Tài liệu tuyên truyền về kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Namtải về 115.5 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích115.5 Kb.
#700
  1   2   3   4   5   6

Nội dung tuyên truyền

1. Bối cảnh quốc tế và trong nước dẫn tới Hội nghị Giơ-ne-vơ 1954 về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương; quá trình chuẩn bị đàm phán đi đến ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam của Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, vai trò của các bên tham gia, thành phần tham dự và diễn biến Hội nghị.

2. Kết quả Hội nghị Giơ-ne-vơ, nội dung cơ bản của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, nguyên nhân và ý nghĩa của Hiệp định này đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam và đối với các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

3. Những bài học kinh nghiệm từ việc đàm phán, ký kết Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, các bài học kinh nghiệm này vẫn còn mang tính thời sự cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam hiện nay.

4. Biểu dương những cống hiến, đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân đối với nền ngoại giao Việt Nam; chú trọng tôn vinh những đóng góp của cán bộ, chiến sĩ đã phục vụ cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam tại Hội nghị Giơ-ne-vơ, đặc biệt là các thành viên trong Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa do Phó Thủ tướng Phạm Văn Đồng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao dẫn đầu; đồng thời tuyên truyền về sự ủng hộ, giúp đỡ chân thành của bạn bè quốc tế đối với cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

5.  Đấu tranh, phản bác những quan điểm và hành vi sai trái, xuyên tạc, phủ nhận kết quả, ý nghĩa lịch sử của Hiệp định Giơ-ne-vơ về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong thời điểm đó; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, chính sách ngoại giao của Nhà nước Việt Nam và những thành tựu của ngoại giao Việt Nam trong 60 năm qua, đặc biệt là trong gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo.
tải về 115.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương