Thủ TỤc xác nhận kiến thức an toàn thực phẩMtải về 25.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu21.12.2018
Kích25.97 Kb.

THỦ TỤC XÁC NHẬN KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 539/QĐ-UBND ngày 5/4/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực NN&PTNT ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã)

             1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố; Cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố hướng dẫn hoàn chỉnh hồ sơ, viết giấy biên nhận cho tổ chức, cá nhân. Chuyển hồ sơ về Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế để được giải quyết.

Bước 2: Trong thời gian 3 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế tiến hành thẩm tra sơ bộ hồ sơ, hướng dẫn cơ sở bổ sung những nội dung còn thiếu hoặc chưa đúng quy định và thông báo bằng văn bản cho cơ sở nếu hồ sơ không đầy đủ.

Bước 3Thẩm tra hồ sơ kiểm tra:

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng kinh tế có trách nhiệm cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.Bước 4. Trả kết quả : Cá nhân, tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố theo giấy hẹn.

2. Cách thức thực hiện :

 Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND các huyện, thành phố, hoặc qua đường bưu điện.

                3. Thành phần, số lượng hồ sơ :

3.1. Thành phần hồ sơ:

Đối với tổ chức:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

b) Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Theo mẫu);

c) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc bản sao có xác nhận của cơ sở);* Đối với cá nhân:

a) Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu số 01);

b) Bản sao giấy chứng minh thư nhân dân;

3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhận.

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chinh: Phòng Nông nghiệp và PTNT/Phòng Kinh tế các huyện, thành phố.

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm8. Phí cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 30.000đồng/ người.(Thông tư số: 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài Chính )

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

-  Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (mẫu số 01a);

- Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

(mẫu số 01b)

( theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014)

10. Yêu cầu điều kiện:

Các cơ sở do UBND huyện, thành phố cấp giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận trang trại, giấy chứng nhận hợp tác xã.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm;

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09 tháng 4 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp &PTNT, Bộ Công thương về hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;- Thông tư 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp;

- Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND ngày 29 tháng 01 năm 2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc Quy định phân công, phân cấp kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và kiểm tra, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của ngành Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương