Tinv101DV02 tin họC ĐẠi cưƠNGtải về 195.33 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.02.2019
Kích195.33 Kb.

logochuan_vie_black

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MSMH

Tên môn học

Số tín chỉ

TINV101DV02

TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

3

Microsoft office applications - Level A


Sử dụng kể từ kỳ học 1 năm học 2016-2017 theo quyết định số 1200/QĐ-BGH ký ngày 01/10/2012 của Hiệu trưởng trường ĐH Hoa Sen.


 1. Quy cách môn học:

Số tiết

Số tiết phòng học

Tổng số tiết

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Đi thực tế

Tự học

Phòng lý thuyết

Phòng thực hành

Đi thực tế

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

45

45


90
45
(1) = (2) + (3) + (4) + (5) = (7) + (8) + (9)


 1. Liên hệ với môn học khác và điều kiện học môn học:

Liên hệ

Mã số môn học

Tên môn học

Môn tiên quyết: Không cần môn Tiên quyết

Điều kiện khác: Sinh viên phải có kiến thức thao tác rất cơ bản trên Windows như bật, tắt máy, gọi chương trình thông dụng và có một ít kiến thức định dạng thông dụng của MS Word về định dạng từ, đoạn, trang. Ngoài ra, sinh viên cũng biết sử dụng bàn phím, đánh tiếng Việt.
 1. Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học này gồm các module: Windows, Kỹ thuật bàn phím, Internet, MS Word và MS Power Point. Qua môn học này sinh viên sẽ hoàn thiện các chức năng của mỗi module để biến chúng thành các công cụ hữu ích hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập tất cả những môn khác của mình sau này và kể cả sau khi đi làm: tìm kiếm thông tin trên Internet, đánh máy nhanh và chính xác, trình bày các loại hình văn bản, làm những trình bày (presentation) trên máy. Môn học không nhằm giới thiệu từ đầu các module mà chỉ củng cố lại và ứng dụng chúng vào những hoạt động học tập cụ thể sau này thông qua các bài tập. Vì thế, sinh viên cần phải có những kiến thức sơ đẳng về các module này trước khi học.


 1. Mục tiêu của môn học:

Stt

Mục tiêu của môn học

1

Về Windows, sinh viên biết thao tác một số chức năng thông dụng nhất, đặc biệt liên quan đến thao tác trên tập tin

2

Về Kỹ thuật bàn phím, sinh viên sẽ biết kỹ thuật đánh máy bằng 10 ngón với chỉ tiêu tốc độ cụ thể, việc này sẽ tiết kiệm được cho sinh viên rất nhiều thời gian sau này, vì máy tính là bạn đồng hành của sinh viên bây giờ và trong tương lai

3

Về Internet (không đề cập email vì coi như sinh viên đã biết), sinh viên biết thành thạo các phương pháp tìm kiếm thông tin, biếtsử dụng ứng dụng lưu trữ dữ liệu trực tuyến và biết chia sẽ dữ liệu trực tuyến

4

Về MS Word, sinh viên được cung cấp các chứng năng ứng dụng vào việc trình bày đúng quy cách và thẩm mỹ một số loại hình văn bản như văn thư theo chuẩn mực tiếng Việt và tiếng Anh, báo cáo khoa học

5

Về MS Power Point, sinh viên sẽ được học các chức năng căn bản đề sau này có thể trình bày các presentation trong các buổi thuyết trình của mình
 1. Kết quả đạt được sau khi học môn học:

Sstt

Kết quả đạt được

1

Sử dụng thành thạo các thao tác trên tập tin và các thao tác cần thiết khác trên Window

2

Biết kỹ thuậtđánh máy 10 ngón với tốc độ tối thiểu 26 từ tiếng Anh/phút, 100 ký tự tiếng Việt/phút và100 ký tự số/phút.

3

Biết tìm kiếm thông tin trên Internet bằng nhiều cách và sau đó có khả năng trình bày thông tin này một cách có hệ thống cho mình hay cho người khác biết và hiểu.

Biết sử dụng một ứng dụng lưu trữ trực tuyến cụ thể và chia sẽ dữ liệu trực tuyến với người khác4

Thành thạo được các thao tác cơ bản trên Microsoft Word

5

Thành thạo các thao tác định dạng ký tự, định dạng đoạn.

6

Biết cách trình bày văn bản dưới nhiều dạng khác nhau như dạng: bảng, cột báo

7

Thành thạo được các thao tác trên các đối tượng đồ họa trong văn bản như: hình ảnh, lưu đồ, biểu đồ, v.v.

8

Biết sử dụng các tính năng cao cấp như: Mail Merge, mục lục tự động, …

9

Biết cách trình bày đúng quy cách các mẫu văn thư Tiếng Anh và văn thư Tiếng Việt.

10

Biết cách trình bày một báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO

11

Biết làm một presentation thông thường, nhưng “bắt mắt”, để hỗ trợ các báo cáo của sinh viên sau này.
 1. Phương thức tiến hành môn học:
Loại hình phòng

Số tiết

1

Phòng thực hành máy tính

45
Tổng cộng

45

Yêu cầu:

+ Ngôn ngữ sử dụng giảng dạy, học tập: tiếng Việt

+ Chủ yếu môn này liên quan đến kỹ năng, do đó sinh viên sẽ tự học dưới sự hướng dẫn là chính. + Môn học này được tiến hành tại phòng máy, với hình thức xen kẽ lý thuyết và thực hành trong mỗi buổi học. Cụ thể như sau:

1. Sĩ số tối đa để học trong một lớp là 30. Trong mỗi buổi học sẽ giảng lý thuyết xen kẻ thực hành, diễn ra trong 15 tuần đối với học kỳ chính và 7 tuần đối với học kỳ phụ. Giảng bằng tiếng Việt, sinh viên đọc giáo trình bằng tiếng Việt và có thể có tài liệu tham khảo bằng tiếng Anh.

2. Trước khi đến lớp sinh viên phải đọc trước ở nhà các chương liên quan đến buổi học trong sách giáo khoa quy định.

3. Sinh viên sẽ đến lớp để xem và nghe giảng viên nhấn mạnh các khái niệm và các ý tưởng quan trọng hay khó của mỗi chương.

4. Sau buổi giảng, sinh viên làm các bài thí dụ đã cho trong giờ học và trong sách để xem mình đã hiểu đầy đủ những khái niệm này chưa.Làm các bài tập có hướng dẫn, các bài tập tự luyện trong sách bài tập (như đã cho trong đề cương) để nắm vững các kỹ năng.

5. Về phần Windows, sinh viên được giảng những vấn đề cơ bản nhất tập trung trong 3 tiết đầu, các vấn đề còn lại sẽ được rãi đều việc thực tập kỹ năng trong quá trình học môn Word.

6. Về phần Kỹ thuật bàn phím, sinh viên sẽ được giảng về nguyên tắc đánh máy 10 ngón (touch typing) trong 3 tiết, và sau đó sinh viên sẽ tự luyện kỹ năng này ở nhà thông qua một phần mềm. Giảng viên sẽ giúp sinh viên kiểm tra tốc độ và kỹ năng trong các buổi học sau đó Trong suốt quá trình học các môn học sau, sinh viên phải áp dụng nguyên tắc đánh máy này.

7. Về phần Internet, giảng viên giảng trên lớp chủ yếu các phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet. Sinh viên sẽ được chia nhóm (mỗi nhóm khoảng 4 sinh viên) để làm một đề án gọi là “Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet”. Trong đề án này, mỗi nhóm sinh viên sẽ được cung cấp một vấn đề để sinh viên tìm và sau đó viết một báocáo về vấn đề này. Đề án này là sự kết hợp của tất cả các kỹ năng: tìm kiếm thông tin trên Interrnet, kỹ năng trình bày báo cáo bằng Word và thuyết trình bằng Power Point. Giáo viên sẽ cung cấp một tài liệu riêng về thực hiện cũng như viết báo cáo.

8. Đối với phần Word, ngoài những bài tập đơn giản để sinh viên áp dụng các chức năng và công cụ của Word, sinh viên sẽ được cung cấp một số biểu mẫu văn thư thông dụng để sinh viên tập trình bày các biểu mẫu này. Đối với văn thư tiếng Anh, sinh viên chủ yếu làm theo một số templates có trong Word.

9. Về phần Power Point, ngoài những bài tập đơn giản nhằm áp dụng các chức năng và công cụ cơ bản của Power Point, sinh viên sẽ phải kết hợp với “Đề án tìm thông tin trên Internet” tạo một file trình diễn báo cáo đề án.
 1. Tài liệu học tập:

 1. Tài liệu bắt buộc:

 1. Windows:Slide bài giảng Windows 10, Khoa Khoa học & Công nghệ, Đại học Hoa Sen

 2. KTBP:Slide bài giảng KTPB, Khoa Khoa học & Công nghệ, Đại học Hoa Sen

 3. Internet:

  • Slide bài giảng Internet, Khoa Khoa học & Công nghệ, Đại học Hoa Sen

  • Template đề án tìm kiếm thông tin trên Internet.

 4. Word:Joan Lampert (2015), Microsoft Word 2016 Step by Step, Microsoft Press, USA

 5. PwerPoint: Joan Lampert (2015), Microsoft PowerPoint 2016 Step by Step, Microsoft Press, USA

 6. Bộ bài tập môn Tin học đại cương

 1. Tài liệu không bắt buộc (tham khảo):

 1. Microsoft:

  • Tìm hiểu Windows 10: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-10/getstarted-get-to-know-windows-10

  • Andy Rathbone (2015), Windows 10 for Dummies, John Wiley and Sons, Inc., Canada

 2. KTBP:

  • Nguyễn Thành Quốc, Giáo trình luyện ngón căn bản, TTTH HOA SEN, 02/2002.

 3. Internet:

  • Top 10 Công cụ lưu trữ online: http://nks.vn/uncategorized/top-10-cong-cu-luu-tru-online/

  • Sử dụng Web lưu trữ dữ liệu trực tuyến Google Drive: http://topthuthuat.com/thu-thuat/su-dung-web-luu-tru-du-lieu-truc-tuyen-google-drive

  • Bắt đầu với OneDrive: http://windows.microsoft.com/vi-vn/windows-8/getting-started-onedrive-tutorial

 4. Office:

  • Curtis Frye and Joan Lambert (2015), Microsoft Office 2016 Step by Step, Microsoft Press, USA.

 1. Phần mềm sử dụng:

 • Microsoft Windows 10

 • Microsoft Word 2016

 • Microsoft PowerPoint 2016
 1. Đánh giá kết quả học tập môn học:

1. Thuyết minh về cách đánh giá kết quả học tập

Người học sẽ được đánh giá trên 3 hoạt động sau:

[1]. Kiểm tra lần 1:

a. Sinh viên thực hiện các bài kiểm tra với các nội dung sau:

- 01 bài kiểm tra về đánh máy tốc độ

- 01 bài kiểm tra về trình bày văn bản bằng MS Word

b. Thời điểm và thời lượng: do giảng viên qui định phù hợp

[2]. Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet (tối đa 10 điểm, các điểm thành phần của đề án này được quy định cụ thể trong file Hướng dẫn)

[3]. Thi cuối học kỳ (theo lịch PĐT, được phép mở sách, tối đa 10 điểm). Bài thi làm trên máy trong 90 phút gồm ba phần với nội dung:

a. Đánh máy tốc độ (9 phút, tối đa 3 điểm)

- Tiếng Anh (3 phút)

- Tiếng Việt (3 phút)

- Phím số (3 phút)

b. Nhập, trình bày một văn bản theo mẫu cho trước (tối đa 4 điểm).c. Thiết kế một file trình diễn theo slide mẫu hoặc yêu cầu (tối đa 3 điểm).

2. Tóm tắt cách đánh giá kết quả học tập

* Đối với học kỳ chính


Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Kiểm tra lần 1

Do giảng viên quy định

Sinh viên thực hiện 1 bài kiểm tra về tốc độ đánh máy và 1 bài kiểm tra về trình bày văn bản bằng MS Word

30%

Do giảng viên quy định

Kiểm tra lần 2

12 tuần

Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng MS Word để viết báo cáo và MS Power Point để thiết kế một file trình diễn. Sinh viên nộp báo cáo theo nhóm, chấm điểm theo nhóm. Có thể áp dụng điểm cộng trừ cho cá nhân theo từng trường hợp.

30%

Tuần 3 - 14

Thi cuối học kỳ

90 phút

Thi tập trung trên máy, mở sách

40%

PĐT xếp lịch

Tổng

100%
* Đối với học kỳ phụ

Thành phần

Thời lượng

Tóm tắt biện pháp đánh giá

Trọng số

Thời điểm

Kiểm tra lần 1

Do giảng viên quy định

Sinh viên thực hiện 1 bài kiểm tra về tốc độ đánh máy và 1 bài kiểm tra về trình bày văn bản bằng MS Word

30%

Do giảng viên quy định

Kiểm tra lần 2

4tuần

Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet, sử dụng MS Word để viết báo cáo và MS Power Point để thiết kế một file trình diễn. Sinh viên nộp báo cáo theo nhóm, chấm điểm theo nhóm. Có thể áp dụng điểm cộng trừ cho cá nhân theo từng trường hợp.

30%

Tuần 2 - 5

Thi cuối học kỳ

90 phút

Thi tập trung trên máy, mở sách

40%

PĐT xếp lịch

Tổng

100%

3. Tính chính trực trong học thuật (academic integrity)

Chính trực là một giá trị cốt lõi và mang tính quyết định cho chất lượng đào tạo của một trường đại học. Vì vậy, đảm bảo sự chính trực trong giảng dạy, học tập, và nghiên cứuluôn được chú trọng tại Đại học Hoa Sen. Cụ thể, sinh viên cần thực hiệnnhững điều sau:  1. Làm việc độc lập đối với những bài tập cá nhân: Những bài tập hoặc bài kiểm tra cá nhân nhằm đánh giá khả năng của từng sinh viên. Sinh viên phải tự mình thực hiện những bài tập này; không được nhờ sự giúp đỡ của ai khác. Sinh viên cũng không được phép giúp đỡ bạn khác trong lớp nếu không được sự đồng ý của giảng viên. Đối với bài kiểm tra (cả tại lớp và tự làm ở nhà), sinh viên không được gian lận dưới bất cứ hình thức nào.

  2. Không đạo văn: Đạo văn(plagiarism) là việc sử dụng ý, câu văn, hoặc bài viết của người khác trong bài viết của mình mà không có trích dẫn phù hợp. Sinh viên sẽ bị xem là đạo văn nếu:

 1. Sao chép nguyên văn một câu hay một đoạn văn mà không đưa vào ngoặc kép và không có trích dẫn phù hợp.

 2. Sử dụng toàn bộ hay một phần bài viết của người khác.

 3. Diễn đạt lại (rephrase) hoặc dịch (translate) ý tưởng, đoạn văn của người khác mà không có trích dẫn phù hợp.

 4. Tự đạo văn (self-plagiarize) bằng cách sử dụng toàn bộ hoặc phần nội dung chủ yếu của một đề tài, báo cáo, bài kiểm tra do chính mình viết để nộp cho hai (hay nhiều) lớp khác nhau.

  1. Có trách nhiệm trong làm việc nhóm: Các hoạt động nhóm, bài tập nhóm, hay báo cáo nhóm vẫn phải thể hiện sự đóng góp của cá nhân ở những vai trò khác nhau. Báo cáo cuối kỳ của sinh viên nên có phần ghi nhận những đóng góp cá nhân này. 

Bất kỳ hành động không chính trực nào của sinh viên, dù bị phát hiện ở bất kỳ thời điểm nào (kể cả sau khi điểm đã được công bố hoặc kết thúc môn học) đều sẽ dẫn đến điểm 0 đối với phần kiểm tra tương ứng, hoặc điểm 0 cho toàn bộ môn học tùy vào mức độ. (tham khảo Chính sách Phòng tránh Đạo văn tại: http://thuvien.hoasen.edu.vn/chinh-sach-phong-tranh-dao-van). Để nêu cao và giữ vững tính chính trực, nhà trường cũng khuyến khích sinh viên báo cáo cho giảng viên và Trưởng Khoa những trường hợp gian lận mà mình biết được.


 1. Phân công giảng dạy:

  Stt

  Họ và tên

  Email, Điện thoại,
  Phòng làm việc


  Lịch tiếp SV

  Vị trí giảng dạy  Ths. Nguyễn Thị Thanh Tâm

  tam.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn

  CS2_QA0103  Tùy theo từng HK


  Ths. Nguyễn Thị Thanh Thanh

  thanh.nguyenthithanh@hoasen.edu.vn

  CS2_QA0103  Tùy theo từng HK


  Ths. Phạm Thị Thanh Tâm

  tam.phamthithanh@hoasen.edu.vn

  CS2_QA0103  Tùy theo từng HK


  Ths. Bùi Ngọc Lê

  le.buingoc@hoasen.edu.vn

  CS2_QA0103  Tùy theo từng HK


  Phạm Thị Kim Ngôn

  ngon.phamthikim@hoasen.edu.vn

  CS2_QA0103  Tùy theo từng HK
 2. Kế hoạch giảng dạy:

*Đối với học kỳ chính

Tuần/ buổi


Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc /tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thành
Phần 1: Window1/1

Giới thiệu, các khái niệm

Tổ chức trên Windows

Quản lý tập tin và thư mục

Tìm kiếm tập tin

Control Panel

Bài tập


[1]

[6]. Bài tập tuần 1
Phần 2: Kỹ thuật bàn phím2/2

Nhập môn Kỹ thuật bàn phím

Làm quen với các phím hàng căn cứ

Tập luyện ngón Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Typer Shark Deluxe”Bài tập

[2]

[6]. Bài tập tuần 2
Phần 3: Internet3/3

Giới thiệu cơ bản về mạng máy tính và Internet

Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet

Sử dụng ứng dụng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

Hướng dẫn Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet[3]

[6]. Bài tập tuần 3
Phần 4: Microsoft Word4/4

Giới thiệu Microsoft Word 2016

(Giới thiệu một số tính năng mới trong Word 2016)Các thao tác cơ bản trên Word 2016

 • Giới thiệu giao diện và cách tiếp cận trong Word 2016

 • Thiết lập môi trường làm việc (Word Option)

 • Các thao tác trên tập tin

 • Các thao tác cơ bản trong hiệu chỉnh văn bản

[4]. Chapter 1, 2,3, 16

[6]. Bài tập tuần 4

5/5

Định dạng ký tự

 • Định dạng ký tự (Font)

 • Tạo Drop Cap

Định dạng đoạn

 • Thụt hàng (Indentation)

 • Canh lề văn bản (Alignment)

 • Thay đổi khoảng cách đoạn và dòng (Before & After, Line Spacing)

 • Bullets and Numbering

Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Anh

Bài tập

[4]. Chapter 4

[10]. Chapter 3[6]. Bài tập tuần 5

6/6

Định dạng đoạn (tt)

 • Multilevel list

 • Tab

 • Border and Shading

 • Một số tiện ích (tìm kiếm, Auto Tex, Auto Corect, Spelling and Grammar,… )

Chuyên đề 2: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Việt

Bài tập

[4]. Chapter 4

[10]. Chapter 3[6]. Bài tập tuần 6

7/7

Văn bản cột báo (Column)

Thao tác với bảng biểu (Table)Bài tập

[4]. Chapter 5


[6]. Bài tập tuần 7

8/8

Bài tập tổng hợp
[6]. Bài tập tuần 8

9/9

Làm việc với các đối tượng đồ họa trong văn bản

 • Symbol

 • ClipArt

 • Chèn và hiệu chỉnh hình dạng hình học (Shapes)

 • Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)

 • Chèn và hiệu chỉnh WordArt

 • Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt)

 • Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ (Chart)

 • Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học (Equation)

Bài tập

[4]. Chapter 6, 7, 8, 9


[6]. Bài tập tuần 9

10/10

Chuyên đề 3: Kỹ thuật trình bày báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966

 • Thiết lập lề trang in (Page Setup)

 • Kiểu chữ và cỡ chữ (Font)

 • Heading and Style  Table of Contents

 • Cách trình bày bảng và hình ảnh, đồ thị  Table of Figures

 • Phân chia Session

 • Header and Footer

 • Table of Authorities

 • Index

 • Footnote

 • In

 • v.v…

Bài tập

[4]. Chapter 12, 13
11/11

Trộn và in thư (Mail Merge)

Giới thiệu các loại controls

Bài tập

[4]. Chapter 14

[10]. Chapter 5[6]. Bài tập tuần 11

12/12

Một số tính năng khác trên Word 2016

 • Watermark

 • Cover Page

 • Track Changes

 • Compare Documents

 • Combine Documents

 • Building Block

 • Collaborate on Documents

 • v.v…

Bài tập

[4]. Chapter 11, 15

[10]. Chapter 4[6]. Bài tập tuần 12
Phần 5: Microsoft Power Point13/13

Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2016

Tạo tập tin trình chiếu căn bảnBài tập

[5]. Part 1, 2, 3

[10]. Chapter 10

[6]. Bài tập tuần 1314/14

Tập tin trình chiếu nâng cao

Một số kỹ thuật sử dụng trong thuyết trìnhBài tập

[5]. Part 4, 5

[10]. Chapter 11


[6]. Bài tập tuần 14

15/15

Ôn tập và góp ý sửa bài đề án Internet

(GV có thể chọn tùy ý hình thức phù hợp với lớp: có thể chọn 1,2 nhóm thuyết trình, show 1 số slide, báo cáo để chấm điểm góp ý trước lớp,…)


*Đối với học kỳ phụ

Tuần/ buổi


Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc /tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thành
Phần 1: Window1/1

Giới thiệu, các khái niệm

Tổ chức trên Windows

Quản lý tập tin và thư mục

Tìm kiếm tập tin

Control Panel

Bài tập


[1]

[6]. Bài tập tuần 1
Phần 2: Kỹ thuật bàn phím1/2

Nhập môn Kỹ thuật bàn phím

Làm quen với các phím hàng căn cứ

Tập luyện ngón Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Typer Shark Deluxe”Bài tập

[2]

[6]. Bài tập tuần 2
Phần 3: Internet1/3

Giới thiệu cơ bản về mạng máy tính và Internet

Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet

Sử dụng ứng dụng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

Hướng dẫn Đề án tìm kiếm thông tin trên Internet[3]

[6]. Bài tập tuần 3
Phần 4: Microsoft Word2/4

Giới thiệu Microsoft Word 2016

(Giới thiệu một số tính năng mới trong Word 2016)Các thao tác cơ bản trên Word 2016

 • Giới thiệu giao diện và cách tiếp cận trong Word 2016

 • Thiết lập môi trường làm việc (Word Option)

 • Các thao tác trên tập tin

 • Các thao tác cơ bản trong hiệu chỉnh văn bản

[4]. Chapter 1, 2,3, 16

[6]. Bài tập tuần 4

2/5

Định dạng ký tự

 • Định dạng ký tự (Font)

 • Tạo Drop Cap

Định dạng đoạn

 • Thụt hàng (Indentation)

 • Canh lề văn bản (Alignment)

 • Thay đổi khoảng cách đoạn và dòng (Before & After, Line Spacing)

 • Bullets and Numbering

Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Anh

Bài tập

[4]. Chapter 4

[10]. Chapter 3[6]. Bài tập tuần 5

2/6

Định dạng đoạn (tt)

 • Multilevel list

 • Tab

 • Border and Shading

 • Một số tiện ích (tìm kiếm, Auto Tex, Auto Corect, Spelling and Grammar,… )

Chuyên đề 2: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Việt

Bài tập

[4]. Chapter 4

[10]. Chapter 3[6]. Bài tập tuần 6

3/7

Văn bản cột báo (Column)

Thao tác với bảng biểu (Table)Bài tập

[4]. Chapter 5


[6]. Bài tập tuần 7

3/8

Bài tập tổng hợp
[6]. Bài tập tuần 8

3/9

Làm việc với các đối tượng đồ họa trong văn bản

 • Symbol

 • ClipArt

 • Chèn và hiệu chỉnh hình dạng hình học (Shapes)

 • Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)

 • Chèn và hiệu chỉnh WordArt

 • Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt)

 • Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ (Chart)

 • Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học (Equation)

Bài tập

[4]. Chapter 6, 7, 8, 9


[6]. Bài tập tuần 9

4/10

Chuyên đề 3: Kỹ thuật trình bày báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966

 • Thiết lập lề trang in (Page Setup)

 • Kiểu chữ và cỡ chữ (Font)

 • Heading and Style  Table of Contents

 • Cách trình bày bảng và hình ảnh, đồ thị  Table of Figures

 • Phân chia Session

 • Header and Footer

 • Table of Authorities

 • Index

 • Footnote

 • In

 • v.v…

Bài tập

[4]. Chapter 12, 13
4/11

Trộn và in thư (Mail Merge)

Giới thiệu các loại controls

Bài tập

[4]. Chapter 14

[10]. Chapter 5[6]. Bài tập tuần 11

4/12

Một số tính năng khác trên Word 2016

 • Watermark

 • Cover Page

 • Track Changes

 • Compare Documents

 • Combine Documents

 • Building Block

 • Collaborate on Documents

 • v.v…

Bài tập

[4]. Chapter 11, 15

[10]. Chapter 4[6]. Bài tập tuần 12
Phần 5: Microsoft Power Point5/13

Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2016

Tạo tập tin trình chiếu căn bảnBài tập

[5]. Part 1, 2, 3

[10]. Chapter 10

[6]. Bài tập tuần 135/14

Tập tin trình chiếu nâng cao

Một số kỹ thuật sử dụng trong thuyết trìnhBài tập

[5]. Part 4, 5

[10]. Chapter 11


[6]. Bài tập tuần 14

5/15

Ôn tập và góp ý sửa bài đề án Internet

(GV có thể chọn tùy ý hình thức phù hợp với lớp: có thể chọn 1,2 nhóm thuyết trình, show 1 số slide, báo cáo để chấm điểm góp ý trước lớp,…)


*Đối với học kỳ phụ


Tuần/Buổi

Tựa đề bài giảng

Tài liệu bắt buộc /tham khảo

Công việc sinh viên phải hoàn thành
Phần 1: Window

Phần 1
1/1

Giới thiệu, các khái niệm

Tổ chức trên Windows

Quản lý tập tin và thư mục

Tìm kiếm tập tin

Control Panel

Bài tập


Phần WindowsPhần 2: Kỹ thuật bàn phím

Phần 2
1/2

Nhập môn Kỹ thuật bàn phím

Làm quen với các phím hàng căn cứ

Tập luyện ngón Tiếng Việt

Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Typer Shark Deluxe”Bài tập


Phần 3: Internet

Phần 3
2/3

Giới thiệu cơ bản về mạng máy tính và Internet

Các phương pháp tìm kiếm thông tin trên Internet

Sử dụng ứng dụng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trực tuyến

Hướng dẫn Đề án tìm kiếm thông tin trên InternetPhần InternetPhần 4: Microsoft Word

Phần 4
2/4

Giới thiệu Microsoft Word 2016

(Giới thiệu một số tính năng mới trong Word 2016)Các thao tác cơ bản trên Word 2016

 • Giới thiệu giao diện và cách tiếp cận trong Word 2016

 • Thiết lập môi trường làm việc (Word Option)

 • Các thao tác trên tập tin

 • Các thao tác cơ bản trong hiệu chỉnh văn bản

Chương 1,2


3/5

Định dạng ký tự

 • Định dạng ký tự (Font)

 • Tạo Drop Cap

Định dạng đoạn

 • Thụt hàng (Indentation)

 • Canh lề văn bản (Alignment)

 • Thay đổi khoảng cách đoạn và dòng (Before & After, Line Spacing)

 • Bullets and Numbering

Chuyên đề 1: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Anh

Bài tập

Chương 3

Chuyên đề 1


3/6

Định dạng đoạn (tt)

 • Tab

 • Border and Shading

 • Một số tiện ích (tìm kiếm, Auto Tex, Auto Corect, Spelling and Grammar,… )

Chuyên đề 2: Giới thiệu và hướng dẫn cách trình bày văn thư Tiếng Việt

Bài tập

Chương 3

Chuyên đề 2


4/7

Văn bản cột báo (Column)

Thao tác với bảng biểu (Table)Bài tập

Chương 5

Chương 6

4/8

Làm việc với các đối tượng đồ họa trong văn bản

 • Symbol

 • ClipArt

 • Chèn và hiệu chỉnh hình dạng hình học (Shapes)

 • Chèn và hiệu chỉnh hình ảnh (Picture)

 • Chèn và hiệu chỉnh WordArt

 • Chèn và hiệu chỉnh lưu đồ (SmartArt)

 • Vẽ và hiệu chỉnh biểu đồ (Chart)

 • Lập và hiệu chỉnh biểu thức toán học (Equation)

Bài tập

Chương 7
5/9

Thi kiểm tra giữa kỳ

Chuyên đề 3: Kỹ thuật trình bày báo cáo khoa học theo tiêu chuẩn ISO 5966

 • Thiết lập lề trang in (Page Setup)

 • Kiểu chữ và cỡ chữ (Font)

 • Heading and Style  Table of Contents

 • Cách trình bày bảng và hình ảnh, đồ thị  Table of Figures

 • Phân chia Session

 • Header and Footer

 • Table of Authorities

 • Index

 • Footnote

 • In

 • v.v…

Bài tập

Chuyên đề 3

Chương 4

5/10

(4 tiết)


Chuyên đề 3 (tt)

Mail Merge

Giới thiệu các loại controls

Chương 8
6/11

Một số tính năng hay trên Word 2010

- Water mark

- Cover Page

- Compare Document

- Combine Document

- Quick part – Building Blocks

- vv


Chương 9Phần 5: Microsoft Power Point

Phần 5
6/12

(4 tiết)


Giới thiệu Microsoft PowerPoint 2010

Tạo tập tin trình chiếu căn bảnBài tập

Slide Bài giảng
7/13

Tập tin trình chiếu nâng cao

Một số tính năng hay trong MS PowerPoint 210Bài tập

Slide Bài giảng
7/14

(4 tiết)


Ôn tập và góp ý sửa bài đề án Internet

(GV có thể chọn tùy ý hình thức phù hợp với lớp: có thể chọn 1,2 nhóm thuyết trình, show 1 số slide, báo cáo để chấm điểm góp ý trước lớp,…)
TINV101DV02 Trang /Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương