Tham khảo ôn thi môn cnxhkh khái niệm giai cấp công nhântải về 99 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích99 Kb.
#66154
  1   2   3   4   5   6

Tham khảo ôn thi môn CNXHKH- Khái niệm giai cấp công nhân

- Nội dung sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

- Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN

- Những nhân tố chủ quan để GCCN thực hiện, hoàn thành sứ mệnh lịch sử

- Phê phán những quan điểm phủ nhận sứ mệnh lịch sử của GCCN

- Đặc điểm, vai trò của GCCN VN hiện nay

- Phương hướng, giải pháp xây dựng GCCNVN trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH

            Một trong những nguyên nhân cơ bản làm cho chủ nghĩa xã hội thế giới lâm vào khủng hoảng, thoái trào sau khi các nước XHCN Đông Âu và Liên Xô sụp đổ là do xa rời, bác bỏ sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản. Hiện nay, rất nhiều chủ nghĩa cơ hội xét lại nảy sinh như nấm độc, nhiều cán bộ đảng viên đảng cộng sản và nhiều người dân lao động hoang mang... và vì thế, chủ nghĩa đế quốc và bọn tay sai càng được dịp tấn công quyết liệt hơn vào chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác - Lênin, mà một trong những tiêu điểm vẫn là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong thời đại hậu Xô - viết, thời đại "văn minh tin học" thời đại "Văn minh trí tuệ", kinh tế tri thức hiện nay.

Hơn bao giờ hết, những người cộng sản, các nước xã hội chủ nghĩa phải đặc biệt coi trọng việc nghiên cứu, tổng kết thực tiễn và phát triển một cách thật sự khoa học và cách mạng vấn đề sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trên thế giới và ở mỗi nước.


Каталог: content -> k31b -> 2011
content -> Giáo lý thêm sức I chưƠng trình thăng tiến thiếu nhi thánh thể CẤp I, ngành thiếu cuốn giáo lý NÀy củA
content -> Tam sinh tam thế, chẩm thượng thư
content -> Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn Nguyễn Thị Thu dịch Nhà xuất bản văn học Đôi nét về tác giả
content -> Công ty Cổ phần Sách và Truyền thông Quảng Văn rất mong nhận được góp ý của bạn đọc
content -> Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi được ký giữa Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn và tác giả Bạch Lạc Mai. Bản quyền bản tiếng Việt Bởi vì thấu hiểu cho nên từ bi
content -> Nghìn kế tương tư được ký giữa Công ty cổ phần sách và truyền thông Quảng Văn và tác giả Trang Trang. Bản quyền bản tiếng Việt Nghìn kế tương tư
content -> Tuổi xuân của em, Tòa thành của anh
2011 -> #Nh÷ng th¾ng lîi cã ý nghÜa lÞch sö vµ tÇm vãc thêi ®¹i trong 65 n¨m ®Êu tranh

tải về 99 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương