Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014



tải về 244.5 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích244.5 Kb.
#100524
  1   2   3   4

Thông báo về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân làm chủ nhiệm

đề tài khoa học công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014
Đại học Huế trân trọng thông báo Danh mục các đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở Đại học Huế năm 2014 đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt tại Quyết định số 911/QĐ-ĐHH, ngày 31 tháng 5 năm 2013.

Các tổ chức, cá nhân có đủ năng lực và điều kiện, xin mời viết bản Thuyết minh để tham gia tuyển chọn chủ trì đề tài. Thuyết minh đề tài được viết trực tiếp trên chương trình “Quản lý đề tài khoa học” tại địa chỉ qlkh.hueuni.edu.vn/ . Cá nhân có nguyện vọng tham gia tuyển chọn, đăng nhập vào hệ thống để xem hướng dẫn cách viết bản Thuyết minh.

Thời hạn viết Thuyết minh: từ ngày 03/6/2013 đến ngày 03/7/2013

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Phòng KHCN-HTQT của các đơn vị hoặc Ban Khoa học công nghệ Đại học Huế qua số điện thoại 054 3845658/0983037595/0913479188.


I. Lĩnh vực Khoa học tự nhiên

 1. Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo chip vi điều khiển 8-bit

Mục tiêu: Nghiên cứu và thiết kế thành công một chip vi điều khiển 8-bit, được tích hợp nhiều lõi thiết bị ngoại vi cần thiết. Chip vi điều khiển sẽ được xây dựng theo dạng một lõi vi điều khiển mềm, được mô tả bằng ngôn ngữ VHDL và sẽ triển khai trên công nghệ FPGA để kiểm tra hoạt động của chip trong thực tế.

Nội dung chính:

  • Tìm hiểu, nghiên cứu cấu trúc và chức năng của một số lõi vi xử lý 8-bit sử dụng tập lệnh RISC để phát triển thành một lõi vi xử lý có khả năng ghép nối với các lõi ngoại vi được thiết kế về sau. Lõi vi xử lý được xây dựng phải có một trình biên dịch kèm theo hoặc có thể sử dụng một trình biên dịch đã được phát triển sẵn để cho phép phát triển các phần mềm nhúng được thuận lợi về sau này. Các loại lõi vi xử lý dự dịnh nghiên cứu có thể là PicoBlaze, Nios I, hoặc là một số lõi vi xử lý 8-bit khác.

  • Nghiên cứu, thiết kế một số các lõi ngoại vi dành cho vi điều khiển. Các lõi ngoại vi sau khi được thiết kế thành công sẽ được ghép nối với lõi vi xử lý nói trên để tạo thành một hệ vi điều khiển thống nhất. Các lõi ngoại vi dự định nghiên cứu sẽ là những loại thiết bị ngoại vi phổ biến, cho phép hệ vi điều khiển vừa thiết kế có thể hoạt động như một máy tính độc lập, đồng thời có thể giao tiếp với nhiều thiết bị điện tử bên ngoài để tạo thành một hệ thống điện tử hoàn chỉnh. Các lõi ngoại vi này có thể là các bộ giao tiếp như: các cổng I/O 8 bit, bộ giao tiếp UART, bộ giao tiếp I2C và SPI. Ngoài ra còn có một số lõi ngoại vi cần thiết khác như là: bộ định thời, bộ PWM…

  • Chế tạo một lõi vi điều khiển cứng dựa trên công nghệ FPGA. Với lõi vi điều khiển cứng này, ta có thể tiến hành đo đạc, kiểm chứng và so sánh đánh giá hiệu năng của hệ thống so với các hệ vi điều khiển đang có trên thị trường.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 3

  • Vật liệu: Lõi vi điều khiển dưới dạng lõi mềm (tồn tại ở dạng ngôn ngữ mô tả phần cứng) với các tính năng kết nối ngoại vi thông dụng, có thể ứng dụng cho các hệ điện tử, tự động hoá, các hệ thống nhúng…

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Mô-đun bất ổn định trên đại số Steenrod và hàm tử đa thức

Mục tiêu: Nghiên cứu mối quan hệ của các nhóm mở rộng (extension groups) trên hai phạm trù U, P, thông qua hàm tử mà chúng tôi đã xây dựng.

Nội dung chính: Nghiên cứu dự đoán sau đây của L. Schwartz: qua hàm tử mà chúng tôi xây dựng ở trên, phạm trù các hàm tử đa thức ngặt có thể xem như là một phạm trù con đầy của phạm trù các mô-đun bất ổn định trên đại số Steenrod. Dự đoán này tương đương với việc hàm tử mà chúng tôi xây dựng cảm sinh một đẳng cấu giữa các nhóm mở rộng bậc không trên hai phạm trù đó.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Tuyển chọn những chủng tảo silic cho hàm lượng lipid cao phân lập từ đầm phá Thừa Thiên Huế

Mục tiêu: Tìm kiếm được các chủng tảo silic có hàm lượng lipid cao, có giá trị ứng dụng cao để có thể nhân nuôi tạo sinh khối lớn.

Nội dung chính:

  • Phân lập các chủng tảo silic từ môi trường nước đầm phá Thừa Thiên Huế

  • Tuyển chọn các chủng tảo có hàm lượng lipid tổng số cao

  • Xác đinh các điều kiện nhân sinh khối của các chủng tuyển chọn

  • Xác định thành phần lipid và acid béo của các chủng tảo

  • Phân loại xác định loài tảo.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Bộ sưu tập sống các chủng tảo silic phân lập từ vùng đầm phá Thừa Thiên Huế cùng với các thông tin về hàm lượng lipid tổng số, thành phần lipid, các điều kiện tối ưu cho sự sinh trưởng và nuôi cấy nhân tạo, tên loài.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Đánh giá thực trạng phát sinh, quản lý phân hầm cầu ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp cải thiện

Mục tiêu: Đánh giá một cách đầy đủ đặc điểm tính chất, lượng phát sinh và thực trạng quản lý chất thải phân hầm cầu tại thành phố Huế. Trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm phân hầm cầu nói riêng và quản lý bền vững môi trường nói chung tại địa bàn thành phố Huế.

Nội dung chính:

  • Điều tra, tính toán lượng phát sinh phân hầm cầu ở thành phố Huế

  • Điều tra và đánh giá thực trạng quản lý chất thải phân hầm cầu ở thành phố Huế (chủ yếu tập trung vào các hoạt động thu gom, thải bỏ, xử lý phân hầm cầu của hai đơn vị chịu trách nhiệm chính là Công ty Môi trường và Công trình đô thị Huế và các đơn vị tư nhân, cũng như nhu cầu tái sử dụng cho các mục đích khác ở thành phố Huế)

  • Phân tích các đặc điểm của phân hầm cầu, xây dựng hệ số phát thải ô nhiễm và đánh giá tải lượng thải ô nhiễm từ phân hầm cầu tại thành phố Huế.

  • Đánh giá nguy cơ ô nhiễm môi trường từ nguồn phát thải phân hầm cầu tại thành phố Huế

  • Đề xuất các giải pháp quản lý bền vững đối với phân hầm cầu tại thành phố Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Bản báo cáo kiến nghị cung cấp đánh giá một cách toàn diện nguồn gốc, lượng phát sinh và đặc điểm phân hầm cầu cũng như các hoạt động thu gom, thải bỏ, xử lý phân hầm cầu tại thành phố Huế.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu một số thuật toán lập lịch trên môi trường tính toán đám mây

Mục tiêu:

  • Đề xuất thuật toán mới hoặc cải tiến các thuật toán lập lịch đã có trên môi trường TTĐM theo các hướng: Lập lịch tối ưu tĩnh dựa trên lý thuyết tối ưu bầy đàn và lập lịch tối ưu động dựa trên Heuristic.

  • Tìm hiểu các công cụ mô phỏng trên TTĐM để xây dựng phần mềm mô phỏng và so sánh các thuật toán lập lịch đã cải tiến hoặc đề xuất mới so với các thuật toán khác.

Nội dung chính:

  • Lập lịch tối ưu tĩnh dựa trên lý thuyết tối ưu bầy đàn và lập lịch tối ưu động dựa trên Heuristic.

  • Tìm hiểu các công cụ mô phỏng trên TTĐM để xây dựng phần mềm mô phỏng và so sánh các thuật toán lập lịch đã cải tiến hoặc đề xuất mới so với các thuật toán khác.

  • Tìm hiểu về tính toán lưới và TTĐM

  • Nghiên cứu các vấn đề về lập lịch trên TTĐM

  • Đề xuất mới hoặc cải tiến các thuật toán lập lịch đã có theo các hướng tối ưu hóa bầy đàn và dựa trên các Heuristic

  • Xây dựng phần mềm mô phỏng để so sánh với các thuật toán lập lịch đã có.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

  • Phần mềm mô phỏng trên CloudSim để so sánh giữa các thuật toán

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Xử lý tri thức không nhất quán với cách tiếp cận theo phương pháp đồng thuận

Mục tiêu: Nghiên cứu và đề xuất được phương pháp tích hợp các cơ sở tri thức không nhất quán sử dụng lý thuyết đồng thuận (consensus theory).

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu về mô hình hoá tri thức, mô hình hoá xung đột tri thức (knowledge conflict), biểu diễn các tri thức không nhất quán.

  • Nghiên cứu lý thuyết đồng thuận (consensus theory), bao gồm tổng quan và cách xây dựng, đánh giá, các hàm đồng thuận (consensus function), đánh giá chất lượng của hàm đồng thuận, và trên cơ sở lý thuyết này đưa ra được giải pháp xử lý tri thức không nhất quán theo hướng phục vụ cho trí tuệ tập thể.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 1

Kinh phí thực hiện: 40 triệu đồng.

 1. Phân tích dòng vật chất của Nitơ, Phốt pho trong chất thải sinh hoạt ở thành phố Huế và đề xuất giải pháp quản lý

Mục tiêu: Đề xuất các giải pháp nhằm kiểm soát ô nhiễm nước nói riêng và quản lý bền vững môi trường nói chung trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm và mô hình để định tính, định lượng các dòng thải chính chứa N, P.

Nội dung chính:

  • Đặc trưng các nguồn thải chứa N, P ở thành phố Huế

  • Đánh giá tải lượng thải N, P trong chất thải ở thành phố Huế

  • Thiết lập mô hình dòng N, P trong chất thải ở thành phố Huế

  • Đề xuất giải pháp quản lý bền vững N, P trong chất thải tại thành phố Huế

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Báo cáo phân tích thể hiện kết quả xác định định tính và định lượng các quá trình chủ chốt phát thải N, P trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp kiểm soát ô nhiễm chất dinh dưỡng ở thành phố Huế.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý

Mục tiêu: Xác định được mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: diện tích phần đất liền bị ngập; các loại đất và loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng; các vùng đất bị khô hạn và hoang hóa,… đồng thời đề xuất được các mô hình, giải pháp sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu.

Nội dung chính:

  • Phân tích các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của khu vực nghiên cứu.

  • Phân tích đặc điểm tài nguyên đất, hiện trạng sử dụng đất khu vực nghiên cứu.

  • Xác định diện tích đất, loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng theo kịch bản biến đổi khí hậu do nước biển dâng.

  • Phân tích, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất, bao gồm: những vùng có nguy cơ ngập lụt, hạn hán và nhiễm mặn, hoang hoá đất… ở khu vực nghiên cứu.

  • Xây dựng các bản đồ chuyên đề liên quan đến tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu: bản đồ diện tích đất liền bị ngập, bản đồ các loại hình sử dụng đất bị ảnh hưởng, bản đồ các vùng đất bị khô hạn và hoang hóa,…

  • Phân vùng mức độ tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên đất ở khu vực nghiên cứu.

  • Đề xuất các mô hình sử dụng đất thích ứng với biến đổi khí hậu.

  • Đề xuất các giải pháp sử dụng đất hợp lý góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Bộ dữ liệu bản đồ chuyên đề về tác động của biến đổi khí hậu đến đất đai ở vùng đồng bằng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng ở tỷ lệ 1/25.000

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Khảo sát sự lan truyền ánh sáng trong 1 số tinh thể quang tử 2D bằng phương pháp FDTD

Mục tiêu: Xây dựng một bộ công cụ mô phỏng phù hợp dựa trên phương pháp sai phân hữu hạn trong miền thời gian (FDTD) để khảo sát sự lan truyền của sóng ánh sáng trong một số tinh thể quang tử 2D.

Nội dung chính:

  • Khảo sát cấu trúc, tính chất của tinh thể quang tử 2D với một số kiểu mạng như hình vuông, tam giác, lục giác, đặc biệt chú ý đến tính chất lan truyền ánh sáng trong các tinh thể này. Giới thiệu phương pháp mô phỏng FDTD khi nghiên cứu tính chất của sóng điện từ và thiết lập các công thức mô phỏng cho bài toán lan truyền ánh sáng trong thinh thể quang tử 2D.

  • Sử dụng một số ngôn ngữ giải tích như Mathlab, Mathematica để tính hệ số truyền qua đối với một số loại tinh thể quang tử cụ thể và so sánh với dữ liệu thực nghiệm để đánh giá độ chính xác của phương pháp sử dụng.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 2

  • Các chương trình mô phỏng, tính số, vẽ đồ thị mô tả tính chất lan truyền ánh sáng qua tinh thể quang tử 2D

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế

Mục tiêu:

  • Mô hình hóa hệ thống năng lượng mặt trời, lựa chọn thuật toán phù hợp, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật để lựa chọn cấu trúc tối ưu cho hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở các khu vực lựa chọn.

  • Xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn về quy hoạch hệ thống NLMTĐL.

  • Thiết kế xây dựng hệ thống điện mặt trời độc lập đáp ứng một số phụ tải nhỏ (chiếu sáng, máy tính sách tay, máy thu thanh …) ở khoa Cơ khí – Công nghệ, Trường Đại học Nông Lâm Huế để phục vụ giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học cho Cán bộ giáo viên và Sinh viên.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu tổng quan về các phương pháp tối ưu tỉ lệ của hệ thống năng lượng mặt trời độc lập.

  • Xây dựng mô hình độ tin cậy cung cấp điện, mô hình kinh tế, mô hình toán học của các phần tử (pin mặt trời, ác quy) trong hệ thống năng lượng mặt trời.

  • Xây dựng các thuật toán lấy cảm hứng từ sinh vật học: di truyền (genetic algorithm), ếch nhảy xáo trộn (shuffled frog leaping algorithm) … Thuật toán đã được trình bày bằng phần mềm Matlab. So sánh kết quả mô phỏng từ các thuật toán để lựa chọn phương pháp quy hoạch công suất tối ưu (lựa chọn tỷ lệ giữa dàn pin mặt trời và ác quy tích lũy) cho hệ thống NLMTĐL ở tám khu vực Nam Đông, A Lưới, Hương Trà, Hương Thủy, Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thành phố Huế của tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Thiết kế xây dựng hệ thống NLMTĐL đáp ứng một số phụ tải nhỏ (chiếu sáng, máy tính sách tay, máy thu thanh …) ở khoa Cơ khí – Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Bộ tài liệu hướng dẫn về quy hoạch hệ thống năng lượng mặt trời độc lập cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

  • Hệ thống điện mặt trời độc lập đáp ứng một số phụ tải nhỏ (chiếu sáng, máy tính sách tay, máy thu thanh ...) ở Khoa Cơ khí- Công nghệ, trường Đại học Nông Lâm Huế. Đây là mô hình phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học cho các bộ Giáo viên và Sinh viên.

Kinh phí thực hiện: 50 triệu đồng.

 1. Công suất hấp thụ và độ rộng phổ phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử

Mục tiêu: Mục tiêu của đề tài là khảo sát công suất hấp thụ và độ rộng phổ phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử thế giam giữ dạng vuông góc sâu vô hạn và dạng parabol bất đối xứng dưới tác dụng của trường laser cao tần.

Mục tiêu cụ thể: Mục tiêu cụ thể của đề tài là thiết lập độ dẫn quang tuyến tính và phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử, từ đó xác định điều kiện để có cộng hưởng electron-phonon và khảo sát các đặc trưng của các đỉnh cộng hưởng này.



Nội dung chính:

  • Tổng quan về hệ bán dẫn thấp chiều, giếng lượng tử, siêu mạng, dây lượng tử và chấm lượng tử

  • Tổng quan về lý tuyết phản ứng tuyến tính và phương pháp các phương pháp toán tử chiếu.

  • Thành lập biểu thức của độ dẫn phi tuyến trong siêu mạng chấm lượng tử thế parabol, thành lập biểu thức của công suất hấp thụ phi tuyến và xác định điều kiện để có cộng hưởng electron-phonon và khảo sát độ rộng vạch phổ. Tính số và vẽ đồ thị

  • Thành lập biểu thức của độ dẫn quang trong siêu mạng chấm lượng tử thế vuông góc, thành lập biểu thức của công suất hấp thụ và xác định điều kiện để có cộng hưởng electron-phonon và khảo sát độ rộng vạch phổ. Tính số và vẽ đồ thị

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 3

  • Số thạc sỹ đào tạo: 3

  • Tài liệu tổng quan về bán dẫn thấp chiều, về phương pháp toán tử chiếu

  • Báo cáo chuyên đề về công suất hấp thụ và độ rộng phổ trong siêu mạng chấm lượng tử

  • Các chương trình tính số và vẽ đồ thị

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu tổng hợp chất màu gốm sứ theo phương pháp tiền chất đi từ tinh bột

Mục tiêu:

  • Tổng hợp các tiền chất kim loại từ các loại tinh bột như tinh bột tan, tinh bột oxi hóa, tinh bột sắn.

  • Tổng hợp các chất màu gốm sứ trên cơ sở mạng spinel,...

  • Xác định tính chất của chất màu khi kéo men trên xương gốm

Nội dung chính:

  • Tổng hợp tiền chất kim loại – tinh bột đồng thời khảo sát các đặc trưng của chúng dựa trên phổ IR, phổ phân tích nhiệt, phổ tia X,...

  • Tổng chợp chất màu trên cơ sở mạng spinel,.. dựa trên việc khảo sát các yếu tố ảnh hưởng như nhiệt độ nung, thời gian nghiền, lực ép viên,..., phổ phân tích nhiệt, phổ tia X,...

  • Khảo sát tính chất của chất màu tổng hợp được trên cơ sở kéo men trên xương gốm.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 3

  • Số cử nhân đào tạo: 2

  • Số thạc sỹ đào tạo: 2

  • Các chất màu dùng cho gốm sứ và sản phẩm kéo men.

  • Qui trình tổng hợp chất màu gốm sứ trên cơ sở các tiền chất kim loại – tinh bột

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới môi trường và hoạt động kinh tế-xã hội đặc thù ở vùng ven biển-đầm phá Thừa Thiên Huế và đề xuất giải pháp ứng phó

Mục tiêu: Xác định những tác động do biến đổi khí hậu đến môi trường và hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế. Từ đó đề xuất các giải pháp ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu mối quan hệ giữa biến đổi khí hậu đến môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội.

  • Tổng quan hiện trạng và định hướng các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

  • Nghiên cứu biểu hiện của biến đổi khí hậu ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

  • Phân tích và đánh giá những tác động của biến đổi khí hậu liên quan tới môi trường và các hoạt động kinh tế - xã hội đặc thù ở vùng ven biển - đầm phá Thừa Thiên Huế.

  • Đề xuất các giải pháp ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 3

  • Số cử nhân đào tạo: 3

  • Số thạc sỹ đào tạo: 1

  • Cơ sở dữ liệu về các bản đồ chuyên đề liên quan

  • Bản đề xuất

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Nghiên cứu tạo dòng phân tử gen pectinase từ nấm mốc Aspergillus niger

Mục tiêu: Phân lập gen pectinase từ Aspergillus niger

Nội dung chính:

  • Phân lập và tuyển chọn Aspergillus niger có khả năng tổng hợp pectinase tốt.

  • Tạo dòng gen pectinase từ Aspergillus niger.

  • Phân tích trình tự sản phẩm cDNA được tạo dòng.

  • Xử lý số liệu và viết báo cáo tổng kết.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng trong nước: 2

  • Số cử nhân đào tạo: 2

Kinh phí thực hiện: 30 triệu đồng.

 1. Ảnh hưởng của sự giam cầm phonon lên độ rộng vạch phổ dò tìm cộng hưởng trong hố lượng tử cao vô hạn

Mục tiêu:

  • Đưa ra biểu thức tổng quát của công suất hấp thụ để từ đó áp dụng cho mô hình hố lượng tử cao vô hạn.

  • Nghiên cứu các quá trình cộng hưởng do tương tác electron-phonon dưới tác dụng của điện trường và từ trường (EPR, MPR, CR) trong một mô hình hố lượng tử cao vô hạn cụ thể. Đối với từng cộng hưởng và từng cấu trúc, cần phải thu nhận được các điều kiện cộng hưởng và điều kiện dò tìm phát hiện cộng hưởng bằng quang học, xác định tính chất của các cộng hưởng phụ thuộc vào các thông số để kết luận khả năng ứng dụng vào thực nghiệm.

  • Khảo sát độ rộng vạch phổ cộng hưởng trong mô hình hố lượng tử nói trên.

  • Áp dụng và hoàn thiện hơn các phương pháp thống kê lượng tử cho hố lượng tử, khẳng định ưu việt của các phương pháp này bằng cách so sánh với các kết quả thu được theo các phương pháp khác.

Nội dung chính:

  • Nghiên cứu mô hình hố lượng tử cao vô hạn (các kiến thức cơ sở bao gồm năng lượng và hàm sóng của electron trong hố lượng tử cao vô hạn dưới ảnh hưởng của trường sóng điện từ khi có từ trường và khi không có từ trường).

  • Dựa và phương pháp toán tử chiếu để đưa ra biểu thức tổng quát của tensơ độ dẫn và hàm độ rộng vạch phổ trong cả hai trường hợp không có từ trường và có từ trường.

  • Đưa ra biểu thức tổng quát cho công suất hấp thụ và áp dụng cho mô hình hố lượng tử cao vô hạn trong cả hai trường hợp có từ trường và không có từ trường.

  • Thực hiện tính toán số và vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của công suất hấp thụ vào năng lượng của photon. Từ đây đưa ra một phương pháp mới (được gọi tên là phương pháp profile) để thu được độ rộng vạch phổ hấp thụ trong mô hình hố lượng tử cao vô hạn và từ đó chúng tôi khảo sát sự phụ thuộc của nó vào nhiệt độ và vào các tham số của vật liệu.

Sản phẩm dự kiến:

  • Số báo đăng nước ngoài: 1

  • Số báo đăng trong nước: 1

  • Số cử nhân đào tạo: 3

  • Áp dụng lại bài toán này cho các mô hình bán dẫn thấp chiều khác như siêu mạng pha tap, siêu mạng hợp phần, dây lượng tử, chấm lượng tử, ....


tải về 244.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương