Thanh tra sở NÔng nghiệp và ptnttải về 117 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu17.01.2022
Kích117 Kb.
#47444
  1   2   3   4


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TỈNH THỪA THIÊN HUẾCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH TRA SỞ


Số: /KL-TTrSNNPTNTThừa Thiên Huế, ngày tháng 9 năm 2017

KẾT LUẬN

Thanh tra việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ,

quyền hạn và công tác PCTN tại Trung tâm Khuyến nông
Thực hiện Quyết định thanh tra số 16/QĐ-TTrSNNPTNT ngày 21/6/2017 của Phó Chánh thanh tra sở Phụ trách về việc chấp hành chính sách pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn và công tác PCTN tại Trung tâm Khuyến nông. Từ ngày 05/7/2017 đến ngày 14/8/2017 Đoàn thanh tra 16 đã tiến hành thanh tra tại Trung tâm Khuyến nông và xác minh tại các đơn vị, cá nhân có liên quan.


Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 14/BC-ĐTTr, ngày 04/9/2017 của Trưởng đoàn thanh tra và ý kiến giải trình của Trung tâm Khuyến nông là đối tượng thanh tra,

Phó Chánh Thanh tra phụ trách Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Kết luận như sau:

tải về 117 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương