Thư MỤc sách mới tháng 10/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơtải về 109.43 Kb.
trang3/7
Chuyển đổi dữ liệu29.11.2017
Kích109.43 Kb.
#3345
1   2   3   4   5   6   7

- Phòng Đọc: DL 16054

- Phòng Mượn: MA 17869-17871
81/. MILLER, JEREMY C.. Luật của Warren Buffett : 33 lá thư + 14 nguyên tắc = Một nhà đầu tư vĩ đại / Jeremy C. Miller; Quỳnh Ca dịch. - H. : Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 335tr.; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Warren Buffett''s ground rulesTóm tắt: Bao gồm những lá thư cùng những nguyên tắc nền tảng trong đầu tư của Warren Buffett, từ đó chia sẻ những kiến thức và tư duy của một nhà đầu tư thành công ngay cả khi bắt đầu bằng một nguồn vốn khiêm tốn.

+ Môn loại: 332.6 / L504C- Phòng Đọc: DL 16059

- Phòng Mượn: MA 17882-17883
82/. NGUYỄN MINH KIỀU. Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng / Nguyễn Minh Kiều. - H. : Nhà sách Tuấn Minh, 2014. - 440tr.; 24cm

Tóm tắt: Sách nêu tổng quan về tín dụng ngân hàng; cho vay khách hàng doanh nghiệp; cho thuê tài chính; tài trợ xuất nhập khẩu; bảo lãnh ngân hàng; khái quát về thẩm định tín dụng; thẩm định tín dụng ngắn hạn; thẩm định tín dụng trung và dài hạn, thẩm định tài trợ xuất nhập khẩu, xếp hạng tín dụng doanh nghiệp; thẩm định tài sản đảm bảo nợ vay; phân tích, đánh giá và xử lý rủi ro trong hoạt động tín dụng; tín dụng và thẩm định tín dụng cá nhân.

+ Môn loại: 332.7 / T311D- Phòng Đọc: DL 16055

- Phòng Mượn: MA 17872-17874
83/. ĐỒNG THANH HẢI. Các loài động vật quý hiếm ưu tiên bảo vệ ở Việt Nam / Đồng Thanh Hải, Vũ Tiến Thịnh, Nguyễn Đắc Mạnh, Lưu Quang Vinh. - H. : Nông nghiệp, 2016. - 192tr.; 27cm

Tóm tắt: Tổng quan về động vật có vú, chim rừng nguy cấp, bò sát, ếch, nhái rừng và thú rừng ở Việt Nam, thông tin về những thú rừng nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam.

+ Môn loại: 333.95 / C101L- Phòng Đọc: DL 16039

- Phòng Mượn: MA 17858-17860
84/. 70 năm tác phẩm đời sống mới của Chủ tịch Hồ Chí Minh : Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Quốc gia / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2017. - 656tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Tuyên giáo trung ương. Ban Dân vận trung ương. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônTóm tắt: Sách tập trung làm rõ vấn đề về hoàn cảnh ra đời, nội dung cơ bản của tác phẩm Đời sống mới; khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn và sức lan toả của tác phẩm; từ đó rút ra bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào xây dựng đời sống mới trong cộng đồng.

+ Môn loại: 335.4346 / B112M- Phòng Đọc: DL 16104
85/. Hồ Chí Minh - Chân dung và di sản : Những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu... trong cả nước / Phan Văn Hoàng sưu tầm. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 407tr. : Ảnh; 23cm

Tóm tắt: Tập hợp những bài viết tâm đắc của các giáo sư, tiến sĩ, nhà nghiên cứu, tướng lĩnh.. trên tất cả các lĩnh vực viết về Hồ Chủ Tịch và chân dung, di sản Hồ Chí Minh.

+ Môn loại: 335.4346 / H450CH- Phòng Đọc: DL 16119

- Phòng Mượn: MH 8750-8751
86/. PERKINS, JOHN. Lịch sử bí mật đế chế Hoa Kỳ : Sách tham khảo / John Perkins ; Nhóm GoldenPages dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Công ty cổ phần Sách Alpha, 2017. - 523tr.; 21cm

Tên sách tiếng Anh: The secret history of the American empireTóm tắt: Quan điểm của tác giả về các vấn đề: Chính sách, thủ đoạn kinh tế của các tập đoàn kinh tế, sự thật về nạn tham nhũng toàn cầu và của từng khu vực như châu Á, Mỹ Latinh, Trung Đông, Châu Phi và thế giới nói chung với sự ảnh hưởng sâu sắc của đế chế Hoa Kỳ.

+ Môn loại: 337.73 / L302S- Phòng Đọc: DV 53106

- Phòng Mượn: MA 17939-17940
87/. PHAN THẾ HẢI. Giữa dòng xoáy cuộc đời : Ký chân dung / Phan Thế Hải. - H. : Công ty cổ phần Sách Alpha, 2017. - 423tr. : Ảnh; 21cm

Tóm tắt: Viết về chân dung và con đường sự nghiệp của 23 nhân vật doanh nhân nổi tiếng của Việt Nam, họ đều là lớp doanh nhân đầu tiên, khởi nghiệp từ những ngày đất nước còn khó khăn, con đường đi gặp không ít những gian nan, trắc trở, khi thành công, lúc thất bại và những bài học quý báu được đúc kết tinh tuý.

+ Môn loại: 338.092 / GI-551D- Phòng Đọc: DV 53110

- Phòng Mượn: MA 17947
88/. Hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cánh đồng mẫu lớn" ở đồng bằng sông Cửu Long / Nguyễn Quốc Dũng chủ biên, Võ Thị Kim Thu, Trần Hoàng Hiểu.... - H. : Lý luận Chính trị, 2016. - 243tr. : Bảng; 21cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, thực tiễn, thực trạng, phương hướng và giải pháp về hiệu quả kinh tế, xã hội và môi trường của mô hình "cánh đồng lớn" ở đồng bằng sông Cửu Long.

+ Môn loại: 338.1095978 / H309QU- Phòng Địa chí: DC 2515-2516
89/. Doanh nghiệp Việt Nam 15 năm đầu thế kỷ XXI (2000 - 2015) / Tổng cục thống kê. - H. : Thống kê, 2017. - 971tr.; 29cm

ĐTTS ghi: Tổng Cục thống kêTóm tắt: Trình bày sự phát triển của doanh nghiệp Viêt Nam (2000- 2015); số liệu tổng hợp kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Việt Nam (2000- 2015).

+ Môn loại: 338.709597 / D408NGH- Phòng Địa chí: DC 2517

- Phòng Mượn: MA 18000

- Phòng Tra cứu: TC 4320
90/. LÊ DUẨN. Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương để xây dựng Tổ quốc Việt Nam tươi đẹp / Lê Duẩn; Vũ Dương Thuý Ngà sưu tầm. - H. : Văn hoá Dân tộc, 2017. - 319tr.; 22cm

Tóm tắt: Tập hợp một số bài viết và bài phát biểu của cố Tổng bí thư Lê Duẩn về kinh tế địa phương cùng những chỉ đạo cụ thể của ông đối với các địa phương trong cả nước như: Hà Nội, Cao Bằng, Đồng Nai....

+ Môn loại: 338.9597 / PH110H- Phòng Mượn: MA 17999
91/. Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển : Sách tham khảo / Đinh Tuấn Minh, Phạm Thế Anh chủ biên, Nguyễn Đình Cung, Phạm Đức Trung, Nguyễn Thị Luyến.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2017. - 438tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày báo cáo về xây dựng hệ thống chính trị; hệ thống thể chế ổn định kinh tế vĩ mô; môi trường cạnh tranh lành mạnh, công bằng; và xây dựng hệ thống quyền tài sản rõ ràng, hoàn chỉnh và được bảo vệ chắc chắn đối với tài sản công.

+ Môn loại: 338.9597 / T550NH- Phòng Đọc: DL 16072

- Phòng Mượn: MA 17908-17909
92/. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội : Những rào cản cần tháo gỡ ở các tỉnh miền núi phía Bắc hiện nay : Sách chuyên khảo / Lê Quốc Lý chủ biên, Hà Văn Tuấn, Tạ Văn Nam.... - H. : Lý luận Chính trị, 2016. - 358tr. : Bảng; 21cm

Tóm tắt: Trình bày khái niệm, phân loại, đặc điểm, khắc phục hạn chế và gỡ bỏ những rào cản làm chậm quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế....

+ Môn loại: 338.95971 / CH527D- Phòng Đọc: DV 53127

- Phòng Mượn: MA 17977

340. NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT:

93/. HOÀNG MINH KHÔI. Biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Khôi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 207tr. : Bảng; 23cmTóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và thực trạng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật. Vấn đề hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm pháp luật.

+ Môn loại: 342.59708 / B305PH- Phòng Đọc: DL 16074

- Phòng Mượn: MA 17912-17913
360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI:

94/. Bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam / Lê Huy Bá chủ biên, Thái Vũ BÌnh, Võ Đình Long, Đinh Đại Gái. - H. : Nông nghiệp, 2017. - 27cm

T.1 : Những vấn đề cơ bản về môi trường nông nghiệp, nông thôn Việt Nam. - 246tr.

Tóm tắt: Sách đề cập đến nhiều vấn đề từ ảnh hưởng của nhiều tác nhân lên môi trường nông nghiệp và nông thôn Việt Nam như: thoái hoá đất trồng do phèn hoá, mặn hoá, sa mạc hoá, ảnh hưởng của phân bón đến môi trường dất, sức khoẻ người nông dân,....

+ Môn loại: 363.7009597 / B108V- Phòng Đọc: DL 16038

- Phòng Mượn: MA 17856-17857
95/. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong : Tài liệu phục vụ hội thảo / Nguyễn Anh Liên, Vũ Trọng Kim, Phùng Hữu Phú, Lê Quốc Lý,.... - H. : Chính trị Quốc gia, 2017. - 743tr.; 24cm

ĐTTS ghi: Hội Cựu Thanh niên xung phong Việt NamTóm tắt: Trình bày phân tích sâu sắc những giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh về trường học lớn Thanh niên xung phong, về lịch sử hafohungf, vẻ vang cùng những hồi ức về một thời lửa đạn chiến tranh của lực lượng Thanh niên xung phong; qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho toàn thể nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ.

+ Môn loại: 369.09597 / T550T- Phòng Đọc: DL 16105

370. GIÁO DỤC HỌC:

96/. ROUSSEAU, JEAN-JACQUES. Émile hay là về giáo dục / Jean-Jacques Rousseau; Dịch: Lê Hồng Sâm, Trần Quốc Dương; Bùi Văn Nam giới thiệu. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Tri thức, 2017. - 687tr.; 24cm. - (Tủ sách Tinh hoa tri thức thế giới)

Tên sách tiếng Pháp: Émile ou de L''éducation

Tóm tắt: Phân tích những triết lí và phương pháp giáo dục về cách chăm sóc sức khoẻ, phát triển giác quan, các trò chơi giáo dục, hướng nghiệp, ứng xử, đạo đức, giới tính, thẩm mỹ, tôn giáo, hôn nhân... giúp con người có đủ sức khoẻ thể chất và nghị lực tinh thần để đương đầu với thử thách của cuộc sống.

+ Môn loại: 370.1 / E202H- Phòng Đọc: DL 16050

- Phòng Mượn: MA 17861-17862
97/. WHITEHEAD, ALFRED NORTH. Những mục tiêu của giáo dục và các tiểu luận khác = The Aims of education and other essays / Alfred North Whitehead; Hoàng Phú Phương dịch; Phạm Viêm Phương hiệu đính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Hoa Sen, 2017. - 287tr.; 21cm

Tóm tắt: Trình bày những mục tiêu của giáo dục hiện đại, những giải pháp mang tính chất lý luận, kỹ thuật, tổ chức thực hiện để lý thuyết đi đôi với thực tiễn.

+ Môn loại: 370.7 / NH556M- Phòng Đọc: DV 53129

- Phòng Mượn: MA 17980-17981
98/. BÙI MINH HIỀN. Lịch sử giáo dục thế giới / Bùi Minh Hiền chủ biên, Nguyễn Quốc Trị. - In lần thứ 2, có chỉnh lí. - H. : Đại học Sư phạm, 2016. - 267tr.; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một cách hệ thống từ những vấn đề chung về lịch sử giáo dục thế giới đến đặc điểm phát triển thực tiễn và lí luận giáo dục qua các thời kì phát triển lịch sử nhân loại. Giới thiệu những tư tưởng giáo dục vĩ đại của nhân loại qua các thời kì lịch sử như: Khổng Tử, J. Locke, J. A. Comenxki, Petxtalogi, Mác - Ănggen, Lênin, Dewey....

+ Môn loại: 370.91 / L302S- Phòng Đọc: DL 16063

- Phòng Mượn: MA 17890-17891
99/. TRẦN KIỂM. Khoa học tổ chức và tổ chức giáo dục / Trần Kiểm. - In lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Đại học Sư phạm, 2016. - 192tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của khoa học tổ chức. Trình bày tổ chức giáo dục nhà trường, tổ chức cơ sở trong hệ thống giáo dục quốc dân; hoạt động dạy và học, bối cảnh và bản chất của nhà trường hiệu quả, đánh giá tiêu chuẩn nhà trường hiệu quả....

+ Môn loại: 371 / KH401H- Phòng Đọc: DL 16066

- Phòng Mượn: MA 17896-17897
100/. FABER, ADELE. Nói sao cho trẻ chịu học ở nhà và ở trường / Adele Faber, Elaine Mazlish; Trần Thị Hương Lan dịch. - Tái bản lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 337tr. : Tranh vẽ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: How to talk so kids can learnTóm tắt: Gồm các câu chuyện về quan hệ thầy trò với tranh minh hoạ sinh động đã chỉ ra những sai lầm trong cách ứng xử của người lớn khiến trẻ bướng bỉnh không nghe lời: bắt trẻ nghe theo mình, không cần lắng nghe chúng, nổi giận và trừng phạt... Đưa ra những giải pháp để giải quyết những sai lầm đó.

+ Môn loại: 371.1 / N428S- Phòng Đọc: DV 53229

- Phòng Mượn: MA 17989-17990
101/. NGUYỄN VĂN LUỸ. Giáo trình giao tiếp sư phạm / Nguyễn Văn Luỹ, Lê Quang Sơn. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 199tr.; 24cm

Tóm tắt: Những vấn đề chung về giao tiếp sư phạm như khái niệm về giao tiếp, giao tiếp sư phạm, những yếu tố chi phối giao tiếp sư phạm; một số nguyên tắc, những yêu cầu thiết yếu để hoạt động giao tiếp sư phạm đạt hiệu quả cao.

+ Môn loại: 371.19 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 16062

- Phòng Mượn: MA 17888-17889
102/. TRẦN KIỂM. Giáo trình đại cương khoa học quản lí và quản lí giáo dục : Dùng cho các trường Đại học, Học viện đào tạo Cử nhân Quản lí giáo dục / Trần Kiểm, Nguyễn Xuân Thức. - In lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2015. - 228tr.; 24cm

Tóm tắt: Sách cung cấp những kiến thức cơ bản nhận dạng về khoa học quản lí, khoa học quản lí giáo dục chuyên sâu như quản lí nhân sự, quản lí tài chính - cơ sở vật chất, quản lí dạy học và giáo dục.

+ Môn loại: 371.2 / GI-108TR- Phòng Đọc: DL 16064

- Phòng Mượn: MA 17892-17893
103/. TRẦN QUỐC THÀNH. Quản lý nhân sự trong giáo dục : Dùng cho học viên, sinh viên ngành quản lý giáo dục / Trần Quốc Thành, Dương Hải Hưng. - H. : Giáo dục, 2015. - 183tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày khái quát chung về quản lí nhân sự; các khái niệm về nhân sự, quản lí nhân sự, nguyên tắc và phương pháp quản lí nhân sự. Tầm quan trọng của công tác quản lí nhân sự; chức năng, nhiệm vụ của hiệu trưởng nhà trường trong quản lí nhân sự; vấn đề tuyển dụng, phân công, đào tạo, tạo động lực làm việc và đánh giá nhân sự.

+ Môn loại: 371.2 / QU105L- Phòng Đọc: DL 16068

- Phòng Mượn: MA 17900-17901
104/. SCHEWE, OLAV. Học khôn ngoan để dẫn đầu / Olav Schewe. - H. : Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2017. - 278tr. : Hình vẽ; 20cm

Tên sách tiếng Anh: Super studentTóm tắt: Chia sẻ những kĩ năng giúp các bạn học sinh, sinh viên học tập một cách hiệu quả và đạt điểm cao trong các kì thi như: Thủ thuật tối ưu hoá thời gian, học hỏi mọi thứ nhanh hơn; làm thế nào để ghi chép tốt hơn và viết ra được những phần có giá trị của một bài giảng; cách thức hiệu quả để nghiên cứu mà không mất nhiều thời gian...

+ Môn loại: 371.3028 / H419KH- Phòng Đọc: DV 53105

- Phòng Mượn: MA 17937-17938
105/. MONTESSORI, MARIA. Trí tuệ thẩm thấu = The Absorbent Mind / Maria Montessori; Thanh Vân dịch; Phạm Anh Tuấn hiệu đính. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Công ty Sách Thái Hà, 2017. - 412tr.; 24cm

Tóm tắt: Tác giả đã giải thích sâu sắc dựa trên sự quan sát gần gũi để đánh giá đúng những hiện tượng ở giai đoạn đầu đời ở trẻ và trách nhiệm của người lớn đối với giai đoạn này.

+ Môn loại: 371.39 / TR300T- Phòng Đọc: DL 16060

- Phòng Mượn: MA 17884-17885
106/. LÂM VĂN TÂN. Thực trạng giáo dục sinh viên thông qua phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ : Luận văn Thạc sĩ - Chuyên ngành : Giáo dục - Mã số : 60.14.01 / Lâm Văn Tân; Người hướng dẫn khoa học : Lê Thị Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 121tr.; 29cm

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về giáo dục đạo đức cho sinh viên thông qua phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ; Thực trạng đạo đức của sinh viên và cán bộ Hội sinh viên thành phố Cần Thơ và giáo dục đạo đức cho sinh viên thông qua phong trào "Sinh viên 5 tốt" của Hội Sinh viên thành phố Cần Thơ.

+ Môn loại: 371.80959793 / TH552TR- Kho Luận văn: CB 1587
107/. Hướng dẫn rèn luyện nghiệp vụ sư phạm theo chuyên đề ở tiểu học : Dùng cho giáo viên và cán bộ quản lí. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2016. - 175tr. : Minh hoạ; 24cm

ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình Đảm bảo chất lượng giáo dục trường học (SEQAP)Tóm tắt: Bao gồm các bài học và bài luyện tập về các hoạt động chuyên đề nâng cao nghiệp vụ sư phạm tiểu học: Tổ chức thực hiện chuyên đề mới, mở rộng và phát triển chuyên đề, quản lí hoạt động sư phạm về chuyên đề.

+ Môn loại: 372.1 / H561D- Phòng Đọc: DL 16067

- Phòng Mượn: MA 17898-17899
108/. Giáo án mầm non chọn lọc của giáo viên giỏi toàn quốc / Trần Thị Bình, Nguyễn Mỹ Duyên, Trần Thị Thanh Mai.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2016. - 211tr. : Minh hoạ; 27cm

Tóm tắt: Giới thiệu giáo án giảng dạy cho giáo viên mầm non về một số môn học: lĩnh vực phát triển nhận thức, nhận biết tập nói, khám phá khoa học về môi trường xung quanh, phát triển ngôn ngữ, làm quen với chữ cái, phát triển thể chất, phát triển thẩm mĩ, âm nhạc.

+ Môn loại: 372.21 / GI-108A- Phòng Đọc: DL 16036

- Phòng Mượn: MA 17852-17853

109/. Giáo án tổ chức hoạt động tạo hình : Theo Chương trình Giáo dục mầm non / Nguyễn Kim Dung, Trần Phương Hà, Nguyễn Ngọc Huyền.... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Giáo dục, 2016. - 151tr. : Hình vẽ, ảnh; 27cmTóm tắt: Hướng dẫn giáo viên mầm non soạn giáo án giảng dạy môn học tổ chức hoạt động tạo hình cho học sinh lớp mẫu giáo 5 - 6 tuổi theo từng chủ đề cụ thể: Trường mầm non, chủ đề bản thân, gia đình, nghề nghiệp, động vật, thực vật, giao thông...

+ Môn loại: 372.21 / GI-108A- Phòng Đọc: DL 16037

- Phòng Mượn: MA 17854-17855
110/. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT. Lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Ánh Tuyết. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Giáo dục, 2016. - Hình vẽ, bảng. - 27cm

Q.1. - 215tr.Tóm tắt: Hướng dẫn giáo viên lập kế hoạch và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động cho trẻ mầm non trong lớp ghép 3 - 5 tuổi với các chủ đề: Trường mầm non, bản thân, gia đình, nghề nghiệp, thế giới động vật.

+ Môn loại: 372.21 / L123K- Phòng Đọc: DL 16035

- Phòng Mượn: MA 17850-17851
111/. LÊ ĐÌNH TRUNG. Dạy học theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông / Lê Đình Trung chủ biên, Phan Thị Thanh Hội. - In lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2016. - 167tr. : Hình vẽ, bảng; 24cm

Tóm tắt: Trình bày một số vấn đề chung về hình thành và phát triển năng lực người học ở trường phổ thông trung học. Định hướng dạy học theo tiếp cận năng lực ở trường phổ thông trung học. Kiểm tra - đánh giá theo định hướng hình thành và phát triển năng lực người học.

+ Môn loại: 373.13 / D112H- Phòng Đọc: DL 16061

- Phòng Mượn: MA 17886-17887
112/. ĐẶNG VŨ HOẠT. Lí luận dạy học đại học / Đặng Vũ Hoạt, Hà Thị Đức. - In lần thứ 8. - H. : Đại học Sư phạm, 2017. - 187tr.; 20cm

Tóm tắt: Trình bày lý luận dạy đại học như là một bộ môn của khoa học giáo dục hiện đại. Quá trình dạy học đại học, quy luật và hệ thống các nguyên tắc dạy học đại học. Nội dung dạy và các phương pháp dạy....

+ Môn loại: 378 / L300L- Phòng Đọc: DV 53128

- Phòng Mượn: MA 17978-17979
113/. TẠ QUANG TUẤN. Tổ chức dạy học dựa vào tương tác người học - người học ở đại học : Sách chuyên khảo / Tạ Quang Tuấn chủ biên, Đỗ Thị Thu Huyền. - H. : Giáo dục, 2016. - 247tr. : Minh hoạ; 24cm

Tóm tắt: Trình bày vấn đề lý luận về tương tác người học - người học trong dạy học, tổ chức dạy học dựa vào tương tác người học - người học. Tìm hiểu biện pháp và kỹ thuật tổ chức dạy học dựa vào tương tác người học - người học ở đại học gồm: Tổ chức khảo sát, tạo dựng môi trường dạy học, thực hiện, điều chỉnh tương tác và đánh giá trong dạy học.

+ Môn loại: 378.1 / T450CH- Phòng Đọc: DL 16065

- Phòng Mượn: MA 17894-17895
380. THƯƠNG MẠI, PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG:

114/. Nghiệp vụ ngoại thương / Đỗ Quốc Dũng chủ biên, Trần Hoàng Giang, Nguyễn Thành Long, Vòng Thình Nam. - H. : Nhà sách Tuấn Minh, 2015. - 538tr. : Minh hoạ; 24cmTóm tắt: Tổng quan về ngoại thương. Giới thiệu các phương thức, điều kiện, cách thức thanh toán, chứng từ, hải quan trong thương mại quốc tế. Vấn đề hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng gia công, mua bán hàng hoá quốc tế, việc đàm phán và ký kết, thực hiện hợp đồng xuất, nhập khẩu.

+ Môn loại: 382 / NGH307V- Phòng Đọc: DL 16053

- Phòng Mượn: MA 17866-17868
115/. NGÔ KẾ TỰU. Nhớ sao xe cộ Sài Gòn / Ngô Kế Tựu. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 188tr. : Ảnh; 21cm

Tóm tắt: Viết về những loại xe cộ lưu thông trên đất Sài Gòn - Gia Định từ trăm năm nay như: Xe kéo, xe ngựa, xe đạp, xích lô, xe lam, xe đò, xe điện, ga xe lửa, xe gắn máy, xe hơi, tàu thuyền, máy bay...

+ Môn loại: 388.0959779 / NH460S- Phòng Đọc: DV 53122

- Phòng Mượn: MA 17970-17971
390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN:

116/. THOMAS, ISABELLE. Thanh lịch kiểu Pháp: Bí quyết "đẹp không gắng gượng" từ các quý cô Paris / Isabelle Thomas, Frédérique Veysset; Minh hoạ: Clement Dezelus; Ảnh: Frédérique Veysset; Thư Vũ dịch. - H. : Thế giới, 2017. - 207tr. : Ảnh; 24cm

Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: You're French: Cultivez votre style

Tóm tắt: Giới thiệu và giải mã phong cách thời trang Pháp, hướng dẫn cách chọn, phối đồ và sử dụng phụ kiện thích hợp.

+ Môn loại: 391.00944 / TH107L- Phòng Đọc: DL 16070

- Phòng Mượn: MA 17904-17905
117/. MINH CÚC. Pà pá, mình kiếm món gì ngon ăn đi : Tản mạn ẩm thực Chợ Lớn / Minh Cúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Công ty Sách Phương Nam, 2017. - 172tr. : Ảnh màu; 21cm

Tóm tắt: Giới thiệu về văn hoá ẩm thực của người Việt gốc Hoa ở Chợ Lớn - Thành phố Hồ Chí Minh qua những món ăn đặc sắc như: Bánh bà xã, bánh bao, bánh bò, bánh củ cải....

+ Môn loại: 394.109597 / P100P- Phòng Đọc: DV 53244
118/. NGUYỄN MẠNH LINH. Thọ mai sinh tử : Phong tục dân gian về sinh nở, cưới hỏi, trường thọ, ma chay / Nguyễn Mạnh Linh. - Tái bản lần 3. - H. : Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2016. - 187tr. : Minh hoạ; 24cm

Tên sách tiếng Anh: Traditional customs of childbearing, marital, longevity and funeralTóm tắt: Trình bày quan niệm của người xưa về âm dương, ngũ hành, can chi, ngày giờ tốt xấu, dưỡng thai, sinh nở, trường thọ, dưỡng sinh, ma chay, an táng... Từ đó, giúp người đọc hiểu hơn về phong tục tập quán xưa và tránh xa những hủ tục lạc hậu.

+ Môn loại: 395.2 / TH400M- Phòng Đọc: DL 16071

- Phòng Mượn: MA 17906-17907
119/. PHAN THỊ THU HIỀN. Hợp tuyển văn học dân gian Hàn Quốc / Phan Thị Thu Hiền chủ biên ; Dịch: Cho Myeong Sook.... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 542tr. : Tranh vẽ; 23cm

Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm tiêu biểu, hấp dẫn trong kho tàng truyện kể dân gian, tục ngữ, thơ ca dân gian, sân khấu dân gian Hàn Quốc.

+ Môn loại: 398.2095195 / H466T- Phòng Đọc: DL 16120

- Phòng Mượn: MN 10093-10094

400. NGÔN NGỮ HỌC:

120/. Nguyễn Tài Cẩn - Học giả "bất yếm, bất quyện" / Nguyễn Hồng Quang, Đặng Tiến, Đỗ Lai Thuý..... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 2017. - 340tr.; 21cmTóm tắt: Tập hợp nhiều bài viết của các đồng nghiệp, học trò về giáo sư, tiến sĩ, nhà giáo nhân dân Nguyễn Tài Cẩn và một số bài viết của ông đã được in thành sách.

+ Môn loại: 409.2 / NG527TКаталог: DataLibrary -> Images
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 8/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 07/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 10/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách văn họC – tháng 4/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 09/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mới tháng 06/ 2017 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Images -> Thư MỤc sách mớI – tháng 9/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ

tải về 109.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương