Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước


Canada - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)tải về 0.5 Mb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích0.5 Mb.
#4014
1   2   3   4   5   6   7

Canada - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)


Ngoài các cơ quan trung ưowng, cảnh sát, trợ lý cảnh sát, thư ký tòa án hoặc trợ lý thư ký tại tòa án cấp quận (trừ Manitoba)/ the sheriffs, deputy-sheriffs, sub-sheriffs, clerk of the court or his/her deputy for the judicial district (except in Manitoba where there are no judicial districts) nơi có người được tống đạt hoặc thừa phát lại /huissiers (chỉ tại Quebec) có thẩm quyền điền giấy xác nhận kết quả tống đạt.

Canada - Cơ quan có thẩm quyền (Điều 9)


Các Cơ quan Trung ương tại Canada được chỉ định theo các điều 2 và 18 của Công ước có thẩm quyền tiếp nhận các yêu cầu tống đạt được chuyển giao bởi cán bộ lãnh sự của nước ngoài tại Canada.

Canada - Cơ quan có thẩm quyền gửi (Điều 3)

Yêu cầu tống đạt gửi đến các cơ quan trung ương của quốc gia khác có thể được chuyển giao bởi:

- Tổng chưởng lý của Canada /Attorney General for Canada
- Tổng chưởng lý, Bộ Tổng chưởng lý hoặc Bộ Tư pháp của địa phương hoặc vùng lãnh thổ/ Attorney General, Ministry of the Attorney General or Minister of Justice of a province or territory
- Thư ký của Tòa án và trợ lý của họ tại tòa án cấp quận/ Clerks of the courts and their deputies for a judicial or a court district.
- Cơ quan Trung ương của Alberta
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp vùng Northwest/ Deputy Minister of Justice, Northwest Territories
- Thừa phát lại và cảnh sát / Huissiers and sheriffs
- Cơ quan đăng ký tại địa phương/ Local registrars
- Thành viên của Hiệp hội luật gia tại tất cả các địa phương và vùng lãnh thổ/Members of the law societies of all provinces and territories

- Thành viên của Ban Công chứng viên của tỉnh Quebec ( chỉ với các vấn đề không liên quan đến kiện tụng)4. Đức

Cơ quan Trung ương:

Bấm vào đây để xem danh sách tất cả các cơ quan trung ương được Đức chỉ định here

Lưu ý: các yêu cầu tống đạt phải được gửi tới cơ quan trung ương của Bang nơi yêu cầu được gửi đếnHỗ trợ xác định người được tống đạt

Bấm vào đây để biết thông tin về nội dung này, click here.

Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Tòa án

Tại Đức, các yêu cầu tương trợ tư pháp gửi đi do tòa án lập và sau đó được kiểm tra thường xuyên về mặt hành chính bởi các cơ quan kiểm tra. Các cơ quan kiểm tra yêu cầu tại các tòa án địa phương và khu vực là Chánh án của toàn án khu vực; với yêu cầu của tòa án địa phương là Chánh án của tòa án địa phương nếu tòa án này phụ thuộc vào quyền giám sát của người này. Chánh án của tòa án vùng cấp cao đại diện cho Tòa án vùng cấp cap. Tất cả các quy định chi tiết tại Mục 9 của quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen – ZRHO), năm 2007. Các cơ quan kiểm tra sau đó sẽ thay mặt cho các tòa án yêu cầu chuyển yêu cầu tống đạt trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền nhận của nước ngoài( Mục 29 quy định về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (Section 29 of the Regulation on Judicial Assistance in Civil Matters - ZRHO).
Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Các cơ quan Trung ương được trao quyền thực hiện yêu cầu tống đạt trực tiếp qua kênh bưu điện nếu các điều kiện để tống đạt theo Điều 5 (1) (a) của Công ước được đáp ứng. Trường hợp Cơ quan trung ương có thẩm quyền sẽ chuyển các giấy tờ cho cơ quan bưu chính để tống đạt ( đặc biệt là trường hợp của Baden-Württemberg thực hiện tống đạt thông qua thư bảo đảm có xác nhận của người nhận). Trong tất cả trường hợp khác, các tòa án địa phương (Amtsgericht) cấp quận nơi giấy tờ được tống đạt có thẩm quyền thực hiện yêu cầu. Tống đạt phải được thực hiện bởi cơ quan đăng ký của tòa án địa phương.

Theo pháp luật của Đức, tòa án địa phương có thể thực hiện cả tống đạt đơn giản (không chính thức), cũng như tống đạt chính thức trực tiếp. Cách thức tống đạt phụ thuộc chủ yếu vào yêu cầu. Tuy nhiên, nếu tống đạt đơn giản được yêu cầu và một bản dịch cũng được kèm theo thì tống đạt chính thức trực tiếp là một hình thức nâng cao của tống đạt đơn giản vì lợi ích của người yêu cầu cũng có thể được thực hiện.Tống đạt chính thức(Điều 5(1)(a))
Tống đạt chính thức theo Điều 5(1)của Công ước , mặt khác chỉ được cho phép tại Đức nếu giấy tờ được tống đạt và bất kỳ giấy tờ nào kèm theo được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Đức. Trong những trường hợp này, giấy tờ cũng có thể được tống đạt trái với mong muốn của người nhận ( tống đạt bổ sung). Hình thức tống đạt này thường xuyên được yêu cầu.

Trừ khi được yêu cầu khác, các tòa án nhìn chung thực hiện tống đạt theo Điều 5(1)(a)của Công ước thông qua đường bưu điện.Tống đạt không chính thức(Điều 5(2))
Cán bộ tòa án hoặc thi hành án/ Court officials hoặc bailiffs thực hiện hình thức tống đạt này.

Đối với tống đạt đơn giản, theo Điều 5 (2) của Công ước, người được tống đạt có thể từ chối nhận giấy tờ mà không buộc phải cung cấp lý do.Tống đạt bằng một phương thức cụ thể (Điều 5(1)(b))
Tống đạt theo yêu cầu đặc biệt hiếm khi xảy ra. Thông tin cụ thể về Phương thức tống đạt, xem European Judicial Network in Civil and Commercial Matters – Service of documents – Germany.

Bấm vào đây để xem toàn bộ các tuyên bố của Đức trong Công ước.here

Theo pháp luật của Đức, tống đạt được yêu cầu theo nghĩa của Điều 5(1) của Công ước đòi hỏi rằng tất cả các giấy tờ cần được tống đạt phải được lập hoặc kèm theo bản dịch bằng tiếng Đức.

Giấy tờ được lập bằng tiếng nước ngoài mà không có bản dịch tiếng Đức có thể được tống đạt theo Điều 5 (2) của Công ước


Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Đức chưa ký kết điều ước nào với nước ngoài để thay đổi yêu cầu về dịch thuật theo Điều 20 (b) của Công ước trong phạm vi áp dụng của Công ước.

Bấm vào đây để xem toàn bộ các tuyên bố của Đứchere

Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Cán bộ của Đức không thường xuyên thu phí đối với hoạt động tống đạt. Khi chi phí phát sinh ví dụ sử dụng dịch vụ nhận lại xác nhận, tùy thuộc vào chi phí hành chính có liên quan, mức chi phí tối thiểu phát sinh mới được thu lại.


Thời gian thực hiện

Việc tống đạt giấy tờ thường được giải quyết trong vòng ba tháng bao gồm cả thời gian cần thiết cho việc chuyển giao.Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để xem toàn bộ tuyên bố của Đức trong Công ước here

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Phản đối 

Điều 10(b):

Phản đối

Điều 10(c):

Phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Thỏa thuận bổ sung cho Công ươc La Hay ngày 17/7/1905 và/ hoặc ngày 1/3/1954 được ký kết với Áo (Vienna, 6 /6/1959), Bỉ(Brussels, 25 /4/1959 –cụ thể các Điều từ 1 đến 3); Cộng hòa Séc (Prague, 2/2/ 2000); Đan Mạch (Berlin, 1 /6/1910 sửa đổi theo thỏa thuận ngày 6 /1/1932; Berlin, 1 /6/1914); Pháp (Bonn, 6/5/1961 – Các điều từ 1 đến 3); Luxembourg (Berlin, 1/8/1909); Na Uy (Berlin, 2/8/ 1909; Oslo, 17/6/ 1977); Hà Lan (The Hague 30/8/1962 –Các điều từ 1 đến 3); Ba Lan (Warsaw, 14/12/ 1992); Thụy Điển (Berlin, 1/2/1910); Thụy Sĩ (Berlin, 30/4/1910; và 24/12/ 1929 –cụ thể là Điều 18).

Điều ước song phương về tương trợ tư pháp Anh (London, 20/3/1928 –Các điều 2 đến 7). Điều ước này cũng áp dụng với Úc (Tuyên bố 6 /6/ 1995), Bahamas (Công hàm trao đổi 26 /5/1978 / 11 /8/1977), Barbados (tuyên bố của Barbados 14/5/1971), Canada (Công hàm trao đổi 30/10/1953), đảo Síp (Công hàm trao đổi 21/3/ 1961/ 14 /2/1963), Dominica (Công hàm trao đổi 26 /10/1984 / 19 /4/1985), Fiji (Công hàm trao đổi20 /10/1971, 3 /2 và 28/4/1972), Gambia (Tuyên bố 27 /10/1969), Grenada (Tuyên bố 19/8/1974), Guyana (Tuyên bố của Anh ngày 13/4/1960), Jamaica (Công hàm trao đổi 5 /11/1965, 29 /4/1966 và 13/5/ 1966), Kenya (Tuyên bố của Anh 13 /4/1960), Lesotho (Công hàm trao đổi 1 /2/1971, 5 /1/1972 và 12 / 21 /2/1973), Malawi (Công hàm trao đổi 22 /10/ 1966 và 5 /4/1967), Malaysia (Công hàm trao đổi 10 /3/1964 / 25 /1/ 1965 / 31/5/ 1965), Malta (Công hàm trao đổi11 /4/1966 / 30 /6/1966 / 28/11/ 1966 / 19 /12/1967), Mauritius (Công hàm trao đổi 23/5/ 1971), Nauru (Công hàm trao đổi 4 /8/1981 / 1 /6/1982), New Zealand (Tuyên bố 1953), Nigeria (Công hàm trao đổi 22/8/ 1966 và 26 /9/1966), Saint Lucia (Tuyên bố 1983), Seychelles, (Công hàm trao đổi20 tháng 8 / 26 tháng 101977), Sierra Leone (Tuyên bố1967), Singapore (Công hàm trao đổi 15 / 22 tháng 10 1965), Solomon Islands (Công hàm trao đổi13 / 22 tháng tám 1980), Swaziland (Tuyên bố1971), Tanzania (Tuyên bố13 /4/1960), Trinidad and Tobago (Công hàm trao đổi4 tháng 7 1966 / 2 /9/ 1966) and Zambia (Tuyên bố30/7/ 1957).Greece (Athens, 11/5/ 1938 –Các điều từ 1 đến 6); Liechtenstein (17 tháng 2/ 29 tháng 5 1958); Morocco (Rabat, 29 /10/1985); Tunisia (Bonn, 19 /7/1966), Thổ Nhĩ kỳ (Ankara, 28//5/ 1929 –Các điều từ 9 đến 17), Hoa Kỳ (29 /10/ 1954).

Bản quy định số 1493/2007 về tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp giữa các nước thành viên châu Âu trong lĩnh vực dân sự và thương mại Council Regulation (EC) No 1393/2007 (Strasbourg, 13 /11/2007) (European Judicial Atlas – Service of Documents)Đường dẫn hữu ích

Internationale Rechtshilfe online (chỉ bằng tiếng Đức).

Germany - Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)

The Cơ quan Trung ương phải điền giấy xác nhận kết quả tống đạt ( khoản 1 và 2 Điều 6 Công ước) nếu tự cơ quan đó có thể sắp xếp thực hiện yêu cầu tống đạt một cách trực tiếp qua đường bưu điện, trong các trường hợp khác, việc điền giấy xác nhận kết quả được thực hiện bởi cơ quan đăng ký tại tòa án địa phương.Cơ quan có thẩm quyền(Điều 9)

Cơ quan Trung ương của bang nơi tống đạt và các cơ quan có thẩm quyền theo mục 1 Luật ngày 18/12/1958 về thi hành Công ước về thủ tục tố tụng dân sự, được ký tại La Hay ngày 1/3/1954, nhận được yêu cầu tống đạt được chuyển giao từ cán bộ lãnh sự của nước ngoài, có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu tống đạt được chuyển giao từ cán bộ lãnh sự của nước ngoài trong phạm vi Công hòa liên bang Đức ( đoạn 1 Điều 9 Công ước). Theo Luật này, Chánh án của tòa án khu vực (Landgericht)nơi giấy tờ được tống đạt có thẩm quyền; chánh án tòa án địa phương có thẩm quyền nếu tống đạt trong phạm vi quận của tòa án dưới quyền giám sát của tòa án địa phương5. Úc

Cơ quan Trung ương: Bộ Tổng Chưởng lý

Attorney-General's Department

Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

Private International Law Unit
Australian Government
Attorney-General's Department
Robert Garran Offices
3-5 National Circuit
BARTON ACT 2600
Australia

Số điện thoại

+61 2 6141 3332 (tin nhắn thoại)

Fax:

+61 2 6141 5452

E-mail:

pil@ag.gov.au

General website:

www.ag.gov.au/pil

Cán bộ đầu mối:

Chuyên viên pháp lý chính

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Anh

 


Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Cá nhân và pháp nhân trong nước Úc có thẩm quyền gửi yêu cầu tống đạt theo Điều 3 bao gồm cả cán bộ tòa án hoặc bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào được trao quyền theo các quy tắc của tòa án.

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố của Úc theo Công ước Tống đạthere

Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

New South Wales:
Giấy tờ được tống đạt cho cá nhân thông qua phương thức tống đạt trực tiếp thông qua cảnh sát / sheriff của New South Wales theo yêu cầu của Tòa án tối cao của bang này.

Tống đạt trực tiếp giấy tờ cho một cá nhân được thực hiện bằng cách để lại một bản sao giấy tờ cho người đó, hoặc nếu người đó không chấp nhận bản sao, thì bằng cách để lại bản sao khi có sự hiện diện của người đó và thông tin cho người đó về việc giấy tờ đã được để lại như vậy. Nếu người này không ở tại nhà, tống đạt trực tiếp được thực hiện bằng cách để lại giấy tờ tại địa chỉ của người này cho một người rõ ràng từ 16 tuổi trở lên cùng cư trú tại địa chỉ đó.

Trường hợp một người có địa chỉ tống đạt là địa chỉ văn phòng luật sư, tống đạt được thực hiện tại văn phòng của luật sư bằng cách để lại giấy tờ cho người làm việc tại địa chỉ đó.

Tống đạt giấy tờ đến một doanh nghiệp/ pháp nhân được thực hiện bằng cách tống đạt trực tiếp theo bất kỳ cách thức nào mà tống đạt giấy tờ như vậy có thể thực hiện theo luật đối với doanh nghiệp/ pháp nhân.

Tống đạt giấy tờ cho tù nhân hoặc người bị giam giữ được thực hiện bằng cách để lại giấy tờ cho Tổng giám đốc trung tâm cải tạo nơi có phạm nhân hoặc người bị giam giữ.

Lưu ý: Yêu cầu tống đạt gửi đến các địa chỉ bằng số hộp thư bưu điện (Post Office Box number), số DX hoặc chuyển giao thông qua phương thức điện tử không được chấp nhận tại bang này.Chuyển giao tự nguyện hoặc tống đạt không chính thức giấy tờ ( Điều 5 (2)) được thực hiện theo cùng cách thức nêu trên.

Victoria:
Như nêu trên với New South Wales. Một cảnh sát/ Sheriff, sẽ điền biên bản (an affidavit) tống đạt cho dù tống đạt có thành công hay không. Biên bản này chỉ rõ người được tống đạt đã được xác định như thế nào hoặc lý do mà tống đạt không thể thực hiện được. Tất cả các giấy tờ có liên quan được gửi trả lại cho cán bộ thực hiện tống đạt nước ngoài để điền vào Giấy xác nhận kết quả tống đạt. Giấy tờ sau đó sẽ được trả lại cho người có thẩm quyền gửi.

Nếu cơ quan yêu cầu nêu rõ là họ yêu cầu thực hiện theo phương thức tống đạt tự nguyện, việc tống đạt được thực hiện theo cùng cách thức nêu trên, Tuy nhiên, người được tống đạt có thể từ chối nhận giấy tờ khi được tống đạt bởi Sheriff theo phương thức này. Điều này được phản ánh trong biên bản, gửi trả lại cho Tòa án và được coi là tống đạt không thành. Giấy tờ sẽ được trả lại cho người có thẩm quyền gửi.Queensland:
Nếu yêu cầu phù hợp với Công ước, tống đạt được thực hiện bởi cán bộ thi hành (bailiff tại tòa án hoặc enforcement officer).

Tống đạt trực tiếp cho cá nhân được thực hiện bằng cách xác định địa chỉ của người được tống đạt và xác định người này, nhìn chung bằng cách hỏi về nhận dạng của người này và đưa cho họ giấy tờ được tống đạt.

Nếu giấy tờ được tống đạt cho một pháp nhân/ doanh nghiệp, thì việc tống đạt đầu tiên sẽ được thực hiện bằng cách chuyển giao giấy tờ và để lại cho người tại địa chỉ đăng ký của doanh nghiệp/ pháp nhân.

Nếu tống đạt giấy tờ cho một doanh nghiệp mà không phải doanh nghiệp được đăng ký, thì tống đạt được thực hiện thông qua chuyển giao giấy tờ và để lại cho người tại địa chỉ kinh doanh của doanh nghiệp là người quản lý hoặc giám sát hoạt động kinh doanh.

Vui lòng lưu ý rằng tống đạt không thể được thực hiện bằng cách gửi giấy tờ hoặc để lại tại địa chỉ hòm thư ( PO box address).

Tống đạt tự nguyện có thể được cán bộ thi hành án thực hiện ( bailiff của tòa án hoặc một enforcement officer).Cán bộ thi hành án sẽ xác định vị trí của người được tống đạt, xác định người này bằng cách yêu cầu họ khẳng định danh tính và sẽ hỏi họ có sẵn sàng chấp nhận giấy tờ một cách tự nguyện hay không. Nếu họ đồng ý, giấy tờ hoặc bản sao của giấy tờ sẽ được để lại cho người này.

Vui lòng lưu ý rằng tống đạt tự nguyện không thể được gửi đến địa chỉ hòm thư ( Post Office Box address.)Western Australia:
Tống đạt chính thức được thực hiện theo các quy tắc của Tòa án tối cao năm 1971 theo quy tắc 11 A.

Supreme Court Rules 1971 (WA)

Nếu các điều kiện được đáp ứng, yêu cầu được thực hiện thông qua Tòa án tối cao và được chuyển cho sheriff để tống đạt trực tiếp.

Khi nhận được, Sheriff sẽ tổ chức cho nhân viên của mình thực hiện tống đạt và khi tống đạt được thực hiện một biên bản sẽ được văn phòng sheriff lập. Biên bản này được gửi cho Tòa án tối cao và khi nhận được trưởng cơ quan đăng ký của tòa án sẽ phát hành Giấy xác nhận kết quả tống đạt có chữ ký và đóng dấu.

Kèm theo giấy xác nhận kết quả là biên bản của sheriff và các phụ lục kèm theo giấy tờ đã được thực hiện trên thực tế.

Những giấy tờ này sau đó sẽ được chuyển đến Văn phòng luật sư của Bang.

Khi nhận được giấy tờ, Văn phòng luật sư của Bang chuyển giao giấy xác nhận kết quả, biên bản tống đạt và các phụ lục kèm theo cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Một thông báo và yêu cầu thanh toán cũng được gửi để đề nghị thanh toán phí tống đạt trước cho văn phòng luật sư của bang

Quá trình tống đạt tự nguyện về cơ bản giống với nêu trên trừ việc trong một số trường hợp, việc không có bản dịch giấy tờ kèm theo yêu cầu gốc và trong các trường hợp này, tống đạt sẽ được thực hiện với điều kiện là người được tống đạt chấp nhận giấy tờ dưới dạng này. Một biên bản tống đạt được cán bộ sheriff lập được kèm theo giấy tờ đã được tống đạt.

Trưởng cơ quan đăng ký của Tòa án tối cao của Western Australia sẽ ban hành Giấy xác nhận kết quả tống đạt với các giấy tờ không được dịch nhưng người này không thể xác nhận rằng giấy tờ nào đã được chuyển giao ngoài một văn bản lập bằng tiếng nước ngoài.

South Australia:
Giấy tờ được chuyển giao cho sheriff là người sẽ thực hiện việc tống đạt giấy tờ bằng cách chuyển cho người tống đạt (process server). Người tống đạt sẽ đến địa chỉ nơi cần tống đạt giấy tờ và nỗ lực tống đạt các giấy tờ đó. Nếu tống đạt thành công, một biên bản tống đạt sẽ được lập.

Nếu một cá nhân không còn cư trú tại địa chỉ được nêu nữa, người tống đạt sẽ hỏi hàng xóm của người này để cố gắng xác định địa chỉ hiện tại của người được tống đạt.

Người tống đạt sẽ thực hiện các hướng dẫn cụ thể liên quan đến việc tống đạt giấy tờ mà người có thẩm quyền yêu cầu đã cung cấp. Ví dụ: yêu cầu về chữ ký của người nhận. Nếu người có thẩm quyền yêu cầu đề nghị áp dụng một phương thức đặc biệt và phương thức đó phù hợp với pháp luật của địa phương thì phương thức đó sẽ được áp dụng.

Tống đạt tự nguyện

Không có tiền lệ tại South Australia.

Tasmania:
Nếu người yêu cầu đã đề nghị một phương thức tống đạt cụ thể và phương thức đó phù hợp với pháp luật có hiệu lực tại Tasmania, tống đạt sẽ được thực hiện bằng phương thức đó ( Quy tắc của tòa án tối cao Tasmania -Supreme Court Rules 2000 (Tas), r.9700 (3)(b)).

Nếu người yêu cầu không đề nghị áp dụng một phương thức tống đạt đặc biệt và người này chấp nhận giấy tờ được chuyển giao tự nguyện cho người được tống đạt (Supreme Court Rules 2000 (Tas), r.9700 (3)(c)).

Trừ khi một phương thức tống đạt cụ thể được sử dụng, một thông báo hoặc giấy tờ có thể được tống đạt cho cá nhân bằng cách chuyển giấy tờ này cho người đó hoặc để lại giấy tờ này hoặc gửi bưu điện đến địa chỉ cư trú hoặc kinh doanh của người này. Một giấy tờ có thể được tống đạt cho bất kỳ người nào bằng cách để lại hoặc gửi thư đến địa chỉ văn phòng chính hoặc theo đăng ký hoặc nơi kinh doanh chính của người này (Acts Interpretation Act 1931 (Tas), s.29AB).

Nếu tống đạt qua thư được cho phép thì có thể coi là tống đạt đã được thực hiện bằng cách ghi địa chỉ gửi, trả chi phí trước và gửi qua đường bưu điện bằng thư một cách phù hợp. Ngoài ra, trừ khi chứng minh được điều ngược lại, tống đạt được coi là đã được thực hiện vào thời điểm thư được chuyển giao tại bưu điện ban đầu. Một giấy tờ được yêu cầu phải gửi qua thư bảo đảm phải được gửi bảo đảm hợp lệ hoặc trừ khi có ý định ngược lại được thể hiện ra, giấy tờ này phải đượcgửi thông qua dịch vụ thư bảo đảm theo quy định về bưu chính có hiệu lực vào thời điểm đó. (Acts Interpretation Act 1931 (Tas), s.30)Australian Capital Territory:

Yêu cầu tống đạt phải được gửi cho Tòa án tối cao của bang thông quan Tổng chưởng lý của khối Thịnh vượng hoặc chuyển giao qua cơ quan có thẩm quyền. Tòa án sắp xếp thực hiện tống đạt với giấy tờ cần được tống đạt, tím tắt giấy tờ và một bản sao yêu cầu tống đạt(Court Procedure Rules 2006 (ACT), rule 6564).Bộ hồ sơ này thường được tống đạt bởi một cán bộ Sheriff của Tòa án tối cao.

Tống đạt tự nguyện được thực hiện theo cách thức tương tự như tống đạt chính thức nêu trên, nghĩa là yêu cầu phải được gửi cho Tòa án tối cao để sắp xếp thực hiện Court Procedure Rules 2006 (ACT), rule 6564.Northern Territory:
Thông tin về bang này chưa có tại thời điểm này

Không yêu cầu dịch thuật với tống đạt tự nguyện. Với tất cả các phương thức tống đạt khác, vui lòng xem dưới đâyYêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

New South Wales:
Điều 11A.13 Uniform Civil Procedure Rules 2005 (NSW) yêu cầu giấy tờ được tống đạt lập bằng hoặc kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh.

Lưu ý: bản dịch phải có một chứng nhận (bằng tiếng Anh), do người dịch ký tên nêu rõ:

Việc dịch thuật là chính xác

Tên đầy đủ và địa chỉ của người dịch và

Chứng nhận năng lực của người dịch

Victoria:
Khi giấy tờ được tống đạt (bao gồm cả mẫu yêu cầu) không phải bằng tiếng Anh thì phải kèm theo một chứng nhận bằng tiếng Anh do người dịch ký khẳng định rằng:

Việc dịch thuật là chính xác

Tên đầy đủ và địa chỉ và chứng nhận năng lực của người dịch

Xem Order 80.13(2) và (3) trong Supreme Court (General Civil Procedure) Rules 2005 (VIC).Queensland:

Giấy tờ tố tụng dân sự của nước ngoài được tống đạt phải được dịch sang tiếng Anh và được gửi 2 bản theo quy tắc số 130 của
Uniform Civil Procedure Rules 1999 (Qld). Giấy tờ được gửi để tống đạt phải được người dịch chứng nhận vào bản dịch là bản dịch trung thực và chính xác

Western Australia:

Giấy tờ được tống đạt phải được dịch sang tiếng Anh. Bất kỳ bản dịch nào được cung cấp cùng phải kèm theo một Chứng nhận bằng tiếng Anh do người dịch ký khẳng định rằng bản dịch chính xác và có họ tên đầy đủ và địa chỉ và chứng nhận năng lực của người dịch. Chứng nhận này là bắt buộc theo Quy tắc 11A 3(2) của Supreme Court Rules 1971 (WA).

South Australia:
Quy tắc 41M của Supreme Court Civil Rules 2006 (SA) quy định về Yêu cầu dịch thuật.
Đoạn (2) quy định rằng nếu một giấy tờ được gửi không phải bằng tiếng Anh thì phải kèm theo một bản dịch tiếng Anh. Bản dịch theo đoạn (2) (d) phải kèm theo một chứng nhận bằng tiếng Anh do người dịch ký xác nhận rằng

Bản dịch là chính xác và

Tên đầy đủ và địa chỉ và chứng nhận năng lực của người dịch

Tasmania:
Tất cả các giấy tờ lập bằng ngôn ngữ khác không phải là tiếng Anh thì phải kèm theo một bản dịch sang tiếng Anh (Supreme Court Rules 2000 (Tas), r.970M(2)(b)). Giấy tờ được dịch phải kèm theo một chứng nhận (bằng tiếng Anh) do người dịch ký khẳng định rằng bản dịch là chính xác và tên đầy đủ và địa chỉ và chứng nhận năng lực của người dịch (Supreme Court Rules 2000 (Tas),r.970M(2)).

Australian Capital Territory:

Giấy tờ được tống đạt nếu được lập bằng ngôn ngữ khác không phải tiếng Anh phải kèm theo một bản dịch sang tiếng Anh. Bản dịch phải kèm theo một chứng nhận bằng tiếng Anh do người dịch ký, khẳng định rằng việc dịch thuật là chính xác và tên đầy đủ, địa chỉ và chứng nhận năng lực của người dịch (Court Procedure Rules 2006 (ACT), rule 6562).

Northern Territory:

Thông tin về bang này không có sẵn tại thời điểm này.Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

New South Wales:

Một mức phí là 64 đôla Úc áp dụng đối với tống đạt, bao gồm các lần nỗ lực tống đạt. Phí được trả cho Tòa án tối cao của bang. Hóa đơn thanh toán được gửi cho cơ quan có thẩm quyền yêu cầu kèm theo Giấy xác nhận kết quả tống đạt/ không tống đạt được
Chi phí tống đạt được quy định trong Civil Procedure Regulations 2012 (NSW). Mức phí dành cho Sheriff tại Bảng 2 mức phí Sheriff. Mục 1 quy định về phí tống đạt hiện hành.

Vui lòng lưu ý rằng mức phí tống đạt thường tăng hàng năm vào ngày 1/7 hàng năm..Victoria:

Một khoản phí 32 đô la Úc áp dụng đối với tống đạt thành công và 23 đô la Úc với tống đạt không thành.Khoản tiền này được trả trên cơ sở hóa đơn kèm theo GIấy xác nhận kết quả tống đạt hoặc không tống đạt được.

Khoản thành toán có thể thông qua thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng (bank transfers) hoặc hối phiếu ngân hàng (bank drafts). Số tham chiếu do văn phòng Sheriff cung cấp trong hóa đơn phải được nêu rõ khi thanh toán.


Queensland:

Cơ quan có thẩm quyền yêu cầu phải chịu chi phí tống đạt các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp tại Queensland, Úc.

Không có sự khác biệt giữa chi phí tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp. Nếu tống đạt không thành thì cơ quan có thẩm quyền cũng phải chịu chi phí phát sinh để nỗ lực tống đạt.

Chi phí chính xác sẽ khác nhau tùy từng vụ việc cụ thể phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó có vụ trí nơi tống đạt được thực hiện, người được tống đạt có hợp tác hay không và số lần nỗ lực tống đạt theo yêu cầu.

Cơ quan có thẩm quyền của Queensland sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hoàn trả chi phí tống đạt
Cuối cùng, một giấy xác nhận kết quả tống đạt hoặc không tống đạt được sẽ được gửi trả lại cơ quan yêu cầu cùng với hóa đơn thanh toán.

Western Australia:

Chi phí tiêu chuẩn cho tống đạt là 120 đô la Úc, khoản phí trả trước cho Văn phòng Sheriff do Văn phòng Luật sư của Bang chi trả và từ khoản tiền này, người này sẽ tính phí tiếp nhận, phí giải quyết và phí tống đạt theo dặm và khoản này thường khoảng từ 60 đến 80 đôla Úc.

Vì đây là một bang rất rộng lớn, một vài địa điểm cách nhau tới 3500 km nên tống đạt tại những vùng xa xôi sẽ có thể phát sinh thêm chi phí đi lại với những khoảng cách xa hơn thông thường đó. Tuy nhiên, nhìn chung, phần lớn yêu cầu tống đạt được thực hiện với mức phí dưới 120 đô la Úc. Chi phí tống đạt được quy định trong Civil Judgments Enforcement Regulations 2005 (WA). Mức phí cho sheriff tại Phụ lục 2 Schedule 2.

South Australia:

Cơ quan yêu cầu phải chịu chi phí tống đạt các giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp tại South Australia. Nếu tống đạt không thực hiện được với người hoặc công ty, thì người yêu cầu phải chịu chi phí phát sinh cho việc nỗ lực thực hiện tống đạt đó. Chi phú chính xác sẽ khác nhau trong từng trường hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm cả vị trí nơi tống đạt được thực hiên, người hoặc công ty được tống đạt có hợp tác hay không và số lần nỗ lực cần thiết để tống đạt được. Cơ quan có thẩm quyền của South Australia sẽ đề nghị người yêu cầu hoàn trả chi phí tống đạt này.

Khi tống đạt xong, giấy xác nhận kết quả tống đạt hoặc không tống đạt được sẽ được gửi trả cho người yêu cầu cùng với hóa đơn thanh toán.
Tasmania:

Chi phí tống đạt khác nhau phụ thuộc vào phương thức tống đạt được sử dụng. Chi phí bưu điện khác nhau phụ thuộc vào kích cỡ và trọng lượng của bưu kiện. Chi phí của người tống đạt (process server) đối với tống đạt trực tiếp khác nhau phụ thuộc vào vị trí của người được tống đạt (khoảng cách mà người tống đạt phải di chuyển để thực hiện tống đạt), và số lần đi lại phải thực hiện đến khi tống đạt được.


Australian Capital Territory:

Chi phí tống đạt khác nhau nhưng nhìn chung ước tính răng chi phí trung bình khoảng 289 đô la Úc cho mỗi lần tống đạt.
Northern Territory:

Thông tin tại bang này chưa có vào thời điểm này.Thời gian thực hiện

Tống đạt tại Úc hiện nay có thể cần đến 3 tháng hoặc hơn. Thời gian khác nhau phụ thuộc vào từng bang hoặc vùng lãnh thổ mà yêu cầu được gửi đếnvì có thể có nhiều cách thức để thực hiện yêu cầu tống đạt khác nhau. Cũng phụ thuộc vào cả nơi mà người được tống đạt sinh sống tại Úc. Nếu người này ở vùng xa xôi, thời gian tống đạt sẽ lâu hơn người ở khu vực trung tâm.

Yêu cầu tống đạt gấp cũng sẽ được xem xét, nhưng có thể không phải lúc nào cũng có thể hỗ trợ đẩy nhanh việc thực hiện tống đạt.

Vui lòng ghi nhớ nội dung nêu trên để xác định ngày tiến hành các hoạt động tố tụng phù hợp tại Tòa án.Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác
(Điều 10(b)

 

Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây here để đọc toàn bộ các tuyên bố của Úc trong khuôn khổ Công ước

Điều 8(2):

Không phản đối

Điều 10(a):

Úc không phản đối tống đạt bằng kênh bưu điện, khi kênh này được cho phép tại khu vực nơi tống đạt cần được thực hiện. Giấy tờ được gửi qua kênh bưu điện phải gửi qua thư bảo đảm có xác nhận của người nhận. (xem Tuyên bố)

Điều 10(b):

Không phản đối

Điều 10(c):

Không phản đối

Điều 15(2):

Úc chấp nhận rằng một phán quyết vắng mặt có thể được tuyên chống lại bị đơn dù không có bằng chứng nào của việc tống đạt được cung cấp, nếu tất cả các điều kiện nêu tại Điều 15 đoạn 2 được thỏa mãn. Xem Tuyên bố áp dụng.

Điều 16(3):

Một đơn yêu cầu của bị đơn để thoát khỏi hiệu lực của việc hết hạn kháng cáo không được xem xét nếu đơn này được nộp sau khi hết thời hạn một năm sau ngày ea phán quyết, trừ khi tòa án thụ lý vụ việc quyết định khác. Xem Tuyên bố áp dụng.

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 và 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

 

Đường dẫn hữu ích

http://www.ag.gov.au/piltải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương