Thư viện pháp luậT


DANH SÁCH CÁC XÉT NGHIỆM HÓA SINH VÀ CÁC GIÁ TRỊ BÁO ĐỘNGtải về 8.93 Mb.
trang52/52
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích8.93 Mb.
#1769
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52

DANH SÁCH CÁC XÉT NGHIỆM HÓA SINH VÀ CÁC GIÁ TRỊ BÁO ĐỘNG

Tên xét nghiệm

Tuổi

Giá trị báo động thấp

Giá trị báo động cao

Đơn vị

Ghi chú

Albumin
≤ 15
g/L
Amonniac máu

>1 tuổi
≥ 500

µg/dL
< 1 tuổi
≥ 150

µg/dL
Bilirubin toàn phần

<1 tuổi
≥ 251

µmol/L
Can xi toàn phần
≤ 1,63

≥3,25

mmol/L
Creatinin máu

0 – 31 ngày
≥150

µmol/L
Trẻ em
≥200

µmol/L
Glucose máu

<7 ngày

≤2,0

≥15

mmol/L7 ngày đến 17 tuổi

≤2,0

≥20

mmol/L
Ma giê máu
≤0,41

≥1,97

mmol/L
Áp lực thẩm thấu máu
≤190

≥390

mOsm/kg
pH
≤7,2

≥7,6pCO2 máu động mạch
≤20

≥70

mmHg
pO2 máu động mạch
≤40
mmHg
Phosphat
≤0,32
mmol/L
Na+
≤120

≥160

mmol/L
K+

0-1 năm

≤2,5

≥7,0

mmol/L> 1 năm

≤2,5

≥6,5

mmol/L
Cl-
<70

>120

mmol/L
Sắt huyết thanh≥ 71,6

µmol/L
Chì≥65

µg/dL
TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nelson Texbook of pediatrics 19th edition, W.B. Sauders Company, 2010

2. Lothar Thomas, Clinical Laboratory Diagnosis, Use and Assessment of Clinical Laboratory Results, First English Edition, TH-Books Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt/Main, 1998.

3. Michael L. Bishop, Edward P. Fody, Lary E. Schoeff, Clinical Chemistry, Techniques, principble, correlations, Sixth edition, Wolters Kluwer\ Lippincott Williams & Wilkins, 2010.

4. Package inserts provided by manufacrurers in the reagent kits.

5. James T. Wu, Linda Book, Karen Sudar, Serun Alpha fetoprotein Levels in normal infants, Pediatr.Res. 15: 50-52, 1981.
MỤC LỤC


TIẾP CẬN SUY GAN CẤP Ở TRẺ EM 277
tải về 8.93 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   44   45   46   47   48   49   50   51   52
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương