Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nướctải về 0.5 Mb.
trang1/7
Chuyển đổi dữ liệu06.12.2017
Kích0.5 Mb.
#4014
  1   2   3   4   5   6   7

Thông tin về tống đạt theo Công ước của một số nước

1. Hoa Kỳ

Cơ quan trung ương (Cơ quan Trung ương)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ

U.S. Department of Justice


Civil Division
Office of International Judicial Assistance
Benjamin Franklin Station
P.O. Box 14360
Washington, D.C. 20004
United States of America
tel.: +1 202-514-6700
fax: +1 202-514-6584

Cán bộ đầu mối/ Cán bộ đầu mối: Ms Jeanne Davidson


Ngôn ngữ liên lạc: tiếng Anh

Thuê công ty Process Forwarding International thực hiện các nhiệm vụ của Cơ quan Trung ương

Trích dẫn Thông báo của Cơ quan lưu chiểu (Bộ Ngoại giao Hà Lan) ngày 16/6/2015 để xem toàn bộ Thông báo, bấm vào đây, click here.

“ Từ năm 2003, Bộ Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ký hợp đồng thực hiện chức năng tống đạt giấy tờ của Cơ quan Trung ương với một nhà cung cấp tư nhân để giải quyết các yêu cầu tống đạt giấy tờ trong các vụ việc dân sự hoặc thương mại tại Hoa Kỳ theo Công ước Tống đạt.

Bộ Tư pháp Hợp chúng quốc Hoa Kỳ đã thông tin cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ rằng vào ngày 1 tháng 2 năm 2015, Bộ Tư pháp đã tiếp tục ký hợp đồng thực hiện chức năng tống đạt giấy tờ với công ty ABC Legal, công ty kinh doanh với tên gọi Process Forwarding International, trụ sở tại Seattle, Washington. Việc sử dụng nhà cung cấp dịch vụ tư nhân thực hiện chức năng tống đạt giấy tờ không hàm ý chỉ định một cơ quan trung ương mới của Hoa kỳ trong khuôn khổ Công ước Tống đạt, mà phản ánh việc thực hiện theo hợp đồng với một số hoạt động của Cơ quan Trung ương vẫn là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ.

Process Forwarding International là công ty cung cấp dịch vụ tống đạt tư nhân duy nhất được ủy quyền thực hiện thay mặt cho Hoa Kỳ nhận các yêu cầu tống đạt, thực hiện tống đạt giấy tờ, và hoàn thiện giấy xác nhận kết quả tống đạt. Process Forwarding International chịu trahcs nhiệm thực hiện các yêu cầu tống đạt giấy tờ trong các khu vực sau đây: Hoa Kỳ ( 50 bang và quận Columbia), Guam, American Samoa, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and the Commonwealth of the Northern Mariana Islands (...)"

 

 


Thông tin liên lạc
Địa chỉ

Process Forwarding International
633 Yesler Way
Seattle, WA 98104
USA

Số điện thoại:

+1 206 521 2979

Fax:

+1 206 224 3410

E-mail:

info@hagueservice.net

Website chung:

http://www.hagueservice.net/

Cán bộ đầu mối:

Rick Hamilton
Giám đốc hoạt động

RickH@abclegal.com
Phone: +1 206-521-2861
Fax: +1 206-224-3410

Karen Adams
Thu ngân
Phone: +1 206-521-2946
Fax: +1 206-224-3410
karena@abclegal.com

Ngôn ngữ trao đổi:

Tiếng Anh
Thông tin thực thi
Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Cá nhân và pháp nhân tại Hoa Kỳ có thẩm quyền gửi tống đạt giấy tờ theo Điều 3 bao gồm bất kỳ cán bộ tòa án nào, bất kỳ luật sư hoặc bất kỳ cá nhân hoặc pháp nhân nào được trao quyền theo các quy tắc của tòa án


Tống đạt chính thức (Điều 5 (1)(a))

Tống đạt trực tiếp là phương thức được ưu tiên sử dụng khi thực hiện tất cả các yêu cầu. Trường hợp tống đạt trực tiếp không khả thi, Process Forwarding International sẽ tống đạt giấy tờ bằng phương thức được cho phép theo pháp luật của khu vực nơi tống đạt được thực hiệnCác phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Yêu cầu tống đạt phải được chuyển giao gồm 2 bản kèm theo bản dịch thích hợp (một bản sẽ được tống đạt và một bản được trả lại cho Process Forwarding International kèm theo giấy xác nhận kết quả tống đạt). Tên và địa chỉ đầy đủ của cá nhân hoặc pháp nhận được tống đạt phải có trong hồ sơ. Các yêu cầu được gửi trong khuôn khổ Công ước La Hay, mẫu theo Công ước phải được sử dụng.

Tống đạt không chính thức (Điều 5(2))

Tống đạt không chính thức được cho phép tại Hoa Kỳ theo nhiều cách khác nhau: thông qua thành viên của phái đoàn ngoại giao hoặc lãnh sự tại Hoa kỳ, thông qua thư hoặc qua cá nhân nếu pháp luật áp dụng cho phép, với điều kiện không áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc. Cơ quan yêu cầu có thể thỏa thuận tống đạt sử dụng một trong các phương thức không chính thức nêu trên

Tống đạt bằng một phương thức cụ thể ( Điều 5 (1)(b))

Chúng tôi hiện nay chưa nhận được yêu cầu đặc biệt nào ngoài những phương thức đã được nêu trên


Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Tất cả các yêu cầu tống đạt giấy tờ chính thức được lập theo Điều 5 (1) và được nộp cho Process Forwarding International phải được dịch sang tiếng Anh, kèm theo bản dịch của giấy tờ, mặc dù giấy tờ chỉ bằng tiếng Pháp cũng sẽ được tống đạt.
Vui lòng ghi nhớ rằng không có yêu cầu tương tự, theo đó tống đạt thực hiện bằng các phương thức không chính thức như qua thư, qua kênh lãnh sự hoặc dịch vụ tống đạt tư nhân cần phải được dịch thuật. Tuy nhiên, một số tòa án có thể quy định và thường là chỉ khi bị đơn phản đối, rằng tống đạt giấy tờ không được dịch sang tiếng Anh và được thực hiện bằng cơ chế không chính thức có thể không cung cấp cho người nhận thông báo đầy đủ về bản chất của thủ tục tố tụng và cơ hội để trả lời, và vì vậy, không được thực hiện vì không đảm bảo thủ tục hợp lệ.

Toàn bộ các yêu cầu tống đạt chính thức theo Điều 5 (1) phải được gửi trực tiếp đến Process Forwarding International và được áp dụng mức phí cố định là 95 đô la Mỹ. Không phải trả thêm khoản phí phụ trội cho việc thực hiện gấp các yêu cầu tống đạt. Thanh toán chi phí có thể được thực hiện bằng thẻ thanh toán quốc tế Visa, MasterCard, phần lớn các thẻ tín dụng quốc tế, chuyển khoản ngân hàng, lệnh chuyển tiền quốc tế và các séc do Chính phủ phát hành trả cho MasterCard. Séc cá nhân không được chấp nhậnChi phí thực hiện tống đạt
(Điều 12):

Tất cả các yêu cầu tống đạt phải đáp ứng thời hạn và phương thức thanh toán được mô tả trên website của  Process Forwarding International. Tất cả các yêu cầu tống đạt không kèm với thanh toán phù hợp với phương thức được nêu sẽ bị trả lại mà không thực hiện. Website của Process Forwarding International cung cấp hướng dẫn chi tiết về phương thức thanh toán.

Cũng có thể kiểm tra tình trạng của yêu cầu tống đạt trên website của Process Forwarding International.

Tuy nhiên, nhà cung cấp tư nhân không tống đạt giấy tờ cho Nhà nước Hoa Kỳ hoặc các bộ, cơ quan hoặc đơn vị phụ thuộc của nhà nước Hoa Kỳ. Các yêu cầu tống đạt này sẽ được gửi trực tiếp đến Bộ Tư pháp Hoa Kỳ để xử lý. Không áp dụng phí tống đạt trong những trường hợp này.

Hoa Kỳ ghi chú rằng không có yêu cầu nào theo pháp luật liên bang của Hoa Kỳ là tống đạt phải được gửi đến Process Forwarding International. Hoa Kỳ không phản đối các phương thức tống đạt không chính thức các giấy tờ đó qua thành viên của phái đoàn ngoại giao hoặc lãnh sự nước ngoài tại Hoa Kỳ, qua thư hoặc qua cá nhân nếu pháp luật áp dụng cho phép, với điều kiện không được áp dụng biện pháp cưỡng chế bắt buộc.


Thời gian thực hiện yêu cầu

Process Forwarding International được yêu cầu hoàn tất việc tống đạt giấy tờ để gửi lại cho cơ quan yêu cầu của nước ngoài trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được. Ngoài ra, Process Forwarding International sẽ chấp nhận các yêu cầu tống đạt gấp, tống đạt trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi nhận được mà không đòi hỏi thêm phí. Yêu cầu gấp phải được nêu rõ; nếu không việc tống đạt sẽ được hoàn tất trong vòng 30 ngày kế từ ngày nhận được.Cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền
(Điều. 10(b)):

Hoa Kỳ không có hệ thống chuyển giao giấy tờ giữa các thừa phát lại

huissiers. Nghĩa là chúng tôi không phản đối huissiers liên lạc trực tiếp với Process Forwarding International. Luật sư tại Hoa Kỳ được trao quyền thực hiện các chức năng pháp lý tại quốc gia/ bang nơi học được chấp nhận vào đoàn luật sư.


Bất kỳ người nào có liên quan trong thủ tục tố tụng và cán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác

(Điều 10(c)):Chúng tôi không phản đối các bên có liên quan tiến hành tống đạt thông qua thư hoặc qua bất kỳ người nào hoặc cán bộ được trao quyền theo quy tắc tố tụng của các tòa án Hoa Kỳ.


Phản đối và tuyên bố

(Điều . 21(2)):Bấm vào đây để đọc tất cả các tuyên bố và phản đối của Hoa Kỳ trong khuôn khổ Công ước


Điều 8(2):

Không phản đối
Theo quy định của pháp luật, cán bộ lãnh sự của Hoa Kỳ bị cấm thực hiện tống đạt hoặc chỉ định người tống đạt các giấy tờ tư pháp

(xem Tuyên bố).Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Không phản đối

Điều 10(c):

Không phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng

Các kênh tống đạt bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật quóc gia) (Các điều 11, 19, 24 và 25)

Khuyến cáo

Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không được cập nhật đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận thông tin- Công ước liên Mỹ về yêu cầu ủy thác (Panama City, 13 January 1975).
- Nghị định thư của Công ước Liên Mỹ về yêu cầu ủy thác (Montevideo, 8 May 1979)
www.oas.org/DIL/treaties_and_agreements.htm

Mặc dù một số Hiệp định song phương về lãnh sự quy định tống đạt thực hiện bởi cán bộ lãnh sự, cán bộ lãnh sự của Hoa Kỳ nhìn chung bị cấm thực hiện hoạt động này trừ khi được phép của Bộ ngoại giao. Xem Mục 22, Bộ luật về các quy tắc của liên bang phần 92.85
Đường dẫn hữu ích

U.S. Department of State - Judicial Assistance / Service of Process Abroad

Process Forwarding International - Hague Service Convention

2. Hàn Quốc

Cơ quan Trung ương: Tòa án tối cao Hàn Quốc

Director of International Affairs
National Court Administration
Supreme Court of Korea


Chi tiết liên hệ:
Địa chỉ

National Court Administration
Attn.: Director of International Affairs
Seocho-daero 219
Seocho-gu
SEOUL 06590
Republic of Korea

Số điện thoại

+82 (2) 3480 1734

Fax:

+82 (2) 533 2824 

E-mail:

international@scourt.go.kr

Website chung:

http://www.scourt.go.kr/scourt_en/index.html (Supreme Court of Korea)

Cán bộ đầu mối:

Vụ trưởng Vụ quan hệ quốc tế

Ngôn ngữ sử dụng

Tiếng Hàn (qua điện thoại),tiếng Anh (qua email/fax/văn bản)
Thông tin thực thi
Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

Tòa án nơi tiến hành thủ tục tố tụng

Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)(2)):

Về nguyên tắc, một tòa án có thẩm quyên, là một cơ quan thích hợp, tống đạt các giấy tờ qua thư bảo đảm ( chuyển giao có xác nhận kết quả) hoặc một cán bộ thực hiện/ thi hành án (execution officer) tống đạt giấy tờ theo quy định của Tòa án tối cao Hàn Quốc.

Nếu các bản dịch không có trong hồ sơ hoặc người có thẩm quyền yêu cầu đề nghị như vậy thì tòa án có thẩm quyền có thể tống đạt bằng phương thức không chính thức theo Điều 5(1)(b).

Pháp luật có liên quan: Luật Tố tụng dân sự (áp dụng với các quốc gia ký kết Công ước tống đạt), Luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự (áp dụng với các quốc gia không phải thành viên Công ước Tống đạt)Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Trong trường hợp giấy tờ được tống đạt theo Điều 5 (1), bản dịch sang ngôn ngữ chính thức (tiếng Hàn Quốc) phải được đính kèm.


Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

1. Khi cán bộ thực hiện/ thi hành án tống đạt giấy tờ theo Điều 5 (1)

2. Sử dụng một phương thức tống đạt đặc biệt, theo Điều 5 (2).

Các dữ liệu sau đây theo khảo sát được thực hiện bởi Tòa hành chính quốc gia
Năm 2012, Cơ quan Trung ương đã nhận được 604 yêu cầu tống đạt


Thời gian thực hiện

• 200 yêu cầu được thực hiện dưới 2 tháng
• 240 yêu cầu được thực hiện trong khoảng từ 2-4 tháng
• 99 yêu cầu được thực hiện từ 4-6 tháng
• 21 yêu cầu được thực hiện từ 6-12 tháng
• 8 yêu cầu được thực hiện trên 12 tháng
• 4 yêu cầu đang được thực hiện

Năm 2014, nhận được 435 yêu cầu. Trong số đó


• 259 yêu cầu được thực hiện dưới 2 tháng

• 73 yêu cầu được thực hiện trong 2-4 tháng


• 18 yêu cầu được thực hiện trong 4-6 tháng
• 22 yêu cầu được thực hiện trong 6-12 tháng
• 0 yêu cầu được thực hiện trên 12 tháng
• 63 yêu cầu đang được thực hiện

Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố và bảo lưu của Cộng hòa Hàn Quốc theo Công ước nàyhere

Điều 8(2):

Phản đối

Điều 10(a):

Phản đối

Điều 10(b):

Phản đối

Điều 10(c):

Phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng

Điều 16(3):

Không tuyên bố

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

1. Nội luật

Luật về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự ( Chương 2 và 3)


2. Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại với Úc (17 /09/1999); Trung Quốc (7/7/2003); Uzbekistan (23/11/2004); Mông Cổ (15/10/2008).

Đường dẫn hữu ích

Luật Tố tụng dân sự và các quy tắc tố tụng dân sự (Phần I, Chương IV, Mục 4)

Có tại địa chỉ: http://www.law.go.kr/main.html

Bản dịch có tại địa chỉ: http://elaw.klri.re.kr/


Cơ quan có thẩm quyền(Điều 6)

Ngoài Cơ quan trung ương, thư ký tòa án tư pháp cấp quận nơi có người được tống đạt là người có thẩm quyền.3. Canada

Cơ quan Trung ương:

Bấm vào đây để xem danh sách tất cả các Cơ quan Trung ương được chỉ định của Canada (danh sách được cập nhật đến tháng 6 năm 2016). Lưu ý: để tiết kiệm thời gian, yêu cầu cần phải được gửi trực tiếp đến Cơ quan trung ương của địa phương hoặc vùng lãnh thổ liên quan. Tuy nhiên, các yêu cầu cũng có thể được gửi đến Cơ quan trung ước của Liên bang, cơ quan này sẽ chuyển các yêu cầu đến Cơ quan Trung ương tương ứng.


Cơ quan có thẩm quyền gửi
(Điều 3(1)):

- Tổng chưởng lý của Canada /Attorney General for Canada
- Tổng chưởng lý, Bộ Tổng chưởng lý hoặc Bộ Tư pháp của địa phương hoặc vùng lãnh thổ/ Attorney General, Ministry of the Attorney General or Minister of Justice of a province or territory
- Thư ký của Tòa án và trợ lý của họ tại tòa án cấp quận/ Clerks of the courts and their deputies for a judicial or a court district.
- Cơ quan Trung ương của Alberta
- Thứ trưởng Bộ Tư pháp vùng Northwest/ Deputy Minister of Justice, Northwest Territories
- Thừa phát lại và cảnh sát / Huissiers and sheriffs
- Cơ quan đăng ký tại địa phương/ Local registrars
- Thành viên của Hiệp hội luật gia tại tất cả các địa phương và vùng lãnh thổ/Members of the law societies of all provinces and territories

Phương thức tống đạt
(Điều 5(1)):


Tống đạt chính thức(Điều 5(1)(a))
Tại tất cả các địa phương và vùng lãnh thổ tại Canada, trừ Quebec, thuật ngữ tống đạt bao gồm cả tống đạt và thông báo.

Với các yêu cầu tống đạt được gửi đến Cơ quan Trung ương của Canada theo Điều 5 (1) (a), tống đạt sẽ được thực hiện bằng phương thức giống như được sử dụng để tống đạt các giấy tờ tư pháp trong các thủ tục tố tụng tại khu vực mà Cơ quan Trung ương có thẩm quyền.

Thủ tục tống đạt thông thường tại Canada là tống đạt trực tiếp do một người tống đạt /process server tại Alberta, thừa phát lại/ huissier tại Quebec, cán bộ thi hành án/ enforcement officer của Bộ Tổng chưởng lý tại Ontario hoặc một cảnh sát hoặc trợ lý cảnh sát tại các địa phương khác tại Canada thực hiện, gửi đến cá nhân hoặc doanh nghiệp/ pháp nhân thông qua giao tận tay bản sao của giấy tờ đó cho cá nhân hoặc cho cán bộ, giám đốc hoặc đại diện của doanh nghiệp/ pháp nhân đó tại trụ sở kinh doanh.

Thông báo tại Quebec có thể được thực hiện bằng cách chuyển giao bản gốc hoặc bản sao đã được chứng thực hoặc bản tóm tắt vềvụ việc, giấy tờ hoặc thông báo cho người được thông báo và nhận lại một xác nhận. Cũng có thể thực hiện thông qua thư bảo đảm hoặc thưc có xác nhận. Thông báo có thể được thực hiện bằng thư thường hoặc bằng bất kỳ phương thức liên lạc nào khác mà bối cảnh không đòi hỏi người gửi phải có bằng chứng về việc đã gửi thông báo.Tòa án liên bang và tòa phúc thẩm liên bang/ Federal Court and Federal Court of Appeal:Quy tắc của Tòa án liên bang, SOR/98-106.

Alberta: Quy tắc của Tòa án Alberta, Alta. Reg. 124/2010.

British Columbia: Quy tắc của Tòa án dân sự tối cao/ Supreme Court Civil Rules, B.C. Reg. 168/2009.

Manitoba: Quy tắc của Tòa Nữ hoàng/ Court of Queen's Bench Rules, Man. Reg. 553/88.

New Brunswick: Quy tắc của Tòa án/ Rules of Court, N.B. Reg. 82-73.

Newfoundland and Labrador: Quy tắc của của Tòa tối cao/ Rules of the Supreme Court, 1986, S.N.L. 1986, c 42, Sch D.

Northwest Territories: Quy tắc của Tòa án Tòa án tối cao của Northwest Territories/ Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories, N.W.T. Reg. 010-96.

Nova Scotia: Quy tắc tố tụng của Nova Scotia/ Nova Scotia Civil Procedure Rules.

Nunavut: Quy tắc của Tòa án tối cao vùng Northwest Territories/ Rules of the Supreme Court of the Northwest Territories, N.W.T. Reg. 010-96.

Ontario: Quy tắc tố tụng dân sự/Rules of Civil Procedure, R.R.O. 1990, Reg. 194.

Prince Edward Island: Quy tắc tố tụng dân sựRules of Civil Procedure.

Québec:
Tống đạt: Quy tắc tố tụng dân sự/ Service: Code of Civil Procedure, R.S.Q., chapter C-25.
Thông báo/ Quy tắc tố tụng dân sự/ Notification: Code of Civil Procedure, R.S.Q., chapter C-25.

Saskatchewan: Quy tắc Tòa án Nữ hoàng/ Queen's Bench Rules.

Yukon: Quy tắc tòa án/ Rules of Court, Y.O.I.C. 2009/65.

Tống đạt theo phương thức cụ thể (Điều 5 (1)(b))

Các Cơ quan Trung ương tại Canada sẽ xem xét các yêu cầu tống đạt theo một phương thức cụ thể trên cơ sở đề nghị của người có thẩm quyền yêu cầu theo quy định Điều 5 (1)(b) trong phạm vị mà phương thức đó không trái với pháp luật của vùng lãnh thổ đó.Tống đạt không chính thức(Điều 5(2))

Việc thực hiên tống đạt không chính thức("par simple remise") (chuyển giao đơn giản)giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp không áp dụng tại Canada.Yêu cầu dịch thuật
(Điều 5(3)):

Với tống đạt chính thức và tống đạt theo phương thức cụ thể, yêu cầu dịch thuật phụ thuộc vào địa phương và vùng lãnh thổ có liên quan.

Tại Alberta, British Columbia, Newfoundland and Labrador, Nova ScotiaPrince Edward Island, tất cả các giấy tờ đều phải được lập bằng hoặc kèm theo bản dịch sang tiếng Anh.

Tại Manitoba, Northwest Territories, Nunavut, OntarioSaskatchewan, tất cả các giấy tờ phải được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

Tại New BrunswickYukon, tất cả các giấy tờ phải được lập bằng hoặc dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cơ quan Trung ương của New Brunswick và Yukon có thể bảo lưu quyền yêu cầu giấy tờ được dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Pháp phụ thuộc vào ngôn ngữ mà người được tống đạt có thể hiểu được.

Tại Québec, việc dịch các giấy tờ được yêu cầu trong tất cả các trường hợp mà người nhận không hiểu được ngôn ngữ lập giấy tờ. Tất cả các giấy tờ tiến hành vụ kiện phải được dịch. Bản dịch tóm tắt của tất cả các giấy tờ được chấp nhaanjneeus người nhận chấp nhận. Bản dịch có thể dịch sang tiếng Pháp; tuy nhiên, Cơ quan Trung ương của Quebec theo yêu cầu có thể cho phép một bản dịch sang tiếng Anh với điều kiện người nhận hiểu được ngôn ngữ này.

Bấm vào đây để đọc toàn bộ các tuyên bố của Canada trong khuôn khổ Công ướchere

Chi phí thực hiện tống đạt là 100 đô la Canada từ ngày 18/8/2014.Chi phí thực hiện yêu cầu tống đạt
(Điều 12):

Bấm vào đây để xem danh sách tất cả các cơ quan trung ương được chỉ định tại địa phương và vùng lãnh thổ của Canada để nhận yêu cầu tống đạt giấy tờ

here

Bấm vào đây để có thông tin về phương thức thanh toán.here

Thời gian thực hiện

Thời gian trung bình để thực hiện tống đạt là:

Alberta: 4 tuần


British Columbia: 3-6 tuần
Manitoba: 3-4 tuần
New Brunswick: 2-4 tuần
Newfoundland and Labrador: 4 - 6 tuần
Northwest Territories:3-6 tuần
Nova Scotia: 2-4 tuần
Nunavut: 4-6 tuần
Ontario: 4-6 tuần
Prince Edward Island: 2-3 tuần
Québec: 4 tuần(tống đạt); 3 tuần(thông báo)
Saskatchewan: 2-4 tuần

Nhiều các doanh nghiệp thường được gọi với tênCán bộ tư pháp, cán bộ hoặc người có thẩm quyền khác
(Điều 10(b)(c)

"Process Servers" ( công ty dịch vụ tống đạt) thực hiện dịch vụ tống đạt giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp có thu phí. Các doanh nghiệp này được liệt kê trong danh bạ Yellow Pages tại mục "process servers".

Tại Québec, tống đạt phải được thực hiện bởi cảnh sát/ sheriff hoặc một thành viên của Văn phòng thừa phát lại Quebec (Chambre des huissiers de justice du Québec). Tuy nhiên, tại bất kỳ nơi nào trong phạm vi bán kính 50 km, mà không có sheriff hay bailiff thực hiện tống đạt, tống đạt có thể được thực hiện bởi bất kỳ người nào đạt độ tuổi pháp luật quy định cư trú trong bán kính đó hoặc qua thư bảo đảm hoặc thư có xác nhậnChambre des huissiers de justice du Québec
390, Boulevard Henri-Bourassa Ouest
Montréal, Québec H3L 3T5
Tel : 1 (514) 721 1100

Fax: 1 (514) 721 7878


Email: chjq@huissiersquebec.qc.ca http://www.huissiersquebec.qc.ca/

Thông tin liên quan đến chi phí, bấm vào đâyTariff of fees and transportation expenses of bailiffs RRQ, c H-4.1, r 14.

Tại Québec, thông báo có thể được thực hiện thông qua chuyển giao bản gốc hoặc bản sao có chứng nhận hoặc tóm tắt/ trích lục vụ việc, giấy tờ hoặc thông báo cho người được thông báo và nhận lại xác nhận. Việc tống đạt cũng có thể thực hiện qua thư bảo đảm hoặc thư có xác nhận, Thông báo có thể được thực hiện bằng thưc thường hoặc bằng bất kỳ biện pháp liên lạc nào khác nếu bối cảnh không đòi hỏi người nhận có được bằng chứng của việc gửi thông báo.


Phản đối vàTuyên bố
(Điều 21(2)):

Bấm vào đây để đọc toàn bộ tuyên bố của Canada theo Công ước

here

Điều 6:

Ngoài các Cơ quan Trung ương, cảnh sát, trợ lý cảnh sát, thư ký tòa án hoặc trợ lý thư ký tại tòa án cấp quận (trừ Manitoba)/ the sheriffs, deputy-sheriffs, sub-sheriffs, clerk of the court or his/her deputy for the judicial district (except in Manitoba where there are no judicial districts) nơi có người được tống đạt hoặc thừa phát lại /huissiers (chỉ tại Quebec)có thẩm quyền điền giấy xác nhận kết quả tống đạt.

Điều 8(2):

Không phản đối

Điều 9(1):

Các cơ quan trung ương tại Canada được chỉ định theo Điều 2 và Điều 18 của Công ước có thẩm quyền tiếp nhận yêu cầu tống đạt được chuyển giao từ một cán bộ lãnh sự của nước ngoài tại Canada.


Điều 10(a):

Không phản đối

Điều 10(b):

Không phản đối

Điều 10(c):

Không phản đối

Điều 15(2):

Tuyên bố áp dụng (xem Tuyên bố)

Điều 16(3):

Tuyên bố áp dụng (xem Tuyên bố)

Các kênh bổ sung ( theo điều ước hoặc nội luật)
(Các điều11, 19, 24 and 25)

Khuyến cáo:
Thông tin có thể chưa hoàn thiện hoặc không đầy đủ- vui lòng liên lạc với cơ quan có liên quan để xác nhận các thông tin này

Để xem các Hiệp định song phương về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại hiện đang có hiệu lực tại Canada, vui lòng truy cập

http://www.accord-treaty.gc.ca/ vào các mục "Bilateral" và "Judicial Co-operation (civil and commercial)".

 


Đường dẫn hữu ích

Alberta:
www.albertacourts.ab.ca/go.aspx?tabid=550 (Alberta Courts – Sheriff Civil Enforcement)
www.albertacourts.ab.ca/  (Alberta Courts – Serving legal documents)

Quebec:
www.justice.gouv.qc.ca/

Saskatchewan:
www.sasklawcourts.ca
www.qp.gov.sk.ca (để xem quy định của Saskatchewan)


tải về 0.5 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương