Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 301 Kb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích301 Kb.
#4324
1   2   3   4

- Phòng Mượn: MV 17071-17072
159/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bong bóng lên trời : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 173tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / B431B- Phòng Mượn: MV 17170-17171
160/. BÌNH LINH. Bóng đen trong học viện / Bình Linh, Viên Kiều Nga; Xuân Lộc minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2015. - 243tr.; 15x16cm

+ Môn loại: 895.92234 / B431Đ- Phòng Mượn: MV 17252-17253
161/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Bồ câu không đưa thư : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 176tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / B450C- Phòng Mượn: MV 17182-17183
162/. DƯƠNG THUỴ. Bồ câu chung mái vòm : Tập truyện ngắn / Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 299tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / B450C- Phòng Mượn: MV 17077-17078
163/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Buổi chiều Windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 223tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / B515CH- Phòng Mượn: MV 17208-17209
164/. MAY. Blog của May - Đừng chỉ hôn lên môi : Tiểu thuyết / May. - Hà Nội : Công ty Sách Bách Việt, 2014. - 212tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / BL427C- Phòng Mượn: MV 17118-17119
165/. SÂU. Cáo sa bẫy cáo / Sâu. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 289tr.; 21cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Thuỳ Dung

+ Môn loại: 895.92234 / C108S

- Phòng Mượn: MV 17146-17147
166/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 209tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / C430CH- Phòng Mượn: MV 17180-17181
167/. NGUYÊN HƯƠNG. Cô gái lơ lửng / Nguyên Hương; Thanh Xinh minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2015. - 243tr.; 15x16cm

+ Môn loại: 895.92234 / C450G- Phòng Mượn: MV 17254-17255
168/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Cô gái đến từ hôm qua : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 149tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / C450G- Phòng Mượn: MV 17174-17175
169/. VÕ TÒNG ĐÁNH MÈO. Cười rồi khóc, khóc rồi cười / Võ Tòng Đánh Mèo. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin, 2014. - 157tr.; 21cm

Tên thật tác giả: Đinh Long

+ Môn loại: 895.92234 / C558R

- Phòng Mượn: MV 17031-17032
170/. NGUYỄN THỊ KHÁNH LIÊN. Charao mùa trăng : Truyện dài / Nguyễn Thị Khánh Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 233tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / CH109M- Phòng Mượn: MV 17100-17101
171/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 181tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / CH200B- Phòng Mượn: MV 17178-17179
172/. HÂN NHƯ. Chỉ có thể là yêu : Tiểu thuyết / Hân Như. - Tái bản lần thứ 3 kèm ngoại truyện. - Hà Nội : Công ty Truyền thông Quảng Văn, 2014. - 389tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / CH300C- Phòng Mượn: MV 16986
173/. ĐỖ ĐỖ. Chìa khoá tình yêu / Đỗ Đỗ. - Hà Nội : Thanh niên, 2014. - 199tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / CH301KH- Phòng Mượn: MV 17160-17161
174/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 33. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 149tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / CH527C- Phòng Mượn: MV 17212-17213
175/. PLOY NGỌC BÍCH. Dạ khúc / Ploy Ngọc Bích. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 286tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / D100KH- Phòng Mượn: MV 17059-17060
176/. ĐỖ AN. Đám cưới trong mơ : Tập truyện ngắn / Đỗ An. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 200tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ104C- Phòng Mượn: MV 17142-17143
177/. QUỲNH THY. Dám yêu : Tiểu thuyết / Quỳnh Thy. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 283tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / D104Y- Phòng Mượn: MV 17110-17111
178/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Đảo mộng mơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 13. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 254tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ108M


179/. DƯƠNG THUỲ. Đến lượt em tỏ tình : Tập truyện ngắn / Dương Thuỳ. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 282tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ254L- Phòng Mượn: MV 17234-17235
180/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Đi qua hoa cúc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 226tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300QU- Phòng Mượn: MV 17202-17203
181/. BÙI CẨM LINH. Đi về phía an yên / Bùi Cẩm Linh. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 250tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ300V- Phòng Mượn: MV 17073-17074
182/. NGUYỄN THỊ KIM HOÀ. Đỉnh khói : Tập truyện ngắn / Nguyễn Thị Kim Hoà. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 189tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ312KH- Phòng Mượn: MV 17112-17113
183/. HOÀNG THÁP. Đoàn tụ : Tiểu thuyết / Hoàng Tháp. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2015. - 223tr.; 21cm

Tên thật của tác giả: Hoàng Văn Tháp

+ Môn loại: 895.92234 / Đ406T

- Phòng Mượn: MV 17000-17001
184/. KHUẤT QUANG THUỴ. Đối chiến : Tiểu thuyết / Khuất Quang Thuỵ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 574tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ452CH- Phòng Mượn: MV 17063-17064
185/. HỒ ANH THÁI. Đức Phật, nàng Savitri và tôi : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 519tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ552PH- Phòng Đọc: DV 49208

- Phòng Mượn: MV 17053-17054
186/. MÈO XÙ. Đừng chết vì yêu : Tiểu thuyết / Mèo Xù. - Hà Nội : Công ty Sách Bách Việt, 2014. - 262tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ556CH- Phòng Mượn: MV 17104-17105
187/. MAI BỬU MINH. Đường tới hạnh phúc / Mai Bửu Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 435tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / Đ561T- Phòng Mượn: MV 16958
188/. VŨ THANH. Én liệng Truông Mây : Tiểu thuyết / Vũ Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 4 tập; 21cm. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử Tây Sơn tam kiệt)

T.1 : Truyền quốc Ô Long đao. - 411tr.

+ Môn loại: 895.92234 / E203L

- Phòng Mượn: MV 16959-16960

189/. VŨ THANH. Én liệng Truông Mây : Tiểu thuyết / Vũ Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 4 tập; 21cm. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử Tây Sơn tam kiệt)

T.2 : Trấn Biên Thành dậy sóng. - 444tr.

+ Môn loại: 895.92234 / E203L- Phòng Mượn: MV 16961-16962
190/. VŨ THANH. Én liệng Truông Mây : Tiểu thuyết / Vũ Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 442tr.; 21cm. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử Tây Sơn tam kiệt)

T.3 : Những mảnh tình trắc trở. - 442tr.

+ Môn loại: 895.92234 / E203L

- Phòng Mượn: MV 16963-16964
191/. VŨ THANH. Én liệng Truông Mây : Tiểu thuyết / Vũ Thanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 4 tập; 21cm. - (Trường thiên tiểu thuyết lịch sử Tây Sơn tam kiệt)

T.4 : Cờ nghĩa rợp Truông Mây. - 447tr.

+ Môn loại: 895.92234 / E203L

- Phòng Mượn: MV 16965-16966
192/. DƯƠNG THUỲ. Giá quay ngược được chiều năm tháng : Truyện ngắn / Dương Thuỳ, Phương Nhung. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 256tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / GI-100QU- Phòng Mượn: MV 17238-17239
193/. LÊ MINH NHỰT. Gia tộc ăn đất : Truyện ngắn / Lê Minh Nhựt. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 107tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / GI-100T


194/. CADE. Giữa đôi ngả yêu thương : Tập truyện ngắn / CaDe. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 218tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / GI-551Đ- Phòng Mượn: MV 17156-17157
195/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 180tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / H100Đ- Phòng Mượn: MV 17214-17215
196/. LỮ THỊ MAI. Hà Nội không vội được đâu : Tản văn & truyện ngắn / Lữ Thị Mai. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 215tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / H100N- Phòng Mượn: MV 17033-17034
197/. PHẠM TIẾN TRUNG. Harvard ơi mở ra : Truyện dài / Phạm Tiến Trung. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 134tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / H109Ơ- Phòng Mượn: MV 17049-17050
198/. BORN. Heo mập cận thị và quần chíp rùa : Tiểu thuyết / Born. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 302tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / H205M- Phòng Mượn: MV 17065-17066
199/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Hoa hồng xứ khác : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 279tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / H401H- Phòng Mượn: MV 17206-17207
200/. NGUYỄN THU THUỶ. Hot boy và eo 58 / Nguyễn Thu Thuỷ. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 484tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / H435B- Phòng Mượn: MV 16969-16970
201/. TUẤN NGUYÊN HOÀI ĐỨC. Huyền thoại nhị thần / Tuấn Nguyên Hoài Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 21cm

Q.1 : Quỷ thần tương chiến thuở hồng hoang. - 382tr.

+ Môn loại: 895.92234 / H527TH

- Phòng Mượn: MV 17256-17257
202/. TUẤN NGUYÊN HOÀI ĐỨC. Huyền thoại nhị thần / Tuấn Nguyên Hoài Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 21cm

Q.2 : Sự trở về của hai hoàng tử. - 369tr.

+ Môn loại: 895.92234 / H527TH

- Phòng Mượn: MV 17258-17259
203/. TRẦN BẢO ĐỊNH. Kiếp Ba khía : Tập truyện ngắn / Trần Bảo Định. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2014. - 223tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / K307B- Phòng Mượn: MV 16998-16999
204/. TRẦN THANH CẢNH. Kỳ nhân làng ngọc : Tập truyện ngắn / Trần Thanh Cảnh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 307tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / K600NH- Phòng Mượn: MV 17061-17062
205/. HÀN BĂNG VŨ. Không gì ngăn cách nổi tình yêu : Tiểu thuyết / Hàn Băng Vũ. - Hà Nội : Công ty Sách Bách Việt, 2015. - 304tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / KH455GI- Phòng Mượn: MV 17037-17038
206/. MIYUKI LÊ. Khuôn mặt bị đánh mất / Miyuki Lê. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2015. - 182tr.; 15x16cm

+ Môn loại: 895.92234 / KH517M- Phòng Mượn: MV 17250-17251
207/. MINH NHẬT. Lạc lối giữa cô đơn / Minh Nhật. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 206tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / L101L- Phòng Mượn: MV 17130-17131
208/. HỒ BẤT KHUẤT. Làng và phố : Tiểu thuyết / Hồ Bất Khuất. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 463tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / L106V- Phòng Mượn: MV 17021-17022
209/. ĐỖ KIM CUÔNG. Lỗi hẹn với Sêpôn : Tiểu thuyết / Đỗ Kim Cuông. - Hà Nội : Nxb. Hội Nhà văn, 2013. - 197tr.; 19cm

+ Môn loại: 895.92234 / L452H- Phòng Mượn: MV 17240-17241
210/. DU AN. Lông gà và lá chuối : Tập truyện ngắn / Du An. - Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp, 2014. - 274tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / L455G- Phòng Mượn: MV 17039-17040
211/. TUỆ NGHI. Luật ngầm : Tiểu thuyết / Tuệ Nghi. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2015. - 286tr.; 21cm

Tên thật tác giả : Phan Thanh Bảo Ngọc

+ Môn loại: 895.92234 / L504NG

- Phòng Mượn: MV 17222-17223
212/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 234tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / M118B- Phòng Mượn: MV 17186-17187
213/. NGUYỄN NGỌC TIẾN. Me Tư Hồng : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Tiến. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 363tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / M200T- Phòng Đọc: DV 49206

- Phòng Mượn: MV 17020
214/. DƯƠNG HẰNG. Miền cát trắng mù sương : Tập truyện ngắn / Dương Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 155tr.; 21cm. - (Tủ sách 9X)

+ Môn loại: 895.92234 / M305C- Phòng Mượn: MV 17126-17127
215/. SƯƠNG NGUYỆT MINH. Miền hoang : Tiểu thuyết / Sương Nguyệt Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 631tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / M305H- Phòng Đọc: DV 49209

- Phòng Mượn: MV 17079
216/. NGUYÊN HƯƠNG. 1989.vn : Tiểu thuyết / Nguyên Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 309tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / M458NG- Phòng Mượn: MV 17035-17036
217/. LÂM PHƯƠNG LAM. Mụ ghẻ / Lâm Phương Lam. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 314tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / M500GH- Phòng Mượn: MV 17144-17145
218/. SƠN PARIS. Muốn khóc thật to : Tiểu thuyết / Sơn Paris. - Hà Nội : Văn hoá - Thông tin, 2014. - 520tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / M517KH- Phòng Mượn: MV 17002-17003
219/. GIA ĐOÀN. Nếu mưa rơi vào đêm giáng sinh : Tập truyện ngắn / Gia Đoàn, Ploy, Nick D. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 232tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / N259M- Phòng Mượn: MV 17102-17103
220/. BORN. Nếu như yêu / Born. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 2 tập; 21cm

T.1. - 398tr.

+ Môn loại: 895.92234 / N259NH

- Phòng Mượn: MV 16987-16988
221/. BORN. Nếu như yêu / Born. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 2 tập; 21cm

T.2. - 361tr.

+ Môn loại: 895.92234 / N259NH

- Phòng Mượn: MV 16989-16990
222/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Nữ sinh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 159tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / N550S- Phòng Mượn: MV 17198-17199

223/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ngồi khóc trên cây : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh; Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tái bản lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 341tr. : Tranh vẽ; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG452KH

- Phòng Mượn: MV 17194-17195
224/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Ngôi trường mọi khi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 236tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG452TR- Phòng Mượn: MV 17210-17211
225/. DƯƠNG KỲ ANH. Người rêu : Tập truyện ngắn / Dương Kỳ Anh. - Hà Nội : Văn học, 2015. - 130tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG558R- Phòng Mượn: MV 16984-16985
226/. NGUYỄN ĐỨC QUỲNH. Người trong cuộc : Truyện ngắn / Nguyễn Đức Quỳnh. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 235tr.; 19cm

+ Môn loại: 895.92234 / NG558TR- Phòng Mượn: MV 17224-17225
227/. NGUYỄN ĐÌNH TÚ. Nháp : Tiểu thuyết / Nguyễn Đình Tú. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 281tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NH109- Phòng Mượn: MV 16994-16995
228/. DƯƠNG THUỴ. Nhắm mắt thấy Paris / Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 272tr.; 20cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ)

+ Môn loại: 895.92234 / NH114M- Phòng Mượn: MV 17041-17042
229/. DƯƠNG THUỴ. Nhắm mắt thấy Paris / Dương Thuỵ. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 272tr.; 20cm. - (Tủ sách Tuổi trẻ)

+ Môn loại: 895.92234 / NH114M


230/. VŨ OANH. Nhân tài và ngọn lửa : Tập truyện vừa / Vũ Oanh. - Hà Nội : Thông tin và Truyền thông, 2014. - 207tr.; 19cm

+ Môn loại: 895.92234 / NH121T- Phòng Mượn: MV 17124-17125
231/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những cô em gái : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 197tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NH556C- Phòng Mượn: MV 17190-17191
232/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Những chàng trai xấu tính : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 27. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 156tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / NH556CH- Phòng Đọc: DV 49215

- Phòng Mượn: MV 17204-17205
233/. HẠNH NGUYÊN. Những thiếu thời lơ lửng / Hạnh Nguyên. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 270tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / NH556TH- Phòng Mượn: MV 17086-17087
234/. NGUYỄN HOÀNG VŨ. Ở trọ Sài Gòn : Truyện dài / Nguyễn Hoàng Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 205tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / Ơ460TR


235/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Phòng trọ ba người : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 236tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / PH431TR- Phòng Mượn: MV 17184-17185
236/. PHÙNG VĂN KHAI. Phùng Vương : Tiểu thuyết lịch sử / Phùng Văn Khai. - Hà Nội : Hội Nhà văn, 2015. - 638tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / PH513V- Phòng Đọc: DV 49200

- Phòng Mượn: MV 16979
237/. TRẦN NGỌC SINH. Phnom Penh : Truyện / Trần Ngọc Sinh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 141tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / PHN429P- Phòng Mượn: MV 17057-17058
238/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Quán gò đi lên : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 253tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / QU105G- Phòng Mượn: MV 17166-17167
239/. LƯU QUANG MINH. Sài Gòn ẩm thực trong tôi / Lưu Quang Minh. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 250tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / S103G- Phòng Mượn: MV 17120-17121
240/. NGUYỄN HỮU TÀI. Sài Gòn yêu đi em ! : Tập truyện ngắn / Nguyễn Hữu Tài. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 202tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / S103G- Phòng Mượn: MV 17084-17085

241/. TRẦN NHÃ THUỴ. Sự trở lại của vết xước / Trần Nhã Thuỵ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 259tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / S550TR

- Phòng Đọc: DV 49211

- Phòng Mượn: MV 17098-17099
242/. UÔNG TRIỀU. Sương mù tháng giêng : Tiểu thuyết lịch sử / Uông Triều. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb.Trẻ, 2015. - 286tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / S561M- Phòng Mượn: MV 17106-17107
243/. SƠN PARIS. Tìm một người giống anh. Anh còn một chuyện tình để quên : Truyện đôi: Trót lỡ chạm môi nhau / Sơn Paris. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 191tr.; 19cm

Tên thật tác giả: Nguyễn Ngọc Sơn

+ Môn loại: 895.92234 / T310M

- Phòng Mượn: MV 17230-17231
244/. LÊ NGỌC MINH. Tình yêu nhỏ trong thành phố lớn : Tuyển tập truyện ngắn / Lê Ngọc Minh. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 193tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / T312Y- Phòng Mượn: MV 17108-17109
245/. PHAN AN. Tình yêu, tình yêu : Tiểu thuyết / Phan An. - Hà Nội : Công ty Sách Bách Việt, 2014. - 260tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / T312Y- Phòng Mượn: MV 17075-17076
246/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Tôi là Bêtô : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 28. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 229tr. : Tranh vẽ; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / T452L- Phòng Mượn: MV 17168-17169
247/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - Tái bản lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 378tr. : Tranh vẽ; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / T452TH- Phòng Mượn: MV 17196-17197
248/. LƯƠNG ĐÌNH KHOA. Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc / Lương Đình Khoa. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 351tr.; 21cm. - (Tủ sách Người trẻ Việt)

+ Môn loại: 895.92234 / T515TH- Phòng Mượn: MV 17047-17048
249/. TRẦN QUỐC QUÂN. Tuyết hoang : Tiểu thuyết / Trần Quốc Quân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 730tr.; 23cm

+ Môn loại: 895.92234 / T528H- Phòng Mượn: MV 17262
250/. GÀO. Tự sát / Gào. - Hà Nội : Lao động, 2015. - 187tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / T550S- Phòng Mượn: MV 17138-17139
251/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 226tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TH116QU- Phòng Mượn: MV 17176-17177
252/. NGUYỄN TRÍ. Thiên đường ảo vọng : Tiểu thuyết / Nguyễn Trí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 259tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TH305Đ- Phòng Mượn: MV 17051-17052
253/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 130tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TH305TH- Phòng Mượn: MV 17192-17193
254/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 278tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR103H- Phòng Mượn: MV 17200-17201
255/. CAO NGUYỆT NGUYÊN. Trăng màu hổ phách : Tập truyện ngắn / Cao Nguyệt Nguyên. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 151tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR116M- Phòng Mượn: MV 17128-17129
256/. LÊ ANH HOÀI. Trinh nữ Ma-nơ-canh : Tập truyện ngắn / Lê Anh Hoài. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 225tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR312N- Phòng Mượn: MV 17092-17093
257/. LÊ MINH PHONG. Trong tiếng reo của lửa : Tập truyện ngắn / Lê Minh Phong. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 189tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR431T- Phòng Mượn: MV 17094-17095
258/. VĨNH THÔNG. Trở về và chào nhau : Tập truyện ngắn / Vĩnh Thông. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá - Văn nghệ, 2015. - 113tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR460V- Phòng Mượn: MV 17122-17123
259/. NGUYỄN NHẬT ÁNH. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2014. - 252tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / TR557V- Phòng Mượn: MV 17172-17173
260/. PHẠM THỊ NGỌC LIÊN. Và tháng ngày trôi đi : Tập truyện ngắn / Phạm Thị Ngọc Liên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 257tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / V100TH- Phòng Mượn: MV 17055-17056
261/. ATY. Vì con cần có mẹ / ATY biên soạn. - Hà Nội : Hồng Đức, 2014. - 177tr.; 20cm

+ Môn loại: 895.92234 / V300C- Phòng Mượn: MV 17158-17159
262/. QUỲNH CHI. Yêu lại nhau, như thể lần đầu ! : Truyện ngắn / Quỳnh Chi. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 221tr.; 19cm

+ Môn loại: 895.92234 / Y606L- Phòng Mượn: MV 17236-17237
895.9224. Tiểu luận Việt Nam:

263/. TÔN NỮ THỊ NINH. Tư duy & chia sẻ / Tôn Nữ Thị Ninh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2015. - 414tr.; 20cm. - 1 CD

+ Môn loại: 895.922434 / T550D

- Phòng Đọc: DV 49207

- Phòng Mượn: MV 17029-17030
264/. LÊ THÀNH NGHỊ. Còn lại sau ngôn từ : Tiểu luận phê bình / Lê Thành Nghị. - Hà Nội : Văn học, 2014. - 405tr.; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tập sách, những cây bút mới với cách viết đầy tinh tế, khách quan trong đời sống văn học hôm nay và quan tâm một cách khá toàn diện đến hiện trạng của phê bình, thơ, văn xuôi; suy nghĩ về văn học và cuộc sống hiện đại cũng như những trăn trở của tác giả với việc sáng tác những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao.

+ Môn loại: 895.92244 / C430L- Phòng Đọc: DV 49205

- Phòng Mượn: MV 17018-17019

895.9228. Tạp văn Việt Nam:

265/. TRẦN HỮU THỰC. Đất đối không : Truyện ký / Trần Hữu Thực. - Hà Nội : Công an nhân dân, 2014. - 246tr.; 21cm

+ Môn loại: 895.922803 / Đ124Đ


Каталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 301 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương