời than thân.( 4 Câu)=> VB3: Giao tiếp giữa Chủ tịch nước với toàn thể quốc dân, đồng bào, là nguyện vọng khẩn thiết, khẳng định quyết tâm…(15 Câu).

- Văn bản 1, 2, 3 đều đặt ra vấn đề cụ thể và triển khai nhất quán trong từng văn bản.

- Rất rõ ràng:

+ Phần mở bài: “ Hỡi đồng bào toàn quốc!”

+ Phần thân bài: “ Chúng ta muốn hoà bình… nhất định về dân tộc ta.”

+ Kết bài: phần còn lại.

- VB1: Truyền đạt kinh nghiệm sống.

- VB2: Lời than thân để gợi sự hiểu biết và cảm thông của mọi người đối với số phận người phụ nữ.

-VB3: Kêu gọi, khích lệ, thể hiện quyết tâm của dân tộc trong kháng chiến chống thực dân Pháp.

*/ Bố cục rõ ràng, lập luận chặt chẽ:

- Mở bài: Nhân tố cần giao tiếp (đồng bào toàn quốc )

- Thân bài: + Lập trường chính nghĩa của ta, dã tâm của Pháp.

+ Chân lí muôn đời.

+ Chúng ta phải đứng lên. Bác nói rõ cách đánh: khi nào và bằng gì.

- Kết bài: Khẳng định Việt Nam độc lập và kháng chiến nhất định thành công, thắng lợi.*/ Đặc điểm:

- Mỗi văn bản tập trung thể hiện một chủ đề và triển khai chủ đề đó một cách trọn vẹn.

- Các câu trong văn bản có sự liên kết chặt chẽ, đồng thời cả văn bản được xây dựng theo một kết cấu mạch lạc.

- Mỗi văn bản nhằm thực hiện một hoạc một số mục đích giao tiếp nhất định.
Tiết 7: Ngày soạn:

VIẾT BÀI LÀM VĂN SỐ 1

CẢM NGHĨ VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG

(HOẶC MỘT TÁC PHẨM VĂN HỌC)

A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh

- Củng cố những kiến thức và kĩ năng làm văn, đặc biệt là về văn biểu cảm và văn nghị luận.

- Thấy rõ hơn nữa trình độ làm văn của bản thân, từ đó rút ra những kinh nghiệm cần thiết để làm các bài làm văn sau đạt kết quả tốt hơn.

B- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định lớp

2. Ra đề:


Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

I. Đề bài:

1. Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống: Ghi lại cảm nghĩ chân thực của em về ngày dầu tiên bước chân vào trường THPT.

? Đề 1: Yêu cầu gì ?

? Xác định được yêu cầu của đề ta làm bước tiếp theo như thế nào?

? Phần mở bài làm gì ? và các phần

tiếp theo…4. Củng cố:

? Ở hai đề bài trên cách làm bài thuộc dạng văn bản nào:5. Dặn dò:

- Giờ sau đọc văn “ Chiến thắng Mtao -Mxây”, chuẩn bị theo sách giáo khoa.1.Về nội dung:

-Mở bài một cách khéo léo và cuốn hút về những ngày đầu tiên vào học ở trường THPT

- Có thể kể lại và so sánh cảm xúc về trường mới và trường cũ

- Kết bài gieo vào lòng người đọc một cảm xúc nào đấy.2. Nghệ thuật:

- Chú ý biểu lộ cảm xúc và suy nghĩ, sắp xếp các ý chặt chẽ

- Chú ý ngôi kể

3. Tránh những lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp.


Tiết 8-9 Ngày soạn:

CHIẾN THẮNG MTAO MXÂY

A- Mục tiêu bài học: Giúp HS

- Nắm được đặc điểm của sử thi anh hùng trong việc xây dựng kiểu “nhân vật anh hùng sử thi”, và nghệ thuật miêu tả và sử dụng ngôn từ.

- Biết cách phân tích một văn bản sử thi anh hùng.

- Nhận thức được lẽ sống cao đẹp của mỗi cá nhân là hi sinh, phấn đấu vì danh dự và hạnh phúc yên vui cả cộng đồng.B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức.

2- Kiểm tra bài cũ: Không

3- Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV vàHS

Yêu cầu cần đạt

HS đọc SGK

? Có mấy tiểu loại sử thi.

=> Sử thi Đăm Săn thuộc loại nào.

HS đọc phần tóm tắt SGK.


? Vị trí đoạn trích và tiêu đề.

GV chia vai cho HS đọc bài (6nhân vật).

? Đại ý của đoạn trích.

=> Phân tích đoạn trích theo hướng nào.


? Đăm Săn khiêu chiến và thái độ hai bên như thế nào.


=> Lần thứ hai thách thức.

? Xác định ai là người ra tay trước.

=> Khí thế của từng nhân vật.

GV: trận đấu trở nên quyết liệt hơn, Đăm Săn giành được thế thượng phong.


? Bước ngoặt của trận đấu thể hiện ở chi tiết nào.

=> Hình tượng ông trời có ý nghĩa như thế nào.


HS nhận xét về nghệ thuật miêu tả hành động nhân vật Đăm Săn.

=> Ý nghĩa của cuộc chiến.


? Khung cảnh chiến thắng qua cách miêu tả của tác giả dân gian hiên lên như thế nào.

=> Hình tượng người anh hùng của lũ làng.
4. Củng cố

HS rút ra ý nghĩa của đoạn trích.

Đọc phần “Ghi nhớ ” (SGK)

5. Dặn dò : - Học bài

- Trả lời các câu hỏi SGK.

- Chuẩn bị bài “Văn bản” (phần luyện tập) theo SGK.

- Ôn bài “Văn bản” đã học.I- Tiểu dẫn

1. Sử thi

- Có hai loại sử thi: sử thi thần thoại và sử thi anh hùng.

=> Sử thi Đăm Săn là sử thi anh hùng

2. Tóm tắt nội dung và vị trí đoạn trích

- Nội dung: (SGK)

- Vị trí đoạn trích ở phần giữa của tác phẩm.

=> Nhan đề do soạn giả đặt.II- Văn bản

1. Đọc hiểu

- Đại ý: miêu tả cuộc đọ sức giữa Đăm Săm và thù địch Mtao Mxây, cuối cùng Đăm Săn chiến thắng. Đồng thời thể hiện niềm tự hào của lũ làng về người anh hùng dân tộc mình.

- Theo từng khía cạnh (vấn đề) của đại ý.

2. Phân tích đoạn trích (gợi ý)

a. Cuộc đọ sức và giành chiến thắng của Đăm Săn với Mtao Mxây:

- Đăm Săn đến tận nhà thách thức Mtao Mxây.

=> Mtao Mxây thì rất ngạo nghễ.

- Đăm Săn tỏ ra quyết liệt hơn. Mtao Mxây trước thái độ kiên quyết của Đăm Săn buộc phải xuống đấu.

- Mtao Mxây ra tay trước. Hành động múa khiên của hắn thể hiện sự kém cỏi, Đăm Săn bình thản đứng nhìn.

- Mtao Mxây sợ hãi trước hành động uy vũ của Đăm Săn. Hắn hốt hoảng chạy bước cao bước thấp. Đăm Săn uy mãnh giành thế thượng phong.

- Hơ Nhị ném miếng trầu, Đăm Săn “đớp được”, sức mạnh của chàng tăng gấp bội. Mtao Mxây nhờ có lớp áo giáp bảo vệ, mặc dù đã say đòn nhưng chưa hề hấm gì.

- Ông trời thể hiện cho sự chính nghĩa của Đăm Săn.

=> Hình ảnh mang tính phù trợ, quyết định chiến thắng phải là Đăm Săn.

- Miêu tả hàng động của Đăm Săn bằng cách so sánh và phóng đại.

+ Múa trên cao như gió bão

+ Múa dưới thấp như lốc…..

- Đòi vợ chỉ là cái cớ, cao hơn chính là sự mở mang bờ cõi, làm nổi uy danh cộng đồng. Sự chết chóc chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là chiến thắng lẫy lừng.

b. Ăn mừng chiến thắng, tự hào về người anh hùng.

- Hình ảnh Đăm Săn được miêu tả hoà vào với lũ làng trong niềm vui chiến thắng.

+ Đông vui nhộn nhịp,

+ Ăn mừng hoành tráng.

- Đăm Săn hiện lên ngoài vẻ đẹp hình thể, hơn thế là sức mạnh uy vũ vô biên trong con mắt ngưỡng mộ của lũ làng.

=> Cách miêu tả phóng đại, tạo ấn tựợng đối với độc giả:

+ Sự anh hùng cá nhân hoà với cộng đồng,

+ Thế giới sử thi là thế giới lí tưởng hoá,

+ Âm điệu hùng tráng.

III- Tổng kết

- Làm sống lại quá khứ anh hùng của người Êđê Tây Nguyên thời cổ đại.

- Đoạn trích thể hiện vai trò người anh hùng đối với cộng đồng.

* Nội dung phần Ghi nhớ (SGK)
Tiết 10: Ngày soạn:

VĂN BẢN

A- Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:

1. Nắm được khái niệm và đặc điểm của văn bản.

2. Nâng cao năng lực phân tích và tạo lập văn bản.

B- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: ?Hình ảnh anh hùng Đăm Săn được thể hiện như thế nào trong đoạn trích “Chiến thắng Mtao Mxây”? Cảm nhận của em về hình tượng này?


Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

? Từ các văn bản đã xét, xác định chúng thuộc PCNN nào.


HS nêu các loại VB.

HS lấy ví dụ minh hoạ.


? Đoạn văn có chủ đề thống nhất như thế nào.


? Đoạn văn có bao nhiêu luận điểm, luận cứ và luận chứng.

HS đặt tiêu đề cho đoạn văn.

? Đơn xin phép nghỉ học thuộc loại văn bản nào.


HS xác định những đặc điểm của VB PCNN hành chính công vụ.
làm trên bảng (Sắp xếp và đặt tiêu đề).

4. Củng cố

- HS đọc phần Ghi nhớ” SGK

- Viết bài theo yêu cầu.

5. Dặn dò

- Tìm một số VB tham khảo và phân tích.

- Đọc và chuẩn bị bài “Truyện ADV và Mị Châu - Trọng Thuỷ” (tìm hiểu cốt truyện, thể loại truyền thuyết).


II- Các loại văn bản

- Văn bản 1 và 2 thuộc PCNN nghệ thuật.

- Văn bản 3 thuộc PCNN chính luận.

* Các loại văn bản:

1/ Văn bản thuộc PCNN sinh hoạt (thư, nhật kí…)

2/ Văn bản thuộc PCNN gọt giũa:

a. Văn bản thuộc PCNN nghệ thuật (truyện, thơ, kịch)

b. Văn bản thuộc PCNN khoa học (văn học phổ cập, báo, tạp chí, SGK, khoa học chuyên sâu).

c. Văn bản thuộc PCNN chính luận.

d. Văn bản thuộc PCNN hành chính công vụ.

e. Văn bản thuộc PCNN báo chí.III- Luyện tập

1.Văn bản 1:

- Đoạn văn có một chủ đề thống nhất, câu chủ đề đứng đầu đoạn. Câu chốt (chủ đề) được làm rõ bằng những câu tiếp theo: giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau.

+ Môi trường có ảnh hưởng tới mọi đặc tính của cơ thể,

+ So sánh các loại lá mọc ở những môi trường khác nhau.

=> Một luận điểm, hai luận cứ, bốn luận chứng. Đoạn văn có ý chung được triển khai rõ ràng, mạch lạc.

=> Môi trường và cơ thể.2. Viết đơn xin nghỉ học chính là thực hiện một văn bản.

* Hãy xác định:

- Văn bản hành chính công vụ.

- Đơn gửi các thầy, cô giáo đặc biệt là cô, thầy chủ nhiệm. Người viết là học sinh (học trò).

- Xin phép được nghỉ học.

- Nêu rõ họ tên, quê quán (lớp), lí do xin nghỉ, thời gian nghỉ và hứa chép bài và làm bài như thế nào?3. Sắp xếp các câu sau thành văn bản hoàn chỉnh, mạch lạc và đặt tiêu đề phù hợp.

=> a -c -e -b -d

=> Bài thơ Việt Bắc.

4. Viết đoạn văn chủ đề “Mái trường”.Tiết 11-12 Ngày soạn:

TRUYỆN AN DƯƠNG VƯƠNG VÀ

MỊ CHÂU-TRỌNG THUỶ

A- Mục tiêu bài học: Giúp HS

- Qua phân tích một truyền thuyết cụ thể nắm được đặc trưng chủ yếu của truyền thuyết: kết hợp nhuần nhuyễn yếu tố lịch sử với yếu tố tưởng tượng; phản ánh quan điểm đánh giá, thái độ và tình cảm của nhân dân về các sự kiện lịch sử và các nhân vật lịch sử.

- Nắm được giá trị, ý nghĩa của truyện An Dương Vương và Mị Châu-Trọng Thuỷ.

- Rèn luyện thêm kĩ năng phân tích truyện dân gian để có thể hiểu đúng ý nghĩa của những hư cấu nghệ thuật trong truyền thuyết.B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức.

2- Kiểm tra bài cũ: ? Có những loại VB nào. Lấy ví dụ minh hoạ?

3- Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

HS đọc SGK (nắm nội dung Tiểu dẫn, đặc trưng cơ bản của truyền thuyết).

GV khái quát về khu di tích Cổ Loa.

HS đọc văn bản

GV giải nghĩa từ khó.


? Bố cục truyện có thể chia làm mấy đoạn.

HS nêu chủ đè của tác phẩm.
V dựa vào câu hỏi SGK.

HS tìm hiểu:

? Nguyên nhân ADV được rùa thần giúp đỡ.

=> Cách đánh giá của nhân dân về ADV.

? Nhà vua mất cảnh giác như thế nào.
=> Những chi tiết hư cấu có ý nghĩa gì?

HS xác định sự mất cảnh giác của ADV.


?Chi tiết Mị Châu lén đưa cho Trọng Thuỷ xem nỏ thần được đánh giá như thế nào.

HS thảo luận

GV hướng dẫn và kết luận.

HS suy ra bài học đối với thế hệ trẻ ngày nay.

. Có những cái chung đòi hỏi con người phải hi sinh tình riêng để giữ trọn nghĩa vụ và trách nhiệm của mình. Tình yêu nào cũng đòi hỏi sự hi sinh.

HS thảo luận

? Chi tiết “Ngọc trai - giếng nước” được hiểu và đánh giá như thế nào. Vì sao?

=> Không ca ngợi mối tình thuỷ chung Mị Châu - Trọng Thuỷ.

=> Không ca ngợi những kẻ đưa họ đến bi kịch mất nước.

=> Thái độ vừa nghiêm khắc vừa nhân hậu của nhân dân Âu Lạc.4. Củng cố:

HS đọc phần ”Ghi nhớ” SGK5. Dặn dò:

- Học bài

- Chuẩn bị Làm văn “Lập dàn ý bài văn tự sự” theo SGK.


I- Tìm hiểu chung

1. Tiểu dẫn: (SGK).

2. Văn bản:

a. Vị trí: trích “Rùa vàng” trong “Lĩnh nam chích quái”- Những câu truyện ma quái ở phương Nam.

- Có 3 bản kể:

+ Rùa vàng,

+Thục kỉ An Dương Vương (Thiên nam ngữ lục),

+ Ngọc trai - giếng nước (Cổ Loa).

b. Bố cục: chia làm bốn đoạn

c. Chủ đề: miêu tả quá trình xây thành, chế nỏ bảo vệ đất nước của An Dương Vương và bi kịch nhà tan nước mất. Đồng thời thể hiện thái độ, tình cảm của tác giả dân gian đối với từng nhân vật.II- Đọc hiểu:

1. An Dương Vương xây thành, chế nỏ và bảo vệ đất nước.

- An Dương Vương có ý thức cảnh giác, lo xây thành, chuẩn bị vũ khí từ khi giặc chưa đến.

=> Tưởng tượng ra thần linh giúp đỡ chính là cách để nhân dân ca ngợi nhà vua, tự hào về chiến công xây thành, chế nỏ, chiến thắng giặc ngoại xâm của dân tộc.

- ADV lơ là mất cảnh giác nên mở đường cho con trai kẻ thù vào làm nội gián; lúc giặc đến có thái độ ỷ lại vào vũ khí không đề phòng.

- Nhân dân sáng tạo để gửi gắm lòng kính trọng đối với thái độ dũng cảm của vị anh hùng, phê phán thái độ mất cảnh giác của Mị Châu. Đây cũng là lời giải thích lí do mất nước nhằm xoa dịu nỗi đau này.

2. Sự mất cảnh giác dẫn tới bi kịch nhà tan nước mất của An Dương Vương và Mị Châu.

- ADV là người đầu tiên mất cảnh giác.

- Hành động của Mị Châu có những cách lí giải như sau:

+ Mị Châu làm vậy là chỉ thuận theo tình cảm vợ chồng mà bỏ quên nghĩa vụ với đất nước.

+ Mị Châu làm theo ý chồng là lẽ tự nhiên hợp đạo lí.

=> Mị Châu nặng tình cảm riêng tư, quên đi nghĩa vụ của một công dân với tổ quốc. Nàng phải chết. Mặt khác, Mị Châu chết do sự vô tình, thơ ngây, nhẹ dạ nên nhân dân đã “khuôn xếp” để cho máu và thân thể nàng biến thành ngọc trai và ngọc thạch. Nàng không bán nước.

 Bài học cho thế hệ trẻ là phải luôn đặt mối quan hệ riêng chung đúng mực

3. “Ngọc trai - giếng nước” và cách đánh giá của tác giả dân gian.

- Nó là sự kết thúc duy nhất hợp lí cho số phận đôi trai gái. Chi tiết này có thể hiểu:

+ Lời khấn của Mị Châu và kết cục “ngọc trai, ngọc thạch” đã chiêu tuyết cho cho danh dự của nàng, chứng tỏ tấm lòng nàng trong sáng.

+ Nhân dân ta chứng nhận cho sự hối hận của Trọng Thuỷ.

+ Ngọc trai rửa nước giếng càng sáng chứng tỏ Trọng Thuỷ đã tìm được sự hoá giải trong tình cảm của Mị Châu ở thế giới bên kia.

III- Tổng kết

- Truyền thuyết bắt nguồn từ cốt lõi lịch sử được nhân dân tưởng tượng, thần kì hoá nhằm gửi vào đó tâm hồn thiết tha, thái độ bao dung nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc của mình./.

Tiết 13 LẬP DÀN Ý BÀI VĂN TỰ SỰ Ngày soạn:

A-Mục tiêu bài học: Giúp học sinh:
- Biết cách dự kiến đề tài và cốt truyện cho một bài văn tự sự.

- Nắm được kết cấu và biết cách lập dàn ý bài văn tự sự.

- Nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc lập dàn ý để có thói quen lập dàn ý trước khi viết một bài văn tự sự nói riêng, các bài văn khác nói chung.

B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra bài cũ: ? Hình ảnh "Ngọc trai - giếng nước" trong truyền thuyết An Dương Vương và Mị Châu - Trọng Thuỷ có ý nghĩa như thế nào.

3- Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

HS đọc SGK

?Nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc gì.
=> HS nêu kinh nghiệm của nhà văn.

? Cách sắp xếp các tình huống, chi tiết.

HS đọc SGK

Lập dàn ý cho bài văn kể về hậu thân của chị Dậu (dựa vào SGK).

GV hướng dẫn HS tìm hiểu những phần bài: Phần khai đoạn, phát triển, đỉnh điểm…
4.Củng cố:

HS làm bài tập SGK.

GV hướng dẫn.

* Phần Ghi nhớ.5. Dặn dò

- Học bài, làm bài tập SGK.

- Chuẩn bị bài "Uy lit xơ trở về" theo SGK.


I- Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện.

- Nhà văn Nguyên Ngọc nói về truyện ngắn "Rừng xà nu"- Ông đã viết truyện ngắn này như thế nào.

=> Phải hình thành ý tưởng và phác thảo một cốt truyện (dự kiến tình huống, sự kiện và nhân vật).

* Chọn nhân vật:

+ Anh Đề mang cái tên Tnú rất miền núi,

+ Dít đến và là mối tình sau của Tnú. Như vậy phải có Mai (chị của Dít),

+ Cụ già Mết phải có vì là cội nguồn của buôn làng, của Tây Nguyên mà nhà văn đã thấy được. Thằng bé Heng cũng vậy.

* Về tình huống và sự việc để nối kết các nhân vật:

+ Nguyên nhân làm bật lên sự kiện nội dung diệt cả 10 tên ác ôn những năm tháng chưa hề có tiếng súng cách mạng: Đó là cái chết của mẹ con Mai; mười đầu ngón tay Tnú bốc lửa…

+ Các chi tiết gắn liền với số phận mỗi con ngườiII- Lập dàn ý:

1. Câu chuyện 1

a. Mở bài:

+ Chị Dậu hớt hải chạy về hướng làng mình trong đêm tối;

+ Về tới nhà, trời đã khuya nhưng chị thấy một người lạ nói chuyện với chồng;

+ Vợ chồng gặp nhau mừng mừng, tủi tủi.

b. Thân bài:

+ Người khách là cán bộ Việt Minh;

+ Người ấy đã giảng giải cho vợ chồng chị nghe nguyên nhân vì sao dân mình khổ, muốn hết khổ phải làm gì? Nhân dân xung quanh họ đã làm gì và làm như thế nào?

+ Khuyến khích chị Dậu tham gia Việt Minh;

+ Chị Dậu vận động những người làng xóm tham gia Việt Minh cùng mình;

+ Phá kho thóc Nhật chia cho dân nghèo.

c. Kết bài:

+ Chị Dậu và bà con làng xóm mừng ngày Tổng khởi nghĩa;

+ Chị đón cái Tí về, gia đình sum họp.III- Luyện tập:

1. Bài tập 1và 2 SGK trang 46.

Tiết 14-15: Ngày soạn:

UY - LÍT - XƠ TRỞ VỀ

(Trích Ô-đi-xê - sử thi Hi Lạp)A- Mục tiêu bài học: Giúp HS:

- Cảm nhận được vẻ đẹp của tâm hồn và trí tuệ của người Hi Lạp thể hiện qua cảnh đoàn tụ vợ chồng sau hai mươi năm xa cách,

- Biết phân tích diễn biến tâm lí nhân vật qua các đối thoại trong cảnh gặp mặt để thấy thấy được khát vọng hạnh phúc và vẻ đẹp trí tuệ của họ,

- Nhận thức được sức mạnh của tình cảm vợ chồng, tình cảm gia đình cao đẹp là động lực giúp con người vượt qua mọi khó khăn.B- Tiến trình dạy học:

1. Ổn định tổ chức.

2. Kiểm tra bài cũ: Bài tập 1 SGK trang 46

3. Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

HS đọc SGK

?Trình bày nội dung phần Tiểu dẫn
? Tìm hiểu về Hômerơ.

HS trình bày tóm tắt cốt truyện.

GV phân vai HS đọc văn bản.

HS tìm hiểu bố cục đoạn trích.

=> Chủ đề của sử thi Ôđixê là gì?

HS rút ra đại ý


GV và HS - Phân tích tâm trạng nàng Pê - nê - lốp dưới sự tác động của người nhũ mẫu.

? Pênêlốp nghi ngờ và phân vân về điều gì.

Uy-lít-xơ làm thế nào giết được 108 tên vương tôn - công tử.

- Uy-lí-xơ ra đi đã 20 năm, nàng nghĩ chàng đã chết, hết hi vọng trở về.

HS rút ra đặc trưng tâm lí nv sử thi.

GV: sự tác động của Tê -lê- mác với mẹ.

GV-HS phân tích cuộc đấu trí giữa Uy - lít - xơ và Pê - nê - lốp.

?Ý nghĩa của cuộc thử thách này như thế nào.


4. Củng cố:HS nêu ý nghĩa đoạn trích. GV tổng kết lại đặc điểm sử thi và nghệ thuật thiên tài của tác giả

Hô - me - rơ.5. Dặn dò:

- Học bài.

- Chuẩn bị: Trả bài làm văn số 1.


I- Tìm hiểu chung

1. Tác giả:

- Hô - me - rơ là một nhà thơ mù người Hi Lạp, sống vào khoảng thế kỉ IX - VIII trước Công nguyên.

- Ông con một gia đình nghèo và được sinh ra bên dòng sông Mê - lét.

- Hô - me - rơ được coi là tác giả của hai thiên sử thi I - li - át và Ô - đi - xê.2. Tóm tắt tác phẩm: SGK

II- Đọc - hiểu:

1. Bố cục và chủ đề: - Bố cục chia ba phần:

+ Từ đầu… người giết chúng,

+ Tiếp theo… kém gan dạ,

+ Phần còn lại.

- Chủ đề: quá trình chinh phục thiên nhiên và biển cả, đồng thời miêu tả cuộc đấu tranh bảo vệ hạnh phúc gia đình của người Hi Lạp cổ đại.

2. Phân tích:

a. Tâm trạng của nàng Pê - nê - lốp :

- Nhũ mẫu Ơ-ri-clê tác động Pênêlốp: thuyết phục và đưa ra bằng chứng chứng minh Uy - lít - xơ đã trở về.

- Pê-nê-lốp suy tư, nàng ghìm mình và ghìm cả sự mừng vui của Ơ-ri-clê.

=> Đặc trưng tâm lí nhân vật sử thi là tin vào những điều huyền bí.

- Tác động của Tê - lê - mác: rất gay gắt.

=> Pê-nê-lốp phân vân cao độ, đồng thời hé lộ điều thử thách.b. Cuộc đấu trí giữa Pê - nê - lốp và Uy-lít-xơ:

- Uy-lít-xơ khơi dậy lòng tự ái của vợ và hướng vào điều bí mật riêng của hai người.

- Pê-nê-lốp bình tĩnh, sáng suốt đưa ra thử thách: "gian phòng và chiếc giường".

- Uy-lít-xơ giải thích và miêu tả đúng "mười mươi sự thực" điều bí mật. Vợ chồng mừng tủi đoàn viên

=> Tấm lòng thuỷ chung son sắt, trí tuệ và lòng dũng cảm của hai người Uy-lít-xơ và Pê-nê-lốp.

III- Tổng kết:

- Đề cao và khẳng định sức mạnh của tâm hồn và trí tuệ và con người Hi Lạp, đồng thời làm rõ giá trị của hạnh phúc gia đình.

=> Hômerơ là một thiên tài. Nghệ thuật "trì hoãn" sử thi.Tiết 16: TRẢ BÀI LÀM VĂN SỐ 1 Ngày soạn:

A- Mục tiêu bài học: Giúp HS

- Hệ thống hoá kiến thức đã học và kĩ năng biểu lộ ý nghĩ và cảm xúc, về lập dàn ý, về diễn đạt,….

- Tự đánh giá những ưu - nhược điểm trong bài làm của mình, đồng thời có được những định hướng cần thiết để làm tốt hơn nữa những bài viết sau.

B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra bài cũ: ?Cuộc đấu trí giữa Uy - lít - xơ và Pê - nê - lốp có ý nghĩa như thế nào.

3- Giới thiệu bài mới:Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

HS nhắc lại đề.


=> Xác định yêu cầu của đề bài.
HS đọc một số bài khá, giỏi.

4- Củng cố

GV - HS sửa lỗi bài làm.

HS viết lại một số đoạn trong bài.

5- Dặn dò

- Về nhà sửa lại bài.

- Chuẩn bị "Ra - ma buộc tội" theo SGK


I- Phân tích đề:

Đề bài:

II- Nhận xét chung:

1. Ưu điểm:

- Bài làm HS tiếp cận tương đối sát luận đề; viết có cảm xúc, logic, khoa học, rõ ràng, mạch lạc.

- 2. Nhược điểm:

- Bố cục một số bài chưa rõ ba phần.

- Thiếu ý tưởng, sơ sài dẫn chứng, liên hệ mở rộng thiếu,cảm nghĩ kquan, thiếu ý chủ quan.

III- Sửa lỗi:

1. Hình thức

- Bài văn chia làm ba phần rõ ràng, bố cục ngắn gọn.

- Không gạch đầu dòng khi trình bày,

- Mỗi ý trình bày một đoạn.2. Nội dung:

- Tập trung bộc lộ tình cảm, suy nghĩ của bản thân.Tiết 17-18: RA - MA BUỘC TỘI Ngày soạn:

(Trích Ra-ma-ya-na - sử thi Ấn Độ)A- Mục tiêu bài học: Giúp HS

- Qua đoạn trích Ra - ma buộc tội, hiểu quan niệm của người Ấn Độ cổ về người anh hùng, đấng quân vương mẫu mực và người phụ nữ lí tưởng; hiểu nghệ thuật xây dựng nhân vật của sử thi Ra-ma-ya-na.

- Bồi dưỡng ý thức danh dự và tình yêu.

B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra bài cũ: ? Hãy trình bày những điểm cơ bản khi làm bài văn. Nêu ví dụ minh hoạ?

3- Giới thiệu bài mới:Ho¹t ®éng cña GV & HS

Yªu cÇu cÇn ®¹t

TiÕt 1
(HS ®äc phÇn tiÓu dÉn SGK)

-Em h·y cho biÕt néi dung chÝnh phÇn tiÓu dÉn nªu ra ®ã lµ g×?

GV gi¶i thÝch thªm:

Ra-ma-ya-na lµ t¸c phÈm b¾t nguån tõ truyÒn thuyÕt vÒ hoµn tö Ra-ma ®­îc l­u truyÒn trong d©n gian mÊy ngµn n¨m tr­íc. Vµo thÕ kØ III TrCN, Van-mi-ki mét ®¹o sÜ Bµ-la-m«n ghi l¹i b»ng v¨n vÇn. Nã cã ¶nh h­ëng s©u réng trong ë c¸c n­íc §N¸ nh­ vÒ ®iªu kh¾c, héi ho¹, móa

+ Ra-ma-ya-na h×nh thµnh trong hoµn c¶nh nh­ thÕ nµo?

+Dung l­îng cña TP?

(mét c©u th¬ ®«i gåm hai dßng th¬)

-Ra-ma-ya-na lµ c©u chuyÖn kÓ vÒ ®iÒu g×?

+ Ra-ma chiÕn ®Êu víi kÎ thï v× ®iÒu g×?

- Tuy nãi vÒ Xi-ta nh­ vËy nh­ng t©m tr¹ng cña Ra-ma nh­ thÕ nµo?

- Nh­ vËy ghen tu«ng nµy lµ v× ®iÒu g×?

(Phô n÷ A§ cã chång ph¶i dïng m¹ng ®Ó che mÆt khi ra ngoµi ®­êng).

- Lêi lÏ cña Ra-ma ®èi víi Xi-ta nh­ thÕ nµo khi chµng næi c¬n ghen ?

- Lßng ghen tu«ng cña Ra-ma ®Õn møc nµo ?

- VËy sù ghen tu«ng cña Ra-ma cã ph¶i lµ sù mï qu¸ng kh«ng mµ nã xuÊt ph¸t tõ ®iÒu g×?
-TÝnh c¸ch cña Ra-ma hiÖn ra trong t¸c phÈm nh­ thÕ nµo?
NhÊn m¹nh ®Õn tr¸i tim t×nh yªu, ®ã lµ søc m¹nh b¶o vÖ nµng khi nµng ë trong tay cña quû v­¬ng Ra-va-na.

- Cuéc gÆp gì cña Xi-ta vµ Ra-ma ®­îc céng ®ång chøng kiÕn. T¸c gi¶ miªu t¶ hµnh ®éng cña céng ®ång qua tiÕng khãc cña ®¸m ®«ng, cña phô n÷, ta thÊy th¸i ®é cña céng ®ång ®èi víi


- Gi¸ trÞ cña t¸c phÈm?

+ Nh­ng chµng cã ®ñ mäi cung bËc t×nh c¶m cña con ng­êi trÇn tôc: yªu hÕt m×nh, ghen cùc ®é, cã lóc oai phong lÉm liÖt, nh­ng cã lóc mÒm yÕu nhu nh­îc, cã lóc cao th­îng vÞ tha, cã lóc Ých kû nho nhen

4.Củng cố

- Ph©n tÝch t©m tr¹ng Xi-ta ng­êi phô n÷ trong x· héi Ên §é cæ ®¹i?

- T©m tr¹ng cña Ra-ma khi ghen tu«ng thÓ hiÖn nh­ thÕ nµo ?

- Chó ý phÇn "Ghi nhí" SGK.5. Dặn dò:- Häc bµi

- ChuÈn bÞ bµi so¹n giê sau häc: "Chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu trong bµi v¨n tù sù".I.TiÓu dÉn

- a. Ra-ma-ya-na vµ Ma-ha-bha-ra-ta:


+ Ra-ma-ya-na h×nh thµnh vµo kho¶ng thÕ kØ III TrCN,

+ TP ®­îc bæ sung, trau chuèt bëi nhiÒu thÕ hÖ tu sÜ- thi nh©n vµ ®¹t ®Õn h×nh thøc hoµn thiÖn cuèi cïng nhê ®¹o sÜ Van-mi-ki.

- TP bao gåm 24 000 c©u th¬ ®«i.

b. Tóm tắt: SGK
c. Gi¸ tÞ cña t¸c phÈm:

+ Bøc tranh sö thi réng lín vÒ XH Ên §é cæ ®¹i.

+ Ca ngîi chiÕn c«ng vµ ®¹o ®øc anh hïng.

+ BiÓu d­¬ng tÊm lßng thuû chung, kiªn trinh, trung hËu, ®oan trang cña Xi-ta.II. Ph©n tÝch

1. DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Ra-ma:

- C¸ch x­ng h«: “ta” vµ “phu nh©n” => xa c¸ch trong quan hÖ, sù chia li trong t©m hån.

+ Ra-ma chiÕn ®Êu víi kÎ thï lµ v× nghÜa vô cña mét K¬-xa-try-a nguyªn lÝ ®¼ng cÊp, chµng dµnh lêi tèt ®Ñp ca ngîi Ha-nu-man vµ Vi-phi-sa-na.

- Lêi lÏ: giËn gi÷ vµ gay g¾t, thËm chÝ tµn nhÉn, “muèn ®i ®©u th× ®i”, “kh«ng cÇn ®Õn nµng n÷a” => chµng h¹ lêi khuyªn qu¸ thËm tÖ, bÊt chÊp ®¹o lÝ, coi th­êng Xi-ta hÕt møc => Lßng ghen tu«ng dån nÐn ®Õn cùc ®é lµm chµng thiÕu b×nh tÜnh vµ s¸ng suèt.

- Khi Xi-ta chuẩn bị bước lên giàn hỏa thiêu: Ra-ma “ngồi im lặng, mắt dán xuống đất, nom chàng như thần chết vậy” đau đớn, giằng xé nội tâm dữ dội

*Tãm l¹i:

- Ra-ma ghen tu«ng kh«ng ph¶i v× mï qu¸ng. Chµng ghen tu«ng, buéc téi Xi-ta v× nh©n phÈm, danh dù,d¼ng cÊp K¬-xa-try-a cao quý của mình.2. DiÔn biÕn t©m tr¹ng cña Xi-ta:

-Xi-ta ®­îc miªu t¶ trong bi kÞch cña t×nh yªu vµ danh dù.

+ “Trßn xoe ®«i m¾t, ®Çm ®×a giät lÖ”

+ “§au ®ín ®Õn nghÑn thë”

+ “Muèn vïi h×nh hµi cña m×nh”
- Hµnh ®éng khoan thai b­íc vµo ngän löa cña Xi-ta lµ ®Ønh cao chãi läi trong tÝnh c¸ch, ®øc h¹nh cña nµng.
+ Ra-ma: Ch¨m chó theo dâi, t«n kÝnh thÇm tr¸ch chµng vÒ sù nghi oan v« c¨n cø.

+ Xi-ta: §au lßng, th­¬ng c¶m vµ kh©m phôc sô kiªn trinh, tiÕt h¹nh cña nµng...III.Tæng kÕt

1. Néi dung:

- Nªu cao t×nh nghÜa thuû chung son s¾t, sù trinh tiÕt, trong tr¾ng, lßng dòng c¶m, ®øc hi sinh, ®Æc biÖt lµ ®Ò cao nh©n phÈm vµ danh dù cña con ng­êi.

- T×nh yªu ®­îc thö qua löa (t×nh yªu cao c¶, ®Ñp nhÊt).

2. NghÖ thuËt:

- Kh¾c ho¹ t©m tr¹ng nh©n vËt rÊt s©u s¾c vµ diÔn biÕn theo nhÞp ®iÖu ®èi tho¹i.

- §Ønh ®iÓm xung ®ét

-NghÖ thuËt cña Van-mi-ki thËt s¾c s¶o, tinh tÕ, «ng ®· lét t¶ ®­îc hµnh ®éng vµ t©m tr¹ng Ra-ma rÊt ng­êi khiÕn cho nh©n vËt sö thi v­ît qua ­íc lÖ cøng nh¾c, khu«n s¸o.

Tiết 19: Ngày soạn:

CHỌN SỰ VIỆC, CHI TIẾT TIÊU BIỂU

TRONG BÀI VĂN TỰ SỰ

A- Mục tiêu bài học: Giúp HS

- Nhận biết thế nào là sự việc, chi tiết tiêu biểu trong văn bản tự sự.

- Bước đầu chọn được sự việc, chi tiết tiêu biểu khi viết một văn bản tự sự đơn giản.

B- Tiến trình dạy học:

1- Ổn định tổ chức:

2- Kiểm tra bài cũ: ?Giải thích nguồn gốc tâm trạng Ra-ma khi gặp lại Xi-ta. Ra-ma và Xi-ta có những phẩm chất đáng quý nào?

3- Giới thiệu bài mới:Ho¹t ®éng cña GV & HS

Yªu cÇu cÇn ®¹t

HS ®äc SGK

? ThÕ nµo lµ tù sù

- VËy tõ ®ã cho biÕt thÕ nµo lµ sù viÖc?

=> Em hiÓu biÕt g× vÒ kh¸i niÖm sù viÖc?
+Trong v¨n b¶n tù sù sù viÖc ®­îc diÔn t¶ nh­ thÕ nµo?
+T¹i sao ng­êi viÕt l¹i ph¶i chän nh÷ng sù viÖc tiªu biÓu?

- Chi tiÕt lµ g×?


XÐt vÝ dô truyÖn TÊm C¸m.

- C¸c sù viÖc ®­îc liªn kÕt nh­ thÕ nµo?


+ Nh©n vËt TÊm ®­îc x©y dùng nh­ thÕ nµo? Gåm mÊy sù viÖc chÝnh?
+ Nãi vÒ sè phËn bÊt h¹nh cña TÊm t¸c gi¶ viÕt nh­ thÕ mµo?

VËy, tõ ®ã em rót ra nhËn xÐt g×?

HS ®äc SGK

- T¸c gi¶ d©n gian kÓ chuyÖn g×?

HS t×m chi tiÕt tiªu biÓu trong TruyÖn An D­¬ng V­¬ng vµ MÞ Ch©u- Träng Thuû?
HS nªu ý nghÜa cña nh÷ng chi tiÕt tiªu biÓu.

GV tù ra


Em h·y nªu nh÷ng hiÓu biÕt vÒ t¸c phÈm “Lµng” cña Kim L©n.

+Nh©n vËt chÝnh ë ®©y lµ ai?

+H×nh ¶nh «ng Hai tr­íc c¸ch m¹ng, khi kh¸ng chiÕn vµ sau khi ®ù¬c lÖnh t¶n c­ nh­ thÕ nµo?
HS ®äc sgk

- §o¹n trÝch Uy-lit-x¬ trë vÒ, nhµ v¨n H«-me-r¬ ®· kÓ chuyÖn g×?


- Cuèi ®o¹n trÝch, t¸c gi¶ ®· chän sù viÖc g×?
+ §­îc kÓ b»ng chi tiÕt tiªu biÓu nµo?
+ Cã thÓ coi ®©ylµ thµnh c«ng cña H«mer¬ trong kÓ chuyÖn sö thi kh«ng?

4.Củng cố:

- N¾m ®­îc c¸c thao t¸c trong viÖc chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu vµ tæ chøc, s¾p xÕp c¸c chi tiÕt nµy trong bµi v¨n tù sù lµ nh­ thÕ nµo?

- Lµm bµi tËp cßn l¹i SGK tr63,64.

5. Dặn dò:

- ChuÈn bÞ vµ «n luyÖn c¸c t¸c phÈm v¨n häc ®· häc.- Giê sau kiÓm tra bµi viÕt sè 2 (2 tiÕt).


I. Kh¸i niÖm

- Tù sù: lµ ph­¬ng thøc dïng ng«n ng÷ kÓ chuyÖn tr×nh bµy mét chuçi tõ sù viÖc nµy ®Õn sù viÖc kia. Cuèi cïng dÉn ®Õn mét kÕt thóc, thÓ hiÖn mét ý nghÜa

- Sù viÖc: lµ c¸i x¶y ra ®­îc nhËn thøc cã ranh giíi râ rµng, ph©n biÖt víi nh÷ng c¸i x¶y ra kh¸c.

 Sù viÖc tiªu biÓu: sù viÖc quan träng gãp phÇn h×nh thµnh cèt truyÖn. Mçi sù viÖc cã thÓ cã nhiÒu chi tiÕt.

- Chi tiÕt: lµ tiÓu tiÕt cña t¸c phÈm mang søc chøa lín vÒ c¶m xóc vµ t­ t­ëng: chi tiÕt cã thÓ lµ mét lêi nãi, mét cö chØ vµ mét hµnh ®éng cña n/vËt hoÆc mét sù vËt, mét h/¶nh thiªn nhiªn, mét nÐt ch©n dung

* VÝ dô: TÊm C¸m lµ mét v¨n b¶n tù sù. Nh÷ng sù viÖc liªn kÕt víi nhau trong ®ã c¸c sù viÖc chÝnh lµ:

- TÊm - hiÖn th©n cña sè phËn bÊt h¹nh (1) +Må c«i c¶ cha, mÑ

+§øa con riªng (ë víi d× ghÎ).

+Lµ phËn g¸i.

+Ph¶i lµm nhiÒu viÖc vÊt v¶.

- ChuyÓn nçi niÒm bÊt h¹nh ®¸ng th­¬ng thµnh cuéc ®Êu tranh kh«ng khoan nh­îng ®Ó giµnh l¹i h¹nh phóc (2).

=> §©y chÝnh lµ nh÷ng chi tiÕt lµm cho nçi khæ cña TÊm ®Ì nÆng lªn ®«i vai nµng nh­ tr¸i nói.

Tãm l¹i: Chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu lµ kh©u quan träng trong qu¸ tr×nh viÕt hoÆc kÓ l¹i mét c©u chuyÖn.

II- C¸ch chän sù viÖc, chi tiÕt tiªu biÓu:

VD:

*TruyÖn An D­¬ng V­¬ng vµ MÞ Ch©u- Träng Thuû t¸c gi¶ d©n gian ®· kÓ chuyÖn vÒ:

- C«ng vÖc x©y dùng vµ b¶o vÖ ®Êt n­íc cña cha «ng ta (x©y thµnh vµ chÕ ná).

- T×nh cha con (ADV vµ MÞ Ch©u), t×nh vî chång (MÞ Ch©u vµ Träng Thñy) => ®©y lµ nh÷ng sù viÖc tiªu biÓu nhÊt.

* ý nghÜa:

- Më ra b­íc ngoÆt, sù viÖc míi, t×nh tiÕt míi.

- NÕu Träng Thuû kh«ng than phiÒn th× t¸c gi¶ d©n gian khã miªu t¶ chi tiÕt Träng Thuû theo dÊu vÕt l«ng ngçng t×m thÊy x¸c vî

- VËy cßn ®©u lµ bi kÞch t×nh söTãm l¹i: ng­êi viÕt hoÆc kÓ chuÖn ph¶i x©y dùng ®­îc cèt truyÖn. Cèt truyÖn ao gåm hÖ thèng nh©n vËt, sù viÖc, t×nh tiÕt. Sù vËt, t×nh viÕt Êy gãp phÇn c¬ b¶n h×nh thµnh cèt truyÖn.

III- LuyÖn tËp:

Bµi tËp1

T¸c phÈm “Lµng” cña Kim L©n: nh©n vËt chÝnh lµ «ng Hai.

- ¤ng Hai rÊt yªu c¸i lµng cña m×nh (sù viÖc chÝnh)

+ Tr­íc c¸ch m¹ng; trong kh¸ng chiÕn,

- ¤ng Hai theo lÖnh t¶n c­ xa lµng quª: lu«n nhí vÒ lµng; buån khi nghe tin lµng m×nh theo giÆc (t×nh yªu quª h­¬ng, lµng xãm); sung s­íng khi nghe tin chÝnh x¸c lµng «ng kh«ng theo giÆc.

Bµi tËp 2: SGK tr 64

+ T©m tr¹ng cña Pª-nª-lèp vµ Uy-lit-x¬.

+ Cuéc ®Êu trÝ gi÷a Pª-nª-lèp vµ Uy-lit-x¬.

- Cuèi ®o¹n trÝch lµ sù liªn t­ëng trong kÓ chuyÖn:

+ T¸c gi¶ chän sù viÖc mÆt ®Êt dÞu hiÒn, lµ niÒm khao kh¸t cña nh÷ng ng­êi ®i biÓn, nhÊt lµ nh÷ng ng­êi bÞ ®¾m thuyÒn.

=> So s¸nh :

+ Khao kh¸t mong ®îi sù gÆp mÆt cña vî chång Uy-lit-x¬.

+ Uy-lit-x¬ trë thµnh mong mái khao kh¸t ch¸y báng cña nµng Pª-nª-lèp.

=> C¸ch so s¸nh trong kÓ chuyÖn lµ mét trong nh÷ng thµnh c«ng nghÖ thuËt cña H«-me-r¬.TiÕt 20-21 Ngày soạn:tải về 1.14 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương