Thế thứ XVItải về 0.77 Mb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích0.77 Mb.
#765
1   2   3   4   5

LAN NGỌC TÂN ĐÌNH- Bức hoành của Tộc mừng tân gia Ô. Bùi Thuần:

ĐƯỜNG CẦU DUY TÂN- Câu đối Tộc phúng điếu nhân tang lễ Ô. Bùi Thuần:

PHƯỚC MÃN TAM ĐA VĨNH BẢO TIÊN PHONG QUANG VỌNG TỘC
THỌ ĐĂNG BÁT THẬP TRINH TRUYỀN TỔ ĐỨC TRÁNG LAI SANH
- Bức trướng Tộc phúng điếu nhân tang lễ Ô. Bùi Quán:

THẠC ĐỨC CAO PHONG


THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu
BÙI THỊ THỦ


Tục danh : B. Ấm Sáu. B. Nghè Sáu

Con Ông Bùi Thiệu (Ô. Cửu Kiến) và Bà Đỗ Thị Quốc

Sanh : năm Q. Mão (1903) tại Phú Đa

Tạ thế : 24-01-G. Thân (1944). Thọ: 42 tuổi

Cải táng : Phú Hanh Tây, Đại Lộc
Hôn phối:

Ông HỒ TRUNG TẪN
Con Ông Bà Thượng thư Hồ Trung Lượng ở An Dưỡng

Ấm sanh
Sanh hạ:


- Ô. Hồ Trung Cang B. Hồ T. Chiêu

- Ô. Hồ Trung Bé B. Hồ T. Ngạc

B. Hồ T. Hạnh
Ấu vong: B. Thi, Ô. vô danh
Ông BÙI LỤC


Tục danh : Ô. Hội Sáu. Húy: Văn Lai

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm B. Ngọ (1906) tại Phú Đa

Tạ thế : 27-08-Giáp Tuất (1994).

Mộ táng : Võ Đắc

Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ HỮU
Con Ông Bà Cửu phẩm Trương Triết ở Phú Xuân

Tạ thế 20-04-C. Ngọ (1930)

Mộ táng : Đồng Kỳ, Gò Miệt, Phú Đa

Kế thất:

Bà TRẦN THỊ LUYẾN
Sanh : năm N. Tý (1912) ở Đông Lâm, Đại Lộc

Con Ông Bà Trần Đình Toại (Ô.B. Bá Bảy) ở Đông Lâm

Tạ thế : 11-12-C. Thìn 2000. Táng cạnh mộ Ông

Sanh hạ:

Đích phòng:
- B. Bùi T. Kim Hương N. Thân (1932)

Ấu vong: Ô. Trạch, Ô. Danh


Kế phòng:
- Ô. Bùi Dương Ngọc T. Tỵ (1941) B. Bùi T. Huệ Â. Hợi (1935)

- Ô. Bùi Chơn Tánh C. Dần (1950) B. Bùi T. Minh Tâm K. Mão (1939)


Ấu vong: Ô. vô danh và B. BảyTHẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Phong
BÙI THỊ HOANH


Con Ông Bùi Phong (Ô. Hương Hoanh) và Bà Đào Thị Phẩm

Sanh : năm Đ. Mùi (1907) tại Chiêm Sơn

Tạ thế : 15-10-Âm lịch

Mộ táng : Tam Điện, Điện Bàn


Hôn phối:

Ông PHAN KHUÊ
Con Ông Bà Phan Thành ở Bảo An, Điện Bàn

Tạ thế : 15-03-Âm lịch

Mộ táng : Bảo An
Sanh hạ:
- Ô. Phan Bảy B. Phan T. Sáu

- Ô. Phan Tám B. Phan T. Chín


Ấu vong: B. Liên, Ô. Vân, B. Bốn, B. Năm, Ô. Mười Hai
Bà BÙI THỊ TÂM


Tục danh : B. Xã Hồng

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm K. Dậu (1909) tại Chiêm Sơn
Hôn phối:

Ông LÊ THƯỚC
Con Ông Bà Lê Phan quê Phúc Mỹ, Đại Lộc

Tạ thế : 26-04-Âm lịch

Mộ táng : Phúc Mỹ
Sanh hạ:
- Ô. Lê Văn Minh B. Lê T. Trĩ

- Ô. Lê Văn Phụng B. Lê T. Bẽo

Ấu vong: Ô. Hồng, Ô. Út

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Phong
BÙI THỊ PHÚC


Tục danh : B. Giáo Chung

Con Ông Bùi Phong (Ô. Hương Hoanh) và Bà Đào t Phẩm

Sanh : năm T. Hợi (1911) tại Chiêm Sơn
Hôn phối:

Ông NGUYỄN THUẦN
Sanh : Đ. Mùi 1907

Quê : Bì Nhai, Điện Bàn

Con Ông Bà Nguyễn Tích ở Bì Nhai

Giáo viên


Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn hữu Cẩm 1931 B. Nguyễn T. Chung 1929

- Ô. Nguyễn hữu Nhung 1934 B. Nguyễn T. Kim Khánh 1939

- Ô. Nguyễn hữu Thắng 1941

- Ô. Nguyễn hữu Trận 1945 Bác sĩ


Ấu vong: B. Năm (Nguyễn Thị Thành)
Bà BÙI THỊ MÃN


Tục danh : B. Thạc

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm N. Tý(1912) tại Chiêm Sơn
Hôn phối:

Ông HOÀNGĐOÀN VĂN ĐÁ
Con Ông Bà HoàngĐoàn Văn Thám ở Bến Dầu, Phú HanhĐền, Điện Bàn
Sanh hạ:
- Ô. HoàngĐoàn Văn Đồng B. HoàngĐoàn T. Khánh

- Ô. HoàngĐoàn Văn Hà B. HoàngĐoàn T. Lộ

- Ô. Đoàn Đình Thanh
THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Phong
BÙI THỊ THÔI


Tục danh : B. Tham

Con Ông Bùi Phong (Ô. Hương Hoanh) và Bà Đào Thị Phẩm

Sanh : năm G. Dần (1914) tại Chiêm Sơn

Tạ thế : 01-03-K. Dậu (1969). Thọ: 56 tuổi

Mộ táng : Chiêm Sơn
Hôn phối:

Ông NGUYỄN THỐNG
Con Ông Bà Nguyễn Tự ở Chiêm Sơn
Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Văn Năm B. Nguyễn T. Tham

- Ô. Nguyễn Văn Chín B. Nguyễn T. Ba


Ấu vong: 3 vị vô danh và B. Bốn
Bà BÙI THỊ ĐA


Tục danh : B. Thám

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm Đ. Tỵ (1917) tại Chiêm Sơn
Hôn phối:

Ông TRẦN THÀNH
Con Ông Bà Trần Tâm (Ô. Hương Tâm) ở Phi Phú, Điện Bàn

Tạ thế : 14-08-N. Thìn (1952)

Mộ táng : Phi Phú, Điện Bàn
Sanh hạ:
- Ô. Trần Thám B. Trần T. Bốn

- Ô. Trần Công Lãnh B. Trần T. Năm

B. Trần T. Hoa

Ấu vong: B. BaTHẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Phong
Ông BÙI VĂN HIẾU


Tục danh : Ô. Ngôn

Con Ông Bùi Phong (Ô. Hương Hoanh) và Bà Sỏ

Sanh : năm T. Dậu (1921) tại Chiêm Sơn

Tạ thế : 16-06-Đ. Hợi (1947). Thọ: 27 tuổi

Mộ táng : Chiêm Sơn
Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ DI
Con Ông Bà Nguyễn Văn Tân ở Kỳ Lam, Điện Bàn

Tái giá
Sanh hạ:


- B. Bùi T. Ngôn (1)
Ấu vong: Bà Năm
Tảo vong: B. Hạnh, B. Qua
Ghi chú:


  1. Xuất giá về Trà Kiệu, chồng là Ô. Nguyễn Diện. Không có tên ở thế 17 (không có hồ sơ).


THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
Ông BÙI THẾ KINH

Tục danh : Ô. Ba Hoài

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Trần T. Quít

Sanh : 14-11-Đ. Tỵ (1917) ở Vĩnh Trinh

Tạ thế : 12-10-Đ. Mão (1987). Thọ: 71 tuổi

Mộ táng : Nghĩa trang T.V.A.H. Gò Dưa, Thủ Đức


Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ HIẾN
Sanh : năm K. Mùi (1919) ở La Thọ

Con Ông Bà Nguyễn Văn Khải ở La Thọ, Điện Bàn

Tạ thế : 25-05-G. Tuất (03-07-1994) lúc 10g50. Thọ 76 tuổi

Mộ táng : La Thọ, Điện BànThứ thất:

Bà NGUYỄN THỊ BÊ
Sanh : năm Q. Dậu (1933) ở Phước Trạch

Con Ông Bà Nguyễn Thanh ở Phước Trạch, Hiếu Nhơn


Sanh hạ:

Đích phòng:
- B. Bùi T. Hoài M. Dần (1938)

- B. Bùi T. Vạn Bửu C. Thìn (1940)

- B. Bùi T. Như Cẩm T. Tỵ (1941)

- B. Bùi T. Phô G. Thân (1944)

- B. Bùi T. Thanh Khiết Â. Dậu (1945)

- B. Bùi T. Thành Mỹ Q. Tỵ (1953)

- B. Bùi T. Như Loan B. Thân (1956)
- Ô. Bùi Thế Hiền C. Tý (1960)

- Ô. Bùi Thế Toàn N. Dần (1962)


Ấu vong: Bà Quý (1947-1948)
Thứ phòng:
- B. Bùi T. Mỹ Hạnh G. Thìn (1964)

- Ô. Bùi Thế Dũng T. Sửu (1961)


Ấu vong: B. Như Phụng

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
Ông BÙI QUANG HOÀNH


Tục danh : Ô. Bốn Hoành

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Trần T. Quít

Sanh : năm K. Mùi (1919) tại Vĩnh Trinh
Chánh thất:

Bà PHẠM THỊ NHƯ Ý
Sanh : năm T. Dậu (1921) ở Thừa Thiên

Con Ông Bà Phạm Hoàng ở Bàu Đôn, Hương Trà

Tạ thế : năm G. Tý (1984). Thọ: 64 tuổi

Mộ táng : An Hải Bắc, Đà NẵngKế thất:

Bà TRỊNH THỊ YẾN
Sanh : năm Q. Mùi (1943) ở Cam Phúc, Khánh Hòa

Con Ông Bà Trịnh Hai ở Cam Phúc


Sanh hạ:

Đích phòng:
- B. Bùi T. Như Tâm Q. Mùi (1942)

- B. Bùi T. Như Hiền B. Tuất (1946)

- B. Bùi T. Như Hạnh M. Tý (1948)

- B. Bùi T. Như Phương B. Thân (1956)


Ấu vong: Ô. Nghĩa, Ô. Thành
Thứ phòng:
- Ô. Bùi Vĩnh Thế T. Dậu (1981)
BÙI THỊ CHI


Tục danh : B. Năm Huyến

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : 14-04-T. Dậu (1921) tại Vĩnh Trinh
Hôn phối:

Ông TRẦN ĐÌNH HUYẾN
Sanh : năm C. Thân (1920) ở Gia Cốc, Đại Lộc

Con Ông Bà Trần Quán (Ô. Hương Thủ) ở Gia Cốc


Sanh hạ:

- B. Trần T. Bích Nga Đ. Hợi (1948)

- B. Trần T. Bích Chi C. Dần (1950)

- B. Trần T. Bích Lượng N. Thìn (1952)


- Ô. Trần Đình Lộc Â. Mùi (1955)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
BÙI THỊ DƯƠNG


Tục danh : B. Sáu Chúc

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Trần T. Quít

Sanh : 08-07-M. Tuất (1922) tại Vĩnh Trinh
Hôn phối:

Ông VÕ VĂN CHÚC
Sanh : năm Đ. Tỵ (1917) ở Mân Quan

Con Ông Bà Võ Văn Giá ở Mân Quan, Hòa Vang


Sanh hạ:
- Ô. Võ Văn Đạt C. Thìn (1940) B. Võ T. Anh M. Tý (1948)

- Ô. Võ Văn Hoàng G. Thân (1944) B. Võ T. Thu Nga C. Tý (1960)

- Ô. Võ Văn Toàn Â. Mùi (1955)

- Ô. Võ Văn Mỹ M. Tuất (1958)

- Ô. Võ Mạnh Đức N. Dần (1962)

Ấu vong: B. Đào, B. Thời

Tử sĩ: Ô. Huy (1942-1966)
Ông BÙI VĂN LIÊU


Tục danh : Ô. Bảy Liêu

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : 04-04-G. Tý (1924) tại Vĩnh Trinh
Chánh thất:

Bà ĐỖ THỊ KHÁNH
Sanh : năm M. Thìn (1928) ở Lư Cấm, Nha Trang

Con Ông Bà Đỗ Ngại ở Ô Gia, Đại LộcThứ thất:

Bà PHẠM THỊ XUÂN MAI
Sanh : năm N. Thân (1932) ở Đông Bàn, Đ. Bàn

Con Ông Bà Phạm Phú Thông ở Đông Bàn


Sanh hạ:

Đích phòng:
- Ô. Bùi Vĩnh Dũng K. Hợi (59) B. Bùi T. Thanh Hương T. Sửu (61)

- Ô. Bùi Vĩnh Phú N. Dần (62) B. Bùi T. Thanh Thủy Q. Mão (63)

- Ô. Bùi Vĩnh An G. Thìn (64) B. Bùi T. Thanh Hải B. Ngọ (66)

B. Bùi T. Thanh Châu K. Dậu (69)


Thứ phòng:
- Ô. Bùi Vĩnh Hùng Đ. Dậu (1957)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
BÙI THỊ ÁNH TUYẾT


Tục danh : B. Tám

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Trần T. Quít

Sanh : 07-12-Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Q.1, Sài Gòn


Hôn phối:

Ông NGUYỄN XĨ
Sanh : năm K. Mùi (1919) ở Tư Nghĩa, Q. Ngãi

Con Ông Bà Nguyễn Đăng ở An Mỹ, Quảng Ngãi

Tú Tài II, C. B. Hưu trí

Đại học – Giám Đốc Xí nghiệp


Sanh hạ:
- B. Nguyễn T. Bích Thu G. Thân (1944)

- B. Nguyễn T. Ngọc Thúy Đ. Hợi (1947)

- B. Nguyễn T. Hồng Đức Â. Mùi (1955)
- Ô. Nguyễn Anh Việt C. Dần (1950)
Ông BÙI VĂN NHƠN


Tục danh : Ô. Chín Nhơn

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : 07-04-Đ. Mão (1927) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Hoa Kỳ


Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG
Sanh : năm N. Thân (1932) ở Đà Nẵng

Con Ông Bà Nguyễn Đảng ở La Qua, Điện Bàn


Sanh hạ:

- Ô. Bùi Vĩnh Bảo B. Bùi T. Hương Liên

- Ô. Bùi Vĩnh An B. Bùi T. Hương Trang

B. Bùi T. Hương TrâmTHẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
BÙI THỊ ÁNH HOA


Tục danh : B. Mười

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Lê T. Cơ

Sanh : năm K. Tỵ (1929) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Q. 1, Bình Thạnh, Saigon


Hôn phối:

Ông NGUYỄN ĐẮC NGỌC
Sanh : năm B. Dần (1926) ở Bàu NghèGiáo Tây, Đại Lộc

Con Ông Bà Nguyễn Đắc Hoành (Ô. ChánhNghè Yến) ở Đại Lộc

Cán bộ hưu tríTrung học
Sanh hạ:
- B. Nguyễn T. Lê C. Dần (1950)

- B. Nguyễn T. Trang Q. Tỵ (1953)

- B. Nguyễn T. Diệu Â. Mùi (1955)
- Ô. Nguyễn Đắc Hùng B. Thân (1956)

- Ô. Nguyễn Đắc Lực K. Hợi (1959)

Ấu vong:

- Nguyễn Thị Vô danh M. Tuất (1958)Ông BÙI VĂN GIAI


Tục danh : Ô. Mười Một

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm C. Ngọ (1930) tại Vĩnh Trinh

Giáo sư


Địa chỉ : Hoa Kỳ
Chánh thất:

Bà VÕ THỊ MỸ
Sanh : năm C. Thìn (1940) ở Mỹ Tho

Con Ông Bà Võ Văn Cai ở Mỹ Tho

Dược sĩ
Sanh hạ:

- Ô. Bùi Vĩnh Võ Thế Hưng N. Tý (1972)

- Ô. Bùi Vĩnh Võ Thế Quang Q. Sửu (1973)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
Ông BÙI MINH CHÂU


Tục danh : Ô. Mười Hai, Ô. Minh Tuyền

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Lê T. Cơ

Sanh : năm T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh

Tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật


Chánh thất I: (1)
Chánh thất II:
Bà PHẠM THỊ MINH OANH
Sanh : năm N. Thìn (1952) ở Quảng Bình

Con Ông Bà Phạm Tăng ở Quảng Bình


Sanh hạ:
- B. Bùi Vĩnh Song Minh K. Tỵ (1989)

BÙI THỊ TỐ NHƯ


Tục danh : B. Mười Ba

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : 02-07-Q. Dậu (1933) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Phú Nhuận, Sài Gòn


Hôn phối:

Ông PHAN DY
Sanh : năm C. Thân (1920) ở Bảo An Tây, Đ. Bàn

Con Ông Bà Phan Hoán (Ô.B. Cửu Bảy) ở Bảo An Tây


Sanh hạ:
- B. Phan T. Kim Hòa M. Tuất (1958)

- B. Phan T. Kim Hạnh B. Ngọ (1966)

- B. Phan Hạnh Phước C. Tuất (1970)
- Ô. Phan Quang Dũng C. Tý (1960)

- Ô. Phan Quang Cường T. Sửu (1961)

- Ô. Phan Quang Thịnh G. Thìn (1964)
Ghi chú: (1) Bà Nguyễn Bạch Tuyết, ở Sài Gòn, không con, ly dị.

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Xước
Ông BÙI NGỌC TOẠI


Tục danh : Ô. Mười Bốn

Con Ông Bùi Xước (Ô. Cửu Đồng) và Bà Lê T. Cơ

Sanh : năm G. Tuất (1934) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Hoa Kỳ


Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ BẠCH THUẬN
Sanh : 9-5-Â. Dậu (1945)15-9-C. Thìn ở Tuy Hòa

Con Ông Bà Trần NhườngThiệp ở Tuy Hòa (Phú Yên)


Sanh hạ:
- B. Bùi T. Thuận An K. Dậu (1969)

- B. Bùi T. Thuận Tiên C. Tuất (1970)


- Ô. Bùi Vĩnh Thái G. Dần (1974)

BÙI THỊ TỐ ANH


Tục danh : B. Phi, B. Mười Lăm

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm M. Dần (1938) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Hoa Kỳ


Hôn phối: (Không rõ)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Ông BÙI TẤN


Tự : Khiết Kỷ

Con Ông Bùi Quán và Bà Nguyễn T. Ngọc Thẩm

Sanh : 12-08- C. Thân (1920) tại Vĩnh Trinh

Tú Tài II, Giáo chức

Địa chỉ : Q.3, Sài Gòn

Tạ thế : 25-12-G. Tuất (25-01-1995)

Mộ táng : Gò Dưa, Thủ Đức

Chánh thất:
Bà LÊ THỊ NGỌC TRÁC
Sanh : 25-08-G. Tý (1924) ở La Kham, Đ. Bàn

Con Ông Bà Lê Đình Nhiếp (Ô.B. Ấm Hổ) ở La Kham


Sanh hạ:
- Ô. Bùi Anh Tuấn Đ. Hợi (1947) B. Bùi T. Dương Nguyên K. Sửu (1950)

- Ô. Bùi Anh Dũng Q. Tỵ (1953) B. Bùi T. Thúy Hương T. Mão (1951)

- Ô. Bùi Anh Trí B. Thân (1956) B. Bùi T. Hoài Thanh K. Hợi (1959)

- Ô. Bùi Anh Huy B. Ngọ (1966)
BÙI THỊ ĐÀO HỒNG


Tục danh : B. Trợ Huýnh

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm Q. Hợi (1923) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Hoa Kỳ


Hôn phối:

Ông LÊ TRỌNG HUÝNH
Sanh : năm Đ. Tỵ (1917) tại Bằng An, Điện Bàn

Con Ông Bà Lê Bá Trác (Ô.B. Nghè Chước) ở Bằng An

Nguyên Ty trưởng Thanh niên
Sanh hạ:
- Ô. Lê Quang Xáng B. Tuất (1946) B. Lê T. Kim Ngọc C. Thìn (1940)

- Ô. Lê Quang Tiến M. Tý (1948) B. Lê T. Kim Hải N. Ngọ (1942)

- Ô. Lê Quang Lộc Q. Tỵ (1953) B. Lê T. Kim Cương G. Thân (1944)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Quán
BÙI THỊ LIỄU TƯ


Tục danh : Bà Bốn

Con Ông Bùi Quán và Bà Nguyễn T. Ngọc Thẩm

Sanh : năm Â. Sửu (1925) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Đà Nẵng


Hôn phối:
Ông NGUYỄN HỮU HOÀNH
Sanh : 20-04-C. Thân (1920) ở Phúc Khương

Con Ông Bà Nguyễn Hữu Chương (Ô.B. Cửu Đàn)

ở Phúc Khương, Đại Lộc
Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Thanh Long Đ. Hợi (1947) B. Nguyễn T. Thanh Vân T. Mão (1951)

- Ô. Nguyễn Hữu Hưng Đ. Dậu (1957) B. Nguyễn T. Tường Vi G. Ngọ (1954)

B. Nguyễn T. Cẩm Tú K. Hợi (1959)

B. Nguyễn T. Tuyết Ánh Q. Mão (1963)

B. Nguyễn T. Hồng Hạnh Â. Tỵ (1965)
Ấu vong: B. Lợi
BÙI THỊ KIM TUYẾN


Tục danh : B. Tú Trung

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm M. Thìn (1928) tại Vĩnh Trinh

Địa chỉ : Phú Nhuận, Sài Gòn


Hôn phối:

Ông HOÀNG TRUNG
Sanh : năm N. Tuất (1922) tại Phú Quý, Đại Lộc

Con Ông Bà Huỳnh Tháo (Ô.B. Cửu Phán) ở Phú Quý

Tú Tài II, Giáo chức
Sanh hạ:
- Ô. Hoàng Huy Phương T. Mão (1951) B. Hoàng T. Ngọc Mai K. Sửu (1949)

- Ô. Hoàng Huy Thông Q. Tỵ (1953) B. Hoàng T. Ngọc Lan Â. Mùi (1955)

- Ô. Hoàng Huy Anh K. Hợi (1959) B. Hoàng T. Ngọc Châu Đ. Dậu (1957)

- Ô. Hoàng Huy Khánh T. Sửu (1961) B. Hoàng T. Ngọc Trinh Đ. Mùi (1967)THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Ông BÙI LUÂN


Tục danh : Ông Bảy

Con Ông Bùi Quán và Bà Nguyễn T. Ngọc Thẩm

Sanh : 24-06-T. Mùi (1931) tại Vĩnh Trinh

Y Khoa Bác Sĩ

Địa chỉ : Paris, Pháp
Chánh thất:
Bà NGUYỄN THỊ XUÂN NHÀN
Sanh : 25-07-G. Tuất (1934) tại Hà Nội

Con Ông Bà Nguyễn Đình Tri, Kỹ sư, quê Quế Sơn

Dược sĩ
Sanh hạ:
- B. Bùi Minh Châu T. Sửu (1961)

- B. Bùi Anh Thư Đ. Mùi (1967)

- B. Bùi Chân Tú T. Hợi (1971)

Ông BÙI HOÀN


Tục danh : Ô. Tám

Con Ông Bùi Quán và Bà Nguyễn thị Ngọc Dung

Sanh : 19-11-Â. Hợi (1953) tại Vĩnh Trinh

Tú Tài
Chánh thất:Bà NGUYỄN THỊ LÀI
Sanh : 23-10-M. Tý (1948) tại Phan Rang

Con Ông Bà Nguyễn Văn Nhu ở Phan Rang


Sanh hạ:
- Ô. Bùi Anh Việt Đệ Nhất Đ. Mùi (1967)

- Ô. Bùi Anh Việt Đệ Nhị Q. Sửu (1973)


- Ô. Bùi Thị Việt Anh T. Hợi (1971)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Quán
Ông BÙI VĂN NAM SƠN


Tục danh : Ông Chín

Con Ông Bùi Quán và Bà Nguyễn T. Ngọc Dung

Sanh : 29-10-B. Tuất (1946) tại Vĩnh Trinh

Tốt nghiệp Đại học. Nhà nghiên cứu Triết học

Địa chỉ : Tây Đức
Chánh thất:
Bà TRẦN THỊ MINH
Sanh : 16-07-T. Tỵ (1941) tại Đà Nẵng

Con Ông Bà Trần Viết Lem ở Hòa Vang


Sanh hạ:
- Ô. Bùi Kinh Thiên B. Ngọ (1966)

- B. Bùi T. Tinh Vệ M. Thân (1968)THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thuần
BÙI THỊ LAN


Tục danh : B. Hai Lương

Con Ông Bùi Thuần và Bà Nguyễn T. Nhuế

Sanh : 17-07-K. Mùi (1919) tại Phú Nhuận

Cán bộ hưu trí


Hôn phối:
Ông VŨ KHẮC MINH
Sanh : năm T. Dậu (1921) tại Hà Nhuận

Con Ông Bà Cửu phẩm Vũ Luyện ở Hà Nhuận

Cán bộ hưu trí

Sanh hạ:
- Ô. Vũ Khắc Huỳnh N. Ngọ (1942)
- B. Vũ Bích Hương Q. Mùi (1943)

- B. Vũ Bích Ngọc G. Thân (1944)

- B. Vũ Bích Hòa Q. Tỵ (1953)
Ấu vong: Ô. Dũng, B. Be

Ông BÙI VĂN ANH


Tục danh : Ô. Năm

Cha mẹ với Bà trên

Sanh : 19-02-G. Tý (1924) tại Phú Nhuận
Chánh thất:
Bà HOÀNG THỊ OANH
Sanh : năm G. Tý (1924) tại Xuân Đài, Đ. Bàn

Con Ông Bà Ấm sanh Hoàng Văn Kiểm ở Xuân ĐàiSanh hạ:
- Ô. Bùi Hoàng Kim B. Tuất (1946)

- Ô. Bùi Hoàng Thành Nam Â. Mùi (1955)

- Ô. Bùi Hoàng Thành Quang M. Tuất (1958)

- Ô. Bùi Hoàng Thành Ngôn T. Sửu (1961)


- B. Bùi Thị Kim Quế T. Mão (1951)
Ấu vong: 1 vị vô danh và Ô. Thành Long

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thuần
BÙI THỊ TÀI


Tục danh : B. Sáu

Con Ông Bùi Thuần và Bà Nguyễn T. Nhuế

Sanh : 19-02-G. Tý (1924) tại Phú Nhuận

Địa chỉ : Tây Đức


Hôn phối:
Ông HOÀNG DINH
Sanh : năm N. Tuất (1922) ở Xuân Đài, Đ. Bàn

Con Ông Bà Ấm sanh Hoàng Văn Kiểm ở Xuân ĐàiSanh hạ:
- Ô. Hoàng văn Khải K. Sửu (1949)

- Ô. Hoàng văn Hải N. Thìn (1952)

- Ô. Hoàng văn Hà G. Ngọ (1954)

- Ô. Hoàng văn Hồng B. Thân (1956)

- Ô. Hoàng văn Huy C. Tý (1960)

- Ô. Hoàng văn Hào N. Dần (1962)

- Ô. Hoàng văn Hiệp B. Ngọ (1966)
- B. Hoàng T. Thu Loan M. Tuất (1958)
Ông BÙI VĂN LUÂN


Tục danh : Ô. Chín

Cha mẹ với Bà trên

Sanh : 22-09-T. Mùi (1931) tại Phú Nhuận
Chánh thất:
Bà PHAN THỊ THANH TÂM
Sanh : 08-07-M. Dần (1938) ở Bảo An

Con Ông Bà Phan Đảng ở Bảo An, Điện BànSanh hạ:
- B. Bùi T. Khánh Linh Q. Mão (1963)

- B. Bùi Mỹ Chương Â. Tỵ (1965)


- B. Bùi Trung Hiếu K. Dậu (1969)

- B. Bùi Trung Chính T. Hợi (1971)THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thuần
BÙI THỊ GIÁNG


Tục danh : B. Tám

Con Ông Bùi Thuần và Bà Nguyễn T. Nhuế

Sanh : 12-02-K. Tỵ (1929) tại Phú Nhuận

Địa chỉ : Quy Nhơn


Nguyên giá: Ông TRƯƠNG XUÂN MIÊN
Sanh : năm Đ. Mão (1927) ở Phú Đông, Điện Bàn

Con Ông Bà Thượng Thư Trương Xuân Mai ở Phú Bông

Tạ thế : 05-07-B. Ngọ (1966). Thọ: 40 tuổi

Mộ táng : Một khu rừng ở Gia Lai, KontumTái giá: Ông NGUYỄN TÂN
Con Ông Bà Nguyễn Kết ở Thừa Thiên

Tạ thế : 17-02-Â. Sửu (1985)

Mộ táng : Nghĩa trang Phật Giáo Qui Nhơn
Sanh hạ:
Đời I: - Ô. Trương Xuân Sơn G. Ngọ (1954)
Đời II: - Ô. Nguyễn Văn Chung Q. Mão (1963)

- Ô. Nguyễn Văn Trình T. Hợi (1971)

- B. Nguyễn T. Minh Nguyệt G. Thìn (1964)

- B. Nguyễn T. Minh Trang B. Ngọ (1966)
Ông BÙI VĂN PHÚC


Tục danh : Ô. Tích

Con Ông Bùi Thuần và Bà Phạm Thị Phong

Sanh : 23-11-K. Mão (1939) tại Phú Nhuận

Chuyên viênKỹ sư Điện tử

Địa chỉ : California, Hoa Kỳtải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương