Thế thứ XVItải về 0.77 Mb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích0.77 Mb.
#765
  1   2   3   4   5

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Duy
Ông BÙI QUANG


Tục danh : Ô. Cửu Ba

Con Ông Bùi Duy (Ô. Nghè Trình) và Bà Phan Thị Tô

Sanh : năm M. Tuất (1898) tại An Lâm

Chánh Cửu phẩm Văn giai

Tạ thế : 04-09-Đ. Hợi (1947). Thọ: 50 tuổi

Cải táng : GCốc Dù, Vĩnh Trinh


Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ BA
Sanh : năm G. Thìn (1904) ở Phú Bông, Điện Bàn

Con Ông Bà Hường lô Nguyễn đình Tập ở Phú Bông

Tạ thế : 25-02-Âm lịch (Canh Thân, 1980)

CảiMộ táng : GCốc Dù, Vĩnh Trinh


Sanh hạ:
- Ô. Bùi Ngọc Kính G. Tuất (1934) B. Bùi Thị Trạch M. Thìn (1928)

B. Bùi Thị Tứ N. Thân (1932)

B. Bùi Thị Sáu Đ. Sửu (1937)

B. Bùi Thị Yến T. Mùi (1931)

B. Bùi Thị Ngọc Lan B. Tý (1936)
Ấu vong: Ô. Quốc, B. Xử
Ông BÙI DIỄN


Tục danh : Ông Cửu Bốn

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm T. Sửu (1901) tại An Lâm

Chánh Cửu phẩm Văn giai

Tạ thế : 08-06-Đ. Hợi (1947). Thọ: 47 tuổi

Mộ táng : Làng Tý, Quế Sơn


Chánh thất:

Bà LÊ THỊ CẢ

Sanh : năm N. Dần (1902) ở Đa Hòa Châu, Điện Bàn

Con Ông Bà Lan trung Lê Trí Hiển ở Đa Hòa Châu

Tạ thế : 11-10-N. Tuất (1982). Thọ: 81 tuổi

Mộ táng : Tân Phú, Bình Chánh
Sanh hạ:
- Ô. Bùi Huỳnh C. Thân (1920) B. Bùi Thị Nữ N. Tuất (1922)

- Ô. Bùi Ngọc Pha M. Thìn (1928) B. Bùi Thị Xiêm T. Mùi (1931)

- Ô. Bùi Q. Vinh Đ. Sửu (1937) B. Bùi Thị Mai Q. Dậu (1933)

- Ô. Bùi Long C. Thìn (1940)


Ấu vong: Ô. Hồng Hải, Ô. Xuân Du, B. Bảy

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Duy
BÙI THỊ TRÁNG


Tục danh : B. Đề Túc

Con Ông Bùi Duy (Ô. Nghè Trình) và Bà Phan Thị Tô

Sanh : năm Q. Mão (1903) tại An Lâm

Tạ thế : 1819-07-B. Dần (1986). Thọ: 84 tuổi

Mộ táng : Sơn Xuân, Quế Sơn (trong vườn Ô. Thượng)
Hôn phối:

Ông PHAN TÚC
Sanh : năm C. Tý (1900) ở Sơn Xuân, Quế Sơn

Con Ông Bà Thượng thư Phan Quang ở Sơn Xuân

Đề Lại

Tạ thế : 2526-11-Â. lịchCanh Thìn 1940Mộ táng : Sơn Xuân, Quế Sơn
Sanh hạ:
- Ô. Phan Chấn T. Dậu (1921)

- Ô. Phan Ái B. Dần (1926)

Ấu vong: B. Ba (1923)
BÙI THỊ GIỚI


Tục danh : B. Phán Tiến

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm M. Thân (1908) tại An Lâm

Tạ thế : 03-05-T. Dậu (1981). Thọ: 74 tuổi

Mộ táng : Nghĩa trang T.V.A.H Gò Dưa, Thủ Đức
Hôn phối:

Ông NGUYỄN VĂN TIẾN

Sanh : năm N. Dần (1902) ở Đa Hòa, Điện Bàn

Con Ông Bà Cử nhân Nguyễn Văn Trị ở Đa Hòa

Thông Phán

Tạ thế : 4-11-M. Ngọ (13-12-M. Ngọ (1978). Thọ: 77 tuổi
Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Văn Chữ M. Thìn (1928) B. Nguyễn Thị Lành K. Mão (1939)

- Ô. Nguyễn Văn Mạnh M. Tý (1948)


Liệt sĩ: Ô. Nguyễn Văn Châu (1931-1952)
Ấu vong: Ô. Hải
THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Duy
Ông BÙI TĂNG


Tục danh : Ô. Chánh Thới

Con Ông Bùi Duy (Ô. Nghè Trình) và Bà Phan Thị Tô

Sanh : năm Â. Tỵ (1905) tại An Lâm

Tạ thế : 17-12-C. Ngọ (1-2-1990)

Mộ táng : Cốc Dù, Vĩnh Trinh


Chánh thất:

Bà ĐẶNG THỊ THUẬNTUẬN
Sanh : năm Đ. Mùi (1907) ở Túy Loan, Hòa Vang

Con Ông Bà Đặng Tân (Ô.B. Thủ Luật) ở Túy Loan

Tạ thế : 15-08-C. Thân (1980). Thọ: 74 tuổi

Mộ táng : GCốc Dù, Vĩnh Trinh


Sanh hạ:
- Ô. Bùi Văn Kình Q. Dậu (1933) B. Bùi Thị Thới M. Thìn (1928)

- Ô. Bùi Văn Tích K. Mão (1939)


Ấu vong: B. Khỏe (20-08), B. Chương (24-02), B. Chín (24-05)
Tử sĩ: Ô. Bùi Ước (1931-1955), Ô. Bùi Tám (1941-1974)

BÙI THỊ MẠN


Tục danh : B. Chánh Lý

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm G. Dần (1914) tại An Lâm

Tạ thế : 02-11-K. Dậu (1969). Thọ: 56 tuổi

CảiMộ táng : Nghĩa trang T. V. A. H Gò Dưa, Thủ ĐứcHạnh Thông Tây, Gò Vấp, Sài Gòn
Hôn phối:

Ông NGUYỄN KHIÊU

Sanh : năm T. Hợi (1911) ở Quảng Hóa, Đại Lộc

Con Ông Bà Cửu phẩm Nguyễn Yên ở Quảng Hóa

Tạ thế : 29-11-T. Dậu (1981). Thọ: 71 tuổi

Mộ táng : Hòa Vang
Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Thanh Tùng B. Thân (1956) B. Nguyễn T. Lý N. Thân (1932)

B. Nguyễn T. Huỳnh Â. Hợi (1935)

B. Nguyễn T. Thanh Vân Đ. Hợi (1947)

B. Nguyễn T. Phương Lan N. Thìn (1952)


Quá cố: Ô. Hoàng, Ô. Huy
Tử sĩ: Ô. Nguyễn thành Nam (1938-1965)
THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Duy
Ông BÙI NGỌC TRÂM


Tục danh : Ô. Võ

Con Ông Bùi Duy (Ô. Nghè Trình) và Bà Phan Thị Tô

Sanh : năm Đ. Mùi (1907) tại An Lâm

Tạ thế : 13-04-C. Thìn (1940). Thọ: 34 tuổi

Cải táng : GCốc Dù, Vĩnh Trinh
Chánh thất:

Bà PHAN THỊ XƯNG
Con Ông Bà Tú tài Phan Thế Đạt ở Đông Yên

Cải giá
Sanh hạ:


- Ô. Bùi Văn Võ M. Thìn (1928)

Ông BÙI CÔNG HY


Tục danh : Ô. Chánh Chín

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm T. Hợi (1911) tại An Lâm

Địa chỉ : CanadaChánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ ĐÀO

Sanh : năm G. Dần (1914) ở Phú Xuân

Con Ông Bà Trương Đạt (Ô.B. Phó Chước) ở Phú Xuân

Tạ thế : 16-07-K. Dậu (1969). Thọ: 56 tuổi

Cải táng : Nghĩa trang Gò Cà, Đại Lộc
Sanh hạ:
- Ô. Bùi Văn Anh C. Thìn (1940) B. Bùi T. Lan B. Tý (1936)

- Ô. Bùi Văn Súy G. Thân (1944) B. Bùi T. Loan M. Dần (1938)

- Ô. Bùi Văn Nho Q. Tỵ (1953) B. Bùi T. Sáu Q. Mùi (1943)

- Ô. Bùi Văn Bá C. Tý (1960) B. Bùi T. Phượng B. Tuất (1946)

B. Bùi T. Lê C. Dần (1950)
Ấu vong: B. Năm

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Duy
Ông BÙI KIÊM


Tục danh : Ô. Chánh Liêm

Con Ông Bùi Duy (Ô. Nghè Trình) và Bà Phan Thị Tô

Sanh : năm B. Thìn (1916) tại An Lâm

Tạ thế : 29-10-B. Tý (1996). Thọ 81 tuổiChánh thất:

Bà VĂN THỊ MƯỜI THỂ
Sanh : năm K. Mùi (1919) ở Giáo Ái Tây, Đại Lộc

Con Ông Bà Văn Quý Khải (Ô. Học Hủy) ở Giáo Ái

Tạ thế : 20-05-M. Dần (1998). Thọ 80 tuổi

Sanh hạ:
- Ô. Bùi Văn Sang Đ. Hợi (1947) B. Bùi T. Liêm Đ. Sửu (1937)

- Ô. Bùi Văn Bảy K. Sửu (1949) B. Bùi T. Năm G. Thân (1944)

- Ô. Bùi Văn Huyên Đ. Dậu (1957) B. Bùi T. Liễu Q. Tỵ (1953)

B. Bùi T. Trước Â. Mùi (1955)

B. Bùi T. M. Phương N. Dần (1962)

Ấu vong: Ô. Xoay, B. Không


Ông BÙI SAU


Tục danh : Ô. Mười Sau

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm C. Thân (1920) tại An Lâm

Trung học. Địa chỉ: Bình Thạnh, TP. HCM.Chánh thất:

Bà HUỲNH THỊ TỬU

Sanh : năm C. Thân (1920) tại Xuân Đài, Điện Bàn

Con Ông Bà Hoàng Nam (Ô.B. Ấm Nam) ở Xuân Đài

Tạ thế : 19-05-G. Dần (1974). Thọ: 55 tuổi

Mộ táng : Hạnh Thông Tây, Gò Vấp, Sài Gòn
Sanh hạ:
- Ô. Bùi Huy Phán N. Thìn (1952) B. Bùi T. Vi Q. Mùi (1943)

B. Bùi T. Thu Ba Â. Dậu (1945)

B. Bùi T. Vân Đ. Dậu (1957)
Quá cố: Ô. Thịnh (1950-1973)

Ấu vong: B. BốnTHẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Lễ
Ông BÙI NHẠC


Tục danh : Ô. Quy

Con Ông Bùi Lễ (Ô. Kiểm Khái) và Bà Trần Thị Lễ

Sanh : năm T. Sửu (1901) tại Thu Bồn

Tạ thế : 16-09-B. Tý (1936). Thọ: 36 tuổi

Mộ táng : Gò Miệt, Phú Đa
Chánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ CÁI
Con Ông Bà Nguyễn Điền ở Quảng Hóa Phú, Đại Lộc

Tại thế : 23-11-Âm lịch

Mộ táng : xứ Đồng Nà, Phú Đa
Sanh hạ:
- Ô. Bùi Quy G. Tý (1924) B. Bùi T. Bốn Â. Hợi (1935)

- Ô. Bùi Văn Liệu Q. Dậu (1933)

- Ô. Bùi Văn Ngô Đ. Sửu (1937)
Ấu vong: Bà Y
Ông BÙI THÀNH


Tục danh : Ô. Năm Thành

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm Q. Mão (1903) tại Thu Bồn

Tạ thế : 13-10-Đ. Mùi (1967). Thọ: 65 tuổi


Chánh thất:

Bà TRƯƠNG THỊ NINH

Con Ông Bà Trương Ninh ở Thượng Phước, Đại Lộc

Tạ thế : 27-08-B. Tý (1936)

Mộ táng : xứ Đồng Nà, Phú Đa


Sanh hạ:

(không con)


Dưỡng tử: Ô. Bùi Xuân Ba N. Thân (1932)

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Lễ
Ông BÙI GIA


Tục danh : Ô. Chánh Ký

Con Ông Bùi Lễ (Ô. Kiểm Khái) và Bà Trần Thị Lễ

Sanh : năm Â. Tỵ (1905) tại Thu Bồn

Tạ thế : 16-06-Â. Mão (1975). Thọ: 71 tuổi

Cải táng : Thôn Tây Lễ, Bến Dầu, Đại Lộc
Chánh thất:

Bà PHẠM THỊ TÚY
Con Ông Bà Phạm Trà (Ô.B. Xã Trà) ở Cù Bàn

Tại thế : năm G. Tuất (1934). Thọ: 36 tuổi

Mộ táng : xứ Đồng Nà, Phú Đa

Kế thất: quê ở Tiên Lãnh, Tiên Phước
Sanh hạ:
Đích phòng: - B. Bùi T. Ký
Kế phòng: - Ô. Bùi Tiên Lãnh

Ông BÙI HỮU LỰC


Tục danh : Ô. Giáo Ẩm. Tự: Phước Ấm

Cùng cha mẹ với Ông trên

Sanh : năm Đ. Mùi (1907) tại Thu Bồn

Giáo chứcChánh thất:

Bà NGUYỄN THỊ VÂN ĐÔNG

Con Ông Bà Nguyễn Đình Tiêm ở Gia Lệ Cát, Thừa Thiên

Tạ thế : 12-07-B. Tý (1936)
Kế thất:

Bà DƯƠNG THỊ TRỰC

Con Ông Bà Dương Thứ ở Sơn Thắng, Quế Sơn


Sanh hạ:
Đích phòng:
- Ô. Bùi Nguyên Dư K. Tỵ (1929) B. Bùi T. Ngoạn Vĩnh G. Tuất (1934)
Ấu vong: Ô. Sanh Ấm, Ô. Mậu Ấm
Kế phòng:
- Ô. Bùi Dưỡng Nhân K. Dậu (1945) B. Bùi T. Dung Hòa T. Tỵ (1941)

- Ô. Bùi Dưỡng Thạch C. Dần (1950) B. Bùi T. Dưỡng Ngọc Đ. Hợi (1947)

B. Bùi T. Dưỡng Lài T. Sửu (1961)
Quá vãng: Ô. Thiên (1956-1968), Ô. Bách (1954-1982)
Ấu vong: B. Dưỡng Liên, B. Vô danh

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Lễ
BÙI THỊ NGƯ


Tục danh : B. Cửu Sanh, B. Cửu Đệ

Con Ông Bùi Lễ (Ô. Kiểm Khái) và Bà Trần Thị Điểu

Sanh : năm G. Thìn (1904) tại Thu Bồn

Địa chỉ : Phú Nhuận, Saigon

Tạ thế : 07-03-Quý Dậu 1993. Mộ Gò Dưa, Thủ Đức

Hôn phối:

Ông LÊ TRÁC
Sanh : năm N. Thìn (1892) ở Phi Phú, Điện Bàn

Con Ông Bà Lê Cận ở Phi Phú

Cửu Phẩm Văn Giai

Tại thế : 20-01-Đ. Hợi (1947). Thọ: 56 tuổi

Mộ táng : Tân Phong
Sanh hạ:
- Ô. Lê Hữu Sanh C. Ngọ (1929)

BÙI THỊ ĐIỆP


Tục danh : B. Hợi

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm Â. Tỵ (1905) tại Thu Bồn

Tạ thế : 10-02-B. Dần (1986). Thọ: 82 tuổi


Hôn phối:

Ông LÊ TRÁC

Xem phần hôn phối của Bà trên.


Sanh hạ:
- Ô. Lê Hữu Cư K. Tỵ (1929) B. Lê T. Hường Đ. Mão (1927)

- Ô. Lê Hữu Xử C. Thìn (1940) B. Lê T. Roa T. Mùi (1930)

- Ô. Lê Hữu Thỏa B. Tuất (1946) B. Lê T. Mới Q. Dậu (1933)
Ấu vong: B. Sáu, B. Bảy

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu
BÙI THỊ KIẾN


Tục danh : B. Chánh Khóa

Con Ông Bùi Thiệu (Ô. Cửu Kiến) và Bà Đỗ Thị Quốc

Sanh : năm K. Hợi (1899) tại Phú Đa

Tạ thế : 07-11-Â. Hợi (1935). Thọ: 37 tuổi

Mộ táng : xứ Đồng Kỳ, Gò Miệt, Phú Đa
Hôn phối:

Ông NGUYỄN TẤN
Sanh : năm Đ. Dậu (1897) ở Hà Nhuận

Con Ông Bà Cửu Phẩm Nguyễn Huynh ở Hà Nhuận

Tại thế : 26-08-K. Sửu (1949). Thọ: 53 tuổi

Mộ táng : Gò Chùa, xứ Châu Liên, Phú Đa


Sanh hạ:
- Ô. Nguyễn Miên B. Nguyễn thị Nghĩa

- Ô. Nguyễn Thanh B. Nguyễn thị Em


Ấu vong: 5 vị vô danh

Ông BÙI DOÃN


Tục danh : Ô. Bát Doãn, húy: Văn Nghiệp, tự: Hy Trân

Cùng cha mẹ với Bà trên

Sanh : năm T. Sửu (1901) tại Phú Đa

Tùng Bát Phẩm Văn Giai

Tạ thế : 12-02-N. Thân (1932). Thọ: 32 tuổi

Mộ táng : xứ Đông Kỳ, Gò Miệt, Phú Đa


Chánh thất:

Bà HUỲNH THỊ ĐÀO

Sanh : năm Â. Tỵ (1905) ở Xuân Đài, Điện Bàn

Con Ông Bà Ấm tử Hoàng Hiệp ở Xuân Đài

Tạ thế : 23-08-B. Dần (1926). Thọ: 22 tuổi

Mộ táng : xứ Đông Kỳ, Phú Đa (Mộ Vôi)

Kế thất:

Bà NGUYỄN THỊ YẾN

Sanh : năm K. Dậu (1909) ở An Quán, Điện Bàn

Con Ông Bà Đề lại Nguyễn Hiển Thạc ở An Quán

Cải giá
Sanh hạ:Đích phòng:

- Ô. Bùi Đạt B. Dần (1926) B. Bùi T. Trác T. Dậu (1921)

B. Bùi T. Diệt G. Tý (1924)

Kế phòng: Ấu vong: Ô. vô danh

THẾ THỨ XVI
Thế 13 : Ông Bùi Văn Kiết Phái I

Thế 14 : Ông Bùi Thân Chi 1

Thế 15 : Ông Bùi Thiệu
Ông BÙI THƯỜNG


Tục danh : Ô. Nghè Thường. Tự: Hy Mã

Pháp danh : Như Huyền

Con Ông Bùi Thiệu (Ô. Cửu Kiến) và Bà Đỗ Thị Quốc

Sanh : năm Â. Tỵ (1905) tại Phú Đa

Tốt nghiệp Trung học Pháp, Hàn lâm viện Đãi chiếu

Tạ thế : 01-11-Â. Sửu (1985). Thọ: 81 tuổi

Hỏa táng : Trí cốt tại chùa Tuyền Lâm, Sài Gòn
Chánh thất :

Bà HỒ THỊ PHÁN
Sanh : năm C. Tuất (1910) ở Trung Thái, Đ. Lộc

Tạ thế : 30-04-M. Dần. Mộ: Hội An

Con Ông Bà Hồ Viết Tư ở Trung Thái
Thứ thất :

Bà TRẦN THỊ NĂM
Em cùng mẹ khác cha với Bà Chánh thất

Sanh : năm G. Tý (1924) ở Đông Lâm, Đ. Lộc

Con Ông Chánh tổng Trần Đình Thoan ở Đông Lâm

Địa chỉ : ÚcSanh hạ:

Đích phòng:

- B. Bùi Thị Trưởng Cơ M. Thìn (1928)

- B. Bùi Thị Trọng Cơ Q. Dậu (1933)

- B. Bùi Thị Quý Cơ B. Tý (1936)

- B. Bùi Thị Thiếu Cơ K. Mão (1939)

- B. Bùi Thị Mai Linh C. Dần (1950)


- Ô. Bùi Huy Liên N. Ngọ (1942)
Ấu vong: Ô. Liên Em

Thứ phòng:
- Ô. Bùi Kỳ Tâm Â. Dậu (1945)

- Ô. Bùi Văn Phin C. Dần (1950)

- Ô. Bùi Minh Hùng Q. Tỵ (1953)

- Ô. Bùi Nam Sanh B. Thân (1956)


- B. Bùi T. Ánh Tuyết K. Hợi (1959)

- B. Bùi T. Ánh Minh Q. Mão (1963)


Ấu vong: Ô. Mi Nhông
Tử sĩ: Ô. Bùi Ê Min (1943-1969)

TIỂU SỬ

Ông BÙI THƯỜNG

(1905 - 1985)

----------O0O---------
Ông BÙI THƯỜNG tục danh Ô. NGHÈ THƯỜNG là thứ nam của Ông Bùi Thiệu và Bà Đỗ Thị Quốc.

Ông sinh năm Â. Tỵ (1905) tại Phú Đa.


Mồ côi cha từ lúc mới 3 tuổi, khi lớn lên, Ông không bao giờ làm trái ý mẹ, tỏ ra người con rất hiếu thảo (1).

Tánh Ông trầm tĩnh, đôn hậu, chơn chất, dễ thu phục tình cảm của mọi người.


Thuở nhỏ, Ông học Hán văn, đã tập làm thi, phú.

Nhưng sau trận cướp năm 1915, nhân đi trình báo và kêu nài với Chính quyền ở Hội An, thân mẫu Ông đã có một nhận định thức thời là cho các con chuyển sang học Tây học thay vì theo đòi Cựu học như trước.

Từ đấy Ông xuống học Tiểu học ở Hội An rồi tiếp theo, Ông trúng tuyển vào trường Quốc học ở Huế (1). Ông học chăm và giỏi, ở lớp nào cũng được thầy khen, bạn mến (1). Tốt nghiệp Cao đẳng Tiểu học năm 1924, Ông thuộc vào lớp người thi đỗ Tân học sớm nhất ở trong Tộc lúc bấy giờ.
Ông được bổ làm Thư ký ở Tòa Khâm, Huế, nhưng phần không muốn sống trong vòng cương tỏa của người công chức, phần cảnh nhà đơn chiết – mẹ mới mất, phải cùng các anh em lo quản trị cơ nghiệp đồ sộ của song thân – Ông đã xin nghỉ việc, lui về lo quản lý việc gia đình, vui thú nông tang (1).
Ông lập gia đình, kết duyên – năm Đ. Mão 1927 – với Bà HỒ THỊ PHÁN, ái nữ của Ô.B. Hồ Viết Tư, ở Trung Thái, Đại Lộc, sanh hạ được 5 nữ, 1 nam và 1 ấu vong. Từ năm N. Ngọ 1942, với thứ thất là Bà TRẦN THỊ NĂM, ái nữ của Ô.B. Trần Đình Thoan ở Đông Lâm, Đại Lộc, Ông đã sanh hạ được 5 nam, 2 nữ và một ấu vong.
Ông có theo các khóa giảng về Phật pháp do Đạo trưởng Bác sĩ Tâm minh Lê Đình Thám tổ chức tại Hội An. Sẵn có cái vốn kiến thức vững chắc về các nền văn hóa Đông Tây, Kim Cổ, Ông đã đi sâu vào giáo lý của đạo Từ Bi. Với Pháp danh Như Huyền, Ông đã cùng đồng bào Phật tử đứng ra thành lập Khuông hội ở trong làng và Ông bắt đầu trường trai từ đấy.
Mùa thu năm 1945, khi toàn dân đứng lên giành độc lập và tiếp theo, khi chiến tranh bùng nổ,- với tinh thần bài phong, đả thực,- Ông đã lần lượt tham gia vào Ủy ban Kháng chiến ở Xã và ở Huyện.
Nhận thấy đời sống nông thôn hợp với sở thích của Ông nhưng không thuận tiện cho sự học hành của con cái, nên sau năm 1955 Ông đã cùng gia đình vào Sài Gòn.

Lúc đầu Ông nhận dạy một số giờ ở các trường trung học Tư thục Tân Thanh, Đạt Đức và Văn Hiến. Sau đấy, từ năm 1963, Ô.B. Bác sĩ Bùi Kiến Tín đã nhờ Ông giúp Ông Bà ấy trong việc quản lý nhà thuốc ở Phú Lâm.

Trong thời gian nầy, Ông thường lui tới chùa Tuyền Lâm, tham dự các buổi thuyết pháp và sung vào Ban Hộ niệm của Chùa. Ông đã tự tay chép Bộ Kinh Pháp Hoa bằng Hán văn một cách công phu.
Ông cũng tham gia tích cực vào các công tác của Tộc:


  • Soạn thảo bản điều lệ của Bùi gia Vĩnh thế tương tế hội xin thành lập năm 1968.

  • Hệ thống hóa quyển Phổ hệ của Tộc in ronéo năm Canh Tuất 1970.

  • Soạn trướng, liễn nhân các dịp hiếu hỷ trong Tộc (2).

Ông mất ngày 01-11-Â. Sửu (1985) hưởng thọ 81 tuổi, hỏa thiêu, trí cốt phụng tự tại chùa Tuyền Lâm.

Bà chánh thất hiện ở với con tại Hội An, bà thứ thất sang đoàn tụ với con tại Úc.
Ông là một người đã đóng góp nhiều cho Gia tộc và đã có một đời sống đạo hạnh đáng được hậu thế noi theo.
Ghi chú:


  1. Mồ côi cha từ non tuổi, sách đèn ra sức, sau trước mấy ai;

Thờ kính mẹ mãi trọn niềm, thầy bạn mến tài, xưa nay ít kẻ.

Thuở niên thiếu theo trào lưu Tân học, thức khuya dậy sớm,

khi Hội An, khi Thuận Hóa, đỗ đạt lắm phen;

Buổi trưởng thành ưa thi vị nông tang, gió mát trăng thanh,

gò Ông Bộ, lạch Bà Lương, nhọc nhằn không kể.

(Trích Điếu văn do Ô. Bùi Tấn Soạn)


  1. - Câu đối ở Bàn thờ Tổ tiên:


TỔ ĐỨC TÔN CÔNG, THUỞ THUỞ VỮNG XÂY NỀN VĨNH ĐỊA;

CON ĐÔNG CHÁU GIỎI, ĐỜI ĐỜI RẠNG VẺ NẾP BÙI MÔN.
- Bức hoành của Tộc mừng tân gia Ô. Bùi Quán:tải về 0.77 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương