Thông tin Thêm về việc Sử dụng Kết nối Internettải về 71.05 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.12.2018
Kích71.05 Kb.
#50999

Thông tin Thêm về việc Sử dụng Kết nối Internet
Phần mềm HP này sử dụng kết nối Internet:

 • để cập nhật phần mềm và các tính năng

 • để ngăn chặn sự cố

 • để cung cấp hỗ trợ

 • để thu thập thông tin nhằm tạo điều kiện cho HP cải tiến thiết kế của các sản phẩm

Dữ liệu truyền từ máy tính của bạn cho HP sẽ được sử dụng để xác định xem có cần cập nhật hay không và để đối chiếu thông tin được cung cấp với cách bạn sử dụng các sản phẩm HP.


Một số dữ liệu có thể được sử dụng dưới hình thức ẩn danh và/hoặc kết hợp nhằm cho phép HP cải thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình. Dữ liệu này có thể được truyền tới một đơn vị của HP có thể ở ngoài quốc gia/khu vực của bạn.
Địa chỉ IP có thể được dùng để xác định địa điểm chung (ví dụ: thành phố) và thông tin về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trước khi được hủy.

Các Ứng dụng Phần mềm HP Kết nối Qua Internet
Xin lưu ý rằng một số ứng dụng phần mềm sau đây có thể không có ở tất cả các sản phẩm.
Đăng ký Sản phẩm HP

Theo mặc định, việc Đăng ký Sản phẩm HP sẽ bắt đầu tự động khi quá trình cài đặt phần mềm hoàn tất. Phần mềm kết nối với dịch vụ đăng ký trực tuyến và nạp trước cho dịch vụ này thông tin sau đây cho sản phẩm HP cụ thể của bạn, cho phép quá trình đăng ký sản phẩm diễn ra dễ dàng hơn: • số kiểu/tên/sê-ri của sản phẩm

 • số sê-ri

 • hệ điều hành máy tính

 • cài đặt ngôn ngữ hệ điều hành và quốc gia/khu vực

 • mã dịch vụ của sản phẩm

Để ngăn quá trình Đăng ký Sản phẩm HP chạy và kết nối với Internet, hãy bỏ chọn “Đăng ký sản phẩm này với HP” khi hoàn tất quá trình cài đặt phần mềm.


Cập nhật HP

Đôi khi phần mềm cũ có thể cản trở việc cài đặt hoặc hoạt động của sản phẩm. Chương trình Cập nhật HP thường xuyên kiểm tra các bản cập nhật phần mềm, giúp bạn biết khi có phần mềm mới. Ngoài ra, chương trình này còn cho phép tải xuống tức thì và cài đặt tự động. Chương trình Cập nhật HP giúp bạn luôn cập nhật phần mềm HP một cách thuận tiện, trên cả máy tính và máy in HP của bạn. Chương trình này không khả dụng cho tất cả các Hệ Điều hành.


Câu hỏi Thường gặp về chương trình Cập nhật HP
Tại sao các bản cập nhật lại quan trọng?

Đôi khi phần mềm cũ có thể cản trở việc cài đặt hoặc hoạt động của sản phẩm. Việc liên tục cập nhật phần mềm HP có thể giúp ngăn sự cố xảy ra hoặc có thể giúp bạn dễ dàng tìm thấy giải pháp hơn nếu sự cố phát sinh, các giải pháp như trợ giúp có hướng dẫn và tài liệu hỗ trợ.


Dữ liệu nào được truyền để tự động kiểm tra bản cập nhật?

Chương trình Cập nhật HP thu thập và chia sẻ những thông tin sau: • tên hệ điều hành

 • cài đặt quốc gia/khu vực

 • cài đặt ngôn ngữ

 • danh sách các máy in HP được kết nối

 • danh sách các thiết bị USB HP được kết nối

 • danh sách các thiết bị tạo hình ảnh HP được kết nối

 • số lần tải phần mềm HP xuống và cài đặt thành công

Để cải thiện chương trình Cập nhật HP, Cập nhật HP cũng thu thập các tệp nhật ký được tạo trong quá trình tải xuống và cài đặt phần mềm HP. Thông tin này được sử dụng để tăng mức độ thành công của các bản cập nhật trong tương lai. Người dùng có tùy chọn xem thông tin trong các tệp nhật ký và chấp thuận việc truyền tải. Dữ liệu này được thu thập ẩn danh. Không có thông tin nhận dạng duy nhất nào được chương trình Cập nhật HP đính kèm vào dữ liệu ẩn danh.


Các bản cập nhật có tự động được tải xuống và cài đặt không?

Sau khi bạn được cấp phép kiểm tra bản cập nhật, một số cập nhật nhỏ quan trọng có thể được tải xuống và cài đặt mà không cần thông báo thêm, tuy nhiên chỉ những cập nhật cho phép phần mềm được cài đặt hiện tại hoạt động đúng. Bạn sẽ luôn được thông báo khi có bản cập nhật và sẽ có cơ hội chọn phần mềm nào bạn muốn tải xuống và cài đặt.


Phần mềm kiểm tra bản cập nhật bao lâu một lần?

Chương trình Cập nhật HP được cài đặt mặc định để kiểm tra bản cập nhật hàng tuần. Tuy nhiên, bạn có thể thay đổi tần suất này bằng cách truy cập chương trình Cập nhật HP từ Trình đơn Bắt đầu.


Chi phí cho các bản cập nhật là bao nhiêu?

HP không tính phí cập nhật phần mềm HP. Tuy nhiên, máy tính của bạn phải được kết nối Internet để chương trình Cập nhật HP tìm kiếm và tải xuống các bản cập nhật phần mềm HP. Chi phí kết nối Internet tùy thuộc vào Nhà cung cấp Dịch vụ Internet (ISP) của bạn. Việc tải các bản cập nhật phần mềm HP xuống không phát sinh thêm chi phí ngoài mọi hoạt động khác mà bạn thực hiện trên Internet, chẳng hạn như đọc e-mail hoặc duyệt Web.


HP bảo vệ quyền riêng tư của tôi bằng cách nào?

Chương trình Cập nhật HP không thu thập tên, địa chỉ hay địa chỉ e-mail của bạn. Địa chỉ IP của máy tính của bạn chỉ được dùng để cho phép kết nối an toàn qua Internet. Chương trình Cập nhật HP không tạo bất kỳ thông tin nhận dạng duy nhất nào có thể dùng để nhận dạng bạn hoặc máy tính của bạn.


Chương trình Tham gia của Khách hàng HP/Nghiên cứu Cải tiến Sản phẩm HP

Bằng việc đồng ý cài đặt phần mềm Chương trình Tham gia của Khách hàng HP/Nghiên cứu Cải tiến Sản phẩm HP, bạn sẽ có cơ hội tham gia Chương trình Tham gia của Khách hàng HP/Nghiên cứu Cải tiến Sản phẩm HP trong tương lai. Việc tham gia chương trình này là tự nguyện. Nếu bạn đồng ý tham gia, bạn sẽ nhận được yêu cầu cung cấp thêm thông tin sau khi cài đặt. Chương trình này không khả dụng cho tất cả các Hệ Điều hành.


Nếu bạn đồng ý tham gia, thỉnh thoảng phần mềm có thể kết nối với HP qua internet để truyền các loại dữ liệu sau (có sự cho phép của bạn):

 • thông tin về hệ thống máy tính của bạn, chẳng hạn như hệ điều hành, dung lượng bộ nhớ, quốc gia/khu vực, ngôn ngữ và địa chỉ IP

 • thông tin về các sản phẩm HP của bạn, chẳng hạn như kiểu và số sê-ri của sản phẩm

 • thông tin về cách bạn sử dụng sản phẩm HP của mình, chẳng hạn như số trang đã in, chế độ in, phương tiện, nhãn hiệu mực và các loại tệp đã in

 • Thông tin cho biết rằng bạn có thể đã định cấu hình trong máy in về hoạt động quản trị sản phẩm của bạn, ví dụ như tên quản trị viên và người liên hệ

 • thông tin kỹ thuật bổ sung khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin được thu thập ẩn danh và sử dụng ở dạng kết hợp. Việc truyền tải này có thể có tác động không đáng kể tới tốc độ xử lý và kết nối. HP có thể sử dụng thông tin này để thiết kế những sản phẩm tốt hơn.HP Kết nối

Một biểu tượng ("lối tắt") cung cấp liên kết tới dịch vụ HP Kết nối có thể được đặt trên màn hình máy tính của bạn (có thể không khả dụng hoặc không được cài đặt cho một số máy in HP). Nếu bạn có máy in được kết nối Internet hỗ trợ các Dịch vụ Web HP ePrint, HP Kết nối sẽ cho phép bạn xem trạng thái của máy in, thêm và xóa các ứng dụng in, quản lý cài đặt ePrint và lịch sử tác vụ in từ trình duyệt Web bất kỳ, tại nhà hoặc trên đường đi.

Khi bạn truy cập dịch vụ HP Kết nối trực tuyến, dữ liệu sau đây có thể được gửi từ máy tính của bạn để cải thiện trải nghiệm chung cho bạn và để tự động nạp trước cài đặt:


 • vị trí chung (cài đặt máy tính hiện tại)

 • ngôn ngữ (cài đặt máy tính hiện tại)

 • số kiểu máy in

Bạn có thể xóa biểu tượng HP Kết nối ("lối tắt") khỏi màn hình máy tính bằng cách kéo biểu tượng đó vào "Thùng rác" trên màn hình hoặc nhấp chuột phải vào biểu tượng và chọn "Xóa".Báo cáo Cài đặt
Báo cáo Cài đặt có thể được gửi cho HP nếu tùy chọn này được chọn trong trình cài đặt. Gửi báo cáo cài đặt sẽ giúp HP cải thiện cài đặt máy in trong tương lai. Báo cáo này sẽ chứa dữ liệu ẩn danh về cài đặt hiện tại và sẽ được gửi cho HP qua kết nối internet của bạn. Dữ liệu được cung cấp trong báo cáo cài đặt sẽ bao gồm những nội dung sau:

- Thông tin Hệ thống (Ví dụ: Hệ điều hành, phiên bản).

- Thông tin Sản phẩm (Ví dụ: Kiểu Sản phẩm, Tùy chọn và cấu hình sản phẩm).

- Lựa chọn cài đặt (Ví dụ: Lựa chọn kết nối, các lựa chọn phần mềm).- Thời gian cài đặt.

- Thông báo lỗi nhận được trong khi cài đặt.

tải về 71.05 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương