Tại Bình lệ Nguyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định gì?tải về 10.88 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích10.88 Mb.
#3043Tại Bình lệ Nguyên, trước thế giặc mạnh, vua Trần đã có quyết định gì?Vị tướng nào đã trả lời vua Trần: “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo.”Kiểm tra bài cũ

Vua Mông Cổ quyết định xâm lược Đại Việt nhằm mục đích gì?Chọn chữ Đ đúng, chữ S (sai) vào trước câu trả lời sau:

Thái độ của vua Trần trước sứ giả của nước Mông Cổ là:Khi được tin quân Mông Cổ chuẩn bị xâm lược nước ta, vua nhà Trần đã:Chọn địa danh - nơi đã diễn ra sự kiện lịch sử trong cuộc cuộc kháng chiến lần thứ hai chống quân xâm lược Nguyên năm 1285.Hãy nối các nhân vật lịch sử ghi ở cột A với các nội dung ghi ở cột bên B sao cho đúng:Bài tập củng cố

Каталог: uploads -> tv-powerpoint -> 2015 04
2015 04 -> Câu Cuộc khởi nghĩa nào sau đây thuộc phong trào Cần Vương?
2015 04 -> Kiểm tra bài cũ
2015 04 -> Bài giảng: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
2015 04 -> Đáp án nào sau đây nói đúng giọng điệu, phong cách thơ Tố Hữu
2015 04 -> Bài tậP: Tích chuột vào vòng tròn trước chữ cái đầu câu trả lời đúng nhất: Nội dung của bản yêu sách Nguyễn Ái Quốc gửi đến Hội nghị Véc-xai
2015 04 -> Nhà Nguyên âm mưu xâm lược Đại Việt lần thứ hai như thế nào? Kết quả của âm mưu đó là gì?
2015 04 -> Giới thiệu bài dạy
2015 04 -> Câu 1: Đứng đầu bộ chỉ huy quân sự Mĩ macv trong chiến tranh xâm lược Việt Nam (1961 1965) là ai?

tải về 10.88 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương