Thpt chuyên lưƠng văn tụYtải về 494.74 Kb.
trang4/10
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích494.74 Kb.
#100585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A. B. C. D.

Câu 18. Một hình nón tròn xoay có độ dài đường sinh bằng đường kính đáy. Diện tích đáy của hình nón bằng . Khi đó đường cao hình nón bằng

A. B. C. D.

Câu 19. Các khoảng nghịch biến của hàm số

A. B. C. D.

Câu 20. Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

A. x = 1 B. y = 2 C. x = 2 D. y = 2

Câu 21. Từ một tập gồm 10 câu hỏi, trong đó có 4 câu lý thuyết và 6 câu bài tập, người ta tạo thành các đề thi. Biết rằng một đề thi phải gồm 3 câu hỏi trong đó có ít nhất 1 câu lý thuyết và 1 câu bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề khác nhau?

A. 100 B. 36 C. 96 D. 60

Câu 22. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh bằng a, , . Thể tích V của khối chóp S.ABCD là

A. B. C. D.

Câu 23. Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn có 5 chữ số đôi một khác nhau, sao cho trong mỗi số đó nhất thiết phải có mặt chữ số 0?

A. 5040 B. 120 C. 15120 D. 7056

Câu 24. Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên bằng

A. B. C. D. 0

Câu 25. Cho cấp số nhân có công bội dương và. Giá trị của là

A. B. C. D.

Câu 26. Cho hàm số xác định, liên tục trên và có bảng biến thiên như hình dưới đây

x

-1 0 1

y’

+ - 0 + -

y

1

-1


Tập hợp S tất cả các giá trị của m đề phương trình có đúng ba nghiệm thực là

Каталог: datafiles -> pdf
datafiles -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
datafiles -> Thủ TƯỚng chính phủ
datafiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
datafiles -> Tài liệu hưỚng dẫn vận hành hệ thống thông tin đIỆn tử TỔng hợp kt-xh trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
datafiles -> QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
datafiles -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
datafiles -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

tải về 494.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương