Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước


Trung Quốc- Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)tải về 0.5 Mb.
trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích0.5 Mb.
#4014
1   2   3   4   5   6   7

Trung Quốc- Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)


Bộ Tư pháp

Ministry of Justice


Department of Judicial Assistance and Cooperation
Division of Judicial Assistance
10, Chaoyangmen Nandajie
Chaoyang District
BEIJING
P.C. 100020
People's Republic of China
tél.: +86.10.6520.6239
fax: +86.10.8563.1991

Trung Quốc (Hong Kong) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)


Bộ phận đăng ký

Tòa án cấp cao

Registrar
High Court
38 Queensway
Hong Kong
Số điện thoại (852) 2825 0380
Fax: (852) 2825 4550
E-mail: enquiry@judiciary.gov.hk
Website: http://www.judiciary.gov.hk/
Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh/ tiếng Trung

Cán bộ đầu mối: E Leung


Trung Quốc (Hong Kong) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)


Bộ phận đăng ký

Tòa án cấp cao

Registrar
High Court
38 Queensway
Hong Kong
Số điện thoại (852) 2825 0380
Fax: (852) 2825 4550
E-mail: enquiry@judiciary.gov.hk
Website: http://www.judiciary.gov.hk/
Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh/ tiếng Trung
Cán bộ đầu mối: E. Leung

Trung Quốc (Hong Kong) – Cơ quan có thẩm quyền khác (Điều 18) và thông tin thực thi


Cơ quan Trung ương

Trưởng bộ phận hành chính chính quyền đặc khu Hồng Kông

Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

Chief Secretary for Administration
Hong Kong Special Administrative Region Government
Room 321, 3/F, East Wing
Central Government Offices
2 Tim Mei Avenue
Admiralty
Hong Kong, China

Số điện thoại

+852 2810 3969

Fax:

+852 2842 8897

E-mail:

cso@cso.gov.hk

General website:

http://www.cso.gov.hk/

Cán bộ đầu mối:

Bấm vào đây để xem thông tin về cán bộ đầu mối here.

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Anh, tiếng Trung

Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Trưởng bộ phận hành chính (Chief Secretary for Administration)

Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

TỐNG ĐẠT CHÍNH THỨC(Điều5(1)(a))

Tống đạt giấy tờ được thực hiện thông qua Chief Bailiff của Tòa án. Trừ khi được yêu cầu cụ thể khác đi, nếu không tống đạt chính thức sẽ được thực hiện bằng một trong các phương thức sau đây

1. Tống đạt trực tiếp cho người nhận nếu người nhận là cá nhân

2. Để lại tại địa chỉ văn phòng đã được đăng ký nếu người nhận là một công ty hữu hạn hoặc công ty. Địa chỉ văn phòng được đăng ký này có thể tìm thấy hoặc xác nhận được bằng cách sử dụng đường dẫn đến cơ quan đăng ký doanh nghiệp http://www.icris.cr.gov.hk/csci.

3. Bằng cách tống đạt trực tiếp cho một người của công ty nếu người nhận là một công ty hữu hạn hoặc công ty và văn phòng được đăng ký không còn do người nhận chiếm giữ hoặc sử dụng.

TỐNG ĐẠT KHÔNG CHÍNH THỨC(Điều5(2))

Tống đạt không chính thức cũng do Chief Bailiff thực hiện.

Tống đạt bằng phương thức đặc biệt (Điều5(1)(b))

Tống đạt bằng phương thức đặc biệt theo yêu cầu của người yêu cầu được thực hiện trừ khi phương thức này không phù hợp với pháp luật tại địa phương.

Đối với tống đạt nói chung xem Mục 69 Điều 3 các quy tắc của Tòa án cấp cao,Chương 4A, các luật của đặc khu hành chính Hong Kong và tống đạt cho doanh nghiệp xem Điều 827, Pháp lệnh Doanh nghiệp, Chương 622, Các luật của Đặc khu hành chính Hong Kong

Xem: legislation.gov.hk


Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Giấy tờ phải lập bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung, nếu không phải kèm theo bản dịch sang một trong hai ngôn ngữ nêu trên (Mục 69, Điều 3, Các quy tắc của tòa án cấp cao, Chương 4A, Luật của đặc khu hành chính Hồng Kông

Hồng Kông không thu phí với yêu cầu theo Công ước. Tống đạt được thực hiện bởi Bailiff nhưng nếu một phương thức tống đạt đặc biệt được yêu cầu: ví dụ: thông tin trên báo thì chi phí cần phải được thanh toán hoặc hoàn trả.Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):
Thời gian thực hiện

Khoảng 3-4 tháng

Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác
(Điều 10(b)):

Thực tế tại Tòa án là mỗi khi có yêu cầu nhận được theo quy định này, các yêu cầu sẽ được chuyển đến Cơ quan có thẩm quyền của Hồng Kông ( trưởng bộ phận hành chính) để thực hiện tống đạt. Tống đạt trực tiếp qua cán bộ của chính phủ không được thực hiện tại Hồng Kông. Tuy nhiên, một đại diện tư ( thường là một công ty luật) có thể được chỉ định để trực tiếp thực hiện tống đạt. Tống đạt dạng này có thể được thực hiện trực tiếp mà không qua Chính phủ hay cơ quan tư pháp.

Cơ quan tư pháp của Hồng Kông không yêu cầu hoàn trả chi phí. Chinhs phủ không quy định về phí tống đạt bởi luật sư theo chỉ định của cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác của nước ngoài, chi phí này phụ thuộc vào loại hình tống đạt được yêu cầu và thời gian cần thiết để thực hiện yêu cầu đó.
Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố của đặc khu hành chính Hồng Kông here

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Thông tin thêm- xem Tuyên bố

Điều 10(c):

Thông tin thêm– xem Tuyên bố 

Điều 15(2):

Không tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Không tuyên bố áp dụng

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Không có thỏa thuận song phương hoặc đa phương nào. Tuy nhiên có một thỏa thuận nội bộ về việc tống đạt giữa Đặc khu hành chính Hồng Kông và Trung quốc đại lục


Đường dẫn hữu ích

http://www.judiciary.gov.hk/ (Court’s services - Bailiff’s Office)
http://www.legislation.gov.hk/ (Bilingual Laws Information System)
http://www.hklii.org.hk/ (Hong Kong Legal Information Institute)

Trung Quốc (Macao) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)


Tòa Sơ thẩm của Đặc khu hành chính Macao

the Primary Court of the Macao Special Administrative Region


Ngôn ngữ: tiếng Trung/ tiếng Bồ Đào Nha

Trung Quốc (Macao) - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)


Công tố của đặc khu hành chính Macao

the Procuratorate of the Macao Special Administrative Region


7th Floor
Dynasty Plaza Building
Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao
NAPE
Macao
tel.: +853.7978272 / +853.786666 (Ms Lao Ian Chi)
fax: +853.727621
e-mail: info@mp.gov.mo

Trung Quốc (Macao) – Các cơ quan có thẩm quyền khác (Điều 18) và thông tin thực tiễn


Cơ quan Trung ương:

the Procuratorate of the Macao Special Administrative Region

Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

Procuratorate of the Macao Special Administrative Region
7th Floor
Dynasty Plaza Building
Alameda Dr. Carlos D'Assumpcao
NAPE, Macao

Số điện thoại

+853.7978272

Fax:

+853.727621

E-mail:

info@mp.gov.mo

General website:

www.mp.gov.mo/ (in Chinese and Portuguese only)

Cán bộ đầu mối:

Ms Lao Ian Chi (tel.: +853.786666)

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Trung/ Tiếng Bồ Đào Nha

Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Thẩm phán chịu trách nhiệm giải quyết vụ việc và công tố của Đặc khu hành chính Macao.

Khi nhận được yêu cầu tống đạt, Cơ quan Trung ương chuyển yêu cầu cho cơ quan có thẩm quyền của đặc khu hành chính Macao.Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Theo Bộ luật Tố tụng dân sự, tống đạt có thể được thực hiện thông qua thư bảo đảm với xác nhận hoặc liên hệ trực tiếp giữa cán bộ tư pháp với người nhận.

Tống đạt thông qua liên hệ trực tiếp giữa cán bộ tư pháp và người nhận chỉ được sử dụng nếu tống đạt thông qua phương thức thư bảo đảm không có kết quả. Cán bộ tư pháp chuyển cho người nhận các giấy tờ liên quan. Người nhận ký vào giấy xác nhận khẳng định rằng giấy tờ đã được chuyển giao.

Trong một số trường hợp nhất định, luật sư có thể yêu cầu tống đạt do người này thực hiện. Luật sư có thể tuyên bố rằng người khác đã được đăng ký hợp pháp để thực hiện dịch vụ giám định pháp lý ( forensic services) hoặc luật sư khác ( được chỉ định bởi luật sư này) sẽ thực hiện việc tống đạt giấy tờ.

Theo tuyên bố của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa và Bộ luật tố tụng dân sự của đặc khu hành chính Macao, giấy tờ được tống đạt tại Đặc khu theo Điều 5 (1) phải được lập bằng hoặc kèm theo bản dịch bằng một trong các ngôn ngữ tiếng Trung hoặc Bồ Đào NhaKhông có thỏa thuận cụ thể nào trong lĩnh vực này được áp dụng

Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

(Xem phần Tuyên bố.) 

Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Không phát sinh chi phí trong việc nhận một yêu cầu tống đạt

Thời gian thực hiện

Thực hiện trong 3-4 tháng.

Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố và bảo lưu của Trung Quốc cho đặc khu hành chính Macao theo Công ước này here .

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Không phản đối

Điều 10(c):

Không phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Ngoài Công ước Tống đạt, không có điều ước song phương hoặc đa phương nào về tống đạt giấy tờ được áp dụng


Đường dẫn hữu ích

www.court.gov.mo/  (Courts) (in Chinese and Portuguese only)
www.al.gov.mo/  (Legislative Assembly)
http://en.io.gov.mo/ (Government Printing Bureau).
http://www.mp.gov.mo/en/main.htm (Procuratorate)


tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương