Thpt chuyên lưƠng văn tụYtải về 494.74 Kb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích494.74 Kb.
#100585
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

A. 6 B. 3 C. 5 D. 1

Câu 4. Trong các dãy số sau, dãy số nào là một cấp số cộng?

A. 1; 3; 6; 9; 12 B. 1; 3; 7; 11; 15 C. 1; 2; 4; 6; 8 D.

Câu 5. Cho hình lăng trụ đứng ABCD.A’B’C’D’ có đáy là hình thoi, biết AA’ = 4a; AC = 2a, BD = a. Thế tích V của khối lăng trụ là

A. B. C. D.

Câu 6. Cho khối nón có bán kính đáy là r, chiều cao h. Thể tích V của khối nón đó là :

A. B. C. D.

Câu 7. Đường cong ở hình bên dưới là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào ?A. B. C. D.

Câu 8. Một khối trụ có thiết diện qua một trục là một hình vuông. Biết diện tích xung quanh của khối trụ bằng Thể tích V của khối trụ bằng

A. B. C. D.

Câu 9. Với a và b là hai số thc dương, . Giá trị của bằng

Каталог: datafiles -> pdf
datafiles -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
datafiles -> Thủ TƯỚng chính phủ
datafiles -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
datafiles -> Tài liệu hưỚng dẫn vận hành hệ thống thông tin đIỆn tử TỔng hợp kt-xh trêN ĐỊa bàn tỉnh an giang
datafiles -> QuyếT ĐỊnh của ubnd thành phố CẦn thơ Về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Du lịch
datafiles -> QuyếT ĐỊnh ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh
datafiles -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Quy chế (mẫu) công tác văn thư, lưu trữ cơ quan

tải về 494.74 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương